Υπάλληλος Back Office Ασφαλιστικού Οργανισμού

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Αctionline, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό μεγάλης Ασφαλιστικής εταιρείας στην Αθήνα, αναζητά υπάλληλο για το τμήμα Αναλήψεων Πυρός.

Υπάλληλος back office ασφαλιστικού οργανισμού

Περιγραφή Θέσης:

 • Καθημερινή επεξεργασία, έλεγχος και αξιολόγηση των απαιτούμενων εγγράφων
 • Καταχώρηση των δεδομένων σε ηλεκτρονικό σύστημα και παρακολούθηση των αιτημάτων.
 • Επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους πελάτες, για την διαχείριση ερωτήσεων και την εξυπηρέτηση τους.
 • Διατήρηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου πελατών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι, /T.E.I. /I.E.K. (ιδανικά με κατεύθυνση σε ασφαλιστική επιστήμη)
 • Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Παροχές:

 • Σταθερός μηνιαίος μισθός και ασφάλιση
 • Συνεχής εξέλιξη και επιμόρφωση
 • Εύκολη μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline.

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.