Υπάλληλος Γραφείου για το Τμήμα Διαγωνισμών / ΕΣΗΔΗΣ, ISUPPLIES, COSMO-ONE, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λεωφόρος Ιωνίας 155, Athens, Greece
Kentrikos Tomeas Athinon Kentrikos Tomeas Athinon Kentrikos Tomeas Athinon Kentrikos Tomeas Athinon , Greece Greece Greece Greece
0 Έληξε πριν 11 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψάχνουμε Υπάλληλο  για το Τμήμα Διαγωνισμών

(κωδικός θέσης ΣΔ0920)

 

Αυτό το άτομο χρειάζεται να έχει:

 • γνώση των νομοθετικών διατάξεων Ν.4412, Ν.4605/2019, Ν.4608/2019, Ν.4609/2019
 • γνώση των εφαρμογών ΕΣΗΔΗΣ, ISUPPLIES, COSMO-ONE, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 • ευχέρεια στο γραπτό λόγο και γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης (Ελληνικά – Αγγλικά)

Η πετυχημένη συνεργασία θα έρθει ευκολότερα για άτομο:

 • τεχνική κατάρτιση,
 • που έχει μεθοδικότητα και ατομική οργάνωση
 • που είναι προσανατολισμένο στην τήρηση προθεσμιών
 • που θέλει διαρκώς να βελτιώνεται

 

Η περιγραφή της θέσης περιλαμβάνει:

 • έλεγχο συμβάσεων, συμφωνία με διακήρυξη, πλήρη αρθρογραφία
 • σύνταξη οικονομικών προσφορών
 • παρακολούθηση κύκλου ζωής διαγωνισμού (διαβούλευση, τροποποιήσεις, σύνταξη φακέλου, άνοιγμα διαγωνισμού, ενστάσεις)
 • σύνταξη επιστολών, εκθέσεων, αιτημάτων, ενστάσεων
 • έλεγχος διακήρυξης, έλεγχος απαιτήσεων διαγωνισμών
 • έλεγχος δικαιολογητικών και προαπαιτούμενων
 • σύγκριση λοιπόν συμμετεχόντων και αξιολόγηση
 • αναζήτηση και αξιολόγηση νέων διαγωνισμών
 • έλεγχος νομιμοποιητικών εταιρείας και διαρκή επικαιροποίηση
 • αιτήματα ασφάλισης έργων, αιτήματα έκδοσης και παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών καθώς και παραλαβή και επιστροφή τους
 • παρακολούθηση υλικών πόρων τμήματος, έλεγχος, διαχείριση

 

Από την πλευρά μας παρέχουμε:

 • Πλέον των σαράντα τεσσάρων ετών εμπειρία στον χώρο
 • μόνιμη και σταθερή συνεργασία που βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση
 • διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση για τα προϊόντα και υπηρεσίες που θα διαχειρίζεται
 • επιπλέον ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη
 • ικανοποιητικές αποδοχές και επιβράβευση των αποτελεσμάτων

Αν θέλετε το βιογραφικό σας να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα, στείλτε μαζί και μια σύντομη εισαγωγική επιστολή, κάνοντας αναφορά στα σημεία εκείνα του βιογραφικού σας που πιστεύετε ότι θα μας φανούν περισσότερο χρήσιμα.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected]  

Kentrikos Tomeas Athinon Kentrikos Tomeas Athinon Kentrikos Tomeas Athinon Kentrikos Tomeas Athinon , Greece Greece Greece Greece

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.