Διανομέας για Pizza Delivery

Σινώπης 1, Σέρρες
Σέρρες Σέρρες Σέρρες Σέρρες , Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα
0 / ημέρα Έληξε πριν 4 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6996629202. Καμακάρης Γιώργος

Σέρρες Σέρρες Σέρρες Σέρρες , Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.