Υπάλληλος Γραφείου σε Κλάδο Ζωής & Υγείας

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 3 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Αctionline, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό μεγάλου Ασφαλιστικού Οργανισμού στην Αθήνα, αναζητά υπάλληλο για το τμήμα Αναλήψεων Ζωής & Υγείας.

Υπάλληλος Γραφείου σε Κλάδο Ζωής & Υγείας

Περιγραφή Θέσης:

  • Επεξεργασία και έκδοση προσθέτων πράξεων με χρήση των εφαρμογών της Εταιρίας
  • Διενέργεια ασφαλιστικού και Ιατρικού ελέγχου κατά την επεξεργασία των αιτημάτων μετατροπών.
  • Υποστήριξη στη διαδικασία επεξεργασίας των αιτιάσεων /παραπόνων.
  • Διεκπεραίωση λογιστικών θεμάτων και συμφωνιών του κλάδου (συμπληρωματικές αποδείξεις, μερικές ακυρώσεις, προμήθειες από αλλαγές κωδικών παραγωγής κλπ).
  • Συμμετοχή στη διαδικασία ακύρωσης και ελευθεροποίησης συμβολαίων.
  • Επεξεργασία αιτημάτων εξαγοράς συμβολαίων.
  • Έκδοση βεβαιώσεων ασφάλισης.
  • Επικοινωνία με ΣΕΠΑ και Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Συνεργατών.

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο Ανώτατης Σχολής, κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (επιθυμητός)

  • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

• Προϋπηρεσία σε Κλάδο Ζωής Ασφαλιστικής Εταιρίας θα συνεκτιμηθεί αλλά δεν είναι απαραίτητη.

Δεξιότητες:

• Άριστη ικανότητα γραπτής & προφορικής επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

• Αναλυτική ικανότητα, οξυδέρκεια, λογική και επαγωγική σκέψη

• Υπευθυνότητα, εργατικότητα και προθυμία

• Διάθεση για ομαδική εργασία και ανάπτυξη συνεργασιών

• Δυνατότητα αποδοτικής εργασίας υπό πίεση χρόνου

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline.

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.