Υπάλληλος Εξαγωγών

Πυργετος, Πυργετός, Ελλάδα
Λάρισα Λάρισα Λάρισα Λάρισα , Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η MindmeUp αναζητά 1 άτομο για τη θέση του Υπαλλήλου Εξαγωγών εκ μέρους νεοσύστατης βιομηχανίας αποθήκευσης και διανομής φρούτων στον Πυργετό Λάρισας. Η θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης με επιθυμητή ημερομηνίας έναρξης τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου.

Αρμοδιότητες:
o Οργάνωση, αποθήκευση και διαχείριση εταιρικών εγγράφων.
o Εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση κλήσεων-αλληλογραφίας και επικοινωνίας με προμηθευτές, πελάτες και μεταφορικές εταιρίες.
o Έκδοση τιμολογίων, παραστατικών, υποβολή οικονομικών αναφορών (δαπάνες, έσοδα, έξοδα κτλ) και διαχείριση οικονομικών υπολοίπων – πληρωμών.
o Δημιουργία οικονομικών προσφορών, εύρεση προμηθευτών-συνεργατών, παρακολούθηση αποστολών προϊόντων και διαχείριση ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της επιχείρησης.
o Διαχείριση όλου του φάσματος εξαγωγών προϊόντων (ακτινίδια)
o Παρακολούθηση φορτώσεων και παραδόσεων των προϊόντων

Προσόντα – Δεξιότητες:
o Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office.
o Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
o Απόφοιτος AEI/ΤΕΙ και εμπειρία ως Υπάλληλος Εξαγωγών τουλάχιστον δύο χρόνια.
o Εμπειρία χειρισμού προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης.
o Επιθυμητή προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο.
o Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).
o Επιθυμητή η γνώση λογιστικών προγραμμάτων (πχ softone).
o Ικανότητα αντίληψης, ανάλυσης αναγκών και επίλυσης προβλημάτων.
o Υπευθυνότητα, οργάνωση, συνέπεια και επικέντρωση στον πελάτη.

Παροχές:
o Ανταγωνιστικές οικονομικές απολαβές
o Bonus παραγωγικότητας ανά 3μηνο.
o Δυνατότητα παροχής μεταφορικού μέσου.
o Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.
o Εργασία σε καινούριες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις logistics.
o Πενθήμερη εργασία Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-17:00

Αν ενδιαφέρεστε για την παραπάνω θέση εργασίας μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: [email protected]

Λάρισα Λάρισα Λάρισα Λάρισα , Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.