Πολιτικός Μηχανικός

26ης Οκτωβρίου 86, Θεσσαλονίκη
0 Έληξε πριν 4 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για το γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη, ζητούμε δυναμικό νέο ή νέα Πολιτικό Μηχανικό, που θέλει να εργαστεί σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με πολύ ενδιαφέροντα έργα. Εμείς ασχολούμαστε με έργα όλων των μεγεθών, σε Ελλάδα, αλλά και εξωτερικό. Μεγάλο μέρος της εργασίας μας αποτελούν τα έργα για τη βιομηχανία.


Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
  • 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας (επιθυμητή)
  • Καλή γνώση σε προγράμματα στατικών υπολογισμών και σε AutoCad
  • Εμπειρία σε αποτυπώσεις και επαφή με το εργοτάξιο

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.