ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

Πέλλα, Ελλάδα
Πέλλα Πέλλα Πέλλα Πέλλα , Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ) ΠΕΛΛΑ ΚΩΔ 658
Ζητούνται αγροτικοί εργάτες να εργαστούν σε θερμοκήπιο με καρότα και λάχανα.
Στην περιοχή της Πέλλας.
Δίνονται ημερομίσθιο πληρωτέο ποσό 35€, διαμονή κλπ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΒΙΟΣ Αριθμός Άδειας Υπ. Εργασίας 30501
Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103837005, 2103817777.
Βιογραφικά στο e-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: https://www.abios.gr/
Πέλλα Πέλλα Πέλλα Πέλλα , Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.