Στέλεχος Λογιστηρίου

Λεωφόρος Ιωνίας 155, Athens, Greece
Kentrikos Tomeas Athinon Kentrikos Tomeas Athinon Kentrikos Tomeas Athinon Kentrikos Tomeas Athinon , Greece Greece Greece Greece
0 Έληξε πριν 6 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή θέσης εργασίας

Αναζητούμε εξειδικευμένο Στέλεχος Λογιστηρίου για την παροχή οικονομικών, διοικητικών – γραφειοκρατικών λογιστικών υπηρεσιών.

Η εταιρία τηρεί outsource financial accountant.

 

Στις βασικές αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνονται η εξασφάλιση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας των λογιστικών πράξεων της επιχείρησης, η επεξεργασία και παρακολούθηση των αναμενόμενων εισπράξεων και πληρωμών, η επαλήθευση και η καταχώριση τους.

 

Αρμοδιότητες

 • Προγραμματισμός και Εκτέλεση καθημερινών συναλλαγών (επαλήθευση, ταξινόμηση, καταχώριση)
 • Έκδοση λογαριασμών, τιμολογίων και προετοιμασία τραπεζικών καταθέσεων
 • Διεκπεραίωση εισερχόμενων/εξερχόμενων πληρωμών
 • Επαλήθευση λογαριασμών πελατών/προμηθευτών
 • Αποστολή υπενθυμίσεων και επικοινωνία με λογιστήρια πελατών προς προγραμματισμό εκκρεμών εισπρακτέων λογ/μών
 • Συμφωνία λογαριασμών στο καθολικό
 • Εξαγωγή οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων που περιγράφουν την κατάσταση εισπρακτέων λογαριασμών
 • Παρακολούθηση λήξης τραπεζικών ορίων/διευκολύνσεων και αποστολή στοιχείων ανανέωσης

 

Απαιτήσεις

 • Αποδεδειγμένη σχετική εργασιακή εμπειρία
 • Καλή κατανόηση των αρχών της λογιστικής, των ορθών πρακτικών και των ηλεκτρονικών τιμολογίων
 • Εμπειρία στη χρήση λογιστικών φύλλων και λογισμικών λογιστικής, Singular Galaxy ERP.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και MS Office
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών και δεξιότητες διαπραγμάτευσης
 • Ακρίβεια και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Πτυχίο στα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα αξιολογηθεί θετικά

 

Αποστολή Βιογραφικών στο [email protected]  με κωδικό θέσης LOG313

 

Kentrikos Tomeas Athinon Kentrikos Tomeas Athinon Kentrikos Tomeas Athinon Kentrikos Tomeas Athinon , Greece Greece Greece Greece

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.