Εργοδηγός Χωματουργικών Έργων

Λάρισα, Ελλάδα
Λάρισα Λάρισα Λάρισα Λάρισα , Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα
0 / μήνα Έληξε πριν 7 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το τμήμα Σταθερής Τηλεφωνίας της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών συντήρησης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

 

Επισκόπηση του ρόλου:

Ο εργοδηγός των χωματουργικών έργων θα αναλάβει την οργάνωση και τον συντονισμό των εργασιών, την επίβλεψη των συνεργείων στα εργοτάξια και θα έχει ουσιαστικό ρόλο στην ολοκλήρωση του έργου.

Προφίλ υποψηφίου:

Απόφοιτος Τεχνολογικού Ιδρύματος ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εμπειρία σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δικτύων (κοινής ωφέλειας, οδοποιία κ.α)

Ικανότητα διαχείρισης συνεργείων.

Ικανότητα ανάγνωσης σχεδίων.

Ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων & επίλυσης προβλημάτων .

Επικοινωνιακές Δεξιότητες.

Δυνατότητα Μετακίνησης έκτος έδρας για την εκτέλεση έργων.

 

Αρμοδιότητες:

Συντονισμός εργασιών σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τα σχέδια.

Εκπόνηση προγράμματος εργασιών και παρακολούθηση παρουσιών του συνεργείου.

Ανάθεση γενικών και καθημερινών καθηκόντων.

Επίβλεψη εργατών.

Εξασφάλιση της τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου

Επίβλεψη της χρήσης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Καθημερινή αναφορά προόδου στους μηχανικούς.

 

Τι προσφέρουμε:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας.

Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Τηλεπικοινωνιών.

Λάρισα Λάρισα Λάρισα Λάρισα , Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.