ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Πενταγίων, Σκαραμαγκάς, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 3 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρεία με μικροσυσκευές και εξοπλισμό κουζίνας, ζητεί αποθηκάριο με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και δυνατότητα οδήγησης (φορτηγό tranzit εταιρίας) .

ΤΗΛ  210 5574307

Προϋπηρεσία θα  εκτιμηθεί   , πλήρης απασχόληση, Απολυτήριο Λυκείου, 09:00-16:00

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.