ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΑΞΟΝΩΝ

Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 7 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνίτης για μηχάνημα ρεκτιφιέ αξόνων

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.