ΦΡΟΥΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ – MARITIME SECURITY OPERATIVE

Λευκωσία, Κύπρος
Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
0 Έληξε πριν 3 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προσωπικό Ασφάλειας (Φρουροί) Εμπορικών πλοίων 

(MSO) Maritime Security Operative

TRIAENA MARITIME SECURITY LTD

Περιγραφή 

Η TRIAENA MARITIME SECURITY LTD., κορυφαία  εταιρεία στον χώρο της παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας ασφάλειας, εμπορικών πλοίων και σκαφών αναψυχής, ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό ως Φρουρούς ασφάλειας εμπορικών πλοίων τα οποία διέρχονται τις θαλάσσιες περιοχές του Ινδικού Ωκεανού και της Αραβικής Θάλασσας.

Απαραίτητα προσόντα

 • Ηλικία από 21 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (Ι1)
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 • Υπευθυνότητα , σοβαρότητα, ομαδικότητα και συνέπεια.

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση Αγγλικών
 • Στρατιωτική θητεία στις ειδικές δυνάμεις
 • Απόστρατοι παραγωγικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστικό Σώμα.
 • Απόστρατοι ΕΠΥ, ΕΠΟΠ, ΕΜΘ και ΟΒΑ κ.α.

 Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στον χώρο του Maritime Security

Η Εταιρεία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό εισόδημα σε σχέση με τις εταιρείες του κλάδου
 • Δυνατότητα σταθερής, ετήσιας απασχόλησης
 • Μηνιαία προκαταβολή μισθού
 • Οικονομική διευκόλυνση για την έκδοση των κάτωθι πιστοποιητικών:

– Ναυτικό Φυλλάδιο (Seaman Book)
– Πιστοποιητικό Βασικής Εκπαίδευσης Ναυτικών (STCW 2010 A-VI/1-1,2,3,4)

– Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην ασφάλεια πλοίου, Ship’s Designated Security Duties (STCW 2010 A-VI/6-2)

 • Παρέχεται δωρεάν η αρχική και η απαιτούμενη περιοδική εκπαίδευση.
 • Εξαιρετική υποστήριξη, κατά την διάρκεια των αποστολών.
 • Απολαβές, σύμφωνα με τα προσόντα και την προϋπηρεσία.
 • Προοπτική εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.