ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

Ηράκλειο, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΩΔ 663
Ζητούνται άνδρες κτηνοτρόφοι για εργασία σε χοιροστάσιο.
Στην περιοχή του Ηρακλείου.
Δίνονται μισθός πληρωτέο ποσό 800€, διαμονή και φαγητό.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΒΙΟΣ Αριθμός Άδειας Υπ. Εργασίας 30501
Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103837005, 2103817777.
Βιογραφικά στο e-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: https://www.abios.gr/

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.