Οδηγός Φορτηγού Γερμανία

Γερμανία
0 Έληξε πριν 9 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αναζητά:

Οδηγό Φορτηγού για Πλήρη απασχόληση στη Γερμανία.

Απαραίτητες όλες οι άδειες και τα έγγραφα να είναι σε ισχύ.(άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ , κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.