Υπάλληλος Γραφείου Γερμανία

Αθήνα, Ελλάδα
0 / μήνα Έληξε πριν 5 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το τμήμα Σταθερής Τηλεφωνίας της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών συντήρησης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

 

Επισκόπηση του ρόλου:

Στα πλαίσια εκτέλεσης (τηλεπικοινωνιακών έργων σταθερής) συμβολαίου με μεγάλο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη Γερμανία, ο Υπάλληλος Γραφείου καλείται να παρέχει διοικητική υποστήριξη & και να είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του γραφείου.

 

Προσόντα Υποψηφίου:

Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Δυνατότητα μετεγκατάστασης στη Γερμανία (Κολωνία).

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε σχετική θέση θα θεωρηθεί

πρόσθετο προσόν.

Άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας.

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Γνώση χειρισμού υπολογιστών (Excel, email, internet).

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Διοικητικές ικανότητες.

Ικανότητες οργάνωσης & επικοινωνίας.

Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

 

Αρμοδιότητες:

Επίβλεψη εκτέλεσης του καθημερινού προγράμματος δραστηριοτήτων

και λειτουργιών.

Διαχείριση αιτημάτων / παραπόνων πελατών.

Διαχείριση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (logistics).

 

Τι προσφέρουμε:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης και προόδου.

Φιλικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Διαμονή.

Έξοδα Σίτισης.

Αεροπορικά Εισιτήρια 3 φορές τον χρόνο.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.