Χειριστής Ηλεκτρικού Περονοφόρου – Αθήνα

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 3 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΑCTIONLINE, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της αναζητά Χειριστές Ηλεκτροκίνητου Ανυψωτικού Μηχανήματος με άμεση διαθεσιμότητα, για τις περιοχές Μαγούλα και Ασπρόπυργο.

Αρμοδιότητες:

 • Απόθεση και συλλογή παλετών και αγαθών σε μηχανογραφημένη αποθήκη.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος Άδειας Χειρισμού Μηχανημάτων Έργου 1ης -8ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, Α’ ΟΜΑΔΑΣ
 • Εμπειρία Χειρισμού Reach Truck & VNA
 • Γνώση χρήσης Φορητών Τερματικών (RF)
 • Απόφοιτος Λυκείου ή τεχνικής σχολής
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αποθήκη
 • Γνώση χειρισμού Counterbalance με κλάπα

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικές Αποδοχές και Πλήρη Ασφαλιστική κάλυψη
 • Πενθήμερη απασχόληση
 • Πρωινό Ωράριο εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους επικρατέστερους υποψηφίους, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.