ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σαρανταπηχιώτικα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 3 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τεχνική εταιρία ΚΕΤΕΜ ΑΕ, με έδρα τα Σαρανταπηχιώτικα Κορινθίας, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημοσίων έργων, ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανικό, με εμπειρία σε δημόσια έργα,  για πλήρη απασχόληση.  Η θέση αφορά την υποβολή προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, παρακολούθηση των έργων, σύνταξη επιμετρήσεων, σύνταξη λογαριασμών ΑΠΕ και επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς.

Επικοινωνία, αποστολή βιογραφικού: τηλ 2743052047

email: [email protected]

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.