Νοσηλευτής / Νοσηλεύτρια Για Ιατρική Εταιρία στην Κέρκυρα

Ύψος, Greece
Corfu Corfu Corfu Corfu , Greece Greece Greece Greece
0 / μήνα Έληξε πριν 3 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθήκοντα

 • Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών
 • Απαραίτητη η εμπειρία στα επείγοντα
 • Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών
 • Χορήγηση φαρμάκων βάση ιατρικών οδηγιών

Επιθυμητό προφίλ

 • Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ ή 2ετούς Προγράμματος Ι.Ε.Κ.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (οποιαδήποτε άλλη γλώσσα επιθυμητή).
 • Καλή γνώση υπολογιστή (word, excel, email)
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ικανότητα να παραμένει ψύχραιμος/η και αποτελεσματικός/ή κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας Ευγένεια και εχεμύθεια. Επιθυμία για μακροχρόνια συνεργασία, Anti-Covid19 εμβολιασμός.

Παροχές

 • Ικανοποιητικό Πακέτων Αποδοχών και Ασφάλιση
 • Τόπος εργασίας: Δασιά – Παλαιοκαστρίτσα
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Σταθερότητα εργασιακής σχέσης
 • Πλήρης απασχόληση
 • Διαμονή
Corfu Corfu Corfu Corfu , Greece Greece Greece Greece

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.