Υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων στην Βόρεια Ελλάδα

0 Έληξε πριν 4 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Δικτύου Πωλήσεων

Εισαγωγική-Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την  Θεσσαλονίκη και αντικείμενο την εισαγωγή και διανομή λιπαντικών, ζητά υπεύθυνο ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων στην Βόρεια Ελλάδα.

 

Περιγραφή καθηκόντων

 • Υπεύθυνος διαχείρισης, διατήρησης και ανάπτυξης υπάρχοντος πελατολογίου, εξεύρεση νέων πελατών
 • Συντονισμός πωλητών
 • Πραγματοποίηση επισκέψεων σε πελάτες
 • Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής της εταιρίας
 • Διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας
 • Αποστολή προσφορών και διαχείριση παραγγελιών
 • Δειγματισμός και παρουσίαση προϊόντων
 • Υποστήριξη μετά την πώληση
 • Έρευνα ανταγωνισμού
 • Επίτευξη στόχου πωλήσεων και ανάπτυξης αγορών

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στον κλάδο των λιπαντικών
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού εφαρμογών MS Office , ERP
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, με επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης και διερεύνησης των αναγκών του πελάτη
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Επιχειρηματικό ήθος και επαγγελματική συνέπεια
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Προσήλωση στους στόχους και στο αποτέλεσμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)
 • Δίπλωμα οδήγησης

 

Παροχές

 • Θέση πλήρους απασχόλησης
 • Βασικός μισθός και Bonus επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και έξοδα μετακίνησης
 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.