Υπεύθυνο Τιμολόγησης

Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρμοδιότητες

 • Έκδοση παραστατικών πωλήσεων (δελτία αποστολής-τιμολόγια) μηχανογραφημένα και χειρόγραφα
 • Καταχώριση παραστατικών δαπανών μεταφορικών
 • Διαχείριση αποθηκών
 • Έλεγχος και συμφωνία καρτελών και υπολοίπων πελατών-χρεωστών
 • Πάσης φύσεως λοιπές λογιστικές εργασίες που προκύπτουν από τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-3 ετών σε οργανωμένο μηχανογραφημένο λογιστήριο
 • Επιθυμητή γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος ERP, ιδανικά Ορίζοντες.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση & χρήση Η/Υ (Microsoft Office)
 • Καλή γνώση social media
 • Οργανωτικές ικανότητες και σωστή διαχείριση χρόνου
 • Ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα
 • Αναλυτική και μεθοδευμένη σκέψη, ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Παροχές

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.