ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ασπρόπυργος, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 6 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΩΔ 754
Ζητείται άνδρας καθαριστής να εργαστεί σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Εργασία πενθήμερη 8 ώρες τη μέρα.
Δίνονται μισθός και ασφάλιση.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΒΙΟΣ Αριθμός Άδειας Υπ. Εργασίας 30501
Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103837005, 2103817777.
Βιογραφικά στο e-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: https://www.abios.gr/

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.