Πολιτικός Μηχανικός

Πάτρα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 10 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνικό γραφείο με έδρα στην Πάτρα ζητά πολιτικό μηχανικό για πλήρη απασχόληση στο γραφείο. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση autocad. Το γραφείο μας ασχολείται με έκδοση οικονομικών αδειών, τοπογραφικά, ηλεκτρονικές ταυτότητες,αυθαίρετα. Τυχόν εμπειρία θα εκτιμηθεί.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.