Υπάλληλος Ασφαλιστικού Οργανισμού – Motor Claims

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 3 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Αctionline, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό μεγάλης Ασφαλιστικής εταιρείας στην Αθήνα, αναζητά υπάλληλο του τμήματος αποζημιώσεων ασφαλειών αυτοκινήτου.

Υπάλληλος Ασφαλιστικού Οργανισμού – MotorClaims

Περιγραφή Θέσης:

 • Διαχείριση αναγγελιών στο τμήμα ζημιάς αυτοκινήτου
 • Συγκέντρωση, έλεγχος και επεξεργασία όλων των απαραίτητων εγγράφων ώστε να διασφαλιστεί ο διακανονισμός της ζημιάς.
 • Καταχώρηση των δεδομένων σε ηλεκτρονικό σύστημα και παρακολούθηση των αιτημάτων.
 • Καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες και πραγματογνώμονες.
 • Εκτίμηση και υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
 • Διαχείριση ερωτήσεων και παραπόνων πελατών σχετικά με την διαδικασία της αποζημίωσης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε τμήμα αποζημιώσεων ασφαλειών αυτοκινήτου.
 • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. / T.E.I. / I.E.K. (ιδανικά με κατεύθυνση σε ασφαλιστική επιστήμη)
 • Πολύ καλή γνώση του νομικού πλαισίου που διέπει τις αποζημιώσεις αυτοκινήτου
 • Πολύ καλή γνώση των πρακτικών διαχείρισης διακανονισμών
 • Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Παροχές:

 • Σταθερός μηνιαίος μισθός και ασφάλιση
 • Συνεχής εξέλιξη και επιμόρφωση
 • Εύκολη μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline ή ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.actionline.gr

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.