Συντηρητής Αυτοκινηταμαξών (Μηχανικός)

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Action Line, εταιρεία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά για μεγάλο πελάτη της στο χώρο των logistics Συντηρητή Αυτοκινηταμαξών (Μηχανικός).

Περιγραφή Θέσης:

 • Έλεγχος, παρακολούθηση και ανίχνευση των αναγκών συντήρησης της κάθε αυτοκινητάμαξας.
 • Επικοινωνία με τους οδηγούς για την έγκαιρη ανίχνευση έκτακτων εργασιών επισκευής και συντήρησης.
 • Καθημερινή αναφορά στον υπεύθυνο δρομολογίων της διαθεσιμότητας των αυτοκινηταμαξών και του προγραμματισμού της συντήρησής τους.
 • Άμεση αντιμετώπιση βλάβης αυτοκινητάμαξας ακόμη και εκτός εταιρείας.
 • Επικοινωνία με τους εξωτερικούς συνεργάτες που αναλαμβάνουν τις ειδικές επισκευές – συντηρήσεις των αυτοκινηταμαξών της εταιρείας και παρακολούθηση της πορείας των εργασιών έως και την ολοκλήρωσή τους.
 • Έλεγχος καυσίμου για επαρκή απόθεμα για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινηταμαξών – παραγγελία.
 • Έλεγχος και εκτέλεση της πλήρωσης καυσίμου στις ιδιόκτητες αυτοκινητάμαξες, με τις αντλίες που διαθέτουν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας και παρακολούθηση των καταναλώσεων αυτών.
 • Συνεργασία με το τμήμα προμηθειών και συντήρησης για την συμπλήρωση των εγκρίσεων δαπάνης, με σκοπό τις εργασίες επισκευής – συντήρησης των αυτοκινηταμαξών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου και Κάτοχος Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος ‘Μηχανοτεχνίτης’.
 • 5 έτη αντίστοιχη προϋπηρεσία ως μηχανικός φορτηγών αυτοκινήτων
 • Επικοινωνιακός και συνεργάσιμος

Παροχές:

 • Σταθερές μηνιαίες αμοιβές
 • Ασφάλιση ΙΚΑ
 • Πενθήμερη εργασία

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα και δείγμα της δουλειάς τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline ή ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.actionline.gr

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.