Σύμβουλος Διαχείρισης Υποβολών & Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Φλωρίνης 37, Λάρισα, Ελλάδα
Λάρισα Λάρισα Λάρισα Λάρισα , Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα
€ 1.000 - € 1.500 / μήνα Έληξε πριν 5 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Senior Project Manager για το Τμήμα Οικονομοτεχνικών μελετών κι Επιδοτούμενων προγραμμάτων Αναπτυξιακού Νόμου & Ε.Σ.Π.Α.  

 

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία ALPHA PLAN CONSULTANTS διαθέτοντας συνεργαζόμενα γραφεία σε 11 πόλεις σε όλη την Ελλάδα για την παροχή ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, για περισσότερα από 20 έτη,  επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του γραφείου της Λάρισας Senior Project Manager ως Σύμβουλο Επιχειρήσεων για το Τμήμα Οικονομοτεχνικών μελετών κι Επιδοτούμενων προγραμμάτων Αναπτυξιακού Νόμου & Ε.Σ.Π.Α., ο οποίος θα δύναται να αναλάβει ως υπεύθυνος :

 1. Τη διαχείριση προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
 2. Την εκπόνησηΟικονομικών και Εμπορικών Μελετών για εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις

 

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος οργάνωσης και ανάπτυξης τομέα Αναπτυξιακού Νόμου και προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α.
 • Διαχείριση έργων και καθοδήγηση ομάδων έργου
 • Συγγραφή επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων
 • Έλεγχος και διασφάλιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά και του απαιτούμενου υλικού τεκμηρίωσης για την συγγραφή και την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων
 • Δημιουργία τεκμηριωμένων οικονομικών προβλέψεων βάσει της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά και της ευρύτερης στρατηγικής της επιχείρησης
 • Επικοινωνία με τους εκπροσώπους των πελατών
 • Διαχείριση/παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (Project Management, Αιτήματα Τροποποίησης, Αιτήματα Επαλήθευσης Δαπανών, κ.α.).
 • Διαρκής ενημέρωση για νέες προσκλήσεις ή για αναθεωρήσεις υφιστάμενων προσκλήσεων
 • Διενέργεια Ελέγχων Επιλεξιμότητας
 • Ενημερώσεις σε υφιστάμενους και νέους πελάτες σχετικά με το περιεχόμενο των προσκλήσεων

 

 

    

 Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων. με απαραίτητη την ενεργή ενασχόληση με τον Αναπτυξιακό Νόμο και το Ε.Σ.Π.Α. καθώς και την άριστη διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.).
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – T.E.I. με κατεύθυνση τα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική ή συναφές αντικείμενο.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή τομέα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων έργου
 • Άριστος, τεκμηριωμένος γραπτός λόγος
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση πλατφόρμας Ms Office με έμφαση στο excel (pivot tables και οικονομικές/μαθηματικές/στατιστικές συναρτήσεις κ.α.) καθώς και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Π.Σ.Κ.Ε.

 

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και συνεργατικό πνεύμα με μεθοδική σκέψη και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ιδιαίτερα ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης, ορισμού προτεραιοτήτων και επίτευξης ποιοτικού αποτελέσματος εντός αυστηρών προθεσμιών κι ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και στενά χρονικά περιθώρια
 • Εχεμύθεια κι εργασιακή ηθική
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία, θετική διάθεση

 

Οφέλη

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Μόνιμη και πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο προσόντων
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία επίτευξης μακροχρόνιας καριέρας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Μετά τη συλλογή κι αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Αποστολή βιογραφικού στο email: istefanou@aplan.gr

Λάρισα Λάρισα Λάρισα Λάρισα , Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.