ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ-ΣΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Δέλτα, Ελλάδα
Δέλτα Δέλτα Δέλτα Δέλτα , Εχέδωρο Εχέδωρο Εχέδωρο Εχέδωρο , Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη , Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ζητείται υποψήφια και υποψήφιος για σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών από εταιρεία στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.

  • Άριστη γνώση Autocad και άλλων σχεδιαστικών προγραμμάτων
  • Γνώση αγγλικών
  • Θα εκτιμηθεί εμπειρία στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών
  • Κάτοχος αυτοκινήτου για την μεταφορά στον εργασιακό χώρο στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Δέλτα Δέλτα Δέλτα Δέλτα , Εχέδωρο Εχέδωρο Εχέδωρο Εχέδωρο , Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη , Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.