ΜΗΧΑΝΟΛΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γενισέα Ξάνθης, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναζητάμε  συνεργάτη με πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στην Γενισέα Ξάνθης . Ιδανικά με εμπειρία πάνω στην βιομηχανία. Απαιτούμενα προσόντα όρεξη για δουλειά και επικοινωνία.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.