Υπάλληλος Λογιστηρίου – Τιμολόγησης

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Αctionline, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της μεγάλη Δικηγορική Εταιρεία, αναζητά υπάλληλο για το τμήμα Λογιστηρίου.

Υπάλληλος Λογιστηρίου – Τιμολόγησης

Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την προτιμολόγηση και τιμολόγηση νομικών ενεργειών και υπηρεσιών Collection προς τους πελάτες της εταιρίας.

Αρμοδιότητες

 • Εβδομαδιαία παραγωγή αναφορών εσόδων-εξόδων και ad hoc αναφορών
 • Ενέργειες προτιμολόγησης και τιμολόγησης νομικών ενεργειών
 • Επικοινωνία με πελάτες για ανεξόφλητα τιμολόγια και οργάνωση πληρωμών τους

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Προϋπηρεσία σε λογιστήριο δικηγορικής εταιρίας και γνώση λογιστικού προγράμματος Atlantis, θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα

Ικανότητες

 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Καλή επικοινωνία και ομαδική εργασία
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και ευελιξίας
 • Αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και προσαρμοστικότητα

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline στον ακόλουθο σύνδεσμο www.actionline.gr

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.