Χτίστες/Οικοδόμοι για κατασκευαστική εταιρεία στην Ολλανδία

Άμστερνταμ, Ολλανδία
Άμστερνταμ Άμστερνταμ Άμστερνταμ Άμστερνταμ , Βόρεια Ολλανδία Βόρεια Ολλανδία Βόρεια Ολλανδία Βόρεια Ολλανδία , Ολλανδία Ολλανδία Ολλανδία Ολλανδία
0 / ημέρα Έληξε πριν 3 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H Elpis HR με πολυετή εμπειρία στο χώρο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στελεχώνει καθημερινά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων δημιουργώντας, μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, σχέσεις εμπιστοσύνης και μακροχρόνιας συνεργασίας.

Για το λόγο αυτό, μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας, μας εμπιστεύτηκε για τη στελέχωση της στην ειδικότητα:

Χτίστες / Οικοδόμοι

 

Απαραίτητα προσόντα:

 

Επαγγελματική παρουσία και συμπεριφορά

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Καλή υγεία και σωματική αντοχή

 

Παροχές:

 

Μισθός 11,00€ με 12,00€ την ώρα

Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη

Διαμονή

 

Η ΕΛΠΙΣ JOBS σας ενημερώνει για τα ακόλουθα: Με την υποβολή του βιογραφικού σας παρέχετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που αναγράφονται σε αυτό, στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς για την πρόσληψη προσωπικού. Το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για δύο (2) έτη, μετά την πάροδο των οποίων θα διαγραφεί. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή την αφαίρεση και διαγραφή του βιογραφικού σας, αποστέλλοντας σχετική αίτηση στo e mail: [email protected] Τα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στο βιογραφικό σας δεν διαβιβάζονται ποτέ σε τρίτα πρόσωπα.

Άμστερνταμ Άμστερνταμ Άμστερνταμ Άμστερνταμ , Βόρεια Ολλανδία Βόρεια Ολλανδία Βόρεια Ολλανδία Βόρεια Ολλανδία , Ολλανδία Ολλανδία Ολλανδία Ολλανδία

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.