Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας

Όλυνθος, Greece
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εταιρεία Βιγλια Αβεε που δραστηριοποιείται στον τομέα επεξεργασίας της επιτραπέζιας ελιάς αναζητά υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας.

Περιγραφή Εργασίας:

 • Έλεγχος ποιότητας τελικών προϊόντων κατα την διαδικασία παραγωγής και πριν την αποστολή παραγγελιών.
 • Υποστήριξη των απαραίτητων εγρασιών για την εφαρμογή των προτυπων συστημάτων BRC, ISO και HACCP.
 • Διατήρηση αρχείου ποιότητας για τις παραλαβές και τις αποστολές.
 • Έλεγχος συμμόρφωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
 • Συνεχής έλεγχος των παραγωγικών εργασιών και εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας.
 • Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων της εταιρείας.
 • Εντοπισμός των μη συμμορφώσεων και διεύρυνση των αιτιών αυτών, σχεδιασμός/ εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών για την άρση των μη συμμορφώσεων.
 • Διασφάλιση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων των πελατών ως προς το τελικό προϊόν που λαμβάνουν.
 • Επικοινωνία με προμηθευτές για θέματα διασφάλισης ποιότητας των προμηθειών που εισέρχονται στην παραγωγή.

 

Προφίλ υποψηφίου:
• Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων ΑΕΙ/ΤΕΙ, Χημικού, Μηχανικού ή ισότιμου.
• Άριστη γνώση Αγγλικών.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Προϋπηρεσία σε τμήμα ποιότητας/ διαχείρισης προτύπων σε βιομηχανία τροφίμων θα αποτελέσει πρόσθετο προσόν.
• Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας με τα τμήματα της παραγωγής.
• Εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

 

Παροχές:

 • Άμεση πρόσληψη.
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές.
 • Δυνατότητα εξέλιξης και εκμάθησης.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.