ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άγιος Στέφανος, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελληνική αναπτυσσόμενη εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ξύλινων κατασκευών, αναζητά Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου, στο εργοστάσιο της στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Αντικείμενο εργασίας

  • Έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, των διεργασιών και τήρηση των προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων
  • Παρακολούθηση και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
  • Τήρηση αρχείων ποιότητας και των διαδικασιών πιστοποίησης
  • Συμμετοχή στη συνεχή βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και των διεργασιών
  • Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, μέτρηση και αναφορά των αποτελεσμάτων

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ με ειδικότητα Χημικού Μηχανικού ή αντίστοιχο πτυχίο.
  • Εμπειρία τουλάχιστον 5-8 ετών σε παρόμοια θέση.
  • Άριστη γνώση Η/Υ και αγγλικής γλώσσας.

Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Το βιογραφικό να είναι στα Ελληνικά

Τηλ. 2108145871 Εσωτ. 200

 

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.