Μηχανικός Επίβλεψης Σταθερής Τηλεφωνίας & Ιnternet

Αθήνα, Ελλάδα
0 / μήνα Έληξε πριν 6 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το τμήμα Σταθερής Τηλεφωνίας της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών συντήρησης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

 

Επισκόπηση του Ρόλου:

Ο ρόλος απαιτεί έναν μηχανικό με την ικανότητα να οργανώνει και να καθοδηγεί τo συνεργείo.

 

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Δομικών Έργων από Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Εμπειρία σε διαχείριση εργοταξίων και συνεργείων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Δυνατότητα διαχείρισης του συνεργείου.
 • Εξαιρετική γνώση του MS Excel, του MS Outlook.
 • Καλή γνώση του Autocad (2D).
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψήφιους).

 

Aρμοδιότητες:

 • Προγραμματισμός Εργασιών.
 • Επιμετρήσεις
 • Χειρισμός της αλληλογραφίας και του αρχείου του έργου.
 • Επικοινωνία με το συνεργείο.

 

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας.
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα ΤΠΕ.
 • Εταιρικό Laptop & Κινητό τηλέφωνο.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.