Μηχανικός Έργου FTTH

Αθήνα
0 / μήνα Έληξε πριν 9 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το τμήμα Σταθερής Τηλεφωνίας της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών συντήρησης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Επισκόπηση του ρόλου:

Στα πλαίσια εκτέλεσης συμβολαίου με μεγάλο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η εταιρεία ζητά να στελεχώσει το τμήμα FTTH με Μηχανικούς, οι οποίοι θα διαχειρίζονται & θα παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων, διασφαλίζοντας τη ποιότητα και τους χρόνους παράδοσης, με βάση τις αξίες και τις αρχές της εταιρείας.

Προφίλ υποψηφίου:

Πτυχίο Μηχανικού Δομικών Έργων – Έργων Υποδομής, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών, η παρόμοιου τίτλου σπουδών, από ΤΕΙ ή ΑΕΙ.
Προηγούμενη εμπειρία σε Τηλεπικοινωνιακά έργα θα συνεκτιμηθεί.
Εξαιρετική χρήση υπολογιστών (Excel, email, internet).
Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας.

Αρμοδιότητες:

Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και παράδοση αναφορών προόδου του έργου.
Χειρισμός της αλληλογραφίας και του αρχείου του έργου.

Τι προσφέρουμε:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας.
Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Τηλεπικοινωνιών.
Εταιρικό Laptop & Κινητό τηλέφωνο.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.