Υπεύθυνος Αποθήκης

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 3 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

Επισκόπηση του Ρόλου:

 • Ο υπεύθυνος αποθήκης έχει την ευθύνη της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της αποθήκης και τήρησης όλων των απαραίτητων διαδικασιών.

 

Αρμοδιότητες:

 • Παραλαβή των εμπορευμάτων και έλεγχος των δελτίων αποστολής.
 • Οργάνωση και συντονισμός της ομάδας για την αποτελεσματική διεξαγωγή της παραλαβής σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας.
 • Οργάνωση των εμπορευμάτων στην αποθήκη ανά κατηγορία και κωδικό.
 • Διαχείριση και συντονισμός της ομάδας της αποθήκης.
 • Διασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας στον χώρο της αποθήκης.
 • Ευθύνη για την τήρηση των κανόνων για την Υγεία & Ασφάλεια των υπαλλήλων στον χώρο της αποθήκης (Health & Safety).

 

Απαραίτητα Προσόντα :

 • 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και αντικείμενο.
 • Καλή γνώση χρήσης ERP ή/και προγράμματος διαχείρισης αποθήκης.
 • Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office (Word, Excel).
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Δυνατότητα χρήσης παλετοφόρoυ.
 • Μεθοδικός στην εκτέλεση της εργασιών.
 • Υπευθυνότητα.
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητες συνεργασίας και διοίκησης.

 

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.