Μηχανικός Έργων

Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 12 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευαστηκή εταιρεία Ζητάει νέο έως 35 ετών για άμεση πρόσληψη με γνώσεις πάνω σε Autocad, αγγλικών χωρίς απαραίτητη προϋπηρεσία. Να είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.