Υπεύθυνος Κρατησεων

Κηφισιά, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απαραίτητα προσόντα:

Eξειδικευμένος εργαζόμενος, ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα θέματα που αφορούν την καλή λειτουργία του τμήματος κρατήσεων μιας σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδος . Απαιτούνται γνωσεις στησίματος Καναλιών σε Channel Manager και διαχείριση των extranet καναλιών, καθως επισης σύναψη συμβολαίων με ΟΤΑ , ΤRAVEL AGENCY, TOUR OPERATORS. Ενεργή συμμετοχή στην εκτέλεση των σχετικών εργασιών του τμήματος υποδοχής (Front Office), τη συμπλήρωση και τον έλεγχο των απαιτούμενων εντύπων και  των λογαριασμών. Τρόποι καλής συνεργασίας με τα λοιπά τμήματα του ξενοδοχείου, αλλά και με τους εκπροσώπους των ταξιδιωτικών γραφείων, σημαντική αναφορά στον τρόπο διαχείρισης των παραπόνων των πελατών.

με τις εξής αρμοδιότητες:

  • Ομαλή λειτουργία του τμήματος κρατήσεων
  • Γραπτή και προφορική επικοινωνία με πελάτες και τουριστικά γραφεία για θέματα κρατήσεων
  • Καταχώριση και έλεγχος κρατήσεων
  • Παρακολούθηση, έλεγχος και καταχώριση δεδομένων στα διαδικτυακά κανάλια κρατήσεων των ξενοδοχείων
  • Κατανομή δωματίων, τιμολόγηση και έλεγχος λογαριασμών πελατών
  • Επικοινωνία με τους πελάτες και διαχείριση special requests
  • Συντονισμός/επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα του ξενοδοχείου όπου απαιτείται
  • Ικανότητα ορθής διαχείρισης δωματίων (allocation management)
  • Προσανατολισμός στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.