Υπάλληλος Ψηφιοποίησης Δεδομένων

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Αctionline, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της στην Δυτική Αττική, αναζητά υπάλληλο για το τμήμα Ψηφιοποίησης Δεδομένων.

ΥπάλληλοςΨηφιοποίησηςΔεδομένων

Περιγραφήθέσης

  • Ηλεκτρονική καταχώριση δεδομένων με προσοχή και λεπτομέρεια
  • Οργάνωση και ψηφιοποίηση εγγράφων
  • Διαχείριση φυσικού αρχείου

Προσόντα

  • Απόφοιτοι ΑΕΙ τμήματος Αρχειονομίας, ΑΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας
  • Πολύ καλή γνώση Excel και άριστη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων
  • Οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας
  • Άριστη διαχείριση χρόνου, με έμφαση στην λεπτομέρεια.
  • Σχετική επαγγελματική εμπειρία θα συνεκτιμηθεί.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.