Εκπαιδευτικός όμιλος ζητεί καθηγητή Αγγλικών

Υψηλάντου 1, Σέρρες
Σέρρες Σέρρες Σέρρες Σέρρες , Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα
0 Έληξε πριν 4 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Real English ζητεί έμπειρο καθηγητή/τρια Αγγλικών για να διδάξει μεγάλα επίπεδα. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

Σέρρες Σέρρες Σέρρες Σέρρες , Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.