Πτυχιούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή άλλη παρεμφερή ειδικότητα (ΠΕ ή ΤΕ)

Ιερά Οδός 75, Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΖΗΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΠΕ ή ΤΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

α) Περιγραφή θέσης: Πτυχιούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή άλλη παρεμφερή ειδικότητα (ΠΕ ή ΤΕ)

β) Αντικείμενο εργασίας: Υπεύθυνος συντήρησης επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware, software). Παρακολούθηση πειραμάτων στον αγρό με εγκατάσταση αισθητηρίων (sensors) και καταγραφικών (data logger)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Τεχνική εμπειρία σε συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού
  2. Τεχνική εμπειρία σε εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής δεδομένων
  3. Τεχνική εμπειρία σε υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων (hardware, software)
  4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (κατά προτίμηση επίπεδο proficiency).

Τυχόν πρόσθετος τίτλος σπουδών (π.χ. μεταπτυχιακό) θα ληφθεί υπόψη.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Μυστριώτης Αντώνης, [email protected], 2105294022

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.