Εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών, Ασφαλιστικού Οργανισμού

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Αctionline, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό μεγάλης Ασφαλιστικής εταιρείας στην Αθήνα, αναζητά υπαλλήλους για το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης εξυπηρέτησης πελατών.

Αρμοδιότητες:

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών του ασφαλιστικού οργανισμού.
 • Καταχώρηση των δεδομένων σε ηλεκτρονικό σύστημα και παρακολούθηση των αιτημάτων.
 • Τηλεφωνική διαχείριση εισερχομένων κλήσεων και παραπόνων.
 • Διατήρηση & ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου πελατών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απαραίτητη πιστοποίηση (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Επιπέδου Α. Τράπεζα Της Ελλάδος
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. (ιδανικά με κατεύθυνση σε ασφαλιστική επιστήμη)
 • Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Παροχές:

 • Σταθερός μηνιαίος μισθός και ασφάλιση
 • Συνεχής εξέλιξη και επιμόρφωση
 • Εύκολη μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.