Υποστήριξη και ανάπτυξη εφαρμογών

Τέρμα 17η Νοεμβρη, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
0 / μήνα Έληξε πριν 3 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H DATA DESIGN εταιρεία που αναπτύσσει εφαρμογές στον χώρο της υγείας, αναζητά στελέχη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Τα καθήκοντα της θέσης αφορούν σε:

 • Τηλεφωνική υποστήριξη των εφαρμογών της εταιρείας
 • Ανάλυση δεδομένων και δημιουργία αναφορών
 • Ανάπτυξη νέων υποσυστημάτων
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής στον τομέα της Πληροφορικής.
 • Object Oriented Programming
 • Πολύ καλή γνώση SQL και ειδικά του MS-SQL Server
 • Ικανότητα γρήγορης εκμάθησης λειτουργίας εφαρμογών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Επιθυμητά προσόντα:
 • Gupta Team Developer
 • .NET
 • Java, JavaScript
 • mobile applications
 • IntelliJ, Visual Code, NetBeans
 • Ικανότητα ανάλυσης και καθορισμού προδιαγραφών

Μισθός, αναλόγως προσόντων. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.