Υπάλληλος Γραφείου σε τμήμα ανάληψης – Κλάδος Αυτοκινήτου

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Αctionline, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό μεγάλου Ασφαλιστικού Οργανισμού στην Αθήνα, αναζητά υπάλληλο για το τμήμα Αναλήψεων Αυτοκινήτου.

Υπάλληλος Γραφείου σε τμήμα ανάληψης _Κλάδου Αυτοκινήτου

Περιγραφή Θέσης:

• Μελέτη του υπό ανάληψη ασφαλιστικού κινδύνου και αξιολόγηση της δυνατότητας ανάληψής του

• Ανάλυση και ποσοτικοποίηση των παραμέτρων του κινδύνου, τιμολόγηση του κινδύνου

• Επικοινωνία με πελάτες ή/και πράκτορες στο πλαίσιο προετοιμασίας της προσφοράς ασφάλισης του κινδύνου

• Επιμέλεια έκδοσης και υποβολής της προσφοράς ασφάλισης

• Παρακολούθηση των διαδικασιών των ασφαλιστηρίων και της τήρησης των προθεσμιών τους

• Προετοιμασία ανανεώσεων ασφαλιστηρίων

• Έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων και προσθέτων πράξεων με χρήση των εφαρμογών της Εταιρίας

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (επιθυμητός)

• Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

• Προϋπηρεσία σε τμήμα ανάληψης κλάδου αυτοκινήτων θα συνεκτιμηθεί αλλά δεν είναι απαραίτητη

Δεξιότητες:

• Άριστη ικανότητα γραπτής & προφορικής επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

• Αναλυτική ικανότητα, οξυδέρκεια, λογική και επαγωγική σκέψη

• Υπευθυνότητα, εργατικότητα και προθυμία

• Διάθεση για ομαδική εργασία και ανάπτυξη συνεργασιών

• Δυνατότητα αποδοτικής εργασίας υπό πίεση χρόνου

• Γνώσεις στατιστικής ανάλυσης και ικανότητα εφαρμογής τους

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline.

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.