Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήματος – Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 3 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΑCTIONLINE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, για λογαριασμό πελάτη της αναζητά Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος, για την περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Ευχέρεια στον χειρισμό ασύρματων τερματικών (RF)
  • Εξοικείωση στην χρήση προγραμμάτων WMS, κατά προτίμηση στο Mantis LV3+
  • Κάτοχος Άδειας Χειρισμού Μηχανημάτων Έργου, 1ης έως 8ης Ειδικότητας – B’ Ομάδας
  • Εμπειρία και Γνώση Χειρισμού Μηχανημάτων Reach Truck (Η γνώση χειρισμού Μηχανημάτων VNA θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)

Παροχές:

• Ανταγωνιστικές αμοιβές και ασφάλεια

• Πλήρη απασχόληση

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline ή ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.actionline.gr

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.