Πολιτικός Μηχανικός

Νάουσα Πάρου, Ελλάδα
Πάρος Πάρος Πάρος Πάρος , Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα
0 Έληξε πριν 4 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εταιρεία AL-Construction με έδρα στην Πάρο αναζητά ένα άτομο με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού που θα αναλάβει τόσο γραμματειακά καθήκοντα όσο και την παρακολούθηση των κατασκευών, να πραγματοποιεί μετρήσεις, να εκτελεί πληρωμές και κυρίως να έχει γνώσεις χρήσης υπολογιστών. Διαβάστε παρακάτω την επίσημη αγγελία.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
Η AL-Construction, μια εταιρεία κατασκευών με έδρα στην Πάρο, αναζητά έναν Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει τόσο γραμματειακά καθήκοντα όσο και την παρακολούθηση των κατασκευών.
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
– Εμπειρία στην παρακολούθηση κατασκευών, λήψη επιμετρήσεων και εκτέλεση πληρωμών
– Άριστες γνώσεις χρήσης υπολογιστών και γραφείου
– Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
– Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επιθυμητά προσόντα:
-Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
– Γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β
Κύριες Αρμοδιότητες:
– Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κατασκευής
– Εκτέλεση επιμετρήσεων και παρακολούθηση προϋπολογισμών
– Γραμματειακή υποστήριξη και διαχείριση εγγράφων
– Εκτέλεση πληρωμών και διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων της εταιρείας
– Διασφάλιση της ακρίβειας και της ενημέρωσης των δεδομένων και των εγγράφων
Προσφέρουμε:
– Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
– Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης
– Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
– Διαμονή
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με ένα συνοδευτικό γράμμα, στη διεύθυνση [email protected]. Παρακαλούμε να αναφέρετε τον κωδικό “Πολιτικός Μηχανικός/Γραμματέας” στο θέμα του email σας.
Η εταιρεία AL-Construction είναι προσηλωμένη στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της πολυμορφίας και καλωσορίζει τις αιτήσεις από όλους τους κατάλληλους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και ανυπομονούμε να λάβουμε την αίτησή σας. Θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που προκρίνονται για συνέντευξη.
Με εκτίμηση,
Η Ομάδα της AL-Construction
Πάρος Πάρος Πάρος Πάρος , Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.