Υπεύθυνος Παραγωγής

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ACTIONLINE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά για λογαριασμό μεγάλου πελάτη της στο χώρο της βιομηχανίας Υπεύθυνο Παραγωγής στο Σχηματάρι.

Περιγραφή Θέσης:

 • Υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των γραμμών παραγωγής, με σκοπό την επίτευξη των στόχων παραγωγικότητας
 • Οργάνωση, Έλεγχος και Συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας
 • Διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και εργασία υπό συνθήκες πίεσης
 • Παρακολούθηση και έλεγχος του κόστους παραγωγής
 • Προτάσεις για βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής

Προσόντα:

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. με κατεύθυνση σχετική με την παραγωγή και διοίκηση μονάδων παραγωγής
 • Επιθυμητή αντίστοιχη προϋπηρεσία
 • Άριστη γνώση αγγλικών (ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου)
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων ERP και Ms Office
 • Επιθυμητή εμπειρία σε σχεδιαστικά προγράμματα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικότητα
 • Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού
 • Ευελιξία ωραρίου

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Πενθήμερη απασχόληση

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline ή ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.actionline.gr

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.