Εργάτης Αποθήκης

Αθήνα, Ελλάδα
0 / μήνα Έληξε πριν 4 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Επισκόπηση του Ρόλου:

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης όλων των αποθηκευτικών εργασιών και θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Αποθηκών (Warehouse Manager) της εταιρείας.

Κύριες Αρμοδιότητες Θέσης:

Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων
Φυσική και λογιστική παραλαβή εμπορευμάτων και διαχείριση επιστροφών
Ομαδοποίηση, τακτοποίηση, και αποθήκευση υλικών
Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αποθήκης
Περιστασιακή μεταφορά υλικών εντός Αττικής
Απογραφή / Έλεγχος των αποθεμάτων
Κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού και των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας του
Ενημέρωση υπευθύνου σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος/διορθωτικών ενεργειών
Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας
Καθαριότητα & τάξη αποθήκης & περιβάλλοντος χώρου

Προφίλ υποψηφίων:

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και γνώση τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισμού
Ερασιτεχνικό δίπλωμα, Β΄ κατηγορίας
Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον
Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Προσανατολισμός στην οργάνωση, μεθοδικότητα και εργατικότητα

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.