Jobit.gr - Θέσεις Εργασίας

Θέσεις εργασίας στο ΤΕΕ

Τελευταία ενημέρωση ~ 2023-01-30

Κάντε αναζήτηση με λέξη-κλειδί (π.χ. μηχανικό) για να φιλτράρετε τις αγγελίες εργασίας του ΤΕΕ.

Εκτυπώστε/αντιγράψτε/κατεβάστε σε PDF/Excel τις φιλτραρισμένες θέσεις εργασίας και επικοινωνήστε με τους αντίστοιχους εργοδότες.

Κάντε κλικ στη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει για να δείτε την κάρτα με τις διαθέσιμες επιλογές επικοινωνίας.


                   
Κωδ.Ημ/νίαΚείμενο
ΚωδικόςΗμερομηνίαΚείμενο
5482527/01/2023Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΘΝΟΚΑΤ ΑΕ,με έδρα στο Γέρακα Αττικής, αναζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό με 5ετή ή 10ετή εμπειρία στον κλάδο της κατασκευής και άριστη γνώση αγγλικών για πλήρη απασχόληση σε υπό κατασκευή Ξενοδοχειακή μονάδα σε Βόλο, Μήλο ή Μύκονο. Παρακαλώ αναφέρετε τη θέση που σας ενδιαφέρει. Αποστείλατε βιογραφικό [email protected]
18754827/01/2023H TWD Greece αναζητεί Senior Engineer για το γραφείο της στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο https://twd.nl/vacancies/senior-engineer-gr/Βιογραφικά και συνοδευτική επιστολή στα αγγλικά: [email protected]
18754727/01/2023H TWD Greece αναζητεί Project Engineer για το γραφείο της στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο https://twd.nl/vacancies/project-engineer-gr/Βιογραφικά και συνοδευτική επιστολή στα αγγλικά: [email protected]
18620527/01/2023Η Δημιουργική Α.Ε. ζητά Πολιτικό Μηχανικό. θέση εργασίας Εργοταξιάρχη ή βοηθός Εργοταξιάρχη στη Λάρισα. Καθήκοντα:Συντονισμός, μετρήσεις, επίβλεψη κατασκευής. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Δομικών Έργων, καλή γνώση αγγλικής. Ικανότητα εξέλιξης και προσαρμογής. Προσφέρονται: Αριστο περιβάλλον εργασίας, ικανοποιητικές αποδοχές και bonus, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail : [email protected]
17812627/01/2023Η εταιρεία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον Τομέα της Οικιστικής Ανάπτυξης με έδρα την Λάρισα, αναζητά Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στον Κατασκευαστικό κλάδο. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: [email protected]
15375827/01/2023Η εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. ζητά Τοπογράφο Μηχανικό για πλήρωση μόνιμης θέσης Αναπληρωτή Εργοστασιάρχη. Απαραίτητη η καλή γνώση αναδέλτα ή οδός και η 5ετής εμπειρίασε έργα οδοποιίας και υδραυλικά. Αποστολή βιογραφικών στο Ε-Μail: [email protected]
11735727/01/2023Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για έργα στην Κρήτη, με εμπειρία στην επίβλεψη και διαχείριση έργων. Υπεύθυνος για τις επιμετρήσεις,τη σύνταξη λογαριασμών και για τις πιστοποιήσεις των έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
18724827/01/2023Ζητείται Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 3-5 χρόνια εμπειρία λεπτομερούς σχεδιασμού Ηλεκτρολογικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων Πετρελαίου-ΦΑ. Αριστα Αγγλικά. AutoCAD, κώδικες, τεχνικές προδιαγραφές. Μελέτη, Σχεδιασμός-Υπολογισμοί , Διαστασιολόγηση, Προμήθεια Συστημάτων Διανομής Ισχύος, Υποσταθμών, Η/Ζ, Φωτισμού, Γειώσεων, Αντικεραυνικής, Ασθενών-Καλωδιώσεων. Προετοιμασία Σχεδίων-σύνταξη εγγράφων. Συναντήσεις με Πελάτες-Προμηθευτές. Έλεγχος σχεδίων, εγγράφων προμηθευτών. Βιογραφικά: [email protected]
17542127/01/2023Κατασκευαστική εταιρεία αναζητά Μηχανικό με ειδικότητα Πολιτικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος κ.α, ΑΕΙ/ΤΕΙ, με αρμοδιότητες: α) την παρακολούθηση και επίβλεψη έργων φυσικού αερίου, υδραυλικών εγκαταστάσεων, οικοδομικών εργασιών μονώσεων, θερμοπροσόψεων και άλλων κατασκευαστικών εργασιών και β) υπηρεσίες γραφείου, ενδεικτικά: διεκπεραίωση φακέλων εξοικονομώ, μελέτη αέριων καυσίμων, ΠΕΑ, ρύθμιση αυθαιρέτων. Τηλ. 2111198235, 2109222900, email: [email protected]
16974027/01/2023Τεχνική εταιρεία ζητά για απασχόληση Μηχανολόγο Μηχανικό για απασχόληση εντός Αττικής για έργα σε διυλιστήρια. Προϋποθέσεις: Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών ως Μηχανολόγος Μηχανικός σε έργα σωληνώσεων μεγάλων βιομηχανιών (Διυλιστήρια - φυσικό αέριο - Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας). Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών καθώς και η καλή χρήση Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
16641827/01/2023Ζητείται Μηχανικός Δομοστατικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε στατικές μελέτες συνθέτων οικοδομικών έργων, γνώστης acad fespa next για μόνιμη συνεργασία. Συστάσεις Απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18753027/01/2023Ζητείται Μηχανικός με εμπειρία στην επίβλεψη Οικοδομικών έργων για εργασία εκτός Αθηνών. Τεχνική εταιρεία Τηλ. 2106412380 E-mail: [email protected]
18754626/01/2023Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ (https://ivepe.gr/el/) αναζητά Διπλωματούχο Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο, Χημικό, Παραγωγής - Διοίκησης, Περιβάλλοντος για την κατάρτιση εργαζομένων στο επιστημονικότου πεδίο και της Βιομηχανικής Ασφάλειας. 10ετής εμπειρία και γνώση εκπαιδευτικών τεχνικών. Συνεκτιμώνται: εμπειρία τεχνικού ασφαλείας, και ως εκπαιδευτής ενηλίκων.Έδρα Αθήνα, διδασκαλία και σε άλλες πόλεις. Βιογραφικό στο: [email protected] Τηλ.: 2108257815
18752626/01/2023Το Αρχιτεκτονικό γραφείο DEDA & ARCHITECTS αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών για πλήρη απασχόληση στο γραφείο της Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται ιδιαίτερα η ευχέρεια στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων και BIM (Revit) καθώς και εξοικείωση με τον ΝΟΚ.Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
15834426/01/2023Τεχνικό γραφείο - εταιρεία Μηχανικών στην περιοχή του Πειραιά αναζητεί (Αρχιτέκτων/Πολιτικό/Μηχανολόγο) Μηχανικό ή αντίστοιχης ειδικότητας Τεχνολόγο Μηχανικό για μόνιμη εργασία που αφορά ιδιωτικά έργα (οικοδομικές άδειες αυθαίρετα - ΗΤΚ - ΕΕΔΜΚ - προσμετρήσεις - Η/Μ - τοπογραφικά - στατική επάρκεια - ενεργειακά πιστοποιητικά, επιμετρήσεις κ.λ.π). Τηλ: 6936946360/2104185601 email:[email protected]
18533826/01/2023Από Μελετητική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη μελέτη κτιριακών έργων. Επιθυμητό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συναφή θέματα. Απαιτείται: Αριστη γνώση Αγγλικών/AutoCAD/Microsoft Office, Αριστη γνώση FespaC/FespaR/FespaT ή συναφών Υπολογιστικών Προγραμμάτων. Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών:[email protected]
18754526/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για την οργάνωση και την επίβλεψη Κατασκευαστικών Οικιστικών Έργων στην Αττική. Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στο email: [email protected]
18754426/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Κοστολόγος για την σύνταξη προϋπολογισμών, κοστολογήσεων κατασκευαστικών οικιστικών Έργων και την εκπόνηση μελετών κόστους κατασκευαστικών Έργων. Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στο email: [email protected]
18580626/01/2023Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών άδειας και εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στο email: [email protected]
18752726/01/2023Η εταιρεία μελετών Ι-ΤΕΚΤΩΝ ΙΚΕ Α.Μ. ΤΕΕ 19867 αναζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό εμπειρίας 1-4 έτη από την κτήση του διπλώματος για να εργαστεί το γραφείο της Αθήνας. Εξαιρετικός μισθός, ιδιωτικό πακέτο ασφάλισης, ωράριο εργασίας 9πμ-5μμ και άλλες παροχές. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] και τηλέφωνα επικοινωνίας 2169390846.
18243326/01/2023Η εταιρεία μελετών Ι-ΤΕΚΤΩΝ ΙΚΕ Α.Μ. ΤΕΕ 19867 αναζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό εμπειρίας 1- 4 έτη από την κτήση του διπλώματος για να εργαστεί το γραφείο της Αθήνας. Εξαιρετικός μισθός, ιδιωτικό πακέτο ασφάλισης, ωράριο εργασίας 9πμ-5μμ και άλλες παροχές. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] και τηλέφωνα επικοινωνίας 2169390846.
18265526/01/2023Εταιρεία Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτων Mηχανικό για την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την διαχείριση των κτιριακών και τεχνικών έργων της εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
18625026/01/2023Η εταιρεία CERS ΑΤΕ αναζητά Δομοστατικό Πολιτικό Μηχανικό για την στελέχωση του τμήματος ελέγχου κατασκευών. Σχετική εμπειρία επιθυμητή. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
13993426/01/2023Τεχνικό γραφείο ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ή Δομικών έργων, με μικρή εμπειρία σε κατασκευή οικοδομικών έργων, καλή χρήση Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων,κάτοχο μεταφορικού μέσου. Αποστείλατε βιογραφικό στο [email protected]
8779225/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ως εξωτερικός συνεργάτης σε αορίστου διάρκειας έργο διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας. 3ήμερη απασχόληση ανά μήνα με πάγια μηνιαία αμοιβή. Απαραίτητες προϋποθέσεις: δελτίο παροχής υπηρεσιών και διαθέσιμο ΙΧ. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
7415225/01/2023Μελετητική Εταιρεία στο Χαλάνδρι, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με 10ετή εξειδίκευση/εμπειρία για στελέχωση του Τμήματος λιμενικών έργων. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ’δεια ασκήσεως επαγγέλματος, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις,άριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση AutoCAD. Μεταπτυχιακές σπουδές και επαγγελματική εμπειρία στα λιμενικά έργα θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Αποστολή βιογραφικών: [email protected], [email protected], [email protected] Τηλ.2107295761
18452125/01/2023Από μελετητική εταιρεία Ε τάξης, με έδρα την Αθήνα, ζητείται: Δομοστατικός Πολιτικός Μηχανικός (θα εκτιμηθεί εμπειρία σε στατικές μελέτες τεχνικών έργων οδοποιίας).Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση [email protected]
18752525/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εδρεύει στον Αγιο Δημήτριο Αττικής. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
16073925/01/2023Ζητείται Σχεδιάστρια και Αρχιτέκτων Μηχανικός με γνώσεις Autocad από τεχνικό γραφείο στον Αλιμο για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18574325/01/2023Η εταιρεία ΠΛΕΘΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ζητάει Μηχανολόγο Μηχανικό για απασχόληση σε Εργοτάξιο. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
6914525/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με 15ετή εμπειρία για τη θέση του Εργοταξιάρχη σε έργο εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
13033425/01/2023Η ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες-Εκτιμητές-Μηχανικοί Μονοπρόσωπη Α.Ε. ζητά Διπλωματούχο Μηχανικό, ως ασφαλιστικό πραγματογνώμονα στην Αθήνα, για σταθερή συνεργασία. Απαιτούμενα προσόντα: Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Δυνατότητα μετακινήσεων, ΙΧΕ, Πολύ καλή γνώση Ελληνικών, Αγγλικών,MS Office (word,excel,outlook). Η εταιρία προσφέρει: Σταθερή συνεργασία, Διαρκή εκπαίδευση, Δυναμικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον. CV: [email protected]
17544025/01/2023Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα Οικοδομικά και Αστικών Αναπλάσεων.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]
9321925/01/2023Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα Οικοδομικά και Αστικών Αναπλάσεων.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]
12368125/01/2023Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα Οικοδομικά και Αστικών Αναπλάσεων.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]
18457625/01/2023Ζητείται έμπειρος Αρχιτέκτων Μηχανικός, μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση σε Μελετητική - Κατασκευαστική εταιρεία. Να διαθέτει τουλάχιστον 5ετη εμπειρία σε: σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών (ΝΟΚ) για αδειοδότηση πολεοδομίας, διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων e-adeies, αυθαιρέτων, έκδοση αδειών, σχεδιασμό/κατάθεση αρχιτεκτονικών για Υπ. Νεωτέρων Μνημείων και Σ.Α., επικοινωνία στα αγγλικά. Βιογραφικά: [email protected] Τηλ.2310546205, 6945858036
17051925/01/2023Η ENCIEX Α.Ε. ζητά να προσλάβει α) Αρχιτέκτονες με εργοταξιακή εμπειρία, β) Πολιτικούς Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία για έργα στην Αθήνα και στις Κυκλάδες, γ) Μηχανολόγους Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία, γ) Σχεδιαστές για υποστήριξη έργων κατασκευής. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107210772
18417425/01/2023Τεχνική Εταιρεία στην Ηλιούπολη αναζητά Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο Μηχανικό για πλήρη απασχόληση με αντικείμενο την ρύθμιση αυθαιρέτων, ΠΕΑ, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων. Απαραίτητα κάτοχος αυτοκινήτου/μηχανής. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18752425/01/2023Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση σε γραφείο μελετών με έδρα την Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
17628725/01/2023Ζητείται Aπόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, με άριστη γνώση Autocad, Sketchup και office για εργασία πλήρους απασχόλησης σε τεχνικό γραφείο στο Χολαργό. Γνώση Photoshop θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικού στο [email protected]
15861625/01/2023Το Aρχιτεκτονικό γραφείο gnb architects, αναζητά συνεργάτη με εμπειρία στην διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ e adeies. Κύριο αντικείμενο η διαχείριση αιτήσεων για υποβολή μελετών στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, για υποβολή προεγκρίσεων, για έκδοση αδειών, για έκδοση αναθεωρήσεων, για έκδοση εγκρίσεων και για έκδοση βεβαιώσεων. Αποστολή βιογραφικού ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ:ADM00: [email protected]
11363825/01/2023Το γραφείο Mindesign αναζητά Αρχιτέκτονα με 10 ετη εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες εφαρμογής, άδειες δόμησης, άριστη γνώση προγράμματος 3ds max. Θα εκτιμηθεί εργοταξιακή εμπειρία. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο [email protected]
18613925/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τεχνική εταιρεία Δημοσίων & Ιδιωτικών έργων με έδρα την Καλαμάτα για πλήρη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
12189325/01/2023Ζητείται Tοπογράφος για περιστασιακή συνεργασία, για εργασία γραφείου (απόδοση τοπογραφικού σχεδίου, όψεις, κατόψεις κλπ)από τον χώρο του καθώς και εργασία υπαίθρου (αποτυπώσεις χαράξεις) απαραίτητα προσόντα γνώση autocad (τοπογραφικό σχέδιο, όψεις, κατόψεις, τομές) τοπογραφικός εξοπλισμός (total station), γνώσεις χάραξης - αποτύπωσης και μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο). Αποστολή βιογραφικών: email [email protected] & 6977087978
15698125/01/2023Τεχνική εταιρεία με έδρα στον Μαραθώνα, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εμπειρία για εργασία στην εταιρία. Ε:[email protected]
18752125/01/2023Το Τμήμα Μελετών της Εταιρείας ΔΙΑΣΤΕΡΟΣ ΙΚΕ με έδρα Ζωγράφου αναζητεί Τοπογράφο ΑΕΙ/ΤΕΙ με βασικές αρμοδιότητες: Μετρήσεις πεδίου - Τοπογραφικές αποτυπώσεις, χαράξεις - Σύνταξη & απόδοση σχεδίου. Απαραίτητη η γνώση χρήσης οργάνων τοπογραφίας και σχεδιαστικών προγραμμάτων VERM, Autocad, άδεια οδήγησης ΙΧ.Αποστείλετε βιογραφικό στο [email protected]
18752025/01/2023Η Τεχνική Εταιρεία ΔΙΑΣΤΕΡΟΣ ΙΚΕ με έδρα Ζωγράφου αναζητεί Πολιτικό, Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Συνεκτιμώμενα προσόντα: Μικρή τουλάχιστον εμπειρία σε επίβλεψη και διαχείριση οικοδομικών έργων, γνώση προγράμματος Autocad, Κάτοχος άδειας οδήγησης. Αποστείλετε βιογραφικό στο [email protected]
18337425/01/2023Τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον Βόλο με Δημόσια έργα αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό με 3-5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Απαραίτητα προσόντα: Πολύ καλή γνώση Autocad και Microsoft Ofiice. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6940870594
18710725/01/2023H SIDENOR αναζητά Mηχανικό Πωλήσεων, για να γίνει μέλος της ομάδας μας, στην Αθήνα. O ρόλος θα αναλάβει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων όσον αφορά το κομμάτι Β2Β πωλήσεωνστην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάπτυξη πελατολογίου. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerjobId=1355&company=tekasystemP
18715125/01/2023Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για μόνιμη συνεργασία Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία για εργοτάξιο σε έργα εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο mail: [email protected]
18751825/01/2023Ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός, από τεχνικό γραφείο με έδρα στην Αθήνα, για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη γνώση Autocad και MS office. Επιθυμητή εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Επικοινωνία: [email protected]
16827924/01/2023H ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ, εταιρεία με αντικείμενο τις κατασκευές δομικού χάλυβα, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό για Εργοδηγό παραγωγής με εμπειρία στον χώρο. Προσόντα: Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού. Αριστη χρήση Η/Υ. Αριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Παροχές:Ανταγωνιστικές Σταθερές Μηνιαίες Αποδοχές. Δυναμικό και φιλικό περιβάλλον. Συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικό επίπεδο. Δυνατότητα Εξέλιξης. Βιογραφικών: [email protected]
18753924/01/2023Η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε αναζητεί Μηχανικό για τη στελέχωση του Τμήματος Παραγωγής. Αρμοδιότητες: Προγραμματισμό παραγωγής. Διασφάλιση/Συντονισμός του Ελέγχου Ποιότητας. Βελτίωση των συστημάτων logistics. Βελτίωση μεθόδων εργασίας και αποδοτικότητας των υφισταμένων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ή Βιομηχανικής Παραγωγής. Aριστη Γνώση Η/Υ, MS Office. Aριστη Γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά: στο [email protected] και [email protected]
18753824/01/2023Η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ αναζητεί Μηχανικό για το Τμήμα R&D και Ελέγχου Ποιότητας πυρίμαχων υλικών στο Εργοστάσιο στην Ριτσώνα. Αρμοδιότητες:Υποστήριξη Τμήματος R&D. Βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών. Τεχνικός/ποιοτικός έλεγχος προϊόντων. Επίβλεψη των τεχνολογικών εφαρμογών. Παρακολούθηση προδιαγραφών ISO. Προσόντα:Πτυχίο Μηχανικού Μ.Μ.Μ./Χημικού Μηχανικού/Γεωλόγου ή αντίστοιχο Αριστη γνώση του Microsoft Office. Βιογραφικά: [email protected] & [email protected]
15241624/01/2023Ζητείται από εταιρία κατασκευής Δημοσίων έργων στην Κρήτη Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στη διαχείριση Δημοσίων Έργων (επιμετρήσεις, ποιότητα έργων, αλληλογραφία με υπηρεσία κ.λ.π.). Ικανοποιητικές αποδοχές, πλήρη και μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο email : [email protected]Τηλ. επικοινωνίας : 6955693987
10662224/01/2023Από τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, με άριστη γνώση AUTOCAD, προγραμμάτων Η/Υ, εμπειρία σε έκδοση αδειών, σύνταξη μελετών, επίβλεψη και κατασκευή. Βιογραφικό Σημείωμα: e-mail: [email protected] fax: 2106898252
18754324/01/2023Αρχιτεκτονικό γραφείο στον Πειραιά αναζητά Αρχιτέκτονα με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών για σταθερή συνεργασία ή on project. Επιθυμητά προσόντα: Αριστη γνώση 2D+3D προγραμμάτων, Photoshop ή/και Indesign. Εμπειρία στην έκδοση αδειών μέσω Ε-άδειες και γνώση νομοθεσίας θα εκτιμηθούν.Αποστολή βιογραφικού και portfolio έως 10ΜΒ στο : [email protected]
18754224/01/2023Αρχιτεκτονικό γραφείο αναζητά Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικό με άριστη γνώση ArchiCAD και βασικές γνώσεις Ν.Ο.Κ. ως εξωτερικό συνεργάτη για την παραγωγή οριστικών σχεδίων οικοδομικών αδειών (διαγράμματα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές). Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα φωτορεαλισμού (Twinmotion/Lumion). Αποστολή βιογραφικού/portfolio [email protected]
13945124/01/2023Η εταιρεία ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ. Α.Ε. αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Α.Ε.Ι. Ελληνικού ή ισοδύναμου Πανεπιστημίου του Εξωτερικού με τουλάχιστον 10ετή μελετητική εμπειρία σε μεγάλα κτιριακά έργα. Απαιτείται άριστη γνώση AutoCAD, Excel, TiSoft, ή αντίστοιχου λογισμικού. Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών [email protected]
10785024/01/2023Η εταιρεία Χ.Μαραβέας και συνεργάτες ΙΚΕ αναζητά για μόνιμη απασχόληση Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εμπειρία στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και άριστη γνώση Autocad και φωτορεαλισμού. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Αποστολή βιογραφικών και portfolio (έως 10ΜΒ) στο [email protected]
18751724/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με εμπειρία (ή χωρίς εμπειρία) σε έκδοση οικοδομικών αδειών, σε θέματα ΓΟΚ και αυθαιρέτων, από τεχνική εταιρεία στα Βόρεια προάστια. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
18749424/01/2023Το Τεχνικό γραφείο ΑCRO Civil Group στην Αθήνα ζητά συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 6 ετή εμπειρία για πλήρη απασχόληση, ημιαπασχόληση ή εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητες οι γνώσεις εφαρμογής του Ν. 4495/2017, σύνταξης πολεοδομικής μελέτης για έκδοση αδειών και χρήση της πλατφόρμας e-adeies. [email protected]
16572324/01/2023Τεχνικό Γραφείο στα Βόρεια Προάστια, ζητά Αρχιτέκτονα με γνώσεις ΝΟΚ και εμπειρία στη σύνθεση και την έκδοση αδειών δόμησης και Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία στην εκπόνηση στατικών μελετών και μελετών στατικής επάρκειας για μόνιμη η μερική απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
18754124/01/2023Τεχνικό γραφείο στην Αγία Παρασκευή ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Απόφοιτο ΤΕΙ Δομικών Έργων για μερική απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: γνώσεις και ευχέρεια στη σχεδίαση AutoCad, εμπειρία σε στατικές μελέτες. Επιθυμητή η γνώση νομοθεσίας ΝΟΚ και Ν.4495/17. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
15497824/01/2023Ζητείται από Κατασκευαστική εταιρεία, που ασχολείται με Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα εντός Αττικής, Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, για εργασία σε γραφείο και εργοτάξιο (χρήσιμη η γνώση οδήγησης σε μηχανάκι). Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
15825524/01/2023Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Κτιριακών έργων στην Αττική ζητεί να προσλάβει Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η εμπειρία θα εκτιμηθείδεν είναι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : [email protected]
18749324/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με σκοπό να ενισχύσει την ομάδα μας στο τμήμα των στατικών μελετών. Απαιτείται καλή γνώση στην εκπόνηση Στατικών Μελετών με το πρόγραμμα FESPA. Τεχνικό Γραφείο στο Περιστέρι Αττικής. Αποστολή Βιογραφικών: [email protected]
18489924/01/2023Το Αρχιτεκτονικό γραφείο sa|attic, αναζητά Αρχιτέκτονα - Πολιτικό Μηχανικό με τριετή εμπειρία για μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και στον Ν. 4495/2017. Εμπειρία στον σχεδιασμό. Αριστη γνώση προγράμματος AutoCAD. Επιθυμητά Προσόντα: Γνώση ΝΟΚ και συστήματος e-adeies. Γνώση τρισδιάστατων προγραμμάτων σχεδιασμού (προτιμάται Rhino). Αποστολή potfolio/cv στο: [email protected]om
15113824/01/2023Ζητείται Περιβαλλοντολόγος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός πτυχιούχος ελληνικού πανεπιστημίου για μόνιμη απασχόληση στην Αθήνα, σε ανώνυμη τεχνική εταιρεία, στο τμήμα υποστήριξης λειτουργίας ξενοδοχείων. Γνώση νομοθεσίας μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα θεωρηθεί προσόν. Πλήρης απασχόληση, αορίστου χρόνου, αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
12025124/01/2023Τεχνικό γραφείο με έδρα στην Αγία Παρασκευή αναζητά Μηχανικό (ΑΕΙ/ΤΕΙ) για απασχόληση σε έργα ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, εξοικονομώ, διαχείριση έργων, γραμματειακή υποστήριξη, Ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
18754024/01/2023Ζητείται από τεχνική εταιρεία Δημοσίων έργων στην Αθήνα, έμπειρος Εργοδηγός ή Μηχανικός για έργα εκτός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
18720324/01/2023Η Τεχνική εταιρεία COLOR+STYLE ΕΕ ζητεί Μηχανικό/Εργοδηγό με εμπειρία ή και Τελειόφοιτο/η Μηχανικό για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα με γνώσεις Η/Υ,MS Office, Αγγλικών, AutoCAD. Το αντικείμενο αφορά την επίβλεψη κτιριακών έργων, ανακαινίσεων, επιμέτρηση έργων, σύνταξη πιστοποιήσεων, λογαριασμών και προσφορών για μακροχρόνια συνεργασία. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected] θέμα: CV ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
18349624/01/2023Τεχνικό γραφείο στην Παιανία ενδιαφέρεται να προσλάβει Αρχιτέκτoνα/Πολιτικό Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων), για μια θέση εργασίας στο τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών, αδειών μικρής κλίμακας, ρύθμισης αυθαιρέτων με σχετική εμπειρία για πλήρη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18753724/01/2023Ζητείται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός για εργασία σε Τεχνικό Γραφείο στη Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. [email protected]
12769324/01/2023Εταιρεία Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υποδομών, αναζητά για μόνιμη συνεργασία Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για εργασία σε εκπόνηση μελετών. Απαιτούμενα προσόντα: Απόφοιτος/η ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή αντίστοιχου πτυχίου). Πολύ καλή γνώση Η/Υ. Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD. Καλή γνώση αγγλικών. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.Γνώσεις ΒΙΜ θα συνεκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικού: [email protected]
18749224/01/2023Τεχνική εταιρεία κατασκευής Δημοσίων έργων με έδρα την Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με άριστη γνώση Η/Υ για άμεση πρόσληψη. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στα Δημόσια έργα. Δεκτοί Μηχανικοί με όρεξη για εργασία. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18601124/01/2023Κατασκευαστική Εταιρία με έδρα την Αγία Παρασκευή, αναζητά για πλήρη απασχόληση Μηχανικό ΤΕ ή ΠΕ για σύνταξη προσφορών και επίβλεψη εργοταξίων εντός Αττικής. Απαραίτητη γνώση AUTOCAD 2D καθώς και καλή γνώση EXCEL. Επιθυμητή η γνώση έκδοσης ΠΕΑ. Απαραίτητο Δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών : [email protected]
18633624/01/2023Η εταιρία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο πενταετούς εμπειρίας με εξειδίκευση σε έργα οδοποιίας για έργο της εταιρίας περιοχή της Κορινθίας. Παροχή εταιρικού οχήματος για τις μετακινήσεις. Αποστολή βιογραφικών [email protected]
18644124/01/2023Αναζητούμε Πολιτικό Μηχανικό/Αρχιτέκτονα ή Μηχανολόγο Μηχανικό, με τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρίας σε κατασκευές και ικανότητα διαχείρισης έργου. Απαιτείται γνώση αγοράςδομικών υλικών, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας & Η/Υ (λογισμικά σχεδιασμού). Πραγματοποίηση ανακαινίσεων και κατασκευή έργων σε Ελλάδα/Εξωτερικό (προθυμία συμμετοχής σε επαγγελματικά ταξίδια). E-mail: [email protected]
11460924/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για πλήρη απασχόληση σε εργοτάξιο οικοδομικού έργου στον Νομό Μεσσηνίας. Αποστολή βιογραφικών : [email protected]
18032324/01/2023Η Τεχνική Εταιρεία Π2 Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες με έδρα την Πετρούπολη αναζητά Μηχανικό για σταθερή απασχόληση, με κύριο αντικείμενο την ολοκλήρωση φακέλων τακτοποίησης αυθαιρέτων Ν.4495/2017. Απαραίτητη η γνώση AutoCAD, προαιρετικά η γνώση Tekton. Θα εκτιμηθεί η ευχέρεια στη χρήση του ΝΟΚ και η προϋπηρεσία.Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18306124/01/2023Ζητείται Τοπογράφος/Πολιτικός Μηχανικός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε μελέτες εθνικού κτηματολογίου. Αποστολή βιογραφικών στο email [email protected] Τηλ: 2106435005
14921724/01/2023Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ με έδρα τη Γλυφάδα με ευρύ αντικείμενο σε κτιριακά και έργα υποδομής, ζητά Τεχνολόγο Μηχανικό με εμπειρία σε Τεχνική Εταιρεία για υποστήριξη γραφείου. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ (Office, AutoCAD). Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109608400
18732824/01/2023Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ με έδρα τη Γλυφάδα με ευρύ αντικείμενο σε κτιριακά και έργα υποδομής , ζητά για Μηχανολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ &ΤΕΙ) με ελάχιστη τριετή εμπειρία σε Η/Μ εγκαταστάσεις και οικοδομικά έργα. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ (Office,AutoCAD). Αποστολή βιογραφικών: [email protected] Tηλ. 2109608400
17002219/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ Ελληνικού ή ισοδύναμου Πανεπιστημίου του εξωτερικού από Τεχνική εταιρεία για την Δ/νση οικοδομικών έργων με 10ετή εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση. Απαραίτητα, χρονικός προγραμματισμός, Cad, έλεγχος μελετών, Microsoft package, άψογα Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, δυνατότητα ταξιδιών. Γαλλικά θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικού μόνον στην αγγλική: [email protected]
13145619/01/2023Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Zoumboulakis Architects αναζητά Αρχιτέκτονα με άριστη γνώση Archicad, εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τεχνικές περιγραφές και σε θέματα αδειών και πολεοδομίας και με καλή γνώση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο [email protected] Είναι απαραίτητη η επιβεβαίωσή σας στο email ότι έχετε την κατάλληλη εμπειρία στο Archicad.
7401019/01/2023Η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε., ανάδοχος του έργου ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΛΚΗΣ, ζητά Μηχανικό ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ για την επίβλεψη έργων Π/Μ & ΥΔΡ. Η υλοποίηση καλύπτεται και με 3ημερη παραμονή στο νησί της Χάλκης, δυνατότητα part time και full time συνεργασίας. Κανονική πρόσληψη στους Μηχανικούς.Για πληροφορίες στο 210-9423210 και στο email: [email protected]
18694919/01/2023Τεχνική εταιρεία αναζητά Ηλεκτρολόγο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ Ελληνικού ή ισοδύναμου Πανεπιστημίου του εξωτερικού για την Δ/νση έργων PV με 10ετή εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση. Απαραίτητα, χρονικός προγραμματισμός, Cad, έλεγχος μελετών, Microsoft package, άψογα Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, δυνατότητα ταξιδιών. Γαλλικά θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικού μόνον στην αγγλική: [email protected]
14127219/01/2023Η Αμερικάνικη Πρεσβεία αναζητά να προσλάβει Engineer (Electrical Engineer). Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας στο link https://gr.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/ και να βρείτε την αντίστοιχη ανακοίνωση. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 24 Ιανουαρίου, 2023.
18730519/01/2023Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Interior Designer, ή Αρχιτέκτονα με σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε μελέτες interior design. Απαραίτητη η άριστη γνώση 2D και 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο: [email protected]
5482527/01/2023Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΘΝΟΚΑΤ ΑΕ,με έδρα στο Γέρακα Αττικής, αναζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό με 5ετή ή 10ετή εμπειρία στον κλάδο της κατασκευής και άριστη γνώση αγγλικών για πλήρη απασχόληση σε υπό κατασκευή Ξενοδοχειακή μονάδα σε Βόλο, Μήλο ή Μύκονο. Παρακαλώ αναφέρετε τη θέση που σας ενδιαφέρει. Αποστείλατε βιογραφικό [email protected]
18754626/01/2023Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ (https://ivepe.gr/el/) αναζητά Διπλωματούχο Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο, Χημικό, Παραγωγής - Διοίκησης, Περιβάλλοντος για την κατάρτιση εργαζομένων στο επιστημονικότου πεδίο και της Βιομηχανικής Ασφάλειας. 10ετής εμπειρία και γνώση εκπαιδευτικών τεχνικών. Συνεκτιμώνται: εμπειρία τεχνικού ασφαλείας, και ως εκπαιδευτής ενηλίκων.Έδρα Αθήνα, διδασκαλία και σε άλλες πόλεις. Βιογραφικό στο: [email protected] Τηλ.: 2108257815
18730419/01/2023Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners για το τμήμα μελετών εφαρμογής αναζητά για μόνιμη συνεργασία Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 15 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες εφαρμογής. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο: [email protected]
18573019/01/2023Γραφείο Στατικών Μελετών με έδρα τα Νότια Προάστια Αθηνών, ζητά να προσλάβει Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε στατικές μελέτες, με αντικείμενο τον σχεδιασμό σύνθετων έργων πολιτικού μηχανικού. Επιθυμητή η γνώση Sofistik. Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση [email protected]
11942719/01/2023Ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός ΤΕ ή ΠΕ για εργοταξιακή απασχόληση σε Δημόσιο έργο Οικοδομικό στη Μεσσήνη Καλαμάτας με διάρκεια 2 χρόνια περίπου. Απαιτούμενα προσόντα είναι επαρκής εργοταξιακή εμπειρία διαχείρισης του αντικειμένου, επιμετρήσεις σε excel και απλό σχέδιο σε cad. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
11740619/01/2023Από τεχνική εταιρεία ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός, με άριστη γνώση AUTOCAD, προγραμμάτων Η/Υ, εμπειρία σε έκδοση αδειών και σύνταξη μελετών. Βιογραφικό Σημείωμα: e-mail: [email protected]
5788319/01/2023Αρχιτεκτονικό γραφείο μελετών και επιβλέψεων στην Αργυρούπολη Αττικής ζητά Αρχιτέκτων για μόνιμη απασχόληση. Επικοινωνία: Τηλ. 6974812687, email [email protected]
18738219/01/2023Η Zafido Holding Hellas Ltd στη Γλυφάδα ζητά να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για θέση γραφείου με αντικείμενο την προμέτρηση, επιμέτρηση, κοστολόγηση κτιριακών έργων. Εμπειρία στην ετοιμασία συμβολαίων και πινάκων κοπής οπλισμού. ’ριστη γνώση Αγγλικών και AutoCad.Βιογραφικά [email protected]
11854619/01/2023Ζητείται από τεχνική εταιρεία Δημοσίων έργων για την Πελοπόννησο Μηχανικός γραφείου. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18749819/01/2023Η Ομάδα του Α piece of D, αναζητά Αρχιτέκτων Μηχανικό με: Πτυχίο Σχολής Αρχιτεκτόνων. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Αριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων, ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και δυνατότητα υπογραφής. Στοιχεία επικοινωνίας: Ηλ. ταχυδρομείο: [email protected] Τηλέφωνο: 213 0400918
18749119/01/2023Από Τεχνικό Γραφείο στα Βόρεια Προάστια Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός για συνεργασία. Επιθυμητή η εμπειρία σε αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, στη νομοθεσία αυθαιρέτων κατασκευών και εμπειρία στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
11703619/01/2023Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ (www.valeur.gr) ζητά Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους, ιδανικά Μηχανικούς (Πολ. Μηχανικό, Αρχιτέκτονα, Τοπογράφο κ.α.) με Μεταπτυχιακό σε Real Estate/MBA/Finance, ως στελέχη για την θέση εκτιμητής ακινήτων και υποστήριξη όλων των εταιρικών δραστηριοτήτων. Αθήνα. Προέχει το ενδιαφέρον για την εργασία, όχι η προϋπηρεσία. Θα απαντηθούν μόνο προεπιλεγμένα βιογραφικά : [email protected]
7953719/01/2023Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός, με (2) ετή τουλάχιστον εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών ,γνώση ΝΟΚ, διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies & πολύ καλή γνώση Autocad για μερική ή ολική απασχόληση σε τεχνική εταιρεία στα Βόρεια προάστια. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
17295919/01/2023Το γραφείο PARTHENIOS Architects, στην Κηφισιά, αναζητά Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε οριστικές μελέτες και μελέτες υλοποίησης. Απαραίτητη η γνώση AutoCAD, Revit, Sketchup, Adobe Creative Suite και Αγγλικών. Θα εκτιμηθούν: Vray και Enscape καθώς και γνώσεις ΝΟΚ, εμπειρία εργοταξίου.Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό και το portfolio σας : [email protected]
8779225/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ως εξωτερικός συνεργάτης σε αορίστου διάρκειας έργο διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας. 3ήμερη απασχόληση ανά μήνα με πάγια μηνιαία αμοιβή. Απαραίτητες προϋποθέσεις: δελτίο παροχής υπηρεσιών και διαθέσιμο ΙΧ. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
8517619/01/2023Από Αρχιτεκτονικό γραφείο στο Μαρούσι ζητείται Αρχιτέκτων, με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε τεχνικό γραφείο, αρχιτεκτονικό σχέδιο σύμφωνα με προδιαγραφές έκδοσης οικοδομικών αδειών, γνώση ΓΟΚ - ΝΟΚ, άριστη γνώση Autocad 2D, MSOffice, γνώση χειρισμού υποθέσεων Ν.4495 και χειρισμό ηλεκτρονικής πλατφόρμας εφαρμογών ΤΕΕ.Βιογραφικά στο [email protected]
12859519/01/2023Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί, με 10ετή εμπειρία σε Δημόσια έργα υποδομής για Εργοτάξιο στην Κρήτη και στην Καλαμάτα.Αποστολή Βιογραφικών: [email protected]
16483919/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας για μερική απασχόληση σε τεχνικό γραφείο στο Ίλιον. Απαραίτητα προσόντα: AutoCAD, γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας(ΝΟΚ, Ν.4495/2017) καθώς και η δυνατότητα έκδοσης ΠΕΑ. Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]
6937119/01/2023Το Αρχιτεκτονικό γραφείο ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, με έδρα στην Πάτρα αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για συνεργασία με πλήρη ή μερική απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση η 5 ετής εμπειρία, γνώση ΝΟΚ, 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων, e-adeies. Αποστολή βιογραφικών [email protected] Τηλ. επικοινωνίας 6947726977
18337519/01/2023Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία στην περιοχή Αττικής, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ, για μόνιμη απασχόληση σε εργοτάξιο εντός Αττικής, με 5ετή τουλάχιστον εργοταξιακή και κατασκευαστική εμπειρία στην εκτέλεσης Δημοσίων Οικοδομικών Έργων. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3417596, 6979792771Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18749619/01/2023Τεχνική εταιρεία κατασκευών στη Θεσσαλονίκη ζητεί εξωτερική συνεργασία με Αρχιτέκτονα Μηχανικό για σχεδιασμό 3d και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected] Τηλ. επικοινωνίας 2310340022
16018319/01/2023Τεχνική εταιρεία κατασκευών στη Θεσσαλονίκη ζητεί εξωτερική συνεργασία με Αρχιτέκτονα Μηχανικό για σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected] Τηλ. επικοινωνίας 2310340022
18749519/01/2023Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός εργοταξίου από κατασκευαστική (Μαρούσι) που δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά και δημόσια έργα. Αρμοδιότητες: οργάνωση εργοταξίων, ενημέρωση πορείας των κατασκευαστικών έργων, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, παρακολούθηση εκτέλεσης εργασιών βάσει αρχικού σχεδιασμού και αναφορά τυχόν αλλαγών, διαχείριση των συνεργείων υλοποίησης, εκτέλεση μετρήσεων και ελέγχων κόστουςδιαχείριση και επικοινωνία με προμηθευτές. [email protected]
18747419/01/2023Η εταιρεία A. Karditsas Surveying & Mapping - AKSM, αναπτυσσόμενη εταιρεία Τοπογράφων Μηχανικών με 20 χρόνια εμπειρίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά Τοπογράφους Μηχανικούς γενική υποστήριξη κατασκευής έργων και επίβλεψη. Βιογραφικά στο [email protected]
18748919/01/2023Το Αρχιτεκτονικό γραφείο DF STUDIO αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη απασχόληση, με εργασιακή εμπειρία σε εκπονήσεις μελετών και επιβλέψεις έργων, ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση και στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad, Photoshop, Sketchup, Vray). Απαραίτητη η γνώση Ν.Ο.Κ. και η εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο [email protected]
18682618/01/2023Η OSMOS HELLAS Α.Ε., με δραστηριοποίηση σε έργα ενόργανης δομικής παρακολούθησης κατασκευών και γραφεία στην Αθήνα, αναζητά: Δομοστατικό Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση. Απαιτούμενα Προσόντα:Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ. Εως 3ετή εμπειρία. Αριστη γνώση Αγγλικών. Καλή γνώση λογισμικών ανάλυσης κατασκευών. Καλή γνώση προγραμματισμού θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή Βιογραφικών: [email protected]
18335318/01/2023Τεχνική Μελετητική εταιρεία με έδρα την Αθήνα και δραστηριότητες εντός και εκτός Ελλάδας αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με υπόβαθρο/εμπειρία σε Λιμενικά έργα και έργα παράκτιας ζώνης. Εκδήλωση ενδιαφέροντος/βιογραφικά email:[email protected]
16827924/01/2023H ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ, εταιρεία με αντικείμενο τις κατασκευές δομικού χάλυβα, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό για Εργοδηγό παραγωγής με εμπειρία στον χώρο. Προσόντα: Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού. Αριστη χρήση Η/Υ. Αριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Παροχές:Ανταγωνιστικές Σταθερές Μηνιαίες Αποδοχές. Δυναμικό και φιλικό περιβάλλον. Συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικό επίπεδο. Δυνατότητα Εξέλιξης. Βιογραφικών: [email protected]
8779224/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, ως βοηθός σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας & υγείας, για εντός Αττικής απασχόληση (συνολικά 3 ημερών) κάθε μήνα. Πάγια αμοιβή. Απαραίτητες προϋποθέσεις: να διατίθενται δελτίο παροχής υπηρεσιών και ΙΧ. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18727518/01/2023Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες ως υπεύθυνος έργου(project manager). Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο: [email protected]
18678518/01/2023Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες και ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο: [email protected]
16128018/01/2023Τεχνική εταιρεία στη Νέα Σμύρνη, ζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για άμεση συνεργασία. Απαραίτητο προσόν η άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος και η γνώση ΝΟΚ και Ν.4495/2017. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18748818/01/2023Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο DF STUDIO αναζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό, για μόνιμη απασχόληση, με εργασιακή εμπειρία σε επιβλέψεις έργων, οργάνωση εργοταξίου, προμετρήσεις, επιμετρήσεις και κοστολογήσεις. Απαραίτητη η γνώση Ν.Ο.Κ. και η εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής. Αποστολή βιογραφικού στο [email protected]
14713618/01/2023Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός από κατασκευαστική (Μαρούσι) που δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά και δημόσια έργα. Αρμοδιότητες: εμπειρία σε αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις κτιρίων, στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και την έκδοση οικοδομικών αδειών, ανάπτυξη ιδεών λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πελάτη, την χρήση του κτηρίου και τις πολεοδομικές διατάξεις, σύνταξη προσφορών βάση αρχιτεκτονικής μελέτης. [email protected]
16998118/01/2023Ζητείται Project Manager από κατασκευαστική (Μαρούσι) που δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά και δημόσια έργα. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση έργου με διασφάλιση παράδοσής εντός χρονικού πλαισίου, αντικειμένου και προϋπολογισμού, συνεργασία με την ομάδα έργου και την chief operating officer, επίβλεψη συνεργείων υπεργολάβων/προγραμματισμός και συντονισμός εργασιών, επικοινωνία με πελάτες. [email protected]
17112118/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου από κατασκευαστική (Μαρούσι) που δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά και δημόσια έργα. Οι αρμοδιότητες του ρόλου περιλαμβάνουν την οργάνωση - επίβλεψη εργοταξίων, ενημέρωση πορείας κατασκευαστικών έργων, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, παρακολούθηση εκτέλεσης εργασιών βάσει αρχικού σχεδιασμού και αναφορά τυχόν αλλαγών ή αποκλίσεων, διαχείριση των συνεργείων υλοποίησης, εκτέλεση μετρήσεων-ελέγχων κόστους. [email protected]
7589318/01/2023Η εταιρεία Anodomiki construction & design με έδρα το Κολωνάκι αναζητάει συνεργασία με Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες. Επιθυμητά προσόντα: Αριστες γνώσεις Autocad. Αριστες γνώσεις 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων (3DS Max, sketchup, v-ray). Αριστη γνώση αγγλικών.Γνώσεις ΝΟΚ, Revit θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο: [email protected]
6650318/01/2023Από Τεχνική εταιρεία στην Πεύκη, ζητείται Αρχιτέκτονας/Αρχιτεκτόνισσα με άριστη γνώση 2D, 3D, φωτορεαλισμό, για πλήρη απασχόληση. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Αποστολή βιογραφικού: [email protected]
18740318/01/2023Η Zafido Holding Hellas Ltd στη Γλυφάδα ζητά Επιμετρητή /Μηχανικό. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού ή Επιμετρητή. Απαραίτητη η γνώση αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ σχεδίων και μελετών. Γνώση Microsoft Project ή/και Primavera και Extraction. Εμπειρία στην ετοιμασία συμβολαίων και πινάκων κοπής οπλισμού.Αριστη γνώση Αγγλικών και AutoCad.
18623318/01/2023Ζητείται από Αρχιτεκτονικό γραφείο στις Κυκλάδες, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με άριστη γνώση ARCHICAD για επιτόπου ή εξ αποστάσεως εργασία. Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η εμπειρία σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και σχεδίαση μελετών για πολεοδομία. Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected]
18636618/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών, σε θέματα ΓΟΚ και αυθαιρέτων, από τεχνική εταιρεία στην περιοχή του Χολαργού. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
4674318/01/2023To Γραφείο Kydoniatis Architects, ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση, θα εκτιμηθεί η εμπειρία - προϋπηρεσία στον σχεδιασμό - εκπόνηση & διεκπεραίωση μελετών, με καλή γνώση Autocad, Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
12457518/01/2023Τεχνική εταιρεία με έδρα στο κέντρο της Αθήνας ζήτα συνεργάτη για πλήρη απασχόληση επιθυμητή η γνώση κατάρτισης φακέλου σε διαγωνισμούς. Βιογραφικά στο email : [email protected] Τηλ: 2105232543
18747118/01/2023Η Τεχνική εταιρεία BFC Constructions αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ για πλήρη απασχόληση, με αντικείμενο την επίβλεψη εργοταξίων. Απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης.Στοιχεία επικοινωνίας : [email protected]
17708618/01/2023Η τεχνική εταιρεία BFC Constructions αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση, με αντικείμενο το τμήμα προμηθειών και προσφορών. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα: έρευνα αγοράς, συλλογή προσφορών, παραγγελίες, προμετρήσεις, σύνταξη προσφορών. Απαραίτητη η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Στοιχεία επικοινωνίας : [email protected]
16396018/01/2023Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση σε τεχνικό γραφείο στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18710618/01/2023Η εταιρεία Π & Δ Σύμβουλοι Μηχανικοί, με έδρα στην Βούλα, που δραστηριοποιείται στον χώρο των μελετών Έργων Πολιτικού Μηχανικού σε ενεργειακά έργα, αναζητά για συνεργασία Πολιτικό Μηχανικό. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση AutoCAD 2D. Αποστείλατε βιογραφικό στο [email protected], τηλ. 2108956751
18747018/01/2023To Τεχνικό γραφείο KIVOS με έδρα την Λευκάδα, ενδιαφέρεται να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ/Υπεύθυνο εργοταξίου για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AutoCAD. Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]ηλ. Επικοινωνίας: 2645024710, 6972 180365
15385718/01/2023Από αναπτυσσόμενη Τεχνική Κατασκευαστική εταιρία ζητείται εργαζόμενος με πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού ΤΕΙ για θέση Εργοδηγού. Απαραίτητες γνώσεις: Πολύ καλή χρήση excel. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (lower). Απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης. Προσφέρονται: Αμεση πρόσληψη. Πλήρες ωράριο. Αορίστου χρόνου συνεργασία εντός Αττικής.Αποστολή βιογραφικών: [email protected] Κιν. 6940838771, Κα. Θεοδοσιάδη
18623518/01/2023Ζητείται Τοπογράφος/Πολιτικός Μηχανικός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε GIS και βάσεις δεδομένων για έργα εθνικού κτηματολογίου. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected] (Τηλ: 210 6435005)
18249718/01/2023Η εταιρεία ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ζητά Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε μελέτες οδοποιίας. Εκτιμάται επιπρόσθετα η γνώση του προγράμματος της Autodesk Civil 3D. Εννοείται ότι θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια επί των αιτήσεων. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
17063818/01/2023Ζητείται από Μελετητική - Κατασκευαστική εταιρεία Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε μελέτες, κοστολόγηση, παρακολούθηση κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων. Αποστολή Βιογραφικών στο [email protected]
13927618/01/2023Ζητείται, από Τεχνική Μελετητική εταιρία με έδρα στην Αθήνα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός με 5ετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την διεκπεραίωση φακέλων αδειών δόμησης για ιδιωτικά, εμπορικά και βιομηχανικά κτιριακά έργα. Απαραίτητη η γνώση Autocad 2D. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο [email protected]
12005918/01/2023Ζητείται, από Τεχνική Μελετητική εταιρία με έδρα την Αθήνα, Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εμπειρία στον σχεδιασμό, την εκπόνηση στατικών μελετών, επιμέτρηση-κοστολόγηση, επίβλεψη κτιριακών έργων μεταλλικής κατασκευής. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο [email protected]
12785716/01/2023Από την Τεχνική Εταιρεία ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε με έδρα την Έδεσσα του Ν. Πέλλας, για έργα στην Κεντρική Μακεδονία, ζητείτε Εργοταξιάρχης Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με καλή γνώση των Δημόσιων Έργων και ειδικά των έργων αποχέτευσης και αναπλάσεων σε οικισμούς. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση της διεκπεραίωσης των Δ.Ε. Βιογραφικά: [email protected]
17002219/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ Ελληνικού ή ισοδύναμου Πανεπιστημίου του εξωτερικού από Τεχνική εταιρεία για την Δ/νση οικοδομικών έργων με 10ετή εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση. Απαραίτητα, χρονικός προγραμματισμός, Cad, έλεγχος μελετών, Microsoft package, άψογα Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, δυνατότητα ταξιδιών. Γαλλικά θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικού μόνον στην αγγλική: [email protected]
14547616/01/2023Ζητείται από την DROMOS Consulting Μηχανικός Χωροταξίας για απασχόληση σε Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. 3ετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφή θέματα θα αποτελέσει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων : [email protected]
18678616/01/2023Η εταιρία ASPER CONSTRUCTIONS η οποία ειδικεύεται σε ιδιωτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών, αναζητά για στελέχωση έργου εντός Αττικής, Μηχανικό ΤΕ ή Εργοδηγό με εμπειρία στην κατασκευή οικοδομικών έργων. Η γνώση χρήσης των προγραμμάτων Word, Excel, Autocad, MS Project θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην επιλογή. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
16674116/01/2023Η εταιρεία ASPER CONSTRUCTIONS ειδικεύεται σε ιδιωτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών, ζητά να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για θέση γραφείου με αντικείμενο την επιμέτρηση, κοστολόγηση κτιριακών έργων, σύνταξη, υποβολή φακέλων προσφορών. Απαραίτητα προσόντα: πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, χειρισμός Η/Υ (MS Office, MS Project, Autocad). Βιογραφικά: [email protected]
18723716/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για τη θέση Εργοδηγού σε κατασκευή πολυτελούς κατοικίας στην περιοχή της Βούλας στην Αττική. Ωράριο 7.30-15.00. Παρέχεται καλή αμοιβή. Απαραίτητη εμπειρία σε κτηριακά έργα. Τηλ. Επικοιν.: 6981734345. Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]
10674316/01/2023Τεχνική Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, ζητά για την στελέχωση της πτυχίο ΜΕΚ Δ΄ στις κατηγορίες ΟΔΟ - ΟΙΚ - ΥΔΡ. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
16886016/01/2023Εταιρεία Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, αναζητά για μόνιμη συνεργασία Μηχανολόγο Μηχανικό. Απαιτούμενα προσόντα: Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 5-ετών σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση Η/Υ, γνώση σχεδιαστικών/υπολογιστικών προγραμμάτων, καλή γνώση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικού: [email protected]
15939416/01/2023Σύμβουλοι Ακινήτων και Μηχανικοί ζητούνται από Τεχνική Μεσιτική Εταιρεία. Παρέχονται Σύστημα Διαχείρισης Ακινήτων - Πελατών (PC - Mobile App). Εκπαίδευση - Σεμινάρια Στελεχών Επιχειρήσεων & πλήρης Υλικοτεχνική Υποστήριξη. Geo-ΑΚΤ Realty, 2169003140 - 6942446133
17190216/01/2023Zητείται από τεχνική εταιρεία Δημοσίων έργων στην Αθήνα, Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 10ετη εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
18704416/01/2023Από Τεχνική εταιρεία με έδρα στο Χαλάνδρι ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για έργα στην Αττική - Βοιωτία - Κορινθία. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected]
18731416/01/2023Από τεχνική εταιρεία με έδρα στο Χαλάνδρι ζητείται Τεχνολόγος Μηχανικός ή Εργοδηγός για έργα στην Αττική - Βοιωτία - Κορινθία. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected]
15787716/01/2023Από τεχνική εταιρεία με έδρα στο Χαλάνδρι ζητείται Μηχανολόγος για έργα στην Αττική - Βοιωτία - Κορινθία. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected]
17445916/01/2023Ζητείται έμπειρος Εργοδηγός, από την κατασκευαστική εταιρεία MALO DEVELOPMENTμε αντικείμενο τον συντονισμό και επίβλεψη οικοδομικών εργασιών σε κτιριακά έργα σε όλη την Ελλάδα. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
16936316/01/2023Ζητείται έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, από την κατασκευαστική εταιρεία MALO DEVELOPMENTγια την πλήρωση θέσης Μηχανικού Προμηθειών. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
18624916/01/2023Ζητείται έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, από την κατασκευαστική εταιρεία MALO DEVELOPMENT με σχετική εμπειρία στην oργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη κτιριακών έργων σε όλη την Ελλάδα. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
18469416/01/2023Aπό Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία στην διαχείριση Δημοσίων Έργων(σύνταξη Επιμετρήσεων - ΠΠΑΕ - ΑΠΕ - ΠΚΤΜΝΕ) για έργο που εκτελείται στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
18739516/01/2023H EREN Industries Hellas SA αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, με εμπειρία έκδοσης ΜΕΑ και ΠΕΑ στον τριτογενή τομέα, γνώση συστημάτων BEMS, άριστη γνώση αγγλικών, μέγιστη εργασιακή εμπειρία 6 έτη. Βιογραφικά στη διεύθυνση [email protected]
18746816/01/2023Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αγία Παρασκευή, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με γνώσεις AutoCAD Architecture και SketchUp για πλήρη απασχόληση. e-mail: [email protected]
17093916/01/2023Η ομάδα των Arcore engineers αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο ΑΕΙ/ΤΕΙ με τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία για μόνιμη απασχόληση και αντικείμενο εργασίας την έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεις του Ν. 4495/17, τοπογραφικές εργασίες. Η κατοχή μέσου μεταφοράς κρίνεται απαραίτητη. Η γνώση revit θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106625226
18748616/01/2023Από τεχνική εταιρεία ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για μελέτη και επίβλεψή ιδιωτικών έργων. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση ΝΟΚ, Revit, με εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες ξενοδοχείων, έκδοση και διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών. Η/Υ (MC Office, Photoshop, Autocad2D/3D), άδεια οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεως εκτός Αττικής για μόνιμη απασχόληση. E-mail: [email protected]
18748516/01/2023Τεχνικό γραφείο στην Κηφισιά, αναζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ για πλήρη απασχόληση (όχι εξωτερικό συνεργάτη). Το Γραφείο ασχολείται με την έκδοση αδειών, 3D, ρύθμιση αυθαιρέτων, στατικά. Απαραίτητη γνώση Autocad. Βιογραφικά: [email protected]
18748316/01/2023Αρχιτέκτων Μηχανικός, με τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακή εμπειρία, ζητείται για πλήρη απασχόληση σε Μελετητικό - Κατασκευαστικό Γραφείο στην Αμοργό. Απαραίτητα προσόντα:Γνώση σχεδιασμού (Πολύ καλή γνώση 2D/3D) & πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση γαλλικών. Στοιχεία επικοινωνίας/αποστολής βιογραφικών Email: [email protected]
18677913/01/2023Η εταιρεία ASPER CONSTRUCTIONS η οποία ειδικεύεται σε ιδιωτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου. Απαραίτητα προσόντα: πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, χειρισμός Η/Υ (MS Office, MS Project & Autocad), οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]
18727713/01/2023Η εταιρεία ASPER CONSTRUCTIONS η οποία ειδικεύεται σε ιδιωτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών, ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό Εργοταξίου. Απαραίτητα προσόντα: πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, χειρισμός Η/Υ (MS Office, MS Project & Autocad), οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]
7067613/01/2023Η εταιρεία ASPER CONSTRUCTIONS η οποία ειδικεύεται σε ιδιωτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για τη θέση Διευθυντή Εργοταξίου στην Αθήνα. Απαραίτητα προσόντα: δεκαετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, χειρισμός Η/Υ (MS Office, MS Project & Autocad), οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18721113/01/2023Ζητείται Πολιτικός/Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός που θα στελεχώσει 3μελή ομάδα υπεύθυνη για την ανέγερση μεγάλου ξενοδοχείου στην Κρήτη. Μέσα στις αρμοδιότητες περιλαμβάνεται: αποστολή, λήψη προσφορών, τήρηση ημερολογίου, υποστήριξη προς τον υπεύθυνο εργοταξίου. Απαιτείται 2ετής εργοταξιακή εμπειρία. Παρέχεται καλή αμοιβή, διαμονή και σίτιση. Τηλ. Επικοιν.: 6981734345.Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]
18721313/01/2023Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 4ετή εμπειρία ως υπεύθυνος Η/Μ κτηριακών έργων για τη θέση υπεύθυνου Η/Μ εργασιών σε κατασκευή μεγάλης Ξενοδοχειακής Μονάδας, στην Κρήτη (Χανιά). Παρέχεται καλή αμοιβή, διαμονή και σίτιση. Τηλ. Επικοιν.: 6981734345. Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]
18721213/01/2023Ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με 7ετή εμπειρία ως Υπεύθυνος Εργοταξίου κτηριακών έργων για τη θέση υπεύθυνου εργοταξίου/ εργοταξιάρχη σε κατασκευή μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας, στην Κρήτη (Χανιά). Παρέχεται καλή αμοιβή, διαμονή και σίτιση. Τηλ. Επικοιν.: 6981734345.Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]
15733613/01/2023Από τεχνική εταιρεία με έδρα στον Αλιμο, ζητούνται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία σε έργα αναπλάσεων ή/και Υδραυλικά έργα, καθώς και Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε Υδραυλικά έργα. Τηλ. επικοινωνίας : 210 9887722 Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
13995213/01/2023Γραφείο Αρχιτεκτονικών μελετών στην Αττική ζητά Αρχιτέκτονα με καλή εμπειρία και ευχέρεια διαχείρισης μεγάλων κτιριακών έργων. Ζητούμενα: Καλή επικοινωνία, ικανότητα αντίληψης και συντονισμού μελετών όλων των ειδικοτήτων, καλή γνώση Autocad, καλή γνώση Αγγλικών. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε σύνταξη μελετών εφαρμογής και κατασκευαστικών σχεδίων. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]
18748413/01/2023Το Τεχνικό Γραφείο 2Κ-Σύμβουλοι Μηχανικοί στο κέντρο της Αθήνας αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε κτιριακά έργα, για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα η γνώση autocad, office, προγραμμάτων 4Μ. Επιθυμητή γνώση νομοθεσίας πυρασφάλειας, η προϋπηρεσία σε μελετητικά έργα Η/Μ, καθώς και η γνώση πρόσθετων σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά:[email protected]
18744113/01/2023Κτηματομεσιτική εταιρεία αναζητεί επιβλέπων Μηχανικό junior για επίβλεψη νέας οικοδομής στη Πάρο. Ο ενδιαφερόμενος θα είναι υπεύθυνος του εργοταξίου, θα επιβλέπει και θα πιστοποιεί τις εργασίες,πάντα σε στενή συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το μηχανολόγο. Προσφέρονται ικανοποιητικές απολαβές και δυνατότητα συνεχούς συνεργασίαςκαι σε άλλα έργα. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18748113/01/2023Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία για την κατασκευή κτιριακών ιδιωτικών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected] Περιοχή Αθήνα.
18746513/01/2023Ζητείται για εξωτερική συνεργασία Αρχιτέκτων ή Πολιτικόs μηχανικόs, με διαθεσιμότητα και πρωινέs ώρεs κατόπιν συννενόησηs για την διενέργεια αυτοψιών, με εμπειρία σε ΓΟΚ-ΝΟΚ-Κτιριοδομικό-Πολεοδ. Νομοθεσία, γνώστη 3d αρχιτεκτονικού λογισμικού ή/και fespa και με αντικείμενα συνεργασίαs: Αποτυπώσειs - ΗΤΚ - Ν.4495 - ΠΕΑ - Αδειεs. Τηλέφωνα: 2106612326/6937107321 και για αποστολή βιογραφικού: [email protected]
18390113/01/2023Ζητείται από Αρχιτεκτονικό γραφείο συνεργάτης Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με άριστη γνώση ARCHICAD. Με εμπειρία στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών - Μελέτης Εφαρμογής και με εργασιακή εμπειρία στην κατασκευή και επίβλεψη έργων. Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας και portfolio στο [email protected]
18573019/01/2023Γραφείο Στατικών Μελετών με έδρα τα Νότια Προάστια Αθηνών, ζητά να προσλάβει Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστο εμπειρία σε στατικές μελέτες, με αντικείμενο τον σχεδιασμό σύνθετων έργων πολιτικού μηχανικού. Επιθυμητή η γνώση Sofistik. Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση [email protected]
18694919/01/2023Τεχνική εταιρεία αναζητά Ηλεκτρολόγο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ Ελληνικού ή ισοδύναμου Πανεπιστημίου του εξωτερικού για την Δ/νση έργων PV με 10ετή εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση. Απαραίτητα, χρονικός προγραμματισμός, Cad, έλεγχος μελετών, Microsoft package, άψογα Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, δυνατότητα ταξιδιών. Γαλλικά θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικού μόνον στην αγγλική: [email protected]
7401018/01/2023Η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε., ανάδοχος του έργου ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΛΚΗΣ, ζητά Μηχανικό ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ για την επίβλεψη έργων Π/Μ & ΥΔΡ. Η υλοποίηση καλύπτεται και με 3ημερη παραμονή στο νησί της Χάλκης, δυνατότητα part time και full time συνεργασίας. Κανονική πρόσληψη στους Μηχανικούς.Για πληροφορίες στο 210-9423210 και στο email: [email protected]
14127218/01/2023Η Αμερικάνικη Πρεσβεία αναζητά να προσλάβει Engineer (Electrical Engineer). Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας στο link https://gr.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/ και να βρείτε την αντίστοιχη ανακοίνωση. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 24 Ιανουαρίου, 2023.
16487813/01/2023Τεχνικό γραφείο μελετών στα Βόρεια Προάστεια ζητεί Αρχιτέκτονα Μηχανικό για ένταξη στο τμήμα μελετών νέων οικιστικών κατασκευών. Γνώσεις 2D, 3D σχεδιασμού, σύνθεσης και ΝΟΚ θα εκτιμηθούν. Ε-mail: [email protected]
14481513/01/2023Ζητείται Σχεδιαστής-ρια Αρχιτεκτονικού σχεδίου για άδειες δόμησης (ΝΟΚ) και με ευχέρεια στην αποτύπωση και σχεδιασμό αυθαιρέτων (Ν. 4495/17) από εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα προσόντα άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad, Microsoft office. Email : [email protected]
17211813/01/2023Ζητείται Μηχανολόγος ΑΕΙ για εργασία σε τεχνικό γραφείο στην Καλλιθέα_ planstract.gr_ Αντικείμενο: ΠΕΑ, Εξοικονομώ, Φ/Β συστήματα. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18682618/01/2023Η OSMOS HELLAS Α.Ε., με δραστηριοποίηση σε έργα ενόργανης δομικής παρακολούθησης κατασκευών και γραφεία στην Αθήνα, αναζητά: Δομοστατικό Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση. Απαιτούμενα Προσόντα:Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ. Εως 3ετή εμπειρία. Αριστη γνώση Αγγλικών. Καλή γνώση λογισμικών ανάλυσης κατασκευών. Καλή γνώση προγραμματισμού θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή Βιογραφικών: [email protected]
18160813/01/2023Γραφείο πραγματογνωμόνων αναζητεί Μηχανικό εμπειρίας έως 2 ετών (ΑΕΙ/ΤΕΙ), για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητες προϋποθέσεις: γνώση Αγγλικών, κατοχή διπλώματος οδήγησης και χρήση ίδιου μεταφορικού μέσου. Αποστολή βιογραφικών [email protected]
17694613/01/2023Η εταιρεία Σαρρής Ενεργειακή αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ για μελέτη και επίβλεψη εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στη μελέτη και σχεδίαση καθώς και πολύ καλή γνώση AutoCAD. Αποστολή Βιογραφικών στο 2821059825 / [email protected]
17690713/01/2023Η εταιρεία Σαρρής Ενεργειακή, αναζητά Μηχανικό για το Τμήμα Διαγωνισμών. Ο υποψήφιος θα αναλάβει την προετοιμασία των φακέλων προσφοράς για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων και προμηθειών. Καλή γνώση του Ν.4412, των νομιμοποιητικών εγγράφων και καλή χρήση των ηλεκτρονικών πλατφορμών υποβολής διαγωνισμών(ΕΣΗΔΗΣ,κλπ) Αποστολή Βιογραφικών: 2821059825 /[email protected]
18617513/01/2023Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β. Ελλάδα (Περιοχή Κιλκίς). Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]
18722813/01/2023Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., ζητά Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β. Ελλάδα (Περιοχή Κιλκίς). Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]
18517413/01/2023Κατασκευαστική εταιρεία (Αθήνα, Νότια Προάστια) ζητάει Πολιτικό Μηχανικό με προϋπηρεσία στην έκδοση οικοδομικών αδειών (θέση γραφείου). Απαιτούνται πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας για την αδειοδότηση βιομηχανικών κτιρίων και του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), άριστη γνώση Autocad, Revit (προαιρετικά), Αγγλικών και Η/Υ (MS Office). Αποστολή Βιογραφικών στο email: [email protected]
17806713/01/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για συνεργασία με Γραφείο εκπόνησης μελετών λιμενικών & υδραυλικών έργων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία και η μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: [email protected]
13049413/01/2023Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη απασχόληση. Προσόντα & προϋποθέσεις: 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Αριστη γνώση Autocad & NOK. Καλή γνώση σε τακτοποιήσεις και αδειοδοτήσεις ακινήτων. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected] Παρακαλούμε να αναφέρεται ο κωδικός θέσης.
18747913/01/2023Τεχνικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο Μηχανικό. Εμπειρία σε θέματα αδειών δόμησης ΝΟΚ, τοπογραφικών διαγραμμάτων, ρύθμισης αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων, αδειοδοτησης καταστημάτων. Αποστολή βιογραφικού στο email [email protected]
1874501/12/2023Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός, με τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακή εμπειρία, για συνεργασία εξ αποστάσεως με Μελετητικό - Κατασκευαστικό Γραφείο στην Αμοργό. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση σχεδιασμού (Πολύ καλή γνώση 2D/3D) & πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Στοιχεία επικοινωνίας/αποστολής βιογραφικών Email: [email protected]
1560961/12/2023Από το Γραφείο Μελετών oiko-architects ζητείται Αρχιτέκτων με εργασιακή εμπειρία 2 ετών και άνω. Απαιτείται άριστος χειρισμός autocad και βασική/καλή γνώση REVITκαι Sketchup/Vray. Παρακαλούμε για την αποστολή CV και portfolio -σε pdf, max 10MB- στη διεύθυνση [email protected]
1357541/12/2023Από το Γραφείο Μελετών oiko-architects ζητείται έμπειρη/ος Αρχιτέκτων με εμπειρία διεύθυνσης μελετών εφαρμογής. Απαραίτητη η καλή γνώση του autocad, επιθυμητή η γνώση των REVIT και Sketchup. Παρακαλούμε για την αποστολή CV και portfolio -σε pdf, max 10MB- στη διεύθυνση [email protected]
1792721/12/2023Μελετητικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση αρχιτέκτονα με εμπειρία 10 ετών, καλή γνώση κατασκευαστικών σχεδίων, AutoCad, REVIT επιθυμητό, προγραμμάτων φωτορεαλισμού, εμπειρία σε οικοδομικές άδειες και γνώση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικού στο [email protected]
1664221/12/2023H GreenArch ζητάει Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση (για αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής και αδειοδότηση), απαραίτητη η καλή γνώση Η/Υ (Autocad, Sketchup, MS OFFICE) και σχεδιαστική-υπολογιστική ικανότητα. Εμπειρία σε μεταλλικά κτίρια και revit θα εκτιμηθεί. Επικοινωνία:Τηλ.6977321746, email: [email protected]
1784461/12/2023Η EnergyCert, Μελετητική και Κατασκευαστική εταιρία, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα, 3ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε κοστολόγηση και επίβλεψη κτιριακών έργων, αποτυπώσεις & σχεδιασμό κτιρίων, διαχείριση Φακέλων-Μελετών Προγράμματος Εξοικονομώ, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών. Θα συνεκτιμηθούν:Γνώση έκδοσης αδειών και τακτοποίησης αυθαιρέτων, επικοινωνιακές δεξιότητες. Απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης. CV:[email protected] Τηλ.6974735567
1493751/12/2023Από Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων ζητείται Εργοδηγός ή Μηχανικός ΤΕ, με εμπειρία σε έργα κυρίως Οδοποιίας, Ασφαλτικών Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στη διεύθυνση:[email protected]
1229031/12/2023Τεχνική εταιρεία Δημοσίων έργων, ζητά Τοπογράφους Μηχανικούς Π.Ε. και Τ.Ε. με εμπειρία (σε τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσεων, χαράξεων και επιμετρήσεων). Απαραίτητη γνώση χρήσης Total Station, GPS, Autocad. Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]
1872551/12/2023Η Zafido Holding Hellas Ltd στη Γλυφάδα ζητά Πολιτικό Μηχανικό (Εργοταξίου). Απαραίτητα εμπειρία 5-10 χρόνια σε κτιριακά έργα, γνώση προγραμμάτων Autocad και Ms Office. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
1804341/12/2023Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων με 5ετή εμπειρία για επίβλεψη Τεχνικών Έργων. Βιογραφικά στο [email protected]
1601841/12/2023Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Σχεδιάστρια με εμπειρία και στο αντικείμενο της Γραμματειακής υποστήριξης. Ελάχιστα Προσόντα: άριστος χειρισμός Autocad - προγραμμάτων office, άνεση στην επικοινωνία. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
1714181/12/2023Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε με εμπειρία στην επίβλεψη και στον συντονισμό εργοταξίων. Προσόντα: άριστος χειρισμός Autocad - office άνεση στην επικοινωνία. Θα συνεκτιμηθεί η ικανότητα οδήγησης δικύκλου. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
1857531/12/2023Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. (MC-04). Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΤEI, πτυχίο αγγλικών B2, καλή γνώση Windows 10, Ms Office. Βιογραφικά στο e-mail: [email protected]
1857551/12/2023Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. (MC-03). Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑEI, μέλος ΤΕΕ, πτυχίο αγγλικών B2, γνώση Autocad 2D και 5ετής εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υδραυλικών έργων και σε συστήματα τηλελέγχου - τηλεχειρισμού. Βιογραφικά στο e-mail: [email protected]
12785716/01/2023Από την Τεχνική Εταιρεία ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε με έδρα την Έδεσσα του Ν. Πέλλας, για έργα στην Κεντρική Μακεδονία, ζητείτε Εργοταξιάρχης Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με καλή γνώση των Δημόσιων Έργων και ειδικά των έργων αποχέτευσης και αναπλάσεων σε οικισμούς. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση της διεκπεραίωσης των Δ.Ε. Βιογραφικά: [email protected]
14127216/01/2023Η Αμερικάνικη Πρεσβεία αναζητά να προσλάβει Engineer (Electrical Engineer). Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας στο link https://gr.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/ και να βρείτε την αντίστοιχη ανακοίνωση. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 24 Ιανουαρίου, 2023.
1874641/12/2023Τεχνική εταιρία στη Θεσσαλονίκη αναζητά να προσλάβει Αρχιτέκτονα. Καθήκοντα: Αρχιτεκτονικές μελέτες οικιστικών κτιρίων, εσωτερικών χώρων, εξωτερικών χώρων, εκπόνηση σχεδίων και τρισδιάστατων απεικονίσεων, αποτυπώσεις, σύνταξη φακέλου οικοδομικής άδειας. Απαραίτητα προσόντα η γνώση ΝΟΚ και η ευχέρεια στον χειρισμό 2D και 3D προγραμμάτων. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
1860101/12/2023Κατασκευαστική Εταιρεία, αναζητά Εργοταξιακό Πολιτικό Μηχανικό ή Εργοδηγό. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ, AutoCAD. Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη. Η θέση αφορά: Συντονισμό- επίβλεψη των έργων ανά στάδια κατασκευής τους. Σύνταξη αναφορών σχετικά με την εξέλιξη των έργων. Προ μετρήσεις-επιμετρήσεις. Δυνατότητα ταξιδιών. [email protected]
1478991/12/2023Μελετητική εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει Mηχανικό/Σχεδιαστή ΒΙΜ με τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα: 5ετής εμπειρία στην παραγωγή μοντέλων και σχεδίων BIM (revit/allplan)για έργα υποδομής, μετρό και κτιριακά. Πολύ καλή γνώση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών: email: [email protected] ή στο fax: 2106837499.
1781681/12/2023Τεχνική εταιρεία στην Αθήνα, ζητεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με αντικείμενο την έκδοση οικοδομικών αδειών, την ρύθμιση αυθαιρέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
1680191/12/2023Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, αναζητά άτομα με καλή γνώση Autodesk AutoCAD και όρεξη για άμεση πρόσληψη. Email: [email protected]
1711581/12/2023Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, αναζητά άτομο με εμπειρία σε μελέτες Κτηματολογίου, για άμεση πρόσληψη. Email: [email protected]
1874761/12/2023Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. με έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητεί στελέχη για το τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της εταιρείας. Junior Planner: Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, άριστη γνώση GIS/CAD, ικανότητα διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων, ικανότητα συγγραφής κειμένων. Αποστολή βιογραφικών: [email protected] με θέμα: Junior Planner
1874771/12/2023Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. με έδρα Θεσσαλονίκη αναζητεί Senior Planner: Μηχανικό με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών χωρικού σχεδιασμού, άριστη γνώση CAD/GIS, ικανότητα διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων, γνώση σχετικής νομοθεσίας και προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών χωρικού σχεδιασμού, ικανότητα συγγραφής κειμένων Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] με θέμα: Θέση Senior Planner.
1611801/10/2023Από Μελετητική εταιρεία ζητείται: Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία σε μελέτες κλιματισμού μεγάλων κτιριακών έργων. Απαιτείται: Αριστη γνώση Αγγλικών. Αριστη γνώση AutoCAD, Microsoft Office, Υπολογιστικών Προγραμμάτων 4Μ, Carrier ή Trane ή αντίστοιχων λογισμικών.Επιθυμητή η γνώση σχεδίασης σε BIM. Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: [email protected]
1414791/10/2023Από Μελετητική εταιρεία ζητείται: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία σε μεγάλα κτιριακά έργα.Απαιτείται Αριστη γνώση AutoCAD, Excel, Dialux, 4Μ, TiSoft, ή αντίστοιχου λογισμικού. Αριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση Revit. Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: [email protected]
1868231/10/2023Η εταιρεία Energy & Beyond ζητά να προσλάβει Electricity Market Operator, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής/ΗλεκτρολόγουΜηχανικού και επαγγελματική γνώση των τεχνολογιών δικτύου και των τεχνολογιών Windows. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://bit.ly/3R73Yo9Αποστολή βιογραφικού στο [email protected]
1870191/10/2023Zητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάποιες από τις αρμοδιότητες εργασίας : Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό αρχιτεκτονικών μελετών σε κτίρια. Τρισδιάστατος σχεδιασμός κτιρίων με χρήση κατάλληλου λογισμικού.Eπικοινωνία: [email protected]
1128501/10/2023Τεχνική εταιρεία ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για τη θέση Διευθυντή Τμήματος Μελετών/αδειών. Αποδοχές υψηλές, αναλόγως προσόντων. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail : [email protected]
878841/10/2023Τεχνική εταιρεία ζητά Αρχιτέκτονες Μηχανικούς με 3+ χρόνια προϋπηρεσία και γνώση 2D/3D AutoCAD & V-ray για Τμήμα Μελετών. Υψηλές αποδοχές αναλόγως προσόντων. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail : [email protected]
1419191/10/2023Ζητείται από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων, Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ για την εκπόνηση επιμετρήσεων - προμετρήσεων έργων, σύνταξη ΑΠΕ, σύνταξη πιστοποιήσεων. Προσόντα: 2 έτη εμπειρίας σε ανάλογη θέση ή θέση εργοταξίου, γνώση Autocad 2D, άριστη γνώση MS Office. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
1874541/10/2023H EREN Industries Hellas, εταιρεία δραστηριοποιούμενη στον χώρο της εξοικονόμησης και διαχείρισης θερμικής ενέργειας στα κτίρια αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με εδραιωμένη γνώση μεθόδων προσομοίωσης/αποτίμησης κτιριακού τομέα, γνώσεις προγραμματισμού, εξοικείωση με συστήματα αυτοματισμών, άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητός συναφής μεταπτυχιακός τίτλος. Μέγιστη εργασιακή εμπειρία έξι έτη. Βιογραφικά στη διεύθυνση [email protected]
1874621/10/2023Από εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων στο Μαρούσι Αττικής ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός με γνώσεις ΝΟΚ και εμπειρία στην αποτύπωση κτιρίων, στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και στη σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Βιογραφικά στα e-mail: [email protected], [email protected]
1262121/10/2023Zητείται Πολιτικός Μηχανικός (Κωδ. θέσης 1) για πλήρη απασχόληση απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον (7) χρόνια σε έκδοση οικοδομικών αδειών, γνώση ΝΟΚ, 4495/2017.Email: [email protected]
1212181/10/2023Ζητείται Μηχανικός για εργασία σε Τεχνική Εταιρία στις Κυκλάδες με εργοταξιακή εμπειρία σε κτιριακά έργα. Καλή γνώση Η/Υ, autocad, ms office, ευχέρεια επικοινωνίας και οργάνωσης.Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στη διεύθυνση :[email protected] (Κωδικός θέσης 4).
1359521/10/2023Ζητείται για μόνιμη απασχόληση Αρχιτέκτων Μηχανικός με εμπειρία σε σχεδιασμό και εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, γνώση Φωτορεαλισμού και ΝΟΚ. (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 2).Αποστολή βιογραφικών Μαζί με Portfolio [email protected]
1364931/10/2023Τεχνικό γραφείο στην Νέα Σμύρνη που ασχολείται με Μελέτη - Αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων, συνεργείων, πλυντηρίων, σταθμών αυτοκινήτων και συναφών εγκαταστάσεων ζητά για πλήρη απασχόληση Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Γνώση autocad απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
1874511/10/2023Αναζητείται Αρχιτέκτονας με (3) χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Απαιτείται άριστη γνώση Autocad για να συμμετάσχει σε μια ομάδα που αναπτύσσει εφαρμογές Scan to BIM ή Scan to 3D. Η ικανότητα για 3D σχεδιασμό, Archicad, Revit, Autocad 3D, Rhino ή 3Dsmax, και τα καλά αγγλικά είναι επίσης επιθυμητά. Βιογραφικά στο [email protected]
1567171/10/2023Η XYZ εταιρεία Υποστήριξης Μεγάλων Εργοταξίων και Αποτυπώσεων, δραστηριοποιείται από το 1995 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών σε εργοτάξια. Ζητάμε συνεργασία με Τοπογράφο Μηχανικό με 3ετή τουλάχιστον πείρα, για να αναλάβει ως επικεφαλής συνεργείου υπαίθρου σε μεγάλο εργοτάξιο. Βιογραφικά στο [email protected]
1706251/10/2023Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών, με ευχέρεια στον Σχεδιασμό Τοπογραφικών Διαγραμμάτων. Απαραίτητη η γνώση δημιουργίας Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους σε Civil 3D και ελέγχου κατασκευών (TBC) καθώς και προγραμμάτων οδοποιίας, με ευχέρεια στους υπολογισμούς Χωματισμών, με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο [email protected]
1860941/10/2023Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός για τη στελέχωση του τμήματος κοστολόγησης κατασκευαστικής εταιρίας στην Αθήνα. Απαραίτητη γνώση αγγλικών, MS OFFICE & AUTOCAD. Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικού με Κωδ. Κ3 στο [email protected]
1861901/10/2023Aρχιτεκτονικό γραφείο αναζητά Αρχιτέκτονες ή Πολιτικούς Μηχανικούς για μόνιμη συνεργασία με τουλάχιστον 4ετή εργοταξιακη εμπειρία σε κτιριακά και καλές γνώσεις σχεδιασμού σε προγράμματα Autocad, Αrchicad ή Revit. Δυνατότητα μετακίνησης θα εκτιμηθεί. Περιοχή Πειραιάς και Νότια Προάστια. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
1409371/10/2023Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. (MC-05). Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑEI, μέλος ΤΕΕ, πτυχίο αγγλικών C2, γνώση Autocad 2D και εμπειρία σε θέματα που αφορούν τα υλικά των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Βιογραφικά στο e-mail: [email protected]
1859481/10/2023Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. (MC-07). Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑEI, πτυχίο αγγλικών C2, άριστη γνώση Ms Office, 8-10 έτη εμπειρίας σε έργα βιομηχανικά ή τεχνολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: [email protected]
16886016/01/2023Εταιρεία Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, αναζητά για μόνιμη συνεργασία Μηχανολόγο Μηχανικό. Απαιτούμενα προσόντα: Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 5-ετών σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση Η/Υ, γνώση σχεδιαστικών/υπολογιστικών προγραμμάτων, καλή γνώση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικού: [email protected]
14127213/01/2023Η Αμερικάνικη Πρεσβεία αναζητά να προσλάβει Engineer (Electrical Engineer). Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας στο link https://gr.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/ και να βρείτε την αντίστοιχη ανακοίνωση. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 24 Ιανουαρίου, 2023.
1874611/10/2023Από την Τεχνική εταιρεία Arte Constructions που εδρεύει στη Γλυφάδα και ασχολείται με μελέτη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων ζητείται Μηχανικός με γνώση Autocad και δίπλωμα αυτοκινήτου. Τηλέφωνο : 6909105242 / Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
1874471/10/2023Η Εταιρεία iPMA με αντικείμενο τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό & την Κατασκευή αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εμπειρία στη σύνθεση και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, για πλήρη απασχόληση στο παράρτημα της Αθήνας - περιοχή Χολαργός. Απαραίτητη η γνώση Archicad. Αποστολή βιογραφικού & short portfolio στο [email protected]
1874591/10/2023Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επιθυμητή εμπειρία έως 5 ετών, για παρακολούθηση έργων εντός Αττικής. Αποστολή Βιογραφικών στο [email protected]
1874581/10/2023Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επιθυμητή εμπειρία έως 5 ετών, για παρακολούθηση έργων εντός Αττικής. Αποστολή Βιογραφικών στο [email protected]
14127213/01/2023Η Αμερικάνικη Πρεσβεία αναζητά να προσλάβει Engineer (Electrical Engineer). Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας στο link https://gr.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/ και να βρείτε την αντίστοιχη ανακοίνωση. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 24 Ιανουαρίου, 2023.
1874481/12/2023Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός, χωρίς απαραίτητα εργασιακή εμπειρία για πλήρη απασχόληση σε Μελετητικό - Κατασκευαστικό Γραφείο στην Αμοργό. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση σχεδιασμού (Πολύ καλή γνώση 2D/3D) & πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση γαλλικών. Στοιχεία επικοινωνίας/αποστολής βιογραφικών Email : [email protected]
1612991/5/2023Μελετητική εταιρεία με έδρα τον Χολαργό, επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση Μηχανικό (Πολιτικό, Περιβάλλοντος) με τα ακόλουθα προσόντα: 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων, γνώση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, υπολογιστών και σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad, Ms Office). Αποστολή βιογραφικών : [email protected]
1612981/5/2023Μελετητική εταιρεία με έδρα τον Χολαργό, επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο με τα ακόλουθα προσόντα : 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών (υδραυλικών/πολεοδομικών/συγκοινωνιακών), άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, υπολογιστών και σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad 2D, Ms Office).Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
1868221/5/2023Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Project & Design Engineer, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης σχολής στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας, εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα, άδεια οδήγησης. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδαhttps://geg.com.cy/2022/10/11/project-design-engineer/ Αποστολή βιογραφικού στο [email protected]
1868241/5/2023Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Services ELectrical Engineer, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης σχολής στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας, εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα, άδεια οδήγησης.Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://geg.com.cy/2022/10/11/services-electrical-engineer/ Αποστολή βιογραφικού στο [email protected]
1868211/5/2023Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Sales Engineer, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης σχολής στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας; εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα, άδεια οδήγησης. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://geg.com.cy/2022/10/11/sales-engineer-2/ Αποστολή βιογραφικού στο [email protected]
1738621/5/2023Η Τεχνική εταιρεία Πράπας με έδρα την Παλλήνη Αττικής, αναζητά Τοπογράφο για πλήρη απασχόληση με αρμοδιότητες : Αποτυπώσεις γεωτεμαχίων, άδειες, αυθαίρετα, δασικά, κτηματολόγιο, ΚΥΔ. ΤΗΛ : 6977296104, 2106668597
1857561/5/2023Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. (MC-02). Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑEI, μέλος ΤΕΕ, πτυχίο αγγλικών B2, καλή γνώση Autocad 2D. 2ετή τουλάχιστον εμπειρία σε Yδραυλικά έργα. Βιογραφικά στο E-mail: [email protected]
1409351/5/2023Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. (MC-03). Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑEI, μέλος ΤΕΕ, πτυχίο αγγλικών C2, καλή γνώση Autocad 2D. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα Διοίκησης Έργων (Project Management). Βιογραφικά στο E-mail: [email protected]
1862311/5/2023Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Έργων Υποδομής Τ.Ε. Απαραίτητα προσόντα: κάτοχος πτυχίου, πτυχίο αγγλικών B2, καλή γνώση Autocad 2D. Βιογραφικά στο e-mail: [email protected]
1379111/5/2023Από Τεχνικό γραφείο ζητείται Αρχιτέκτονας για εξωτερική συνεργασία, με γνώσεις ΝΟΚ και οπωσδήποτε εμπειρία σε μελέτη εφαρμογής και σε σχεδιαστικά προγράμματα όπως AutoCAD, Sketch up- Enscape. Γνώση Rhino θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected] και τηλ. 2105770035, 6972099079.
1736441/5/2023Ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός για την στελέχωση Τεχνικού γραφείου μελετών στο Κάτω Χαλάνδρι. Μόνιμη απασχόληση.Βιογραφικά στο email: [email protected]
1584361/5/2023Ανώνυμη Μελετητική Κατασκευαστική Εταιρεία στο Μαρούσι ζητά για μόνιμη απασχόληση Πολιτικό Μηχανικό για την διαχείριση/επίβλεψη ιδιωτικών έργων. Αποστολή βιογραφικών: Fax: 2106197060 E-mail.: [email protected]
1470211/5/2023Σύμβουλοι Διαχείρισης Έργων με ειδίκευση στη διαχείριση συμβάσεων, διαχείριση απαιτήσεων και επίλυση διαφορών ζητά Μηχανικό ΑΕΙ για συνεργασία. Απαραίτητα η καλή γνώση Αγγλικών και χρήση H/Y. Τηλ. 2110125031, Fax 2110125031, Email: [email protected]
1400521/5/2023Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, Πολιτικό Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ με γνώσεις AutoCAD, 4Μ, MS Office, δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
1641781/5/2023Η ΕΡΓΑ.ΤΗ.ΚΑΤ. ΑΕ αναζητά: Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους & Πολιτικoύς Μηχανικούς στην Αττική με εμπειρία στη διαχείριση κτιριακών έργων & εργοταξίων, γνώσεις Autocad, δεξιότητες επικοινωνίας & οργάνωσης. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] με κωδικό αγγελίας: ENG.ATΗ.ΤΕ
1874331/5/2023Από Τεχνικό Γραφείο στη Βάρη Αττικής ζητείται Μηχανικός για μόνιμη εργασία σε εργασίες πεδίου (αποτυπώσεις οικοπέδων - γηπέδων - κτιρίων, AsBuilt, χαράξεις). Εμπειρία δεν είναι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικού στο email: [email protected] Τηλ: 2130231529
1874441/5/2023Ζητείται συνεργασία με Αρχιτέκτονα Μηχανικό, πλήρης απασχόληση σε τεχνικό γραφείο με γνώση ΝΟΚ για εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών & έκδοση αδειών δόμησης. Περιοχή Λυκόβρυση Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email επικοινωνίας: [email protected]
1874501/12/2023Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός, με τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακή εμπειρία, για συνεργασία εξ αποστάσεως με Μελετητικό - Κατασκευαστικό Γραφείο στην Αμοργό. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση σχεδιασμού (Πολύ καλή γνώση 2D/3D) & πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Στοιχεία επικοινωνίας/αποστολής βιογραφικών Email: [email protected]
1783071/5/2023Ζητείται για στελέχωση Πτυχίου, Μηχανικός ΑΕΙ με πτυχίο ΜΕΚ Γ ΟΔΟ, Γ΄ ΥΔΡ & Γ ΟΙΚ από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Λάρισα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410280165 / 6936554349. Ε-mail: [email protected]
1871741/3/2023Η εταιρεία ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ αναζητά (1) Πολιτικό Μηχανικό, για εργασία πλήρους απασχόλησης, με αντικείμενο τις μελέτες έργων Αποκατάστασης Μνημείων. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Μεταπτυχιακό στην Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών. Γνώση Autocad και MS Office. Αποστολή βιογραφικών:[email protected]
1874561/3/2023Η εταιρεία ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ αναζητά (1) Αρχιτέκτονα Μηχανικό, για εργασία πλήρους απασχόλησης, με αντικείμενο τις μελέτες έργων Αποκατάστασης Μνημείων. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Μεταπτυχιακό στην Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών. Γνώση 2D/3D προγραμμάτων. Εμπειρία στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
1874551/3/2023Η εταιρεία PEOPLE αναζητά Junior Architect για τα γραφεία της στην Αθήνα ή στη Μεσσήνη. Απαραίτητα προσόντα: γνώση CAD, Sketch Up, Adobe Packages, γνώση της Αγγλικής. Προσόντα που θα εκτιμηθούν: Revit, Twinmotion, Enscape (ή όμοια), δεξιότητες παρουσίασης. Αποστολή βιογραφικού και πορτφόλιο στο [email protected]
1874341/3/2023Η εταιρεία ΚΜ engineering consultants, με αντικείμενο τη μελέτη και κατασκευή πολυτελών κατοικιών και ξενοδοχείων στην Αιτωλοακαρνανία και τη Λευκάδα, αναζητά Αρχιτέκτων Μηχανικό για το τμήμα μελετών. Απαραίτητα προσόντα: 2+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, πολύ καλή γνώση AutoCAD, SketchUp & Adobe Creative Suite, Αγγλικής.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο [email protected]
487621/3/2023Η εταιρία LANDMARK - Γ. ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ αναζητεί Μηχανικό Πωλήσεων με έδρα στον ’γιο Δημήτριο Αττικής. Πλήρης απασχόληση δεν είναι απαραίτητη προϋπηρεσία.Προ απαιτούμενα: Πτυχίο Αγρονόμου & Τοπογράφου, Πολιτικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού (απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ) και εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσειςΑναλυτικές πληροφορίες: https://www.facebook.com/photo/6242859632402892 Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected] Τηλέφωνο: 2109956801
1662811/3/2023Τεχνική Εταιρεία ζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ/ΤΕΙ) για μελέτες ΗΜ εγκαταστάσεων σε οικοδομικά έργα και ειδικα κτίρια. Απαραίτητη καλή γνώση Αutocad. Γνώση των προγραμματωντης 4Μ (ADAPT, KENAK) θα εκτιμηθεί.Πλήρης απασχόληση. Μόνιμη θέση. Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]
1863901/3/2023Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Armeftis Partners Architects αναζητά έμπειρο Architectural Visualiser. Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως, η δεξιότητα για σύνθεση-φωτισμό-χρώμα και η άριστη γνώση σε σχεδιαστικά προγράμματα (AutoCAD, Adobe Creative Suite, Rhino). Απαιτούνται ισχυρές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Αποστολή εγγράφων στο: [email protected]
1654391/3/2023Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Armeftis Partners Architects αναζητά έμπειρο Αρχιτέκτονα. Απαραίτητη προϋπόθεση μέλος του ΤΕΕ, άριστη γνώση ΝΟΚ, άριστη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCAD, Adobe Creative Suite, Rhino) καθώς και προφορική & γραπτή επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση της Γερμανικής γλώσσας.Αποστολή εγγράφων στο: [email protected]
1754211/3/2023Κατασκευαστική εταιρεία αναζητά Μηχανικό με ειδικότητα (Πολιτικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος κα, ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με αρμοδιότητες: α. την παρακολούθηση και επίβλεψη έργων φυσικού αερίου, υδραυλικών εγκαταστάσεων, οικοδομικών εργασιών μονώσεων, θερμοπροσόψεων και άλλων συνήθων κατασκευαστικών εργασιών και β. τις υπηρεσίες γραφείου (ενδεικτικά: μελέτη αέριων καυσίμων, ΠΕΑ, ρύθμιση αυθαιρέτων). Αποστολή βιογραφικών : [email protected]
1220831/3/2023Στην Αθήνα και στη Θεσσαλoνίκη το Μελετητικό γραφείο MAKRIDIS ASSOCIATES SA ζητεί έμπειρο Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία. Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία σε μελέτη εφαρμογής. Εμπειρία σε συντονισμό μελετών. Ομαδική οργάνωση και διαχείριση χρόνου. Εμπειρία σε σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στη διεύθυνση : [email protected]
1220811/3/2023Στην Αθήνα και στη Θεσσαλoνίκη το Αρχιτεκτονικό γραφείο MAKRIDIS ASSOCIATES SA ζητεί έμπειρο Αρχιτέκτων με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Γνώση Revit/Rhino. Εμπειρία σε μελέτη εφαρμογής. Εμπειρία σε συντονισμό μελετών. Ομαδική οργάνωση και διαχείριση χρόνου. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στη διεύθυνση: [email protected]
1597981/3/2023Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για τα εργοτάξιάτης εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: [email protected]
1610611/3/2023Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο E- mail: [email protected]
1584151/3/2023Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τα Γλυκά Νερά, αναζητά για στελέχωση: Interior Architect ή Αρχιτέκτονα με γνώση 2D και 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων και Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό με καλή γνώση του ΝΟΚ για την έκδοση οικοδομικών αδειών και της νομοθεσίας των αυθαιρέτων. Αποστολή βιογραφικού συνοδευόμενο από portfolio της δουλειάς σαςστο [email protected]
1873901/3/2023Ζητείται Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός, 3-5 χρόνια εμπειρία λεπτομερούς σχεδιασμού (Ι&C) βιομηχανικών έργων Πετρελαίου-ΦΑ. Αριστα Αγγλικά. AutoCAD, κωδίκων, τεχνικών προδιαγραφών. Μελέτη, σχεδιασμός, προμήθεια: αισθητήρων, βαλβίδων ελέγχου, μηχανισμών εκτόνωσης, συστημάτων DCS-ESD-F&G. Προετοιμασία εγγράφων-σχεδίων: προδιαγραφών, απλοποιημένων διαγραμμάτων ροής, Φιλοσοφία και Αρχιτεκτονική συστημάτων, Λογικών,C&E διαγραμμάτων, location layouts, καλωδιώσεις, Datasheets, MRs.Βιογραφικά: [email protected]
1790461/3/2023Η εταιρία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ζητά Τοπογράφο ή Πολιτικό Μηχανικό επταετούς εμπειρίας ως Υπεύθυνο Έργου σε 16 ΒΙΠΕ ανά την Ελλάδα. Ο Συντονισμός του έργου θα γίνεται και μέσω της παρουσίας του Διαχειριστή στο πεδίο εκτέλεσης έργου Η εταιρία παρέχει εταιρικό όχημα, εταιρικό τηλέφωνο και φορητό υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών [email protected]
1873771/3/2023Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός με επιθυμητή εμπειρία (1) έως (2) έτη στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό κατασκευαστικών λεπτομερειών. Απαραίτητη είναι η γνώση των προγραμμάτων Autocad, Revit, Vray for Revit, Photoshop, Excel, κλπ. Περισσότερες πληροφορίες για την αποστολή αιτήσεων σε αυτόν τον σύνδεσμο:https://www.christessas.com/new/we-are-hiring-junior-architect/
1874321/3/2023Από Τεχνικό Γραφείο στη Βάρη Αττικής ζητείται Μηχανικός για μόνιμη εργασία με αντικείμενο την σχεδίαση κατασκευαστικών (As built) σχεδίων για έργα οπτικών ινών. Εμπειρία δεν είναι απαραίτητη. Επιθυμητά προσόντα βασικές γνώσεις cad. Αποστολή βιογραφικού στο email: [email protected] Τηλ/fax: 2130231529
1874451/3/2023Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε τεχνικό γραφείο, απαραίτητες γνώσεις: autocad, archicad, photoshop και γνώσεις Ν4495/17, ΝΟΚ,υποβολή βιογραφικών και δείγμα δουλειάς στο [email protected]
1874311/3/2023Τεχνικό γραφείο στο Αργος με αντικείμενο την έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση στατικών μελετών, την κατασκευή και ανακαίνιση ιδιωτικών έργων, την νομιμοποίηση αυθαιρέτων ζητά Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη εργασία. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
1874421/3/2023Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. με έδρα την Θεσσαλονίκη, ηγέτιδα εταιρεία στις μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού και τις μελέτες Κτηματολογίου, αναζητεί στελέχη για το τμήμαΧωρικού Σχεδιασμού της εταιρείας. Junior Planner: Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, άριστη γνώση GIS/CAD, ικανότητα διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων,ικανότητα συγγραφής κειμένων. Αποστολή βιογραφικών: [email protected] με θέμα: Junior Planner.
14641130/12/2022Από το Αρχιτεκτονικό γραφείο Αλεξάνδρα Καλλίρη και Συνεργάτες ζητείται Αρχιτέκτονας με συνθετικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Autocad/ Sketch up/ Photoshop/ Office. Αποστολή βιογραφικών υποχρεωτικά με portfolio εργασιών, παρακαλώ μόνο σε μορφή pdf, στο email: [email protected]
18744130/12/2022Κτηματομεσιτική εταιρεία αναζητεί επιβλέπων Μηχανικό για επίβλεψη νέας οικοδομής στη Πάρο. Ο ενδιαφερόμενος θα είναι υπεύθυνος του εργοταξίου, θα επιβλέπει τις εργασίες, θα πραγματοποιεί τις πιστοποιήσεις με τα εκάστοτε συνεργεία πάντα σε στενή συνεργασία με τον Αρχιτέκτονα και το Μηχανολόγο. Προσφέρονται ικανοποιητικές απολαβές. Δυνατότητα συνεχούς συνεργασίας. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18744030/12/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα, με έδρα Η.Π.Α., αναζητά Αρχιτέκτονα. Η θέση απαιτεί ανάπτυξη και συντονισμό σχεδίων για συστήματα παραθύρων και θυρών, ανάπτυξη σχεδίων AutoCAD, συντονισμό σχεδίων προϊόντων, υποβολή υλικών για αντικείμενα όπως φινιρίσματα, εξοπλισμούς πόρτας και αρχιτεκτονικές επενδύσεις.Βιογραφικά (μόνο Αγγλικά) email [email protected]
18743930/12/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα, με έδρα Η.Π.Α., αναζητά Δομοστατικό Πολιτικό Μηχανικό. Η θέση απαιτεί αναλύσεις δομικών κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα και πλήρη κατανόηση του σχεδιασμού χάλυβα, σκυροδέματος και σχετικών κωδίκων υλικών. Λογισμικό: MathCAD, Shapebuilder, WinGard, SBEDS.Βιογραφικά (μόνο Αγγλικά) στο email [email protected]
1611801/10/2023Από Μελετητική εταιρεία ζητείται: Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία σε μελέτες κλιματισμού μεγάλων κτιριακών έργων. Απαιτείται: Αριστη γνώση Αγγλικών. Αριστη γνώση AutoCAD, Microsoft Office, Υπολογιστικών Προγραμμάτων 4Μ, Carrier ή Trane ή αντίστοιχων λογισμικών.Επιθυμητή η γνώση σχεδίασης σε BIM. Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: [email protected]
1680191/5/2023Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, αναζητά άτομα με καλή γνώση Autodesk AutoCAD και όρεξη για άμεση πρόσληψη. Email: [email protected]
1711581/5/2023Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, αναζητά άτομο με εμπειρία σε μελέτες Κτηματολογίου, για άμεση πρόσληψη. Email: [email protected]
18367630/12/2022Τεχνικό γραφείο στο Ναύπλιο με αντικείμενο την έκδοση οικοδομικών αδειών, την κατασκευή ιδιωτικών έργων, ρυθμίσεις αυθαιρέτων και ενεργειακά πιστοποιητικά επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για μόνιμη εργασία. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]Τηλ.επικοινωνίας: 6936543200
18743830/12/2022Τεχνική Εταιρεία με έργα σε όλη την Ελλάδα αναζητά έμπειρο Εργοδηγό (ιδανικα πτυχ. ΑΕΙ-ΤΕΙ) για έργα Υδραυλικά - Αποχετεύσεων και γενικά έργων υποδομής. θα εκτιμηθεί εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 6976110541. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
11582130/12/2022Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση στα γραφεία της στην Νέα Ερυθραία, έμπειρο Επιμετρητή Πτυχ. ΑΕΙ - ΤΕΙ με γνώση νομοθεσίας στα ΔΕ υποχρεωτικό MS Office - Autocad - Εργολήπτη η παρόμοια, σύνταξη λογαριασμών και ΑΠΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 6976110541 Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18740630/12/2022Μελετητικό γραφείο έργων υποδομής στην Αθήνα ζητεί συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό για την εκπόνηση Υδραυλικών η/και Λιμενικών μελετών. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση Αγγλικών, σχεδιαστικού & υπολογιστικού λογισμικού (CIVIL 3D, κλπ.). Εμπειρία θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο [email protected]
18265530/12/2022Εταιρεία Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτων Mηχανικό για την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την διαχείριση των κτιριακών και τεχνικών έργων της εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
7142630/12/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα στο Μαρούσι, ζητά να προσλάβει Αρχιτέκτων Μηχανικό ΑΕΙ για μόνιμη απασχόληση με απαραίτητες γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D, 3D, γνώσεις NOK και άριστη γνώση αγγλικών. Βιογραφικά σημειώματα αποστέλλονται στο e-mail [email protected]
17051930/12/2022Η ENCIEX Α.Ε. ζητά να προσλάβει α) Αρχιτέκτονες με εργοταξιακή εμπειρία, β) Πολιτικούς Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία, γ) Μηχανολόγους Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία, δ) Σχεδιαστές για υποστήριξη έργων κατασκευής. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107210772
18743030/12/2022Ζητείται από Τεχνική εταιρεία Η/Μ μελετών, Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για μόνιμη ή μερική απασχόληση σε σύνταξη μελετών ΗΜ για έκδοση αδειών. Απαραίτητη γνώση AUTOCAD και προγραμμάτων 4Μ. Email: [email protected] Τηλ.επικοινωνίας 6944692919
18707829/12/2022Οικοδομικό Συγκρότημα Γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, ζητά να προσλάβει Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε., κάτοχο πτυχίου Proffeciency, (υπεύθυνος για την λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 20/01/2023.
18645429/12/2022Η επιχείρηση ΟΤΑ, ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ, ΔΕΠΑΝ με έδρα την Αθήνα με αντικείμενο την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων & δράσεων ζητεί Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε. για την στελέχωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Επιθυμητή σχετική εμπειρία στη μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Αποστολή βιογραφικού στο email [email protected], Τηλ. 2107297272
18673429/12/2022Η επιχείρηση ΟΤΑ, ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ, ΔΕΠΑΝ με έδρα την Αθήνα με αντικείμενο την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων & δράσεων ζητεί Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε. για την στελέχωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Επιθυμητή σχετική εμπειρία διαδικασίας παραγωγής Δημόσιων Έργων.Αποστολή βιογραφικού στο email [email protected], Τηλ. 2107297272
17708629/12/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ για πλήρη απασχόληση σε κατασκευαστικό τεχνικό γραφείο στην Αθήνα. Αρμοδιότητες γραφείου και επίβλεψη εργοταξίου. Απαραίτητα, μέσο μεταφοράς και γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Στοιχεία επικοινωνίας : [email protected]
16148029/12/2022Μελετητική εταιρεία με έδρα την Κηφισιά Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό πλήρους απασχόλησης με τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα: 2+ ετής εμπειρίας σε διαστασιολόγηση φορέων, και στο σχεδιασμό έργων υποδομής, κτιριακών έργων. Αριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και προγραμμάτων AutoCAD/Revit. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18573029/12/2022Γραφείο Στατικών Μελετών με έδρα τα Νότια Προάστια Αθηνών, ζητά να προσλάβει Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστο εμπειρία σε στατικές μελέτες, με αντικείμενο τον σχεδιασμό σύνθετων έργων πολιτικού μηχανικού. Επιθυμητή η γνώση Sofistik. Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση [email protected]
18742929/12/2022Σύμβουλος Ακινήτων με άδεια Κτηματομεσίτη, ζητά συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό. Τηλ. 6981869921 [email protected]
18743629/12/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο αναζητά συνεργασία με Αρχιτέκτονα Μηχανικό με τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας. Απαραίτητη η γνώση NOK και Autocad. Θα εκτιμηθεί η γνώση προγραμμάτων 3D και φωτορεαλισμού. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο email : [email protected] με την ένδειξη : για τη θέση Αρχιτέκτονα.
18719829/12/2022Αναζητείται συνεργασία με Aρχιτέκτονα Mηχανικό, για μόνιμη απασχόληση. Ζητούμενα: Eλάχιστη επαγγελματική εμπειρία 3 ετών. Καλή γνώση Archicad και Autocad. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη γνώσεων στα εξής: Φωτορεαλισμός (Lumion, ή άλλο σχετικό), BIM. Αποστολή CV και Portfolio στο [email protected]
18738829/12/2022Ζητείται Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή αντίστοιχο, τουλάχιστον 3-6 εμπειρία εγκαταστάσεων Βιομηχανίας Πετρελαίου-Φ.Α. Αριστα Αγγλικά. Μελέτη, σχεδιασμός, σύνταξη προδιαγραφών-περιγραφών. Διαστασιολόγηση, επιλογή εξοπλισμού. Συντονισμός άλλων ειδικοτήτων, προμηθευτών και πελατών. Επίβλεψη, έλεγχος, διαμόρφωση εργοταξιακών και μηχανολογικών σχεδίων. Συμμόρφωση με κώδικες και προδιαγραφές. Έλεγχος σχεδίων-εγγράφων προμηθευτών. Αποτελεσματική προσέγγιση στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Βιογραφικά: [email protected]
18724829/12/2022Ζητείται Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 3-5 χρόνια εμπειρία λεπτομερούς σχεδιασμού Ηλεκτρολογικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων Πετρελαίου-ΦΑ. Αριστα Αγγλικά. AutoCAD, κώδικες, τεχνικές προδιαγραφές. Μελέτη, Σχεδιασμός-Υπολογισμοί , Διαστασιολόγηση, Προμήθεια Συστημάτων Διανομής Ισχύος, Υποσταθμών, Η/Ζ, Φωτισμού, Γειώσεων, Αντικεραυνικής, Ασθενών-Καλωδιώσεων. Προετοιμασία Σχεδίων-σύνταξη εγγράφων. Συναντήσεις με Πελάτες-Προμηθευτές. Έλεγχος σχεδίων, εγγράφων προμηθευτών. Βιογραφικά: [email protected]
14270129/12/2022Τεχνική Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, ζητά απόφοιτο ΤΕΙ ή Εργοδηγό για έργα Υποδομής, Η/Μ κλπ. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
18655829/12/2022Τεχνική εταιρεία κατασκευών με έδρα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης ζητεί μόνιμη συνεργασία με Αρχιτέκτονα Μηχανικό για το σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής κατοικιών. Τηλ. 2310340022 Εmail: [email protected]
1612991/5/2023Μελετητική εταιρεία με έδρα τον Χολαργό, επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση Μηχανικό (Πολιτικό, Περιβάλλοντος) με τα ακόλουθα προσόντα: 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων, γνώση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, υπολογιστών και σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad, Ms Office). Αποστολή βιογραφικών : [email protected]
7083629/12/2022Μεσιτικό γραφείο με την επωνυμία Motionestate αναζητά Γραμματέα για γραμματειακή υποστήριξη - στέλεχος πωλήσεων ως βοηθός κτηματομεσιτικού γραφείου. Απαραίτητη κάρτα ανεργίας. Πλήρης απασχόληση ή ορισμένου χρόνου. Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 24 μήνες. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
13993429/12/2022Τεχνικό γραφείο ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ή Δομικών έργων, με μικρή εμπειρία σε κατασκευή οικοδομικών έργων, καλή χρήση Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων,κάτοχο μεταφορικού μέσου. Αποστείλατε βιογραφικό στο [email protected]
18743529/12/2022Εταιρεία Μελετών και επιβλέψεων οικοδομικών αδειών, στα Νότια προάστια ζητεί για μόνιμη απασχόληση Αρχιτέκτων Μηχανικό με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, απαιτείτε άριστη γνώση Autocad ευχέρεια στην τρισδιάστατη σχεδίαση και σύνθεση (Revit, 3DSmax) καλή γνώση ΝΟΚ. Αποστολή βιογραφικού/portfolio [email protected]
18742829/12/2022Από Γραφείο Πολιτικού Μηχανικού στην Βάρδα Ηλείας ζητείτε Αρχιτέκτονας Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός ΤΕ ή Σχεδιάστρια/της. Απαραίτητες γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad κτλ). Απαραίτητες γνώσεις προγραμμάτων γραφείου (Word, Exel, κτλ). Επιπλέον προσόντα : γνώση ΝΟΚ, νόμοι αυθαιρέτων, δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών : [email protected]
18742729/12/2022Εταιρεία στον Ασπρόπυργο Αττικής αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό για εργοτάξιο. Email: [email protected]
18625022/12/2022Η εταιρεία CERS ΑΤΕ αναζητά Δομοστατικό Πολιτικό Μηχανικό για την στελέχωση του τμήματος ελέγχου κατασκευών. Σχετική εμπειρία επιθυμητή. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18680322/12/2022Τεχνική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια, ζητεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με σχετική εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, την πολεοδομική νομοθεσία ΓΟΚ/ΝΟΚ, την ρύθμιση αυθαιρέτων, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Απαραίτητη η γνώση Autocad, Office και Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
17338322/12/2022Zητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός Έργων Κατασκευής. Παρακολούθηση και συντονισμό της κατασκευής των H/M εγκαταστάσεων. Εποπτεία της ορθής υλοποίησης των εργασιών. Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού. 3+ έτη εμπειρίας. Γνώση και παρακολούθηση Τεχνικών Κανονισμών, Προδιαγραφών, Ευρωπαϊκών οδηγιών κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων. Αγγλικά. MS Office & AutoCAD. Aποστολή βιογραφικών:[email protected]
17338422/12/2022Ζητείται Μηχανικός Κατασκευής για παρακολούθηση και συντονισμό της κατασκευής, έγκαιρης και σωστής εφαρμογής σχεδίων/μελετών και της ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Συντονισμός συνεργείων υπεργολάβων. Πρόληψη και επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Προσόντα: Πτυχίο AEI/ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού. 3+ έτη εργοταξιακής εμπειρίας. Αγγλικά. MS Office & AutoCAD. Αποστολή βιογραφικών:[email protected]
17338222/12/2022Ζητείται Μηχανικός Τμήματος Κοστολόγησης να συμμετέχει στην προκοστολόγηση, προμέτρηση μελετών εφαρμογής και σχεδίων αδείας. Συντάσσει τη λίστα εργασιών και τεχνικών προδιαγραφών, ζητά προσφορές και ενημερώνει τη βάση δεδομένων κόστους. Προσόντα: Κάτοχος διπλώματος Πολυτεχνικής Σχολής.Εμπειρία στις προμετρήσεις και την κοστολόγηση έργων κατασκευής. Aριστη γνώση Microsoft Excel. Καλή γνώση AutoCAD (σχεδιασμός/προμέτρηση). Αποστολή βιογραφικών:[email protected]
7230922/12/2022Από την Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Μελετών Αλέξανδρος Δόβας Αρχιτέκτονες, με έδρα Κηφισιά, ζητείται Αρχιτέκτονας για πλήρη απασχόληση γραφείου, με προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών, αρίστη γνώση AUTOCAD, προγραμμάτων Η/Υ (Windows Office), εμπειρία σε συνεργασίες σύνταξης, Μελετών Εφαρμογής Eιδικών Έργων και έκδοση Αδειών.Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο: [email protected] (έως 10ΜΒ)
18452122/12/2022Από Μελετητική εταιρεία Ε τάξης, με έδρα την Αθήνα, ζητούνται: Δομοστατικός Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία σε στατικές μελέτες τεχνικών έργων οδοποιίας. Εμπειρία σε κτιριακά έργα και μεταλλικές κατασκευές θα εκτιμηθεί. Αλλά και Δομοστατικός Πολιτικός Μηχανικός με λιγότερη εμπειρία (θα εκτιμηθεί εμπειρία σε στατικές μελέτες τεχνικών έργων οδοποιίας). Αποστολή βιογραφικού:[email protected]
15735622/12/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο στο Κολωνάκι ζητάει Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε.για 8 ώρη απασχόληση με άριστη γνώση Autocad, 3d studio max και κατασκευαστικό σχέδιο με 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατο δείγμα δουλειάς στο email [email protected]
15595622/12/2022Από Τεχνικό γραφείο στην Αθήνα ζητείται Σχεδιαστής/ρια με άριστη γνώση Autocad 2D και Microsoft Office. Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις Αγγλικών. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και μεταφορικού μέσου. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο [email protected]
18579722/12/2022Από τη Μελετητική εταιρεία SKV Σύμβουλοι Μηχανικοί (https://www.skvconsulting.gr), ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, για εξωτερική συνεργασία για την εκπόνηση Η/Μ μελετών κτιριακών έργων. Απαραίτητη γνώση Autocad, 4Μ και εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
5262321/12/2022Μελετητική Εταιρεία στο Μαρούσι Αττικής, ζητεί Πολιτικό Μηχανικό, με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε υδραυλικές μελέτες. Επιθυμητή η γνώση AutoCAD (ή Civil 3D). Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο [email protected]
17534121/12/2022Μελετητική εταιρεία στην Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση στον τομέα της Δομοστατικής ανάλυσης και διαστασιολόγησης φορέων κτιριακών έργων. Απαραίτητα προσόντα: Eργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε δομοστατικές μελέτες νέων ή/και υφιστάμενων κτιριακών κατασκευών, γνώση MS Office και Αγγλικών.Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο [email protected]
16641821/12/2022Μηχανικός Δομοστατικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε στατικές μελέτες συνθέτων οικοδομικών έργων, γνώστης Αcad Fespa Next για μόνιμη συνεργασία. Συστάσεις Απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
15687521/12/2022Ζητούνται έμπειροι Μηχανικοί - Εργοδηγοί ειδικευμένοι σε Interiors και Σύνθετα Οικοδομικά για έργα εντός Αττικής. Συστάσεις Απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
17383921/12/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Kalpis Architect στο Αίγιο αναζητά Ιnterior Designer. Απαιραίτητα προσόντα φιλοδοξία για προοπτικές εξέλιξης, αντίληψη στην επίλυση προβλημάτων, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου εργασίας και ευχέρεια στην επικοινωνία. Email: mix[email protected]
17539821/12/2022Τεχνική Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία, ζητεί για μόνιμη απασχόληση στην Αθήνα, Πύργο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά. Ηλεκτρολόγους ειδικότητας Α΄και Βοηθούς Ηλεκτρολόγους (απόφοιτοι σχολών - ΤΕΙ, κ.λπ.). Βιογραφικά στο email : [email protected] Τηλ. επικοινωνίας : 2107484774
14011121/12/2022Η Εταιρεία DIMAL αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, κουφώματα και εξοικονομώ. Τηλέφωνο:2105151151 email: [email protected]
18670820/12/2022Από TRIANTAFYLLIDIS CONSTRUCTIONS EE, που δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης/κατασκευής premium ιδιωτικών έργων, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι) με εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων, επίβλεψη και συντονισμό εργασιών fit out εργοταξίου, μεταβίβαση δεδομένων στα συνεργαζόμενα τμήματα. Αφορά έργο αποπεράτωσης ξενοδοχειακής μονάδας στην Τήνο. Τηλέφωνο: 2106203668. Βιογραφικά: [email protected]
15825520/12/2022Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Κτιριακών έργων στην Αττική ζητεί να προσλάβει Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η εμπειρία θα εκτιμηθείδεν είναι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : [email protected]
14641130/12/2022Από το Αρχιτεκτονικό γραφείο Αλεξάνδρα Καλλίρη και Συνεργάτες ζητείται Αρχιτέκτονας με συνθετικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Autocad/ Sketch up/ Photoshop/ Office. Αποστολή βιογραφικών υποχρεωτικά με portfolio εργασιών, παρακαλώ μόνο σε μορφή pdf, στο email: [email protected]
18740820/12/2022Ζητείται Μηχανικός από εταιρία κατασκευής τζακιών στην Χαλκιδική για την κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Σχεδιασμού. Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού. Γνώση σχεδιαστικών πακέτων. Επιθυμητή γνώση Siemens NX. Καλή γνώση Αγγλικών. Πληροφορίες: 2399051149 Ουρουμίδης Ηλίας (Τμήμα σχεδιασμού).
17303820/12/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνικός, για άμεση συνεργασία με γενική εμπειρία σε Γεωτεχνικές μελέτες τουλάχιστον 3 χρόνια. Απαραίτητη η γνώση και εμπειρία σε χρήση Πεπερασμένων Στοιχείων (PLAXIS 2D, 3D κλπ.) καθώς και άριστη γνώση Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18740720/12/2022Από την DIS ATE, ζητείται Βοηθός Λογιστή, για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ Λογιστικής. Προϋπηρεσία σε εταιρίες Γ κατηγορίας. Καταχώρηση παραστατικών. Καλή γνώση σε εργολαβικές συμβάσεις. Εμπειρία στην έκδοση μισθοδοσίας. Ικανότητα χειρισμού προγράμματος λογιστικής (SOFT1).Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο email: [email protected]
17015820/12/2022H DIS ΑΤΕ, ζητά Εργοδηγό για εργοτάξιο εντός Αττικής, με πολυετή εργασιακή εμπειρία στην επίβλεψη & την οργάνωση εργοταξίου.Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο email: [email protected]
18601120/12/2022Κατασκευαστική Εταιρία με έδρα την Αγία Παρασκευή, αναζητά για πλήρη απασχόληση Μηχανικό ΤΕ ή ΠΕ για σύνταξη προσφορών και επίβλεψη εργοταξίων εντός Αττικής. Απαραίτητη γνώση AUTOCAD 2D καθώς και καλή γνώση EXCEL. Επιθυμητή η γνώση έκδοσης ΠΕΑ. Απαραίτητο Δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών : [email protected]
17338520/12/2022Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί, με εργοταξιακή εμπειρία σε Δημόσια Εργα (Αστικών Αναπλάσεων, Οδοποιίας, Υδραυλικών) από Τεχνική Εταιρεία, στα Β.Π. Αττικής.Βιογραφικά στο email : [email protected]
15113520/12/2022Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων, ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό πλήρους απασχόλησης, για έργα εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο : [email protected]
18742620/12/2022Η εταιρεία ΑΛΦΑΚΟΜ στο Περιστέρι, ζητεί Τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο πτυχιούχο ΑΤΕΙ, χωρίς προϋπηρεσία, με άριστη γνώση Αγγλικών, απολυτήριο στρατού, χειρισμό Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης, για κάλυψη θέσης αορίστου χρόνου ως τεχνικού UPS (εγκαταστάσεις και επισκευές). Εργασία πενθήμερη 8:00-16:00.Στείλτε βιογραφικό στο : [email protected]
18742520/12/2022Ζητείται Μηχανικός Παραγωγής για διενέργεια τεχνικών επεμβάσεων, ενεργειών συντήρησης στον εξοπλισμό με σκοπό την επίτευξη δεικτών απόδοσης (KPis).Διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας της γραμμής παραγωγής. Συμμόρφωση με τα πρότυπα του προγράμματος σε σχέση με τον εξοπλισμό & φάση προόδου του εργοστασίου. Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΠΑΛ Σχολής Μηχανολόγων/Μηχανικών Παραγωγής/Ηλεκτρολόγων/Αυτοματισμού. Βιογραφικά: [email protected]
18469720/12/2022Ζητείται Μηχανικός Δομοστατικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κοστολογήσεις και επιμετρήσεις σύνθετων οικοδομικών έργων για μόνιμη συνεργασία. Συστάσεις Απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
15693520/12/2022Ζητείται Μηχανικός Μηχανολόγος με αποδεδειγμένη εμπειρία σε μηχανολογικές μελέτες συνθέτων οικοδομικών έργων για μόνιμη συνεργασία. Συστάσεις Απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18742320/12/2022Τεχνική εταιρεία Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων με έδρα την Αθήνα, ζητεί Πολιτικό ή Αρχιτέκτων Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με εμπειρία στην επίβλεψη και διαχείριση οικοδομικών έργων, για απασχόληση σε οικοδομικό έργο στο Ν. Κορινθίας. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected]
18742220/12/2022Τεχνική εταιρεία Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων με έδρα την Αθήνα, ζητεί Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με σχετική εμπειρία στην επίβλεψη και διαχείριση δημοσίων έργων(επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ κλπ.), για απασχόληση σε έργα εντός Ν. Μεσσηνίας. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected]
15324120/12/2022Τεχνική εταιρεία Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων με έδρα την Αθήνα, ζητεί Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με σχετική εμπειρία στην επίβλεψη και διαχείριση δημοσίων έργων(επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ κλπ.), για απασχόληση σε έργα εντός Ν. Αττικής. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected]
18517320/12/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κηφισιά Αττικής ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε έτη, ευχέρεια στη σύνθεση, τη μελέτη εφαρμογής και το συντονισμό κατασκευής. Απαραίτητη γνώση σχεδίασης (autocad, 3DS max). Πλήρη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο [email protected]
18733520/12/2022Ζητείται συνεργασία με Αρχιτέκτονα Μηχανικό, πλήρης απασχόληση σε τεχνικό γραφείο με γνώση ΝΟΚ για εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών & έκδοση αδειών δόμησης. Περιοχή Λυκόβρυση Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email επικοινωνίας: [email protected]
16369820/12/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Kalpis Architect στο Αίγιο αναζητά Graphic Designer. Απαιραίτητα προσόντα φιλοδοξία για προοπτικές εξέλιξης, αντίληψη στην επίλυση προβλημάτων, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου εργασίας και ευχέρεια στην επικοινωνία. Εmail: [email protected]
15279820/12/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Kalpis Architect στο Αίγιο αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Απαιραίτητα προσόντα Φιλοδοξία για προοπτικές εξέλιξης, Αντίληψη στην επίλυση προβλημάτων, Αποτελεσματική διαχείρση χρόνου εργασίας και Ευχέρεια στην επικοινωνία. Επιθυμητές γνώσεις: Archicademail: mi[email protected]
15771720/12/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Kalpis Architect στο Αίγιο αναζητά Αρχιτέκτονα. Απαραίτητα προσόντα φιλοδοξία για προοπτικές εξέλιξης, αντίληψη στην επίλυση προβλημάτων, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου εργασίας και ευχέρεια στην επικοινωνία. Επιθυμητές γνώσεις: Archicad email: [email protected]
18690716/12/2022Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ, αναζητά να συμπεριλάβει στην ομάδα της Σύμβουλο ΑΥΕ σε Τεχνικά Έργα. Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Πολιτικό Μηχανικό. Απαραίτητο προσόν η προϋπηρεσία στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας σε Τεχνικά Έργα. Βιογραφικά: [email protected]
18718916/12/2022H DIS ΑΤΕ ζητά διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με πολυετή εργασιακή εμπειρία στην επίβλεψη & την οργάνωση εργοταξίου, για έργα εντός Αττικής .Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο email: [email protected]
15539816/12/2022H DIS ΑΤΕ, ζητά Εργοδηγό, για εργοτάξιο στη Μύκονο, με πολυετή εργασιακή εμπειρία στην επίβλεψη & την οργάνωση εργοταξίου.Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο email: [email protected]
15739716/12/2022H DIS ΑΤΕ ζητά διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με πολυετή εργασιακή εμπειρία στην επίβλεψη & την οργάνωση εργοταξίου, για έργα στη Μύκονο.Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο email: [email protected]
18693616/12/2022Τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους νομούς Μεσσηνίας και Αρκαδίας ζητά Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε τεχνικά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] Τηλ.: 6977579757
18742016/12/2022Τεχνική εταιρεία στην Αργυρούπολη αναζητά συνεργάτη για Γραμματειακή υποστήριξη. Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου. Λογιστικές γνώσεις και προϋπηρεσία στο χώρο θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο email: [email protected]
18624916/12/2022Ζητείται έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, από την κατασκευαστική εταιρεία MALO DEVELOPMENT με σχετική εμπειρία στην οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη κτιριακών έργων σε όλη την Ελλάδα. Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων cad θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
17682816/12/2022Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Νέα Ιωνία Αττικής επιθυμεί να στελεχώσει το τεχνικό δυναμικό της με Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον πενταετή εργοταξιακή εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο e mail: [email protected]
15131616/12/2022Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Νέα Ιωνία Αττικής επιθυμεί να στελεχώσει το τεχνικό δυναμικό της με Μηχανολόγο Μηχανικό με τουλάχιστον πενταετή εργοταξιακή εμπειρία για οικοδομικά και μηχανολογικά έργα. Απαραίτητη η γνώση Φ/Β, φυσικού αερίου και Μ/Τ.Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
15131516/12/2022Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Νέα Ιωνία Αττικής επιθυμεί να στελεχώσει το τεχνικό δυναμικό της με Ηλεκτρολόγο Μηχανικό πεδίου με τουλάχιστον πενταετήεργοταξιακή εμπειρία για οικοδομικά και μηχανολογικά έργα. Απαραίτητη η γνώση Φ/Β, φυσικού αερίου και Μ/Τ.Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18711716/12/2022Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα. Απαραίτητη η ευχέρεια στη σύνθεση, εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, γνώση Autocad και προγραμμάτων 3D και φωτορεαλισμού. Εμπειρία σε μελέτες στις Κυκλάδες θα συνεκτιμηθεί, χωρίς να απαιτείται.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο [email protected] και στο 6977607974
18601416/12/2022Ζητείται έμπειρος Εργοδηγός από την κατασκευαστική εταιρεία MALO DEVELOPMENT με αντικείμενο τον συντονισμό και επίβλεψη οικοδομικών εργασιών σε κτιριακά έργα σε όλη την Ελλάδα. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
16867816/12/2022Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται άμεσα Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ με δίπλωμα οδήγησης για Εργοτάξιο στην περιοχή Αυλώνα Aττικής. Τηλ. επικοινωνίας 6976977835.Ε-Mail: [email protected]
15279716/12/2022Τεχνική - Μελετητική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας, ζητά για άμεση πρόσληψη με πλήρη απασχόληση Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Σχεδιαστή. Θα εκτιμηθούν γνώσεις ΝΟΚ και πολεοδομικής νομοθεσίας. Απαιτούμενα προσόντα: 3+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο, γνώση προγραμμάτων AutoCAD 2D, 3ds Max, Photoshop, VRay/Sketchup, Windows Office. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο [email protected]
18740316/12/2022Η Zafido Holding Hellas Ltd στη Γλυφάδα ζητά Τοπογράφο Μηχανικό. Προσόντα: εμπειρία 5 ετών, γνώση χειρισμού τοπογραφικών οργάνων(Total Station), χειρισμός GPS (διπλής συχνότητας), γνώση Autocad, εμπειρία σε κτιριακά έργα. Καθήκοντα: Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος. Αποτυπώσεις, χαράξεις. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18740016/12/2022Αρχιτεκτονικό Γραφείο μελετών & κατασκευών στη Χαλκίδα ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Archicad, Autocad. Αντικείμενο εργασίας: μελέτη αδειών δόμησης & επίβλεψη, ρυθμίσεις αυθαιρέτων. Αποστολή βιογραφικού: [email protected] Τηλ. 2221600505
18741814/12/2022Η εταιρία ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη) αναζητά Αρχιτέκτονες με εμπειρία 5+ ετών για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών όλων των σταδίων (σύνθεση, αδειοδότηση, μελέτη εφαρμογής) με τα παρακάτω προσόντα: Autocad, Revit, σχεδιασμός 3D, Adobe Suite, Ms Office, Αγγλική Γλώσσα. CV+ portfolio (10MB): [email protected]
18741714/12/2022Η εταιρία ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη) αναζητά Αρχιτέκτονες με εμπειρία 10+ ετών για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών όλων των σταδίων (σύνθεση, αδειοδότηση, μελέτη εφαρμογής) με τα παρακάτω προσόντα: Autocad, Ms Office, Αγγλική Γλώσσα. Θα εκτιμηθεί γνώση σχεδιασμού 3D, Revit, Adobe Suite κι εμπειρία σε έργα BIM. CV+ portfolio (10MB): [email protected]
18741614/12/2022Εταιρεία Ανάπτυξης Γης με έδρα την Κύπρο λόγω επέκτασης των εργασιών της στην Ελλάδα, ζήτα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με δεκαετή μεταπτυχιακή πείρα να έχει συμπληρώσει τα τελευταία δέκα χρόνια ηλεκτρολογική μελέτη και επίβλεψη ενός οικοδομικού έργου αξίας 2.000.000,00. Εγγεγραμμένο μέλος στο ΤΕΕ. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18741514/12/2022Εταιρεία Ανάπτυξης Γης με έδρα την Κύπρο λόγω επέκτασης των εργασιών της στην Ελλάδα, ζήτα Μηχανολόγο Μηχανικό με δεκαετή μεταπτυχιακή πείρα να έχει συμπληρώσειτα τελευταία δέκα χρόνια μηχανολογική μελέτη και επίβλεψη ενός οικοδομικού έργου αξίας 2.000.000,00. Εγγεγραμμένο μέλος στο ΤΕΕ. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18737414/12/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο annagalliaki ARCHITECTS στο Ρέθυμνο αναζητά μόνιμη συνεργασία με Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητές γνώσεις: Revit, Autocad, Sketch up, V-ray, ΝΟΚ, έκδοση οικοδομικών αδειών. Περισσότερες πληροφορίες 2831055557. Αποστολή CV στο [email protected]
18737314/12/2022Εταιρεία Μαρμάρου με έδρα την Καβάλα ζητεί να καλύψει θέση για πλήρη απασχόληση: Μεταλλειολόγο Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας.Γνώση Η/Υ. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. ’δεια οδήγησης. Παρέχονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Αποστολή Βιογραφικών: [email protected]
18707829/12/2022Οικοδομικό Συγκρότημα Γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, ζητά να προσλάβει Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε., κάτοχο πτυχίου Proffeciency, (υπεύθυνος για την λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 20/01/2023.
18740620/12/2022Ζητείται από Μελετητικό γραφείο έργων υποδομής στην Αθήνα Πολιτικός Μηχανικός για απασχόληση στην εκπόνηση υδραυλικών η/και λιμενικών μελετών. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση Αγγλικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Εμπειρία θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο [email protected]
18716514/12/2022Η κατασκευαστική εταιρεία ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.ΜΠΕΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ο.ΞΕ με έδρα το Κολωνάκι, ζητά να προσλάβει Σχεδιαστή. Απαιτούμενα προσόντα : γνώση 2D & 3D προγραμμάτων, άριστη γνώση αγγλικών και ευχέρεια χρήσης Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών στο : [email protected]
15988214/12/2022Ζητείται Μηχανικός πωλήσεων ΠΕ/TE με εμπειρία σε θέματα θέρμανσης/ψύξης/αερισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στον τριτογενή τομέα. Με εδραιωμένη γνώση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού και εφαρμογών ΑΠΕ στον τριτογενή τομέα, εξοικείωση με συστήματα αυτοματισμών και IoT, απαραίτητη η πολύ καλή γνώση Αγγλικών, μέγιστη εργασιακή εμπειρία δέκα (διακριτικό θέσης SALES). Βιογραφικά στη διεύθυνση [email protected]
18739514/12/2022Ζητείται Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ από εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Επιθυμητός συναφής μεταπτυχιακός τίτλος. Με εδραιωμένη γνώση μεθόδων προσομοίωσης και αποτίμησης κατανάλωσης ενέργειας του κτιριακού τομέα. Γνώσεις προγραμματισμού. Εξοικείωση με συστήματα αυτοματισμών και IoT. Αριστη γνώση Αγγλικών. Μέγιστη εργασιακή εμπειρία 3 έτη. Βιογραφικά στη διεύθυνση [email protected]
14959614/12/2022H εταιρεία EREN HELLAS αναζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό με έδρα την Αθήνα, με επιθυμητή εμπειρία στη λειτουργία αιολικών πάρκων και άριστη γνώση αγγλικών, για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected], με την ένδειξη : 2212 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
11740614/12/2022Από τεχνική εταιρεία ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός, με άριστη γνώση AUTOCAD, προγραμμάτων Η/Υ, εμπειρία σε έκδοση αδειών και σύνταξη μελετών. Βιογραφικό Σημείωμα: e-mail: [email protected]
4862114/12/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων σε τεχνικό γραφείο στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής με γνώσεις ΝΟΚ και έκδοσης οικοδομικών αδειών.Βιογραφικά στο [email protected] Τηλ. 6936047345
17056514/12/2022Η Extra Mile Σύμβουλοι Μηχανικοί με έδρα στην Γλυφάδα ζητά για άμεση πρόσληψη Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ) για την κάλυψη αναγκών μελετών power engineering και ΑΠΕ. Αποστολή βιογραφικού: [email protected] με θέμα : Θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - ΚΩΔ.ΗΜ005
18737214/12/2022Αγγελία για ανεύρεση BIM Modeler: Μελετητικό γραφείο στην Γλυφάδα αναζητά Αρχιτέκτονα με καλή γνώση Revit και Γαλλικών. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18582814/12/2022Από την ΤΕΧΝΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Μελετητική εταιρεία έργων Πολιτικού (Δομοστατικού) Μηχανικού, ζητoύνται Μηχανικοί, με γνώση 3D drafting & modelling (REVIT - TEKLA) για απασχόληση ως detailers με σχετικό αντικείμενο (μοντελοποίηση, εκπόνηση σχεδίων και λεπτομερειών). Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18269514/12/2022Από την ΤΕΧΝΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Μελετητική εταιρεία έργων Πολιτικού (Δομοστατικού) Μηχανικού, ζητoύνται Πολιτικoί Μηχανικοί, για απασχόληση με σχετικό αντικείμενο (μοντελοποίηση, εκπόνηση σχεδίων και λεπτομερειών, επίβλεψη). Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18631514/12/2022Από την M.G.FRANGOU Consultants & Engineers ζητούνται για άμεση πρόσληψη: Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τοπογράφοι Μηχανικοί ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στα ακόλουθα αντικείμενα: α) λιμενικών έργων, β) υδραυλικών έργων και γ) γεωτεχνικών μελετών.Υποβολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος αναφέροντας την εμπειρία σε αντίστοιχες μελέτες στο: [email protected]
18625022/12/2022Η εταιρεία CERS ΑΤΕ αναζητά Δομοστατικό Πολιτικό Μηχανικό για την στελέχωση του τμήματος ελέγχου κατασκευών. Σχετική εμπειρία επιθυμητή. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
6979314/12/2022Η εταιρεία ENA ARCHITECTS αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη και πολύ καλή γνώση Autocad, για πλήρη απασχόληση σε μελέτες του γραφείου. Γνώση κατασκευαστικών λεπτομερειών/συμμετοχή σε μελέτες εφαρμογής καθώς και καλή γνώση 3ds Max, θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών & portfolio (έως 10ΜΒ): [email protected]
8614814/12/2022Από Τεχνικό γραφείο στην Αθήνα ζητείται Σχεδιαστής/ρια Αρχιτεκτονικού σχεδίου 2D & 3D (Autocad, Sketchup, V-Ray). Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις Interior Design και Αγγλικών. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και μεταφορικού μέσου. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο [email protected]
18566814/12/2022Από Τεχνικό γραφείο στην Αθήνα ζητείται για Πρακτική, Τελειόφοιτος Δομικών έργων ή αντίστοιχης ειδικότητας, με προοπτική μόνιμης απασχόλησης. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
17295914/12/2022Το γραφείο PARTHENIOS Architects, στην Κηφισιά, αναζητά senior architect με εμπειρία σε οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής. Απαραίτητη η ευχέρεια σε ΝΟΚ, AutoCAD, Sketchup, Αγγλικών. Θα εκτιμηθούν: Revit, Vray, Enscape, εμπειρία εργοταξίου.Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό και το portfolio σας: [email protected]
16287814/12/2022Ζητείται Μηχανικός ή Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια με εμπειρία σε εκπόνηση αρχιτεκτονικών ή/και στατικών σχεδίων για έκδοση αδειών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων & επιβλέψεις κτιριακών έργων, για απασχόληση σε τεχνικό γραφείο που εδρεύει στα νότια προάστια. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
17946914/12/2022Ζητείται Μηχανικός (Πολιτικός, Αρχιτέκτονας ή Τοπογράφος). Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για πλήρη πενθήμερη εργασία (9:00 - 17:00) σε τεχνικό γραφείο στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977614033
18604914/12/2022Ζητείται Υπεύθυνος Εργοταξίου με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών από Αρχιτεκτονικό - Κατασκευαστικό Γραφείο με έδρα τον Πειραιά και την Γλυφάδα. Επιθυμητή η γνώση ΝΟΚ. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Αποστολή CV στο [email protected]
18739914/12/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην εκπόνηση στατικών μελετών και επαρκειών σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και προαιρετικά σε μεταλλικές κατασκευές. Αποστολή CV στο [email protected]
18739712/9/2022Μελετητική - Kατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητάει Πολιτικό Μηχανικό για άμεση συνεργασία. Κύριο αντικείμενο της εργασίας η εκπόνηση στατικών μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων. Επιθυμητή η γνώση των στατικών προγραμμάτων Scia, ΡΑΦ, INSTANT. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6997065513, Ε-mail: [email protected]
18529012/9/2022Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα στον Βόλο, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΤΕΙ/ΑΕΙ με σχετικές γνώσεις Η/Υ. (Σχεδιαστικά προγράμματα, Office, Email). Επικοινωνία/βιογραφικά στο: [email protected]
16923812/9/2022Εταιρεία Ανάπτυξης Γης με έδρα την Κύπρο λόγω επέκτασης των εργασιών της στην Ελλάδα, ζήτα Αρχιτέκτονα με Δεκαετή Μεταπτυχιακή πείρα να έχει συμπληρώσει τα τελευταία δέκα χρόνια αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη ενός οικοδομικού έργου αξίας 15.000.000,00 ή δύο οικοδομικών έργων αξίας 8.000.000,00 έκαστο. Εγγεγραμμένο μέλος στο ΤΕΕ. Αποστολή βιογραφικών:[email protected]
16954012/9/2022Εταιρεία Ανάπτυξης Γης με έδρα την Κύπρο λόγω επέκτασης των εργασιών της στην Ελλάδα, ζήτα Πολιτικό Μηχανικό με Δεκαετή Μεταπτυχιακή πείρα να έχει συμπληρώσει τα τελευταία δέκα χρόνια στατική μελέτη και επίβλεψη ενός οικοδομικού έργου αξίας 15.000.000,00 ή δύο οικοδομικών έργων αξίας 8.000.000,00 έκαστο. Εγγεγραμμένο μέλος στο ΤΕΕ. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
12687312/9/2022Από Τεχνική εταιρεία με κύριο αντικείμενο τις ολοκληρωμένες εφαρμογές αυτοματισμού (BMS-KNX) σε ΗΜ εγκαταστάσεις ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ως Μηχανικός Συστημάτων, για τη Σχεδίαση, Προγραμματισμό, Εκκίνηση και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού. Ειδίκευση στους αυτοματισμούς ή προγραμματισμό θα υπολογισθεί θετικά. Δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών εκτός Αττικής. Αποστολή βιογραφικού: [email protected]
17196012/9/2022Η εταιρεία GROUPSCIENCE προτίθεται να προσλάβει Μηχανικό για μόνιμη εργασία. Ιδιαίτερα επιθυμητή η εμπειρία στις Κατασκευές και στην Ακουστική - Ηχομόνωση. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
12845212/9/2022Ζητείται από Μελετητική εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός/Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός για απασχόληση σε Υδραυλικές μελέτες των έργων που έχει αναλάβει η Εταιρεία. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο [email protected] με αναγραφή κωδικού YDR-MHX στο θέμα.
11980712/9/2022Ζητείται από Μελετητική εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός/Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός για απασχόληση σε μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο [email protected] με αναγραφή κωδικού ODO-MHX στο θέμα.
18689512/9/2022Η εταιρία KRM-GROUP, www.krm-gr.com, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση στα κατασκευαστικά έργα της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Κόνιαρη 45. Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος στείλτε email στο [email protected] τηλέφωνα επικοινωνίας Χάρελ: 6955714157 (αγγλικά) & Φαίη (ελληνικά) 6936955061, 2102240001
18626312/9/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών, σε θέματα ΓΟΚ και αυθαιρέτων, από τεχνική εταιρεία στην περιοχή του Χολαργού. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
5262321/12/2022Μελετητική Εταιρεία στο Μαρούσι Αττικής, ζητεί Πολιτικό Μηχανικό, με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε υδραυλικές μελέτες. Επιθυμητή η γνώση AutoCAD (ή Civil 3D). Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο [email protected]
18739812/9/2022Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός για συνεργασία σε τεχνικό γραφείο στην Ηλιούπολη. Απαραίτητες γνώσεις Autocad, Archicad, ΝΟΚ, έκδοσης αδειών. Για αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18737012/9/2022Αρχιτεκτονικό Γραφείο μελετών & κατασκευών στη Χαλκίδα ζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Archicad, Autocad. Αντικείμενο εργασίας: έκδοση αδειών δόμησης & επίβλεψη, ρυθμίσεις αυθαιρέτων. Αποστολή βιογραφικού: [email protected] Τηλ. 2221600505
14921712/8/2022Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ με έδρα τη Γλυφάδα με ευρύ αντικείμενο σε κτιριακά και έργα υποδομής, ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με ελάχιστη τριετή εμπειρία σε Η/Μ εγκαταστάσεις και οικοδομικά έργα. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών, χρήση Η/Υ (Office, AutoCAD).Αποστολή βιογραφικών: [email protected] Τηλ.2109608400
16245912/8/2022Η ομάδα TAKA+PARTNERS (Θεσσαλονίκη) αναζητά Αρχιτέκτονες με εμπειρία 10+ ετών σε έργα μεγάλης κλίμακας και σε διαχείριση όλων των σταδίων ενός έργου, με έμφαση στην ανάπτυξη αρχιτεκτονικών concepts και στην ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: άριστη γνώση προϋπολογισμού έργων, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D/3D. Βιογραφικά: [email protected]
16267812/8/2022Η ομάδα TAKA+PARTNERS (Θεσσαλονίκη) αναζητά Studio Manager με προϋπηρεσία 2+ ετών σε αντίστοιχη θέση, επίπεδο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστος χειρισμός Η/Υ γενικότερα. Αγγλικά σε άριστο επίπεδο, οργανωτική διάθεση, ικανότητα διαχείρισης χρόνου και αρχειοθέτησης, ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα, θετική στάση, οργάνωση και έμφαση στη λεπτομέρεια, άτομο εχέμυθο, οργανωτικό, με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. Βιογραφικά:[email protected]
18739612/8/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. χωρίς προϋπηρεσία για απασχόληση σε τεχνική εταιρεία στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18657112/8/2022Τεχνικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη, αναζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση με αντικείμενο μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών έργων, άδειες, ανακαινίσεις, τακτοποιήσεις, εξοικονομώ, ΠΕΑ κλπ. Απαραίτητα Προσόντα: Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση Autocad, MS office. Επιθυμητή η ύπαρξη εμπειρίας στα αντικείμενα δραστηριότητας του γραφείου. Αποστολή βιογραφικών: [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310638628
18265512/8/2022Εταιρεία Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτων Mηχανικό για την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την διαχείριση των κτιριακών και τεχνικών έργων της εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
17446112/8/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε χωματουργικά, εργοτάξια, Δημόσια και Ιδιωτικά έργα, για τη σύνταξη Επιμετρήσεων, Λογαριασμών, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, για δουλειά με έδρα στη Νάξο, Πάρο, Αντίπαρο. Αποστολή βιογραφικών στο e mail : [email protected]Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Τσάλα Χρυσούλα, Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ), ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ, ΤΗΛ: 2108326692
16979812/8/2022Εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών στην Αθήνα ζητά Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, επιθυμητή εμπειρία σε μελέτες/επίβλεψη έργων υποδομής ή προϋπηρεσία σε διαχείριση έργων για τη θέση υποστήριξης και παρακολούθησης εφαρμογής Η/Μ μελετών. Αρμοδιότητες: παρακολούθηση έργου-κόστους-διαδικασιών, υποστήριξη αλληλογραφίας, ΠΠΕ, QA-QC. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, MS office. Αποστολή βιογραφικού: [email protected] Υπόψη κας Λούπο
18670820/12/2022Από TRIANTAFYLLIDIS CONSTRUCTIONS EE, που δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης/κατασκευής premium ιδιωτικών έργων, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι) με εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων, επίβλεψη και συντονισμό εργασιών fit out εργοταξίου, μεταβίβαση δεδομένων στα συνεργαζόμενα τμήματα. Αφορά έργο αποπεράτωσης ξενοδοχειακής μονάδας στην Τήνο. Τηλέφωνο: 2106203668. Βιογραφικά: [email protected]
16102412/8/2022Tο Τεχνικό Γραφείο 2K - Σύμβουλοι Μηχανικοί στο κέντρο της Αθήνας αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με 3 έτη τουλάχιστον εμπειρία σε κτιριακά έργα, για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα η γνώση ΝΟΚ, Αutocad, Οffice. Επιθυμητή η κατοχή διπλώματος αυτοκινήτου και η γνώση πρόσθετων σχεδιαστικών προγραμμάτων.Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]om
12338012/8/2022Από Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα στο Περιστέρι Αττικής, ζητείται Σχεδιάστρια με γνώσεις Αρχιτεκτονικού σχεδίου, ΝΟΚ, και προγραμμάτων AUTOCAD και REVIT για μερική απασχόληση ή εξωτερική συνεργασία. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6975623100 και E-Mail: argiropoulou _t @yahoo.com
12239212/8/2022Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό. Περιγραφή θέσης: Σχεδιασμός και στατική επίλυση έργων. Σύνταξη προμετρήσεωνκαι επιμετρητικών σχεδίων. Σύνταξη προϋπολογισμών και Τευχών Δημοπράτησης. Ανάλυση έργων και σύνταξη τιμολογίων. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]
18739412/8/2022Η εταιρεία Qualtek ενδιαφέρεται να προσλάβει, Απόφοιτο Πολυτεχνείου ή Σχολής Πληροφορικής, με γνώσεις λογισμικού σε περιβάλλον embedded, iOS, Android με σκοπό συμμετοχή σε Ερευνητικά έργα με κεντρικό θέμα την ασφάλεια δεδομένων. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών [email protected], Senior_SW_Developer.
18739312/8/2022Για το Τμήμα της στην Aθήνα, η εταιρεία Qualtek ενδιαφέρεται να προσλάβει, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με γνώσεις στην σχεδίαση ηλεκτρονικών συστημάτων και την χρήση σχετικών εργαλείων σχεδίασης (Eagle, Altium). [email protected], HW
18739112/8/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΕΙ σε Κατασκευαστική - Μελετητική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού/Πολιτικού Μηχανικού, Γνώσεις ΝΟΚ 4495, έκδοσης αδειών, τακτοποίησης αυθαιρέτων, ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, διάθεση για εργασία, συνέπεια και επαγγελματισμός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949627373 & στο email: [email protected]
18584312/6/2022Ο όμιλος Mitsis Hotels με (19) Ξενοδοχεία αναζητεί Αρχιτέκτονα/Σχεδιαστή-στρια με προϋπηρεσία και καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας για έκδοση Οικοδομικών Αδειών με δυνατότητες εξέλιξης σε έναν αναπτυσσόμενο όμιλο. Απαιτήσεις:Πτυχίο Αρχιτέκτονα. Επαγγελματική εμπειρία +4 χρόνια. Γνώση και ευχέρεια σε σχεδιαστικά προγράμματα(Autocad),MS Office. Εμπειρία σε έκδοση Οικ. Αδειών,μελέτες εφαρμογής,γνώση αγγλικών. Βιογραφικά: [email protected]
18690716/12/2022Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ, αναζητά να συμπεριλάβει στην ομάδα της Σύμβουλο ΑΥΕ σε Τεχνικά Έργα. Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Πολιτικό Μηχανικό. Απαραίτητο προσόν η προϋπηρεσία στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας σε Τεχνικά Έργα. Βιογραφικά: [email protected]
18718916/12/2022H DIS ΑΤΕ ζητά διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με πολυετή εργασιακή εμπειρία στην επίβλεψη & την οργάνωση εργοταξίου, για έργα εντός Αττικής .Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο email: [email protected]
15539816/12/2022H DIS ΑΤΕ, ζητά Εργοδηγό, για εργοτάξιο στη Μύκονο, με πολυετή εργασιακή εμπειρία στην επίβλεψη & την οργάνωση εργοταξίου.Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο email: [email protected]
15739716/12/2022H DIS ΑΤΕ ζητά διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με πολυετή εργασιακή εμπειρία στην επίβλεψη & την οργάνωση εργοταξίου, για έργα στη Μύκονο.Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο email: [email protected]
18693616/12/2022Τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους νομούς Μεσσηνίας και Αρκαδίας ζητά Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε τεχνικά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] Τηλ.: 6977579757
18742016/12/2022Τεχνική εταιρεία στην Αργυρούπολη αναζητά συνεργάτη για Γραμματειακή υποστήριξη. Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου. Λογιστικές γνώσεις και προϋπηρεσία στο χώρο θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο email: [email protected]
18624916/12/2022Ζητείται έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, από την κατασκευαστική εταιρεία MALO DEVELOPMENT με σχετική εμπειρία στην οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη κτιριακών έργων σε όλη την Ελλάδα. Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων cad θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
17682816/12/2022Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Νέα Ιωνία Αττικής επιθυμεί να στελεχώσει το τεχνικό δυναμικό της με Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον πενταετή εργοταξιακή εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο e mail: [email protected]
15131616/12/2022Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Νέα Ιωνία Αττικής επιθυμεί να στελεχώσει το τεχνικό δυναμικό της με Μηχανολόγο Μηχανικό με τουλάχιστον πενταετή εργοταξιακή εμπειρία για οικοδομικά και μηχανολογικά έργα. Απαραίτητη η γνώση Φ/Β, φυσικού αερίου και Μ/Τ.Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
15131516/12/2022Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Νέα Ιωνία Αττικής επιθυμεί να στελεχώσει το τεχνικό δυναμικό της με Ηλεκτρολόγο Μηχανικό πεδίου με τουλάχιστον πενταετήεργοταξιακή εμπειρία για οικοδομικά και μηχανολογικά έργα. Απαραίτητη η γνώση Φ/Β, φυσικού αερίου και Μ/Τ.Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18711716/12/2022Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα. Απαραίτητη η ευχέρεια στη σύνθεση, εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, γνώση Autocad και προγραμμάτων 3D και φωτορεαλισμού. Εμπειρία σε μελέτες στις Κυκλάδες θα συνεκτιμηθεί, χωρίς να απαιτείται.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο [email protected] και στο 6977607974
18601416/12/2022Ζητείται έμπειρος Εργοδηγός από την κατασκευαστική εταιρεία MALO DEVELOPMENT με αντικείμενο τον συντονισμό και επίβλεψη οικοδομικών εργασιών σε κτιριακά έργα σε όλη την Ελλάδα. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
16867816/12/2022Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται άμεσα Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ με δίπλωμα οδήγησης για Εργοτάξιο στην περιοχή Αυλώνα Aττικής. Τηλ. επικοινωνίας 6976977835.Ε-Mail: [email protected]
15279716/12/2022Τεχνική - Μελετητική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας, ζητά για άμεση πρόσληψη με πλήρη απασχόληση Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Σχεδιαστή. Θα εκτιμηθούν γνώσεις ΝΟΚ και πολεοδομικής νομοθεσίας. Απαιτούμενα προσόντα: 3+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο, γνώση προγραμμάτων AutoCAD 2D, 3ds Max, Photoshop, VRay/Sketchup, Windows Office. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο [email protected]
18740316/12/2022Η Zafido Holding Hellas Ltd στη Γλυφάδα ζητά Τοπογράφο Μηχανικό. Προσόντα: εμπειρία 5 ετών, γνώση χειρισμού τοπογραφικών οργάνων(Total Station), χειρισμός GPS (διπλής συχνότητας), γνώση Autocad, εμπειρία σε κτιριακά έργα. Καθήκοντα: Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος. Αποτυπώσεις, χαράξεις. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18740016/12/2022Αρχιτεκτονικό Γραφείο μελετών & κατασκευών στη Χαλκίδα ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Archicad, Autocad. Αντικείμενο εργασίας: μελέτη αδειών δόμησης & επίβλεψη, ρυθμίσεις αυθαιρέτων. Αποστολή βιογραφικού: [email protected] Τηλ. 2221600505
18741814/12/2022Η εταιρία ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη) αναζητά Αρχιτέκτονες με εμπειρία 5+ ετών για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών όλων των σταδίων (σύνθεση, αδειοδότηση, μελέτη εφαρμογής) με τα παρακάτω προσόντα: Autocad, Revit, σχεδιασμός 3D, Adobe Suite, Ms Office, Αγγλική Γλώσσα. CV+ portfolio (10MB): [email protected]
18741714/12/2022Η εταιρία ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη) αναζητά Αρχιτέκτονες με εμπειρία 10+ ετών για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών όλων των σταδίων (σύνθεση, αδειοδότηση, μελέτη εφαρμογής) με τα παρακάτω προσόντα: Autocad, Ms Office, Αγγλική Γλώσσα. Θα εκτιμηθεί γνώση σχεδιασμού 3D, Revit, Adobe Suite κι εμπειρία σε έργα BIM. CV+ portfolio (10MB): [email protected]
18741614/12/2022Εταιρεία Ανάπτυξης Γης με έδρα την Κύπρο λόγω επέκτασης των εργασιών της στην Ελλάδα, ζήτα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με δεκαετή μεταπτυχιακή πείρα να έχει συμπληρώσει τα τελευταία δέκα χρόνια ηλεκτρολογική μελέτη και επίβλεψη ενός οικοδομικού έργου αξίας 2.000.000,00. Εγγεγραμμένο μέλος στο ΤΕΕ. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18741514/12/2022Εταιρεία Ανάπτυξης Γης με έδρα την Κύπρο λόγω επέκτασης των εργασιών της στην Ελλάδα, ζήτα Μηχανολόγο Μηχανικό με δεκαετή μεταπτυχιακή πείρα να έχει συμπληρώσειτα τελευταία δέκα χρόνια μηχανολογική μελέτη και επίβλεψη ενός οικοδομικού έργου αξίας 2.000.000,00. Εγγεγραμμένο μέλος στο ΤΕΕ. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18737414/12/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο annagalliaki ARCHITECTS στο Ρέθυμνο αναζητά μόνιμη συνεργασία με Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητές γνώσεις: Revit, Autocad, Sketch up, V-ray, ΝΟΚ, έκδοση οικοδομικών αδειών. Περισσότερες πληροφορίες 2831055557. Αποστολή CV στο [email protected]
18737314/12/2022Εταιρεία Μαρμάρου με έδρα την Καβάλα ζητεί να καλύψει θέση για πλήρη απασχόληση: Μεταλλειολόγο Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας.Γνώση Η/Υ. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. ’δεια οδήγησης. Παρέχονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Αποστολή Βιογραφικών: [email protected]
18716514/12/2022Η κατασκευαστική εταιρεία ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.ΜΠΕΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ο.ΞΕ με έδρα το Κολωνάκι, ζητά να προσλάβει Σχεδιαστή. Απαιτούμενα προσόντα : γνώση 2D & 3D προγραμμάτων, άριστη γνώση αγγλικών και ευχέρεια χρήσης Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών στο : [email protected]
15988214/12/2022Ζητείται Μηχανικός πωλήσεων ΠΕ/TE με εμπειρία σε θέματα θέρμανσης/ψύξης/αερισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στον τριτογενή τομέα. Με εδραιωμένη γνώση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού και εφαρμογών ΑΠΕ στον τριτογενή τομέα, εξοικείωση με συστήματα αυτοματισμών και IoT, απαραίτητη η πολύ καλή γνώση Αγγλικών, μέγιστη εργασιακή εμπειρία δέκα (διακριτικό θέσης SALES). Βιογραφικά στη διεύθυνση [email protected]
18739514/12/2022Ζητείται Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ από εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Επιθυμητός συναφής μεταπτυχιακός τίτλος. Με εδραιωμένη γνώση μεθόδων προσομοίωσης και αποτίμησης κατανάλωσης ενέργειας του κτιριακού τομέα. Γνώσεις προγραμματισμού. Εξοικείωση με συστήματα αυτοματισμών και IoT. Αριστη γνώση Αγγλικών. Μέγιστη εργασιακή εμπειρία 3 έτη. Βιογραφικά στη διεύθυνση [email protected]
14959614/12/2022H εταιρεία EREN HELLAS αναζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό με έδρα την Αθήνα, με επιθυμητή εμπειρία στη λειτουργία αιολικών πάρκων και άριστη γνώση αγγλικών, για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected], με την ένδειξη : 2212 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
11740614/12/2022Από τεχνική εταιρεία ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός, με άριστη γνώση AUTOCAD, προγραμμάτων Η/Υ, εμπειρία σε έκδοση αδειών και σύνταξη μελετών. Βιογραφικό Σημείωμα: e-mail: [email protected]
4862114/12/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων σε τεχνικό γραφείο στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής με γνώσεις ΝΟΚ και έκδοσης οικοδομικών αδειών.Βιογραφικά στο [email protected] Τηλ. 6936047345
17056514/12/2022Η Extra Mile Σύμβουλοι Μηχανικοί με έδρα στην Γλυφάδα ζητά για άμεση πρόσληψη Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ) για την κάλυψη αναγκών μελετών power engineering και ΑΠΕ. Αποστολή βιογραφικού: [email protected] με θέμα : Θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - ΚΩΔ.ΗΜ005
18737214/12/2022Αγγελία για ανεύρεση BIM Modeler: Μελετητικό γραφείο στην Γλυφάδα αναζητά Αρχιτέκτονα με καλή γνώση Revit και Γαλλικών. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18582814/12/2022Από την ΤΕΧΝΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Μελετητική εταιρεία έργων Πολιτικού (Δομοστατικού) Μηχανικού, ζητoύνται Μηχανικοί, με γνώση 3D drafting & modelling (REVIT - TEKLA) για απασχόληση ως detailers με σχετικό αντικείμενο (μοντελοποίηση, εκπόνηση σχεδίων και λεπτομερειών). Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18269514/12/2022Από την ΤΕΧΝΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Μελετητική εταιρεία έργων Πολιτικού (Δομοστατικού) Μηχανικού, ζητoύνται Πολιτικoί Μηχανικοί, για απασχόληση με σχετικό αντικείμενο (μοντελοποίηση, εκπόνηση σχεδίων και λεπτομερειών, επίβλεψη). Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18631514/12/2022Από την M.G.FRANGOU Consultants & Engineers ζητούνται για άμεση πρόσληψη: Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τοπογράφοι Μηχανικοί ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στα ακόλουθα αντικείμενα: α) λιμενικών έργων, β) υδραυλικών έργων και γ) γεωτεχνικών μελετών.Υποβολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος αναφέροντας την εμπειρία σε αντίστοιχες μελέτες στο: [email protected]
6979314/12/2022Η εταιρεία ENA ARCHITECTS αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη και πολύ καλή γνώση Autocad, για πλήρη απασχόληση σε μελέτες του γραφείου. Γνώση κατασκευαστικών λεπτομερειών/συμμετοχή σε μελέτες εφαρμογής καθώς και καλή γνώση 3ds Max, θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών & portfolio (έως 10ΜΒ): [email protected]
8614814/12/2022Από Τεχνικό γραφείο στην Αθήνα ζητείται Σχεδιαστής/ρια Αρχιτεκτονικού σχεδίου 2D & 3D (Autocad, Sketchup, V-Ray). Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις Interior Design και Αγγλικών. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και μεταφορικού μέσου. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο [email protected]
18566814/12/2022Από Τεχνικό γραφείο στην Αθήνα ζητείται για Πρακτική, Τελειόφοιτος Δομικών έργων ή αντίστοιχης ειδικότητας, με προοπτική μόνιμης απασχόλησης. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
17295914/12/2022Το γραφείο PARTHENIOS Architects, στην Κηφισιά, αναζητά senior architect με εμπειρία σε οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής. Απαραίτητη η ευχέρεια σε ΝΟΚ, AutoCAD, Sketchup, Αγγλικών. Θα εκτιμηθούν: Revit, Vray, Enscape, εμπειρία εργοταξίου.Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό και το portfolio σας: [email protected]
16287814/12/2022Ζητείται Μηχανικός ή Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια με εμπειρία σε εκπόνηση αρχιτεκτονικών ή/και στατικών σχεδίων για έκδοση αδειών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων & επιβλέψεις κτιριακών έργων, για απασχόληση σε τεχνικό γραφείο που εδρεύει στα νότια προάστια. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
17946914/12/2022Ζητείται Μηχανικός (Πολιτικός, Αρχιτέκτονας ή Τοπογράφος). Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για πλήρη πενθήμερη εργασία (9:00 - 17:00) σε τεχνικό γραφείο στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977614033
18604914/12/2022Ζητείται Υπεύθυνος Εργοταξίου με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών από Αρχιτεκτονικό - Κατασκευαστικό Γραφείο με έδρα τον Πειραιά και την Γλυφάδα. Επιθυμητή η γνώση ΝΟΚ. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Αποστολή CV στο [email protected]
18739914/12/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην εκπόνηση στατικών μελετών και επαρκειών σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και προαιρετικά σε μεταλλικές κατασκευές. Αποστολή CV στο [email protected]
18739722/09/12Μελετητική - Kατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητάει Πολιτικό Μηχανικό για άμεση συνεργασία. Κύριο αντικείμενο της εργασίας η εκπόνηση στατικών μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων. Επιθυμητή η γνώση των στατικών προγραμμάτων Scia, ΡΑΦ, INSTANT. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6997065513, Ε-mail: [email protected]
18529022/09/12Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα στον Βόλο, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΤΕΙ/ΑΕΙ με σχετικές γνώσεις Η/Υ. (Σχεδιαστικά προγράμματα, Office, Email). Επικοινωνία/βιογραφικά στο: [email protected]
16923822/09/12Εταιρεία Ανάπτυξης Γης με έδρα την Κύπρο λόγω επέκτασης των εργασιών της στην Ελλάδα, ζήτα Αρχιτέκτονα με Δεκαετή Μεταπτυχιακή πείρα να έχει συμπληρώσει τα τελευταία δέκα χρόνια αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη ενός οικοδομικού έργου αξίας 15.000.000,00 ή δύο οικοδομικών έργων αξίας 8.000.000,00 έκαστο. Εγγεγραμμένο μέλος στο ΤΕΕ. Αποστολή βιογραφικών:[email protected]
16954022/09/12Εταιρεία Ανάπτυξης Γης με έδρα την Κύπρο λόγω επέκτασης των εργασιών της στην Ελλάδα, ζήτα Πολιτικό Μηχανικό με Δεκαετή Μεταπτυχιακή πείρα να έχει συμπληρώσει τα τελευταία δέκα χρόνια στατική μελέτη και επίβλεψη ενός οικοδομικού έργου αξίας 15.000.000,00 ή δύο οικοδομικών έργων αξίας 8.000.000,00 έκαστο. Εγγεγραμμένο μέλος στο ΤΕΕ. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
12687322/09/12Από Τεχνική εταιρεία με κύριο αντικείμενο τις ολοκληρωμένες εφαρμογές αυτοματισμού (BMS-KNX) σε ΗΜ εγκαταστάσεις ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ως Μηχανικός Συστημάτων, για τη Σχεδίαση, Προγραμματισμό, Εκκίνηση και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού. Ειδίκευση στους αυτοματισμούς ή προγραμματισμό θα υπολογισθεί θετικά. Δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών εκτός Αττικής. Αποστολή βιογραφικού: [email protected]
17196022/09/12Η εταιρεία GROUPSCIENCE προτίθεται να προσλάβει Μηχανικό για μόνιμη εργασία. Ιδιαίτερα επιθυμητή η εμπειρία στις Κατασκευές και στην Ακουστική - Ηχομόνωση. Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
12845222/09/12Ζητείται από Μελετητική εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός/Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός για απασχόληση σε Υδραυλικές μελέτες των έργων που έχει αναλάβει η Εταιρεία. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο [email protected] με αναγραφή κωδικού YDR-MHX στο θέμα.
11980722/09/12Ζητείται από Μελετητική εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός/Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός για απασχόληση σε μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο [email protected] με αναγραφή κωδικού ODO-MHX στο θέμα.
18689522/09/12Η εταιρία KRM-GROUP, www.krm-gr.com, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση στα κατασκευαστικά έργα της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Κόνιαρη 45. Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος στείλτε email στο [email protected] τηλέφωνα επικοινωνίας Χάρελ: 6955714157 (αγγλικά) & Φαίη (ελληνικά) 6936955061, 2102240001
18626322/09/12Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών, σε θέματα ΓΟΚ και αυθαιρέτων, από τεχνική εταιρεία στην περιοχή του Χολαργού. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
18739822/09/12Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός για συνεργασία σε τεχνικό γραφείο στην Ηλιούπολη. Απαραίτητες γνώσεις Autocad, Archicad, ΝΟΚ, έκδοσης αδειών. Για αποστολή βιογραφικών: [email protected]
18737022/09/12Αρχιτεκτονικό Γραφείο μελετών & κατασκευών στη Χαλκίδα ζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Archicad, Autocad. Αντικείμενο εργασίας: έκδοση αδειών δόμησης & επίβλεψη, ρυθμίσεις αυθαιρέτων. Αποστολή βιογραφικού: [email protected] Τηλ. 2221600505
14921722/08/12Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ με έδρα τη Γλυφάδα με ευρύ αντικείμενο σε κτιριακά και έργα υποδομής, ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με ελάχιστη τριετή εμπειρία σε Η/Μ εγκαταστάσεις και οικοδομικά έργα. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών, χρήση Η/Υ (Office, AutoCAD).Αποστολή βιογραφικών: [email protected] Τηλ.2109608400
16245922/08/12Η ομάδα TAKA+PARTNERS (Θεσσαλονίκη) αναζητά Αρχιτέκτονες με εμπειρία 10+ ετών σε έργα μεγάλης κλίμακας και σε διαχείριση όλων των σταδίων ενός έργου, με έμφαση στην ανάπτυξη αρχιτεκτονικών concepts και στην ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: άριστη γνώση προϋπολογισμού έργων, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D/3D. Βιογραφικά: [email protected]
16267822/08/12Η ομάδα TAKA+PARTNERS (Θεσσαλονίκη) αναζητά Studio Manager με προϋπηρεσία 2+ ετών σε αντίστοιχη θέση, επίπεδο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστος χειρισμός Η/Υ γενικότερα. Αγγλικά σε άριστο επίπεδο, οργανωτική διάθεση, ικανότητα διαχείρισης χρόνου και αρχειοθέτησης, ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα, θετική στάση, οργάνωση και έμφαση στη λεπτομέρεια, άτομο εχέμυθο, οργανωτικό, με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. Βιογραφικά:[email protected]
18739622/08/12Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. χωρίς προϋπηρεσία για απασχόληση σε τεχνική εταιρεία στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
18657122/08/12Τεχνικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη, αναζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση με αντικείμενο μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών έργων, άδειες, ανακαινίσεις, τακτοποιήσεις, εξοικονομώ, ΠΕΑ κλπ. Απαραίτητα Προσόντα: Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση Autocad, MS office. Επιθυμητή η ύπαρξη εμπειρίας στα αντικείμενα δραστηριότητας του γραφείου. Αποστολή βιογραφικών: [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310638628
18265522/08/12Εταιρεία Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτων Mηχανικό για την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την διαχείριση των κτιριακών και τεχνικών έργων της εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
17446122/08/12Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε χωματουργικά, εργοτάξια, Δημόσια και Ιδιωτικά έργα, για τη σύνταξη Επιμετρήσεων, Λογαριασμών, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, για δουλειά με έδρα στη Νάξο, Πάρο, Αντίπαρο. Αποστολή βιογραφικών στο e mail : [email protected]Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Τσάλα Χρυσούλα, Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ), ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ, ΤΗΛ: 2108326692
16979822/08/12Εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών στην Αθήνα ζητά Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, επιθυμητή εμπειρία σε μελέτες/επίβλεψη έργων υποδομής ή προϋπηρεσία σε διαχείριση έργων για τη θέση υποστήριξης και παρακολούθησης εφαρμογής Η/Μ μελετών. Αρμοδιότητες: παρακολούθηση έργου-κόστους-διαδικασιών, υποστήριξη αλληλογραφίας, ΠΠΕ, QA-QC. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, MS office. Αποστολή βιογραφικού: [email protected] Υπόψη κας Λούπο
16102422/08/12Tο Τεχνικό Γραφείο 2K - Σύμβουλοι Μηχανικοί στο κέντρο της Αθήνας αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με 3 έτη τουλάχιστον εμπειρία σε κτιριακά έργα, για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα η γνώση ΝΟΚ, Αutocad, Οffice. Επιθυμητή η κατοχή διπλώματος αυτοκινήτου και η γνώση πρόσθετων σχεδιαστικών προγραμμάτων.Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
12338022/08/12Από Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα στο Περιστέρι Αττικής, ζητείται Σχεδιάστρια με γνώσεις Αρχιτεκτονικού σχεδίου, ΝΟΚ, και προγραμμάτων AUTOCAD και REVIT για μερική απασχόληση ή εξωτερική συνεργασία. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6975623100 και E-Mail: argiropoulou _t @yahoo.com
12239222/08/12Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό. Περιγραφή θέσης: Σχεδιασμός και στατική επίλυση έργων. Σύνταξη προμετρήσεωνκαι επιμετρητικών σχεδίων. Σύνταξη προϋπολογισμών και Τευχών Δημοπράτησης. Ανάλυση έργων και σύνταξη τιμολογίων. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]
18739422/08/12Η εταιρεία Qualtek ενδιαφέρεται να προσλάβει, Απόφοιτο Πολυτεχνείου ή Σχολής Πληροφορικής, με γνώσεις λογισμικού σε περιβάλλον embedded, iOS, Android με σκοπό συμμετοχή σε Ερευνητικά έργα με κεντρικό θέμα την ασφάλεια δεδομένων. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών [email protected], Senior_SW_Developer.
18739322/08/12Για το Τμήμα της στην Aθήνα, η εταιρεία Qualtek ενδιαφέρεται να προσλάβει, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με γνώσεις στην σχεδίαση ηλεκτρονικών συστημάτων και την χρήση σχετικών εργαλείων σχεδίασης (Eagle, Altium). [email protected], HW
18739122/08/12Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΕΙ σε Κατασκευαστική - Μελετητική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού/Πολιτικού Μηχανικού, Γνώσεις ΝΟΚ 4495, έκδοσης αδειών, τακτοποίησης αυθαιρέτων, ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, διάθεση για εργασία, συνέπεια και επαγγελματισμός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949627373 & στο email: [email protected]
18584322/06/12Ο όμιλος Mitsis Hotels με (19) Ξενοδοχεία αναζητεί Αρχιτέκτονα/Σχεδιαστή-στρια με προϋπηρεσία και καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας για έκδοση Οικοδομικών Αδειών με δυνατότητες εξέλιξης σε έναν αναπτυσσόμενο όμιλο. Απαιτήσεις:Πτυχίο Αρχιτέκτονα. Επαγγελματική εμπειρία +4 χρόνια. Γνώση και ευχέρεια σε σχεδιαστικά προγράμματα(Autocad),MS Office. Εμπειρία σε έκδοση Οικ. Αδειών,μελέτες εφαρμογής,γνώση αγγλικών. Βιογραφικά: [email protected]
14530022/06/12H METRO ΑΕΒΕ αναζητά για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό με αντίστοιχη 5 ετή επαγγελματική εμπειρία. Ο ρόλος περιλαμβάνει τη σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για υφιστάμενα και νέα κτίρια, την επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εταιρικών κτιρίων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και την έκδοση οικοδομικών αδειών. Τηλ: 2102893837 E-mail:[email protected],Ε-mail: [email protected]
5442522/06/12Μελετητικό γραφείο αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη σταθερή απασχόληση με πλήρες ωράριο. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, Συνθετική ευχέρεια, Γνώση BIM, Γνώση ΝΟΚ. Θα εκτιμηθούν γνώσεις κανονισμού Πυροπροστασίας, Δυνατότητα επίλυσης κατασκευαστικών λεπτομερειών. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο [email protected], με την ένδειξη: Για την θέση Αρχιτέκτονα 3ετους εμπειρίας.
18736722/06/12Μελετητική εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει Γεωτεχνικό Μηχανικό με τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα: 2+ ετής εμπειρία σε γεωτεχνικές μελέτες (επιχώματα, ορύγματα, σήραγγες, φράγματα, θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις κλπ.), στο σχέδιο AutoCad/Civil. Αριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών εφόσον είναι διαθέσιμος. Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
14773622/06/12Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό και Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο, μόνιμης απασχόλησης για έργα Διυλιστηρίου στην Κορινθία. Αποστολή βιογραφικού : [email protected]
16843822/06/12Ζητείται Μηχανολόγος/Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος/Μηχανικός (ΤΕ/ΠΕ), με τουλάχιστον 3-5 χρόνια εργοταξιακής εμπειρίας σε κτιριακά έργα, για πλήρη απασχόληση. Απαιτούμενη καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ (word, excel κλπ). Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]
16680022/06/12Ζητείται από την Mελετητική - Κατασκευαστική Εταιρία ApConstructions στο Αγρίνιο, Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός - Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος για άμεση συνεργασία. Προαπαιτούμενο το δίπλωμα οδήγησης και η δυνατότητα ταξιδιών. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] Τηλ: 6947205130
6961022/06/12Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος με πολύ καλή γνώση λογισμικών σχεδίασης Autocad και Civil 3D και τουλάχιστον 2-ετή μελετητική εμπειρία, για πλήρη απασχόληση στην εταιρεία ΕΜΒΗΣ ΑΕ (http://emvis.gr/). Θα εκτιμηθεί θετικά εμπειρία ή/και εξειδίκευση σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας υγρών/στερεών αποβλήτων. Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος στο email: [email protected]
18029122/06/12Ζητούνται Πολιτικός, Τοπογράφος Μηχανικός για εργασία σε Τεχνική Εταιρεία στο Αγρίνιο. Οι υποψήφιοι θα ήταν επιθυμητό να έχουν εμπειρία στον χώρο εργοταξίου (επίβλεψη & διαχείριση), γνώσεις επιμετρήσεων, ανάγνωση δομοστατικών σχεδίων, autocad, adobe, Ms office, επιθυμητό δίπλωμα οδήγησης και καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
12587222/06/12Ζητείται Πολιτικός Mηχανικός για εργασία σε γραφείο Στατικών Μελετών (περιοχή Μετρό Αμπελοκήπων). Αντικείμενο εργασίας Σκυρόδεμα και Μεταλλικά. Απαραίτητη η γνώση Autocad. Δεκτή απογευματινή εργασία. Παρακαλώ αποστείλατε σύντομο Βιογραφικό στο [email protected]
18739022/06/12Ζητείται Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 3-5 χρόνια εμπειρία λεπτομερούς σχεδιασμού Ηλεκτρολογικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων Πετρελαίου-ΦΑ. Αριστα Αγγλικά. AutoCAD, κώδικες, τεχνικές προδιαγραφές. Μελέτη, Σχεδιασμός-Υπολογισμοί , Διαστασιολόγηση, Προμήθεια Συστημάτων Διανομής Ισχύος, Υποσταθμών, Η/Ζ, Φωτισμού, Γειώσεων, Αντικεραυνικής, Ασθενών - Καλωδιώσεων. Προετοιμασία Σχεδίων-σύνταξη εγγράφων. Συναντήσεις με Πελάτες-Προμηθευτές. Έλεγχος σχεδίων, εγγράφων προμηθευτών. Βιογραφικά: [email protected]
18738922/06/12Ζητείται Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός ή Χημικός, τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία Διεργασιών στη Βιομηχανία Πετρελαίου-Φ.Α. Αριστα Αγγλικά. AutoCAD.Διαγράμματα Διεργασιών, Σωληνώσεων και Οργάνων. Cause & Effects Diagrams.Heat & Material Balance - Υπολογισμοί Υδραυλικοί και Φορτίων Εκτόνωσης-Equipment, Instrument, Relief Valves Process Datasheets-Σύνοψη Βοηθητικών συστημάτων Βιογραφικά: [email protected]
12025122/06/12Τεχνικό Γραφείο με έδρα την Αγία Παρασκευή ζητά συνεργασία με Πολιτικό Mηχανικό (ΑΕΙ/ΤΕΙ) για Ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνική υποστήριξη - παρακολούθηση αντίστοιχων έργων (ΑΠΕ, ΠΚΤΜΝΕ, ΠΠΑΕ, λογαριασμοί κλπ). Ε-Mail: [email protected] Τηλ. 2106399901, 6944633417
17620622/05/12Ζητείται από την Τεχνική Εταιρεία VALCON A.Τ.Ε, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Πολιτικός Μηχανικός (AEI/TEI) με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, με δίπλωμα οδήγησης και γνώσεις Autocad και Office, για εργασία βοηθού εργοταξιάρχη σε Δημόσια έργα στο Νομό Θεσσαλονίκης.Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
14789922/05/12Μελετητική εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό με τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα: 2+ ετής εμπειρίας σε διαστασιολόγηση φορέων, στην προμέτρηση/προϋπολογισμό και στο σχεδιασμό έργων υποδομής, κτιριακών έργων. Αριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και προγραμμάτων AutoCad/Revit. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών εφόσον είναι διαθέσιμος.Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
18656622/05/12Μελετητική εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο Πολιτικό Μηχανικό με τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα: 10+ ετής μελετητική εμπειρία σε έργα υποδομής (γεφυροποιίες, έργα μετρό), σε μεγάλα κτιριακά έργα και στο σχεδιασμό με υπολογιστικά προγράμματα Sofistik, Scia, κλπ. Αριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
12197622/05/12Από Τεχνική Εταιρεία ζητούνται Συνεργάτες, Μηχανικοί & Εργοδηγοί για αποχετευτικό έργο εντός Αττικής. Πληροφορίες: Email: [email protected] Τηλ.: 2107484774
18738822/05/12Ζητείται πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή αντίστοιχο, τουλάχιστον 3-6 εμπειρία εγκαταστάσεων Βιομηχανίας Πετρελαίου-Φ.Α. Αριστα Αγγλικά. Μελέτη, σχεδιασμός, σύνταξη προδιαγραφών-περιγραφών. Διαστασιολόγηση ,επιλογή εξοπλισμού. Συντονισμός άλλων ειδικοτήτων, προμηθευτών και πελατών. Επίβλεψη, έλεγχος, διαμόρφωση εργοταξιακών και μηχανολογικών σχεδίων. Συμμόρφωση με κώδικες και προδιαγραφές. Έλεγχος σχεδίων-εγγράφων προμηθευτών. Αποτελεσματική προσέγγιση στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Βιογραφικά: [email protected]
18724822/05/12Ζητείται Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός, 3-5 χρόνια εμπειρία λεπτομερούς σχεδιασμού (Ι&C) βιομηχανικών έργων Πετρελαίου-ΦΑ. Αριστα Αγγλικά. AutoCAD, κωδίκων, τεχνικών προδιαγραφών. Μελέτη, σχεδιασμός, προμήθεια: αισθητήρων, βαλβίδων ελέγχου ,μηχανισμών εκτόνωσης, συστημάτων DCS-ESD-F&G.Προετοιμασία εγγράφων-σχεδίων: προδιαγραφών, απλοποιημένων διαγραμμάτων ροής , Φιλοσοφία και Αρχιτεκτονική συστημάτων, Λογικών,C&E διαγραμμάτων, location layouts, καλωδιώσεις, Datasheets, MRs.Βιογραφικά: [email protected]
15939422/05/12Σύμβουλοι Ακινήτων και Μηχανικοί ζητούνται από Τεχνική Μεσιτική Εταιρεία. Παρέχονται Σύστημα Διαχείρισης Ακινήτων - Πελατών (PC - Mobile App). Εκπαίδευση - Σεμινάρια Στελεχών Επιχειρήσεων & πλήρης Υλικοτεχνική Υποστήριξη. Geo-ΑΚΤ Realty, 2169003140 - 6942446133
16875822/05/12Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]
11910822/05/12Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]
11910922/05/12Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]
18690716/12/2022Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ, αναζητά να συμπεριλάβει στην ομάδα της Σύμβουλο ΑΥΕ σε Τεχνικά Έργα. Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Πολιτικό Μηχανικό. Απαραίτητο προσόν η προϋπηρεσία στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας σε Τεχνικά Έργα. Βιογραφικά: [email protected]
18284107/10/2022Εταιρία Συμβούλων Μηχανικών με έργα υποδομών στη Βόρεια Ευρώπη αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για τη θέση Junior Structural Engineer σε Μεγάλο Έργο στη Δανία. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και ελάχιστη εμπειρία (1) έτους σε έργα Γεφυροποιίας. Αποστολή Βιογραφικών στο Ε-Μail: info-gr( . papaki . }andermanngroup.com
13723707/10/2022Η εταιρεία ΝΟΡΜΑ Α.Τ.Ε. που εδρεύει στα Χανιά και δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό.Αποστολή Βιογραφικού: norma.ate2( . papaki . }gmail.com
13325107/10/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός για θέση γραφείου με εμπειρία στην επιμέτρηση, κοστολόγηση κτιριακών-βιομηχανικών έργων, σύνταξη και υποβολή ολοκληρωμένων φακέλων προσφορών εκτέλεσης έργου. Απαραίτητη προηγούμενη προϋπηρεσία στη σύνταξη οικονομοτεχνικών προσφορών αντίστοιχων έργων με δυνατότητα προκοστολόγησης από τα σχέδια. Αποστολή Βιογραφικών στο email: g.boura( . papaki . }whitestone-europe.com με αναγραφή του κωδικού αγγελίας στο θέμα.
18517407/10/2022Ζητείται να προσληφθεί άμεσα Πολιτικός Μηχανικός για θέση γραφείου στα Νότια προάστια Αθηνών με εμπειρία στην αγορά ακινήτων στον τομέα της αναζήτησης επαγγελματικώνκτιρίων προς πώληση ή ενοικίαση. Αμοιβή ικανοποιητική και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.Αποστολή Βιογραφικών στο email: g.boura( . papaki . }whitestone-europe.com με αναγραφή του κωδικού αγγελίας στο θέμα.
18714307/10/2022Η εταιρία ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων, Conjekt), αναζητά για στελέχωση έργου, εντός Αττικής, Μηχανικό ΤΕ και εργοδηγό με εμπειρία στην κατασκευή οικοδομικών έργων. Η γνώση χρήσης των προγραμμάτων Word, Excel, Autocad, Project Management θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην επιλογή.Αποστολή βιογραφικών στο dekelia( . papaki . }tee.gr Τηλ.6944543151
18714207/10/2022Τεχνικό γραφείο στην Τρίπολη, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό/Πολιτικό Μηχανικό/Τοπογράφο Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα/Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.Aριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AUTOCAD. Δίπλωμα οδήγησης.Αποστολή βιογραφικών στο email: kosmopoulos.projects( . papaki . }gmail.com
18233507/10/2022Η ΕΞ.Υ.Π.Π. Εργοασφάλεια, αναζητά Μηχανικό - Σύμβουλο ΑΥΕ. Αρμοδιότητες: Εκπόνηση μελετών ασφαλείας ΣΑΥ, ΓΕΕΚ. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού,Μηχανολόγου ή συναφούς αντικειμένου. Προϋπηρεσία 2 ετών στην Ασφάλεια και Υγεία της εργασίας.Καλή Γνώση Αγγλικών & MS Office. Ομαδικότητα & πνεύμα συνεργασίας. Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.Αποστολή Βιογραφικού στο Ε-Μail: mgkardasi( . papaki . }ergoasfaleia.gr
18627407/10/2022Η Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. αναζητά Αρχιτέκτονα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Έλεγχος/Επίβλεψη οικοδομικού έργου/Μελέτη εφαρμογής/Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων/ Προμετρήσεις, παραγγελίες, επιμετρήσεις υλικών, κοστολόγηση/σύνταξη προϋπολογισμών. Πτυχίο Αρχιτεκτονικής. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Γνώση AUTOCAD 2D και 3D.Γνώση Η/Υ, MS Office. Αποστολή Βιογραφικών: jobs( . papaki . }Technek.gr
15507607/10/2022Σύμβουλοι Ακινήτων και Μηχανικοί ζητούνται από Τεχνική Μεσιτική Εταιρεία. Παρέχονται Σύστημα Διαχείρισης Ακινήτων - Πελατών (PC - Mobile App), Εκπαίδευση - Σεμινάρια Στελεχών Επιχειρήσεων, πλήρης Υλικοτεχνική Υποστήριξη. Geo-ΑΚΤ Realty. Τηλ. 2169003140 - 6942446133
18714107/10/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κηφισιά αναζητά Αρχιτέκτονα/ισσα Μηχανικό για πλήρη απασχόληση με απαραίτητη προϋπηρεσία. Απαιτούμενα προσόντα: Αρχιτεκτονική Σύνθεση,Εκπόνηση μελετών (Προμελέτη ως Μελέτη Εφαρμογής), Γνώσεις ΝΟΚ. Portfolio & CVs στο: gk( . papaki . }c2c.gr
17856707/10/2022Μηχανικός με εμπειρία σε σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης ζητείται από Τεχνική Εταιρεία στα Β.Π. Αττικής. Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
16540207/10/2022Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Εργων (σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φακέλων δημοπρασιών), ζητείται από Τεχνική Εταιρεία στα Βόρεια Προάστια Αττικής.Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
18710806/10/2022H SIDENOR αναζητά Μηχανικό Ποιοτικού Ελέγχου, για να γίνει μέλος της ομάδας μας, στο εργοστάσιο της ERLIKON στη Θεσσαλονίκη.O ρόλος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και την ενίσχυση των καλύτερων πρακτικών ακολουθώντας τα νέα πρότυπα ελέγχου.Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων https://tinyurl.com/ye225nyc
18168706/10/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητά να προσλάβει Εργοδηγούς Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών με ελάχιστη εργοταξιακή εμπειρία 3 ετών στην κατασκευή κτιριακών έργων.Αποστολή βιογραφικών: Ε-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
14855606/10/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητά να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους ήΜηχανολόγους ΑΕΙ & ΤΕΙ. Επιθυμητή η εργοταξιακή εμπειρία, στην κατασκευή κτιριακών έργων.Αποστολή βιογραφικών: e-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
18482606/10/2022Η εταιρία Lydakis Construction ζητεί Μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ: Τοπογράφο Μηχανικό. Πολιτικό Μηχανικό. Βασικά καθήκοντα: Κοστολόγηση έργων. Επίβλεψη εργοταξίου/Ποιοτικός έλεγχοςΣύνταξη επιμετρήσεων. Δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων. Επιθυμητές δεξιότητες: ΑutoCAD. Λογισμικό διαχείρισης τεχνικών έργων. Απαραίτητη η εμπειρία σε διαχείριση Δημοσίων Έργων. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }lydakis.com
18223306/10/2022Από τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, ζητείται Mηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ για μόνιμη απασχόληση, σε αντικείμενο πρόσκτησης και αδειοδότησης σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ngapostolou.gr με θέμα ng1.
18713906/10/2022Ζητείται να προσληφθεί άμεσα Μηχανολόγος Μηχανικός για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο (και για άλλα ενεργειακά project), με εμπειρία,τόσο στον μελετητικό, όσο και στον κατασκευαστικό τομέα. Αμοιβές ικανοποιητικές και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.Αποστολή Βιογραφικών στο Ε-mail: g.boura( . papaki . }whitestone-europe.com
18529206/10/2022Ζητείται να προσληφθεί άμεσα Πολιτικός Μηχανικός για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο (και για άλλα ενεργειακά project), με εμπειρία, τόσο στον μελετητικό,όσο και στον κατασκευαστικό τομέα. Αμοιβές ικανοποιητικές και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.Αποστολή Βιογραφικών στο Ε-mail: g.boura( . papaki . }whitestone-europe.com
18678806/10/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ για γραφείο τεχνικής εταιρείας στην Πάτρα. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΝΟΚ, οι γνώσεις εφαρμογής του Ν. 4495/2017, σύνταξης πολεοδομικών μελετών για έκδοση αδειών και χρήση της πλατφόρμας e-adeies.Απαραίτητη η γνώση των προγραμμάτων AutoCAD, 3DSMax, MS Word, MS Excel. Βιογραφικά στο cv( . papaki . }e-adeia.gr
15609906/10/2022Η Zafido Holding Hellas Ltd στη Γλυφάδα ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα (εργοταξίου) με εμπειρία 5-10 χρόνια σε επίβλεψη κτιριακών έργων. Γνώση προγραμμάτων Autocad και πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο hr( . papaki . }zafido.gr
16448506/10/2022Αναζήτηση Αρχιτέκτονα Μηχανικού για μόνιμη εργασία εξ αποστάσεως. Τα έργα που αναλαμβάνουμε είναι έργα τουριστικών κατοικιών. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη.Γνώσεις: AutoCAD + sketch up. Θα εργαστεί πάνω στο interior design και συνθετικό κομμάτι. Θα εργάζεται μόνιμα με ασφάλεια κανονικά. Τηλ:6983865925email:tzagkarakis.m( . papaki . }gmail.com Web:www.tzagkarakis.com
18084406/10/2022Η εταιρεία ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ζητά Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στην σχεδίαση με AUTOCAD κτιριακών & τεχνικών έργων, για πλήρη απασχόληση.Προσφέρονται πολύ καλές αποδοχές βάσει εμπειρίας και ικανοτήτων.Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mdoriza( . papaki . }ttaengineers.com
12580306/10/2022Ζητείται από τεχνική εταιρεία Τοπογράφος Μηχανικός για πλήρη απασχόληση με εμπειρια αποτυπώσεις χαράξεις και χειρισμό drone. Βιογραφικό a21demou( . papaki . }gmail.com
13921306/10/2022Η GJP Design & Construction (www.gjp.com.gr) ζητά Αρχιτέκτονα με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία, για πλήρη απασχόληση και μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα: AutoCad,3D σχεδιασμός και φωτορεαλισμός. Αποστολή CV και Portfolio στο recruitment.gjp( . papaki . }gmail.com
12907206/10/2022Ζητείται από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά), Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος με 3-5 έτη εμπειρίας σε επίβλεψη οικοδομικών έργων εντός Αττικής. Αντικείμενο εργασίας: επίβλεψη έργου, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }ergmasintechniki.gr
18713706/10/2022Η Τεχνική εταιρεία Ηλ. Βούρος - Ζ. Μιχαλακέλης, με έδρα την Μυτιλήνη, που ασχολείται με την εκπόνηση μελετών - επίβλεψης και κατασκευής ιδιωτικών έργων, αναζητάει να προσλάβει Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα: Αριστη γνώση Autocad, Office. Αποστολή βιογραφικών στο mail: ilias.vouros( . papaki . }gmail.comΤηλέφωνα επικοινωνίας 225104441 και 6946658777
18573006/10/2022Γραφείο Στατικών Μελετών με έδρα τα Νότια Προάστια Αθηνών, ζητά να προσλάβει Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστο εμπειρία σε στατικές μελέτες, με αντικείμενοτον σχεδιασμό σύνθετων έργων πολιτικού μηχανικού. Επιθυμητή η γνώση Sofistik ή/και REVIΤ.Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση jobs( . papaki . }lithos.com.gr
18689705/10/2022H Ergotrak, μέλος του Ομίλου Εταιριών Σφακιανάκη, αντιπρόσωπος και διανομέας βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού με έδρα την Αθήνα, αναζητάΑπόφοιτο Μηχανολόγο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για κάλυψη θέσης Sales Engineer Βαρέων Οχημάτων DAF στη Μάνδρα Αττικής (πλησίον προαστιακού).Αποστολή βιογραφικών: career_sfakianakisgroup( . papaki . }sfakianakis.gr Για περισσότερες πληροφορίες: https://ergotrak.gr/tender-and-sales-engineer/
18711805/10/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για το τμήμα μελετών της εταιρείας ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ (γέφυρα Μεταμόρφωσης Αθήνα) με αρμοδιότητες την εκπόνηση στατικών μελετών σε συστήματαβάσεων φωτοβολταϊκών. Απαραίτητες οι γνώσεις χρήσης Η/Υ, μηχανικής και στατικών μελετών προκειμένου να γίνει στη συνέχεια η απαραίτητη εκπαίδευση από έμπειρουςμηχανικούς της εταιρείας. Θέση πλήρους απασχόλησης. Αποστολή βιογραφικών:metaloumin( . papaki . }metaloumin.gr
18622905/10/2022Η εταιρεία διέλασης αλουμινίου ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ (γέφυρα Μεταμόρφωσης, Αθήνα) ζητάει Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, ως Project Manager, για την επίβλεψη εκτέλεσης παραγγελιώντου εργοστασίου και παροχής οδηγιών σε εργολάβους εγκαταστάτες των συστημάτων βάσεων φωτοβολταϊκών. Η εκπαίδευση θα γίνει από έμπειρους μηχανικούς του τμήματος μελετών της εταιρείας. Θέση πλήρους απασχόλησης.Αποστολή βιογραφικών:metaloumin( . papaki . }metaloumin.gr
18692905/10/2022H SIDENOR αναζητά Μηχανικό Περιβάλλοντος, για να γίνει μέλος της ομάδας μας, στο εργοστάσιο της SIDENOR στη Θεσσαλονίκη. O ρόλος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των περιβαλλοντικών διαδικασιών και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής κουλτούρας. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων https://tinyurl.com/4bmdjkjx
12523205/10/2022Η εταιρεία GKA ENGINEERS E.E. ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα Προσόντα: Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.Συνέπεια και επαγγελματισμός. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }kion-arch.gr
12523305/10/2022Η εταιρεία GKA ENGINEERS E.E. ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα Προσόντα: Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Συνέπεια και επαγγελματισμός. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }kion-arch.gr
18338005/10/2022H Τεχνική-Κατασκευαστική εταιρεία GK Constructions αναζητά Πολιτικό Μηχανικό είτε Αρχιτέκτονα ΑΕΙ/ΤΕΙ για πλήρη απασχόληση στον κλάσο των ανακαινίσεων-νέων κατασκευών. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad, γνώση 3d προγραμμάτων επιθυμητή. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη. Περιοχή: Καματερό. Απαραίτητο όχημα μεταφοράς. Επικοινωνία : kalarasgeo( . papaki . }gmail.com, m. 6974627749
18676505/10/2022Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε. με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε Υδραυλικά και Ασφαλτικά έργα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ergoroh-ate.gr
18301405/10/2022Τεχνική εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για εκπόνηση στατικών μελετών. Επιθυμητή η εμπειρία σε μελέτες αποτίμησης υφιστάμενων κατασκευών. Βιογραφικά στο info( . papaki . }asd-studio.gr
17915105/10/2022Η Συμβουλευτική εταιρεία RMS ΕΞΥΠΠ αναζητά Μηχανικούς για τη θέση του Τεχνικού Ασφαλείας με αντίστοιχη εμπειρία. Επιπρόσθετα προσόντα επιθυμητά.Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }rmsgreece.com ή καλέστε στο 2106149963
18711705/10/2022Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα. Απαραίτητη η ευχέρεια στη σύνθεση, εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, γνώση Autocad και προγραμμάτων 3D και φωτορεαλισμού. Εμπειρία σε μελέτες στις Κυκλάδες θα συνεκτιμηθεί, χωρίς να απαιτείται.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο myk_civil( . papaki . }yahoo.com και στο 6977607974
16254005/10/2022Τεχνικό γραφείο Μηχανικών στην περιοχή Ζωγράφου αναζητά συνεργασία (πλήρης απασχόληση) με Σχεδιαστή/Σχεδιάστρια με γνώση autocad, κυρίως για δουλειά γραφείου. Προφέρεται ο βασικός μισθός . Απαραίτητο να διαθέτει μέσο μετακίνησης. Βιογραφικά στο doraapos( . papaki . }gmail.com με θέμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ "ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ"
18713605/10/2022Τεχνικό Γραφείο στη Σαντορίνη ζητά Πολιτικό Μηχανικό, Αρχιτέκτων ή Τοπογράφο με εμπειρία σε αποτυπώσεις, έκδοση οικοδομικών αδειών, γνώση διαδικασιών αδειοδότησης ΕΟΤ, ΚΥΕ, πολεοδομικής νομοθεσίας και σχεδίαση σε Autocad. Βιογραφικά: stkon.jobs( . papaki . }gmail.com, ένδειξη: ΚΩΔ:ΜΗ-22.26
18713505/10/2022Τεχνική εταιρία με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής, ζητά Αρχιτέκτονα με καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D και 3D. Αποστολή βιογραφικών στο v.infinity( . papaki . }yahoo.com
18711305/10/2022Αρχιτέκτων Μηχανικός, χωρίς απαραίτητα εργασιακή εμπειρία, ζητείται για πλήρη απασχόληση σε Μελετητικό - Κατασκευαστικό Γραφείο στην Αμοργό. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση σχεδιασμού (Πολύ καλή γνώση 2D/3D) & πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση γαλλικών. Στοιχεία επικοινωνίας/αποστολής βιογραφικών Email: nasiopoulouapostolia( . papaki . }gmail.com
18709405/10/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο F|PLUS|T αναζητά για μόνιμη συνεργασία Αρχιτέκτονα/Interior Designer με σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές και τουλάχιστον +3 χρόνια εμπειρία σε μελέτες εσωτερικού χώρου. Απαραίτητα η άριστη γνώση προγραμμάτων Autocad, SketchUP, Photoshop καθώς και κάποια βασική γνώση σε Archicad. Επίσης, σημαντική είναι η γνώση των υλικών και επίπλων. Αποστολή βιογραφικού- portfolio: info( . papaki . }fplust.gr
18709305/10/2022Η εταιρεία A. Karditsas Surveying & Mapping - AKSM, αναπτυσσόμενη εταιρεία Τοπογράφων Μηχανικών με 20 χρόνια εμπειρίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά Τοπογράφους Μηχανικούς γενική υποστήριξη κατασκευής έργων και επίβλεψη. Βιογραφικά στο hr( . papaki . }aksm.gr
18709205/10/2022Τεχνικό γραφείο ζητάει για περιοχές της Αττικής επιβλέποντες μηχανικούς για ιδιωτικά έργα, με καθόλου ή μικρή εμπειρία. Εξαιρετικές συνθήκες συνεργασίας, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή Βιογραφικών: info( . papaki . }marcos.gr
17424505/10/2022Τεχνική Εταιρεία στην Ηλιούπολη αναζητά Μηχανικό κυρίως με γνώσεις και εμπειρία σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων, ΠΕΑ, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, κάτοχο αυτοκινήτου/μηχανής, καλό χρήστη AUTOCAD - Word-Excel. Ζητείται 5μερη 8ωρη απασχόληση με ικανοποιητικό μισθό (βάσει εμπειρίας), σε ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, με δυνατότητες προσωπικής ανέλιξης και απόκτησης σημαντικής εμπειρίας στις υπηρεσίες μηχανικού. Αποστολή βιογραφικών: d.liakopoulos( . papaki . }ecdm.gr
18680305/10/2022Τεχνική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια, ζητεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με σχετική εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών,την πολεοδομική νομοθεσία ΓΟΚ/ΝΟΚ, την ρύθμιση αυθαιρέτων, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Απαραίτητη η γνώση Autocad, Office και Αγγλικών.Αποστολή βιογραφικών στο email: cv( . papaki . }idconstruction.gr
6984405/10/2022Από Μελετητική - Τεχνική Εταιρεία, στην Αγία Παρασκευή, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με γνώσεις (α) τακτοποιήσεων Ν.4495/2017, (β) πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, (γ) ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, (δ) διαχείρισης πλατφόρμας e-adeies, (ε) στατικού προγράμματος (κατά προτίμηση fespa) & (στ) Autocad 2D.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }jgmetaxa.com - Τ: 2106000046
16487805/10/2022Τεχνικό γραφείο μελετών στα Βόρεια Προάστεια ζητεί Αρχιτέκτονα Μηχανικό για ένταξη στο τμήμα μελετών νέων οικιστικών κατασκευών. Γνώσεις 2D, 3D σχεδιασμού, σύνθεσης και ΝΟΚ θα εκτιμηθούν. Ε-mail: architect.cv2022( . papaki . }gmail.com
17330203/10/2022Ζητείται Σχεδιαστής ή Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Ειδικότητας Μηχανικού με καλές γνώσεις REVIT για πλήρη απασχόληση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μελετών OBERMEYER HELLASστην Αθήνα. Αριστες εργασιακές συνθήκες και προοπτικές ταχείας εξέλιξης.Αποστολή βιογραφικού στο egolfi( . papaki . }obermeyer.gr
12785703/10/2022Από την Τεχνική Εταιρεία ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε με έδρα την Έδεσσα του Ν. Πέλλας, για έργα στην Κεντρική Μακεδονία, ζητείτε Εργοταξιάρχης Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικόςμε καλή γνώση των Δημόσιων Έργων και ειδικά των έργων αποχέτευσης και αναπλάσεων σε οικισμούς. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση της διεκπεραίωσης των Δ.Ε.Βιογραφικά: dimitris( . papaki . }axionte.gr
18677903/10/2022Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Απόφοιτο ΤΕΙ, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε θέματα ΝΟΚ, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικώναδειών και στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών. Απαραίτητη η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
16674103/10/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners, για το τμήμα μελετών εφαρμογής, αναζητά για μόνιμη συνεργασία Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 15 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες εφαρμογής. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και σχεδιαστικών προγραμμάτων.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
7286003/10/2022Η τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. αναζητά Μηχανικό Πεδίου Οπτικών Ινών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Εκτέλεση, επίβλεψη έργου οπτικών ινών/Συντονισμός ομάδωνγια Splicing-Blowing εγκαταστάσεις για τοποθέτηση οπτικής ίνας/Παράδοση τεχνικών επιμετρήσεων/Ποιοτικός έλεγχος/Χειρισμός, συντήρηση εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού/Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου - Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ. Προϋπηρεσία 2 ετών. Γνώση AUTOCAD 2D. Αποστολή Βιογραφικών:jobs( . papaki . }Technek.gr
15466103/10/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Υπάλληλο για Τεχνική Γραμματεία - Λογιστήριο, με γνώση MS Office, οργανωτικότητα, επικοινωνία, υπευθυνότητα, κάτοικος ευρύτερηςπεριοχής. Αποστολή βιογραφικών στο :pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
12075603/10/2022Η εταιρεία ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ζητεί Στέλεχος Γραμματείας με άριστη γνώση MS Office και πολύ καλή γνώση αγγλικών.Προϋπηρεσία σε μελετητική ή κατασκευαστική εταιρία θα εκτιμηθεί/αμειφθεί ανάλογα. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mdoriza( . papaki . }ttaengineers.com
14676103/10/2022Η εταιρεία ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ζητά Πολιτικό Μηχανικό - Δομοστατικό. Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών βάσει εμπειρίας και ικανοτήτων.Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mdoriza( . papaki . }ttaengineers.com
15979803/10/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
16018003/10/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιάτης εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
18636603/10/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας από τεχνική εταιρεία στον Χολαργό. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }act.com.gr
16073903/10/2022Ζητείται Σχεδιάστρια από τεχνικό γραφείο στον Αλιμο Αττικής, με γνώσεις αρχιτεκτονικών προγραμμάτων (κυρίως autocad), εμπειρία στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων σε επίπεδο έκδοσης οικ. αδειών. Αποστολή βιογραφικών: kutsard4( . papaki . }gmail.com
16334203/10/2022Γραμματέας ζητείται από την εταιρεία Airtec Κατασκευές Ι.Κ.Ε. με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσίαή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
18661603/10/2022Η Εταιρεία IP Constructions αναζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία για μόνιμη και πλήρη απασχόληση στην Αθήνα.Αποστολή βιογραφικού στο fk.ipconstructions( . papaki . }gmail.com Τηλ. Επικοινωνίας: 6988030969
18661703/10/2022Η Εταιρεία IP Constructions αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία για την επίβλεψη κτιριακών κατασκευών, την οργάνωση συνεργείων και την οικονομική παρακολούθηση έργων για μόνιμη και πλήρη απασχόληση στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικού στο fk.ipconstructions( . papaki . }gmail.com /Τηλ. Επικοινωνίας: 6988030969
18711103/10/2022Γραφείο Πολιτικών Μηχανικών (Παγκράτι), ζητά προσωπικό για 4ωρη απασχόληση. Τακτοποίηση αυθαιρέτων. Αποτυπώσεις σε Autocad. ΗΤ Κτιρίου. Εξοικονομώ. Αδειες Μικρής Κλίμακας.Αριστη γνώση Autocad, υπαγωγές αυθαιρέτων ν. 4495/2017, γνώση έκδοσης ΕΕΔΜΚ. Επισκέψεις σε Πολεοδομίες για αντίγραφα αδειών. Πρόγραμμα ευέλικτο, 4 ώρες καθημερινά.Αγγλικά, Office. Επικοινωνία:dvasilopoulos( . papaki . }i-taftotita.gr
18297803/10/2022Η Crystal Construction Engineering, ζητά Διπλ. Πολ. Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με ελάχιστη πενταετή εμπειρία σε επίβλεψη οικοδομικών έργων με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιοτική κατασκευή. Θέση: site manager. Γνώση προγραμμάτων: Autocad Revit Ms project και αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας.Τα βιογραφικά να αποσταλούν στο: hr( . papaki . }crystalconstruction.gr στα Ελληνικά.
13689203/10/2022Τεχνικό γραφείο με έδρα στην περιοχή του Νέου Κόσμου της Αθήνας αναζητά συνεργάτη Τοπογράφο Μηχανικό για εργασία γραφείου. Ωράριο εργασίας: 09:00 με 17:00Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποστολή βιογραφικών: tasostop( . papaki . }hotmail.com
18708903/10/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ή Αρχιτέκτονας από Τεχνική εταιρεία με έδρα στο Χαλάνδρι για επίβλεψη, συντονισμό, διαχείριση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, πλήρης απασχόληση. Αποστολή βιογραφικού: akarinos( . papaki . }tee.gr
18477703/10/2022Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 3-5ετούς εμπειρίας στις εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιριακών έργων, για απασχόληση σε εταιρεία ΗΜ μελετών.Απαιτούμενα Προσόντα: Διπλωματούχος Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι). Αριστη γνώση Autocad 2D-3D, υπολογιστικών προγραμμάτων 4M.Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency Degree). Αποστολή βιογραφικών στο Email: embiria( . papaki . }embiria.gr
18710730/09/2022H SIDENOR αναζητά Μηχανικό Υγείας και Ασφάλειας, για να γίνει μέλος της ομάδας μας, στο εργοστάσιο μας στη Θεσσαλονίκη. O ρόλος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας και θα συμβάλλει στην ενίσχυση της κουλτούρας αυτής.Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων https://tinyurl.com/yc3b5jx3
7067630/09/2022Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Ιnterior Designer, ή Aρχιτέκτονα με σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίασε μελέτες interior design. Απαραίτητη η άριστη γνώση 2D και 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678630/09/2022Tο Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678530/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, παρουσιάσεις και ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση μεταπτυχιακές σπουδές στο αρχιτεκτονικό design, και άριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων και φωτορεαλισμού.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
15825730/09/2022Εταιρεία Μελετών - Κατασκευών ζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για εργασία εντός/εκτός γραφείου για εξέταση-κατανόηση όλων των μελετών ανέγερσης νέων κτιρίων,μεταφορά - επεξήγηση μελετών στους εργοταξιάρχες, επίσκεψη εργοταξίων, ποιοτικός έλεγχος εκτελούμενων εργασιών.Ζητούνται εμπειρία 10 ετών σε μελέτη - επίβλεψη κτιριακών, αντίληψη κατασκευής, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων επί εργοταξίου. Βιογραφικό στο: ksdevelopment.ike( . papaki . }gmail.com
16868030/09/2022Από μεγάλη Ανώνυμη εταιρεία υπηρεσιών ακινήτων, με δεσπόζουσα θέση στην αντίστοιχη αγορά και έδρα στην Αθήνα, ζητείται άμεσα Πολιτικός Μηχανικός ως εσωτερικός συνεργάτης, με πενταετή εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών, στατικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα και σε επιβλέψεις έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email:vassiliki.katostara( . papaki . }cerved.com
16979830/09/2022Εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών στην Αθήνα ζητά Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, επιθυμητή εμπειρία σε μελέτες/επίβλεψη έργων υποδομής ή προϋπηρεσία σε διαχείριση έργωνγια τη θέση υποστήριξης και παρακολούθησης εφαρμογής Η/Μ μελετών. Αρμοδιότητες: παρακολούθηση έργου-κόστους-διαδικασιών, υποστήριξη αλληλογραφίας, ΠΠΕ, QA-QC.Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, MS office. Αποστολή βιογραφικού:info( . papaki . }domosferon.com Υπόψη κας Λούπου
15825530/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων & Ιδιωτικών Κτιριακών έργων στην Αττική ζητεί να προσλάβει Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ για επίβλεψη έργων.Προϋπηρεσία συνεκτιμάται δεν απαιτείται. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : hr.epcla( . papaki . }gmail.com
18688330/09/2022Ζητείται από Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών: Πολιτικός Μηχανικός (ή Αρχιτέκτονας) για εργοτάξιο για οικοδομικά έργα εντός Αττικής. Εμπειρία σε επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου, προμετρήσεις/επιμετρήσεις τουλάχιστον 10 ετών. Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail : ksdevelopment.ike( . papaki . }gmail.com
16890230/09/2022Μεγάλη τεχνική εταιρεία γνωστού ομίλου εταιρειών, ζητά για εργοτάξιό της στα Οινόφυτα, Εργοδηγό, Πτυχιούχο μέσων τεχνικών σχολών. Aπαραίτητη τουλάχιστον 15ετής εργοταξιακή εμπειρία σε μεγάλα οικοδομικά κτηριακά έργα, άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ (MS Project), ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικότητα, αποφασιστικότητα. Επιθυμητή εμπειρία σε βαρέως τύπου μεταλλικές κατασκευές. Βιογραφικά στο : info( . papaki . }ergosteel.gr
15497830/09/2022Ζητείται από Κατασκευαστική εταιρεία, που ασχολείται με Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα εντός Αττικής, Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εργοδηγός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για εργασία σε γραφείο και εργοτάξιο (χρήσιμη η άδεια μηχανής). Αποστολή βιογραφικών στο email: kkrat6( . papaki . }gmail.com.
18710630/09/2022Η εταιρεία Π & Δ Σύμβουλοι Μηχανικοί με έδρα την Βούλα, ζητά Πολιτικό Μηχανικό για μελέτες ε.π.μ. σε ενεργειακά έργα. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση σε σχεδιαστικό λογισμικό cad.Αποστείλατε βιογραφικό στο apapal( . papaki . }tee.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108956751 Κιν. 6972420234
7160030/09/2022Τεχνικό Γραφείο στο Καμάρι Σαντορίνης αναζητεί για μόνιμη εργασία, α) Αρχιτέκτονα β) Μηχανικό - Δομικών έργων. Τηλ. επικοινωνίας : 22860 33820
7533130/09/2022Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό, Διπλωματούχο ή Τεχνολόγο με άριστη γνώση προγραμμάτων AUTOCAD, WORD, EXCEL για εκτέλεση δημοσίων έργων. Αποστολή Βιογραφικών στο email: cvsakkossa( . papaki . }gmail.com
18710430/09/2022Ζητείται από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων, Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός για την διαχείρισητων έργων της εταιρείας και συγκεκριμένα την σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, νέων τιμών κλπ. Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετώνσε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών στο mail: mcon( . papaki . }outlook.com.gr
16179830/09/2022Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, η οποία δραστηριοποιείται σε δημόσια έργα, αναζητεί Εργοδηγό ή Εργοταξιάρχη Μηχανικό για τα έργα που εκτελεί και βρίσκονται εντός Αττικήςκαι τα οποία αφορούν χωματουργικά, υδραυλικά, αναπλάσεις, οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ. Κρίνεται απαραίτητη η 5ετής τουλάχιστον εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών στο mail : mcon( . papaki . }outlook.com.gr
18710230/09/2022Τεχνικό Γραφείο με έδρα την Ηλιούπολη αναζητά συνεργασία με Μηχανικό με άριστη γνώση Αutocad, εμπειρία στις εσωτερικές αποτυπώσεις και στη διεκπεραίωση φακέλων αυθαιρέτων.Αποστολή Bιογραφικών: info( . papaki . }dkarvelas.gr
7215730/09/2022To γραφείο ΑΜΚ Architecture and Design αναζητά συνεργάτη Αρχιτέκτονα με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών, που να περιλαμβάνει συμμετοχή με όλα τα στάδια μιας Αρχιτεκτονικής Μελέτης (Προμελέτη, Αδειοδότηση, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη). Απαραίτητες γνώσεις - Αutocad (άριστα), ΝΟΚ και σύστημα e-adeies.Αποστολή Βιογραφικού και δείγμα δουλειάς στο info( . papaki . }amk.gr
16875830/09/2022Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε υδραυλικά και κτιριακά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info( . papaki . }elkystis.gr.
18710130/09/2022Ζητείται Εργοδηγός Εργοταξίου για την κατασκευή πολυτελών κατοικιών στην Σύρο. Παρακαλώ για την αποστολή βιογραφικών στο email aigaio( . papaki . }aigaio.co.gr.
17330203/10/2022Ζητείται Σχεδιαστής ή Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Ειδικότητας Μηχανικού με καλές γνώσεις REVIT για πλήρη απασχόληση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μελετών OBERMEYER HELLASστην Αθήνα. Αριστες εργασιακές συνθήκες και προοπτικές ταχείας εξέλιξης.Αποστολή βιογραφικού στο egolfi( . papaki . }obermeyer.gr
12785703/10/2022Από την Τεχνική Εταιρεία ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε με έδρα την Έδεσσα του Ν. Πέλλας, για έργα στην Κεντρική Μακεδονία, ζητείτε Εργοταξιάρχης Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικόςμε καλή γνώση των Δημόσιων Έργων και ειδικά των έργων αποχέτευσης και αναπλάσεων σε οικισμούς. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση της διεκπεραίωσης των Δ.Ε.Βιογραφικά: dimitris( . papaki . }axionte.gr
18677903/10/2022Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Απόφοιτο ΤΕΙ, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε θέματα ΝΟΚ, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικώναδειών και στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών. Απαραίτητη η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
16674103/10/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners, για το τμήμα μελετών εφαρμογής, αναζητά για μόνιμη συνεργασία Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 15 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες εφαρμογής. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και σχεδιαστικών προγραμμάτων.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
7286003/10/2022Η τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. αναζητά Μηχανικό Πεδίου Οπτικών Ινών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Εκτέλεση, επίβλεψη έργου οπτικών ινών/Συντονισμός ομάδωνγια Splicing-Blowing εγκαταστάσεις για τοποθέτηση οπτικής ίνας/Παράδοση τεχνικών επιμετρήσεων/Ποιοτικός έλεγχος/Χειρισμός, συντήρηση εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού/Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου - Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ. Προϋπηρεσία 2 ετών. Γνώση AUTOCAD 2D. Αποστολή Βιογραφικών:jobs( . papaki . }Technek.gr
15466103/10/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Υπάλληλο για Τεχνική Γραμματεία - Λογιστήριο, με γνώση MS Office, οργανωτικότητα, επικοινωνία, υπευθυνότητα, κάτοικος ευρύτερηςπεριοχής. Αποστολή βιογραφικών στο :pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
12075603/10/2022Η εταιρεία ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ζητεί Στέλεχος Γραμματείας με άριστη γνώση MS Office και πολύ καλή γνώση αγγλικών.Προϋπηρεσία σε μελετητική ή κατασκευαστική εταιρία θα εκτιμηθεί/αμειφθεί ανάλογα. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mdoriza( . papaki . }ttaengineers.com
14676103/10/2022Η εταιρεία ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ζητά Πολιτικό Μηχανικό - Δομοστατικό. Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών βάσει εμπειρίας και ικανοτήτων.Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mdoriza( . papaki . }ttaengineers.com
15979803/10/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
16018003/10/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιάτης εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
18636603/10/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας από τεχνική εταιρεία στον Χολαργό. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }act.com.gr
16073903/10/2022Ζητείται Σχεδιάστρια από τεχνικό γραφείο στον Αλιμο Αττικής, με γνώσεις αρχιτεκτονικών προγραμμάτων (κυρίως autocad), εμπειρία στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων σε επίπεδο έκδοσης οικ. αδειών. Αποστολή βιογραφικών: kutsard4( . papaki . }gmail.com
16334203/10/2022Γραμματέας ζητείται από την εταιρεία Airtec Κατασκευές Ι.Κ.Ε. με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσίαή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
18661603/10/2022Η Εταιρεία IP Constructions αναζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία για μόνιμη και πλήρη απασχόληση στην Αθήνα.Αποστολή βιογραφικού στο fk.ipconstructions( . papaki . }gmail.com Τηλ. Επικοινωνίας: 6988030969
18661703/10/2022Η Εταιρεία IP Constructions αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία για την επίβλεψη κτιριακών κατασκευών, την οργάνωση συνεργείων και την οικονομική παρακολούθηση έργων για μόνιμη και πλήρη απασχόληση στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικού στο fk.ipconstructions( . papaki . }gmail.com /Τηλ. Επικοινωνίας: 6988030969
18711103/10/2022Γραφείο Πολιτικών Μηχανικών (Παγκράτι), ζητά προσωπικό για 4ωρη απασχόληση. Τακτοποίηση αυθαιρέτων. Αποτυπώσεις σε Autocad. ΗΤ Κτιρίου. Εξοικονομώ. Αδειες Μικρής Κλίμακας.Αριστη γνώση Autocad, υπαγωγές αυθαιρέτων ν. 4495/2017, γνώση έκδοσης ΕΕΔΜΚ. Επισκέψεις σε Πολεοδομίες για αντίγραφα αδειών. Πρόγραμμα ευέλικτο, 4 ώρες καθημερινά.Αγγλικά, Office. Επικοινωνία:dvasilopoulos( . papaki . }i-taftotita.gr
18297803/10/2022Η Crystal Construction Engineering, ζητά Διπλ. Πολ. Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με ελάχιστη πενταετή εμπειρία σε επίβλεψη οικοδομικών έργων με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιοτική κατασκευή. Θέση: site manager. Γνώση προγραμμάτων: Autocad Revit Ms project και αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας.Τα βιογραφικά να αποσταλούν στο: hr( . papaki . }crystalconstruction.gr στα Ελληνικά.
13689203/10/2022Τεχνικό γραφείο με έδρα στην περιοχή του Νέου Κόσμου της Αθήνας αναζητά συνεργάτη Τοπογράφο Μηχανικό για εργασία γραφείου. Ωράριο εργασίας: 09:00 με 17:00Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποστολή βιογραφικών: tasostop( . papaki . }hotmail.com
18708903/10/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ή Αρχιτέκτονας από Τεχνική εταιρεία με έδρα στο Χαλάνδρι για επίβλεψη, συντονισμό, διαχείριση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, πλήρης απασχόληση. Αποστολή βιογραφικού: akarinos( . papaki . }tee.gr
18477703/10/2022Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 3-5ετούς εμπειρίας στις εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιριακών έργων, για απασχόληση σε εταιρεία ΗΜ μελετών.Απαιτούμενα Προσόντα: Διπλωματούχος Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι). Αριστη γνώση Autocad 2D-3D, υπολογιστικών προγραμμάτων 4M.Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency Degree). Αποστολή βιογραφικών στο Email: embiria( . papaki . }embiria.gr
18710830/09/2022H SIDENOR αναζητά Μηχανικό Παραγωγής - Ηλεκτρολόγο, για να γίνει μέλος της ομάδας μας, στο εργοστάσιο της ERLIKON στη Θεσσαλονίκη.O ρόλος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της παραγωγής και συντήρησης της μονάδας παραγωγής του εργοστασίου.Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων https://tinyurl.com/2p8h733p
18710730/09/2022H SIDENOR αναζητά Μηχανικό Υγείας και Ασφάλειας, για να γίνει μέλος της ομάδας μας, στο εργοστάσιο μας στη Θεσσαλονίκη. O ρόλος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας και θα συμβάλλει στην ενίσχυση της κουλτούρας αυτής.Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων https://tinyurl.com/yc3b5jx3
7067630/09/2022Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Ιnterior Designer, ή Aρχιτέκτονα με σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίασε μελέτες interior design. Απαραίτητη η άριστη γνώση 2D και 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678630/09/2022Tο Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678530/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, παρουσιάσεις και ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση μεταπτυχιακές σπουδές στο αρχιτεκτονικό design, και άριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων και φωτορεαλισμού.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
15825730/09/2022Εταιρεία Μελετών - Κατασκευών ζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για εργασία εντός/εκτός γραφείου για εξέταση-κατανόηση όλων των μελετών ανέγερσης νέων κτιρίων,μεταφορά - επεξήγηση μελετών στους εργοταξιάρχες, επίσκεψη εργοταξίων, ποιοτικός έλεγχος εκτελούμενων εργασιών.Ζητούνται εμπειρία 10 ετών σε μελέτη - επίβλεψη κτιριακών, αντίληψη κατασκευής, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων επί εργοταξίου. Βιογραφικό στο: ksdevelopment.ike( . papaki . }gmail.com
16868030/09/2022Από μεγάλη Ανώνυμη εταιρεία υπηρεσιών ακινήτων, με δεσπόζουσα θέση στην αντίστοιχη αγορά και έδρα στην Αθήνα, ζητείται άμεσα Πολιτικός Μηχανικός ως εσωτερικός συνεργάτης, με πενταετή εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών, στατικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα και σε επιβλέψεις έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email:vassiliki.katostara( . papaki . }cerved.com
16979830/09/2022Εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών στην Αθήνα ζητά Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, επιθυμητή εμπειρία σε μελέτες/επίβλεψη έργων υποδομής ή προϋπηρεσία σε διαχείριση έργωνγια τη θέση υποστήριξης και παρακολούθησης εφαρμογής Η/Μ μελετών. Αρμοδιότητες: παρακολούθηση έργου-κόστους-διαδικασιών, υποστήριξη αλληλογραφίας, ΠΠΕ, QA-QC.Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, MS office. Αποστολή βιογραφικού:info( . papaki . }domosferon.com Υπόψη κας Λούπου
15825530/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων & Ιδιωτικών Κτιριακών έργων στην Αττική ζητεί να προσλάβει Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ για επίβλεψη έργων.Προϋπηρεσία συνεκτιμάται δεν απαιτείται. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : hr.epcla( . papaki . }gmail.com
18688330/09/2022Ζητείται από Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών: Πολιτικός Μηχανικός (ή Αρχιτέκτονας) για εργοτάξιο για οικοδομικά έργα εντός Αττικής. Εμπειρία σε επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου, προμετρήσεις/επιμετρήσεις τουλάχιστον 10 ετών. Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail : ksdevelopment.ike( . papaki . }gmail.com
16890230/09/2022Μεγάλη τεχνική εταιρεία γνωστού ομίλου εταιρειών, ζητά για εργοτάξιό της στα Οινόφυτα, Εργοδηγό, Πτυχιούχο μέσων τεχνικών σχολών. Aπαραίτητη τουλάχιστον 15ετής εργοταξιακή εμπειρία σε μεγάλα οικοδομικά κτηριακά έργα, άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ (MS Project), ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικότητα, αποφασιστικότητα. Επιθυμητή εμπειρία σε βαρέως τύπου μεταλλικές κατασκευές. Βιογραφικά στο : info( . papaki . }ergosteel.gr
15497830/09/2022Ζητείται από Κατασκευαστική εταιρεία, που ασχολείται με Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα εντός Αττικής, Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εργοδηγός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για εργασία σε γραφείο και εργοτάξιο (χρήσιμη η άδεια μηχανής). Αποστολή βιογραφικών στο email: kkrat6( . papaki . }gmail.com.
18710630/09/2022Η εταιρεία Π & Δ Σύμβουλοι Μηχανικοί με έδρα την Βούλα, ζητά Πολιτικό Μηχανικό για μελέτες ε.π.μ. σε ενεργειακά έργα. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση σε σχεδιαστικό λογισμικό cad.Αποστείλατε βιογραφικό στο apapal( . papaki . }tee.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108956751 Κιν. 6972420234
7160030/09/2022Τεχνικό Γραφείο στο Καμάρι Σαντορίνης αναζητεί για μόνιμη εργασία, α) Αρχιτέκτονα β) Μηχανικό - Δομικών έργων. Τηλ. επικοινωνίας : 22860 33820
7533130/09/2022Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό, Διπλωματούχο ή Τεχνολόγο με άριστη γνώση προγραμμάτων AUTOCAD, WORD, EXCEL για εκτέλεση δημοσίων έργων. Αποστολή Βιογραφικών στο email: cvsakkossa( . papaki . }gmail.com
18710430/09/2022Ζητείται από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων, Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός για την διαχείρισητων έργων της εταιρείας και συγκεκριμένα την σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, νέων τιμών κλπ. Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετώνσε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών στο mail: mcon( . papaki . }outlook.com.gr
16179830/09/2022Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, η οποία δραστηριοποιείται σε δημόσια έργα, αναζητεί Εργοδηγό ή Εργοταξιάρχη Μηχανικό για τα έργα που εκτελεί και βρίσκονται εντός Αττικήςκαι τα οποία αφορούν χωματουργικά, υδραυλικά, αναπλάσεις, οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ. Κρίνεται απαραίτητη η 5ετής τουλάχιστον εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών στο mail : mcon( . papaki . }outlook.com.gr
18710230/09/2022Τεχνικό Γραφείο με έδρα την Ηλιούπολη αναζητά συνεργασία με Μηχανικό με άριστη γνώση Αutocad, εμπειρία στις εσωτερικές αποτυπώσεις και στη διεκπεραίωση φακέλων αυθαιρέτων.Αποστολή Bιογραφικών: info( . papaki . }dkarvelas.gr
7215730/09/2022To γραφείο ΑΜΚ Architecture and Design αναζητά συνεργάτη Αρχιτέκτονα με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών, που να περιλαμβάνει συμμετοχή με όλα τα στάδια μιας Αρχιτεκτονικής Μελέτης (Προμελέτη, Αδειοδότηση, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη). Απαραίτητες γνώσεις - Αutocad (άριστα), ΝΟΚ και σύστημα e-adeies.Αποστολή Βιογραφικού και δείγμα δουλειάς στο info( . papaki . }amk.gr
16875830/09/2022Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε υδραυλικά και κτιριακά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info( . papaki . }elkystis.gr.
18710130/09/2022Ζητείται Εργοδηγός Εργοταξίου για την κατασκευή πολυτελών κατοικιών στην Σύρο. Παρακαλώ για την αποστολή βιογραφικών στο email aigaio( . papaki . }aigaio.co.gr.
11910930/09/2022Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία σε υδραυλικά και κτιριακά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info( . papaki . }elkystis.gr.
12130030/09/2022Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε υδραυλικά και κτιριακά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info( . papaki . }elkystis.gr.
12341229/09/2022Από Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανικός ή Εργοδηγός τεχνικού έργου, με εμπειρία στην κατασκευή λιμενικών έργων, για απασχόληση σε εργοτάξιο της εταιρείας μας,εντός Νομού Αττικής - Πειραιώς. Αποστολή βιογραφικών: Ε-mail: texnikotmimametroate( . papaki . }gmail.com
18633629/09/2022Η εταιρεία ΔΙΟΝ Τεχνική Α.Ε. με κύριο αντικείμενο εργασίας τη συντήρηση οδών, ζητά για Πρακτική άσκηση (μέσω Σχολής) εν ενεργεία φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολώνγια την περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής. Ρόλος: Υποστήριξη τεχνικού γραφείου, Επιμετρήσεις/Πιστοποιήσεις. Αποστολή βιογραφικών: social( . papaki . }dionsa.comΤηλεφωνική επικοινωνία: 2110010101
16849829/09/2022Η Paleros Dream Homes με αντικείμενο το development ακινήτων τον σχεδιασμό και την κατασκευή πολυτελών κατοικιών στην περιοχή της Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας και έδρα την Πάλαιρο, αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον 3έτη εμπειρία στην επίβλεψη και διαχείριση εργοταξίου, για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο admin( . papaki . }palerosdreamhomes.com
17051929/09/2022Η ENCIEX Α.Ε. ζητά να προσλάβει α) Αρχιτέκτονες με εργοταξιακή εμπειρία, β) Πολιτικούς Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία, γ) Μηχανολόγους Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία,δ) Σχεδιαστές για υποστήριξη έργων κατασκευής. Αποστολή βιογραφικών στο management( . papaki . }enciex.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107210772
8003129/09/2022Το Aρχιτεκτονικό γραφείο "Aspect architects" εδρεύει στη Γλυφάδα και δραστηριοποιείται στο χώρο των ιδιωτικών έργων (κατοικίες, ξενοδοχεία, κλπ). Αναζητά Aρχιτέκτονα/ισσαγια μόνιμη απασχόληση με απαραίτητη εμπειρία +3 χρόνια. Απαιτούμενα προσόντα: ευχέρεια στη σύνθεση, πολεοδομική νομοθεσία, διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών,Autocad, Archicad, Ms Office, Photoshop. Αποστείλατε βιογραφικό στο info( . papaki . }aspect-architects.gr
15671829/09/2022H Archiplus αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής σύνθετων κτιριακών έργων. Eπικοινωνιακές δεξιότητες.Οργανωτική & αναλυτική ικανότητα. Ικανότητα καλής συνεργασίας σε ομάδα. Σχεδιασμός Archicad με 1 έτος εργασιακή εμπειρία. Γνώση των κανονισμών ΝΟΚ. Αγγλικά γραπτά και προφορικά. Εμπειρία σε ξενοδοχεία-resorts θα συνεκτιμηθεί CV-info( . papaki . }archiplus.biz
16102329/09/2022Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Αττική, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό 5ετούς εργοταξιακής εμπειρίας κτηριακών έργων. Απαραίτητη άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, Autocad και MS Office. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail dlkscv( . papaki . }gmail.com.
14672229/09/2022Aπό κατασκευαστική εταιρεία ιδιωτικών έργων με έδρα την Αττική, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός δεκαετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα, για κάλυψη θέσης Μηχανικού Έργου.Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Autocad και Microsoft Office. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail dlkscv( . papaki . }gmail.com.
18708529/09/2022Η ΜΑΡΚΟΣ ΔΟΜΙΚΗ, τεχνικό γραφείο με εξειδίκευση σε ανακαινίσεις πολυκατοικιών - μονοκατοικιών, ζητάει για περιοχές της Αττικής επιβλέποντες Μηχανικούς για ιδιωτικά έργα (ανακαινίσεις), με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών. Εξαιρετικές συνθήκες συνεργασίας, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή Βιογραφικών: info( . papaki . }marcos.gr
18708429/09/2022Μελετητική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, αναζητά Διπλωματούχο Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων.Αποστολή βιογραφικών στο: info( . papaki . }hydrobalance.gr
18709529/09/2022Ζητείται από το Αρχιτεκτονικό γραφείο Awish συνεργάτης Interior designer, με άριστη γνώση ARCHICAD και με τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία. Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας και portfolio στο awisharch( . papaki . }gmail.com
17246229/09/2022Από την M.G.FRANGOU consultants & engineers ζητείτε για άμεση πρόσληψη: Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος απόφοιτος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιθυμητό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή διδακτορικό σε θέματα υδραυλικών έργων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας την εμπειρία τους σε αντίστοιχες μελέτες στο e-mail: info( . papaki . }mgfrangou.gr
17246329/09/2022Από την M.G.FRANGOU consultants & engineers ζητείτε για άμεση πρόσληψη: Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιθυμητό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή διδακτορικό σε θέματα μελετών λιμενικών έργων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας την εμπειρία τους σε αντίστοιχεςμελέτες στο e-mail: info( . papaki . }mgfrangou.gr
13325129/09/2022Ζητείται να προσληφθεί άμεσα Μηχανολόγος Μηχανικός σε θέση γραφείου. Απαιτούνται: Εμπειρία σε προμετρήσεις και Η/Μ μελέτες, άριστα αγγλικά και γνώση Η/Υ (MS Office),AutoCAD και σχεδιαστικών 2D προγραμμάτων. Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία εργοταξίου, στο RevitMEP και σε 3D σχεδιαστικά προγράμματα.Αποστολή Βιογραφικών στο email: g.boura( . papaki . }whitestone-europe.com
18708729/09/2022To Τεχνικό γραφείο Οικονόμου Χρήστου με έδρα τη Μυτιλήνη ζητά Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με άριστη γνώση autocad. Γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και εμπειρία στο αντικείμενοθα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Αποστολή βιογραφικών στο email: xristos_oikonomou( . papaki . }hotmail.com ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 6932473175/2251047154
17286029/09/2022Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ, μέλος ΤΕΕ, γνώση Αγγλικών και MS Office,5-10 έτη εμπειρίας σε επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε υλικά για ηλεκτρομηχανολογικά έργα και ελέγχους διασφάλισης ποιότητας τους, επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος.Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr
14269429/09/2022Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ, μέλος ΤΕΕ, γνώση Αγγλικών και MS Office,προϋπηρεσία έως 5 έτη. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr
18708629/09/2022Ζητείται στα Χανιά άτομο με εμπειρία στις δηλώσεις Κτηματολογίου, κάτοχος Διπλώματος οδήγησης. Email: toposengineering( . papaki . }gmail.com Tηλ. 6947988940
16954129/09/2022Ζητείται στα Χανιά Μηχανικός με Πτυχίο ή Δίπλωμα σπουδών. Θέση εργασίας με αντικείμενο τοπογραφικές αποτυπώσεις και δημόσιους διαγωνισμούς, κάτοχος Διπλώματος οδήγησης, επιθυμητή γνώση Αγγλικής γλώσσας, Καλές αποδοχές. Email: toposengineering( . papaki . }gmail.com Τηλ.6947988940
18709928/09/2022H Digea A.E. o ψηφιακός πάροχος τηλεόρασης, ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με 3 έτη εμπειρία στην σχεδίαση ηλεκτρολογικών πινάκων, γνώσεις σε γεννήτριες, ups,μεταγωγές και συστήματα HVAC. Απαραίτητη γνώση Autocad. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το link: https://gr.indeed.com/job/electrical-engineer-df862def02a80764Βιογραφικά στο hr( . papaki . }digea.gr. Περιοχή Μαρούσι
18709828/09/2022Η Tdelta Τεχνική Εταιρία με έδρα τα Οινόφυτα, ζητά Πολιτικό Μηχανικό, για πλήρη απασχόληση με γνώση στις μεταλλικές κατασκευές. Κύριες υποχρεώσεις είναι η μελέτη, ο προγραμματισμός, η επίβλεψη έργων και σύνταξη οικονομικών προσφορών. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6984632526/2262030824 Email : info( . papaki . }tdelta.gr
18709728/09/2022Το τεχνικό γραφείο Action Constructing με έδρα το Ρέθυμνο, αναζητάει Αρχιτέκτονα/Σχεδιαστή για μόνιμη συνεργασία πλήρους απασχόλησης στα γραφεία μας. Απαραίτητο το πτυχίο Αρχιτέκτονα, εμπειρία στην αρχιτεκτονική σύνθεση, καλή γνώση 2D/3D προγραμμάτων (AutoCAD,Sketchup ή και Archicad) και γνώση Αγγλικής γλώσσας.Πληροφορίες στο 2831057563 Αποστολή βιογραφικού με portfolio στο contact( . papaki . }action-constructing.com
18709628/09/2022Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο ή Ναυπηγό Μηχανολόγο για έργα εγκατάστασης αγωγών. Γνώση autocadκαι εμπειρία σε βιομηχανικά ενεργειακά και piping είναι επιθυμητή. Tηλ: 2106090877 Email: info( . papaki . }ecogastec.gr
18418728/09/2022Τεχνική Εταιρεία στην Ανω Ηλιούπολη αναζητά Μηχανικό με πολύ ικανοποιητικό μισθό για πενθήμερη οκτάωρη πρωινή full time απασχόληση, με ή χωρίς εμπειρία σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων, αποτυπώσεις, ΠΕΑ και ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων. Απαραίτητα να είναι κάτοχος αυτοκινήτου ή μηχανής. Αποστολή βιογραφικών: athang245( . papaki . }gmail.com
18707228/09/2022Τεχνικό γραφείο στην πλατεία της Κηφισιάς, αναζητά Αρχιτέκτονα/Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση (όχι εξωτερικό συνεργάτη). Το Γραφείο ασχολείται με τηνέκδοση αδειών, 3D, ρύθμιση αυθαιρέτων, στατικά (παρακαλώ αναγράψτε στο βιογραφικό σας αν έχετε Τ.Π.Υ.). Απαραίτητη γνώση Autocad.Βιογραφικά: ztexnikografeio( . papaki . }gmail.com Πληροφορίες: 6934116006
18582928/09/2022Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Έργων Υποδομής Τ.Ε. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο TEI, πτυχίο αγγλικών B2,γνώση Autocad 2D και καλή γνώση Windows 10, Ms Office. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
17868728/09/2022Τεχνική/Μελετητική εταιρεία Iδιωτικών έργων με έδρα την Αττική, ζητεί Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό, μέχρι 10ετούς εμπειρίας σε Οικοδομικά έργα για κάλυψη θέσης Mηχανικού (Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτων, έκδοση οικ. Αδειών, επιβλέψεις, σχεδίαση). Απαραίτητη πολύ καλή γνώση autocad και microsoft office.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: mail( . papaki . }ptb.gr
16572328/09/2022Από Τεχνικό Γραφείο στα βόρεια προάστια, ζητείται Αρχιτέκτων Μηχ/κός και Πολιτικός Μηχ/κός με γνώσεις ΝΟΚ και σχετική εμπειρία στη σύνθεση και την έκδοση αδειών δόμησης, τακτοποιήσεις, αυθαιρέτων, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών κλπ, για μόνιμη η μερική απασχόληση.Αποστολή βιογραφικών στο email: gkontaxi( . papaki . }otenet.gr
18708328/09/2022Αναζητούμε έμπειρο Πολιτικό Μηχανικό. Η θέση εργασίας αφορά την on-site διαχείριση έργων πολυτελών κατοικιών στην Κέρκυρα. Εκτός από την καθημερινή παρουσία στο έργο, απαιτεί συχνή επικοινωνία με την Αρχιτεκτονική ομάδα στην Αθήνα και τους τοπικούς υπεργολάβους και υπαλλήλους της εταιρείας.Αποστολή βιογραφικών: https://apply.workable.com/x-architecture/j/A9A54DA8CD/
18708228/09/2022Τεχνικό γραφείο στον Χολαργό ζητά, άμεσα για πλήρη απασχόληση Αρχιτέκτονα Μηχανικό/Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. με γνώσεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στη ρύθμισηαυθαιρέτων, στην έκδοση ΕΕΜΚ και ΗΤΚ. Απαιτούμενα προσόντα: μικρή επαγγελματική εμπειρία στο παραπάνω αντικείμενο, γνώση προγραμμάτων Autocad 2D, Windows.Αποστολή βιογραφικών : koxris1( . papaki . }gmail.com
18566228/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Υπομηχανικός με εμπειρία σε οικοδομικά έργα για μόνιμη εργασία σε τεχνική εταιρεία στην Αθήνα. Αριστη γνώση αγγλικών απαραίτητη καθώς και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου. Πληροφορίες: ΑΤΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ 6977213736 atris( . papaki . }atris.gr
11450628/09/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός/Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με πολύ καλή γνώση λογισμικού σχεδίασης Autocad και τουλάχιστον 2-ετή μελετητική εμπειρία,για πλήρη απασχόληση στην εταιρεία ΕΜΒΗΣ ΑΕ (http://emvis.gr/). Θα εκτιμηθεί θετικά εμπειρία ή/και εξειδίκευση σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης,επεξεργασίας υγρών/στερεών αποβλήτων. Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος στο email: hr-r( . papaki . }emvis.gr
5182128/09/2022Το αρχιτεκτονικό γραφείο VAP ARCHITECTS ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με άριστη γνώση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, σύνταξης διαγραμμάτων κάλυψης και λήψης οικοδομικώναδειών και λοιπών εγκρίσεων. Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής (γραπτά,προφορικά). Δυνατές οργανωτικές, επικοινωνιακές δεξιότητες και εμπειρία στον συντονισμόομάδας ως επικεφαλής. Αποστολή βιογραφικού, δείγματα δουλειάς στο info( . papaki . }vap-arch.gr με κωδικό PermArch.
18640628/09/2022Η τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Οργάνωση/Μελέτη/Εκτέλεση έργου/Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Συντονισμός συνεργείων. Προμετρήσεις, παραγγελίες, επιμετρήσεις υλικών. Κοστολόγηση. Αναφορές προόδου εργασιών. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ.Προϋπηρεσία επιθυμητή. Γνώση AUTOCAD 2D και 3D. Γνώση Η/Υ, MS Office. Αποστολή Βιογραφικών: jobs( . papaki . }Technek.gr
18685328/09/2022Από Τεχνική εταιρεία ζητείται Σχεδιαστής με άριστη γνώση αρχιτεκτονικού σχεδίου_AUTOCAD. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: info( . papaki . }office56tsp.gr
15787728/09/2022Από τεχνική εταιρεία με έδρα στο Χαλάνδρι ζητείται Μηχανολόγος για έργα στην Αττική - Βοιωτία. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο secretary( . papaki . }vasartis.com
18708028/09/2022Η ElxisGroup αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό με άριστη γνώστη της Αγγλικής γλώσσας για την διαχείριση και δημιουργία ποιοτικού τεχνικού περιεχομένου για τις διεθνείς διαδικτυακές πλατφόρμες ενημέρωσης Πολιτικών Μηχανικών της εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών: careers( . papaki . }elxisgroup.com
18707826/09/2022Οικοδομικό Συγκρότημα Γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, ζητά να προσλάβει Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε., κάτοχο πτυχίου Proffeciency,με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων κατά προτίμηση μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info( . papaki . }athenstower.gr μέχρι τις 17/10/2022
18707726/09/2022Ζητείται Υπάλληλος με άριστη γνώση του Ε-adeies και λοιπών ηλεκτρονικών διαδικασιών, για άμεση και πλήρη απασχόληση σε Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κηφισιά.Ε-mail: ckamarinos( . papaki . }gmail.com
18707626/09/2022Ζητείται έμπειρος Αρχιτέκτονας ή Σχεδιαστής, με γνώση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άριστη γνώση του Autocad ή και του Archicad. Για άμεση και πλήρη απασχόλησησε γραφείο στην Κηφισιά. Ε-mail: ckamarinos( . papaki . }gmail.com
18706626/09/2022Υπεύθυνος Ποιοτικού Έλεγχου ζητείται: Μηχανικός ή Γεωλόγος ή απόφοιτος άλλων θετικών επιστημών για απασχόληση στον ποιοτικό έλεγχο σε λατομείο στα Δωδεκάνησα. Τυπικά Προσόντα: Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Περιγραφή Θέσης: Έλεγχος ποιότητας προϊόντων, Επιστημονική/τεχνική κάλυψη σε ανάγκεςλειτουργίας του λατομείου. Βιογραφικά στο: Email:kthesisassis2( . papaki . }gmail.com
6192126/09/2022Η εταιρεία GEOMATICS AE ζητεί διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό για απασχόληση σε αντικείμενα φωτογραμμετρίας - GIS. Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία σε διαδικασίες φωτογραμμετρικής επεξεργασίας (αεροτριγωνισμοί, αποδόσεις, παραγωγή DTM, ορθοφωτοχαρτών) και καλή γνώση Autocad. Η γνώση Αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση info( . papaki . }geomatics.gr με αναφορά "ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ"
17904626/09/2022Η εταιρεία ΔΙΟΝ Τεχνική Α.Ε. με κύριο αντικείμενο εργασίας τη συντήρηση οδών, αναζητά Μηχανικό Τεχνικού Γραφείου για την περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου. Ρόλος:Υποστήριξη τεχνικού γραφείου, Επιμετρήσεις/Πιστοποιήσεις. Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-5 ετών σε έργα οδοποιίας ή/και συγκοινωνιακά. Αποστολή βιογραφικών: social( . papaki . }dionsa.com Τηλεφωνική επικοινωνία: 2102847332
18694026/09/2022Η Royal Investments Group I.K.E με έδρα στη Γλυφάδα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό - Μηχανικό Εργοταξίου πλήρους απασχόλησης με εμπειρία στην επίβλεψη τεχνικών έργων.Αρμοδιότητες: Επίβλεψη, συντονισμός & διαχείριση εργοταξίου. Σύνταξη αναφορών, χρονοδιαγραμμάτων, επιμετρήσεων, κοστολογήσεων. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, απαραίτητη η σφραγίδα. Γνώση Η/Υ (MS Office, Autocad). Αποστολή βιογραφικών: katerina_andreakou( . papaki . }hotmail.com /engineers( . papaki . }rrg.gr
17445926/09/2022Ζητείται έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, από την κατασκευαστική εταιρεία MALO DEVELOPMENT με σχετική εμπειρία στην oργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη κτιριακών έργωνσε όλη την Ελλάδα. Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων cad θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: pzantiotis( . papaki . }malo.gr
14005226/09/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Γραμματεία λογιστηρίου για παρακολούθηση συμβάσεων, καρτελών και υπολοίπων. Αποστολή βιογραφικών στοmail:pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
18624926/09/2022Ζητείται έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, από την κατασκευαστική εταιρεία MALO DEVELOPMENT για την πλήρωση θέσης Μηχανικού Προμηθειών. Σχετική εμπειρία σε σύνταξη προμετρήσεων, προσφορών και τευχών δημοπράτησης θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: pzantiotis( . papaki . }malo.gr
11172409/09/2022Σύμβουλοι Διαχείρισης Έργων με ειδίκευση στη διαχείριση συμβάσεων, διαχείριση απαιτήσεων και επίλυση διαφορών ζητά Μηχανικό ΑΕΙ για συνεργασία.Απαραίτητα η καλή γνώση Αγγλικών και χρήση H/Y. Τηλ. 2110125031, Fax : 211 0125031, E-mail: info( . papaki . }promas.gr
18697909/09/2022Η NFC Nikos Fourlemadis Constructions (www.nikosfourlemadis.com) ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία, για πλήρη ή μερική απασχόληση. Απαραίτητη γνώση: Autocad και/ή ArchiCad, 3d σχεδιασμός και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Αποστολή CV και portfolio στο career( . papaki . }nikosfoulremadis.com
18188909/09/2022Τεχνική Εταιρία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για στελέχωση οικοδομικού έργου στην Πάτμο. Αρμοδιότητες: Προγραμματισμός εργασιών, παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος, διαχείριση υπεργολάβων και λοιπών συνεργείων, παραγγελίες υλικών, επιμετρήσεις εργασιών και σύνταξη λογαριασμού. Προσόντα: πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού/άριστη γνώση AutoCAD, Office & MS Project/δίπλωμα οδήγησης & IX. Αποστολή βιογραφικών στο Ε-mail: info( . papaki . }mskat.gr
18417509/09/2022H ARCHICON αναζητεί Αρχιτέκτονες για πλήρη ή μερική απασχόληση σε μελέτη και σχεδίαση, κυρίως έργων εμπορικού χαρακτήρα (προτίμηση στην πλήρη απασχόληση).Το γραφείο βρίσκεται μεταξύ Ζωγράφου και Καισαριανής. Απαραίτητη 3ετή εμπειρία και πολύ καλή γνώση AutoCAD. Θα εκτιμηθούν οι γνώσεις σε Revit και ΓΟΚ/ΝΟΚ.Βιογραφικό ή οποιαδήποτε απορία σας: archicon.sam( . papaki . }gmail.com
18699509/09/2022Eργοδηγός εργοταξίου ζητείται από τεχνική εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. για επίβλεψη εργοταξίου ιδιωτικού/δημόσιου έργου στη Κρήτη.Βιογραφικά στο email: michanikoi( . papaki . }ergokaloudakis.gr Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010
11913509/09/2022Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από Τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση Δημόσιωνκαι Ιδιωτικών έργων. Βιογραφικά στο email. michanikoi( . papaki . }ergokaloudakis.gr Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 Fax: 2810261010
18697409/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο LKMK architects αναζητά Senior Architect, με ευχέρεια σε όλα τα στάδια της σύνθεσης και 5+ χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες και στην έκδοση αδειών (ΝΟΚ). Αριστη γνώση προγραμμάτων Autocad, Office & Sketchup. Βιογραφικό και portfolio στη διεύθυνση cv( . papaki . }lkmk.gr
14933508/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτων από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Ηλιούπολη. Επιθυμητή η καλή γνώση autocad. Αποστολή βιογραφικού προς κα. Φουντουκίδου Φαίδρα στο: info( . papaki . }texka.gr
18517408/09/2022Κατασκευαστική εταιρεία (Αθήνα, Νότια Προάστια) ζητάει Πολιτικό Μηχανικό με προϋπηρεσία στην έκδοση οικοδομικών αδειών (θέση γραφείου). Απαιτούνται πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας για την αδειοδότηση βιομηχανικών κτιρίων και του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), άριστη γνώση Autocad, Revit (προαιρετικά), Αγγλικών και Η/Υ (MS Office).Αποστολή Βιογραφικών στο email: g.boura( . papaki . }whitestone-europe.com
16698108/09/2022Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία στα Νότια προάστια Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε Αρχιτεκτονική σύνθεση - Μελέτη εφαρμογής -Επιβλέψεις, γνώση autocad και NOK για μόνιμη απασχόληση, (όχι εξωτερική συνεργασία) με ΑΠΥ. E-mail smoure( . papaki . }tee.gr
11625808/09/2022Ζητείται Υπάλληλος για εργασία γραφείου και εξωτερικές εργασίες σε τεχνικό γραφείο στο Κάτω Χαλάνδρι. Μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητα άδεια οδήγησης μηχανής και αυτοκινήτου.Βιογραφικά στο email: axonmel( . papaki . }tee.gr
15833808/09/2022Πολιτικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός ή Υπομηχανικός ζητείται για την στελέχωση τεχνικού γραφείου μελετών στο Κάτω Χαλάνδρι. Μόνιμη απασχόληση.Βιογραφικά στο email: axonmel( . papaki . }tee.gr
18656408/09/2022Η Τεχνική εταιρεία anegersi ασχολείται με συστήματα καλύψεων και αναζητά Μηχανικό για την θέση Technical Sales manager με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού,ελάχιστη εμπειρία 5 ετών, γνώση CAD, MSOffice. Αριστη γνώση Αγγλικών (θα εκτιμηθεί γνώση Γερμανικών). Αποστολή βιογραφικού στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
17002208/09/2022Η Τεχνική εταιρεία anegersi αναζητά για άμεση πρόσληψη, Σχεδιαστή ή Αρχιτέκτονα για σχεδιασμό, μελέτες και παρουσιάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD και φωτορεαλισμού (Revit, Rhino, AutoCAD, 3d Studio Max, V-Ray, Photoshop). Αποστολή βιογραφικού, portfolio στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
13155108/09/2022Τεχνικό γραφείο που εδρεύει στο Χολαργό, με αντικείμενο στατικές μελέτες κτιρίων και επίβλεψη φέροντος οργανισμού, προσφέρει δύο θέσεις εργασίας για Πολιτικό Μηχανικό: α) με πενταετή εμπειρία σε στατικές μελέτες β) με ή χωρίς εμπειρία. Επικοινωνία: sodedes( . papaki . }yahoo.gr
13949108/09/2022Τεχνική Εταιρεία Μελετών ζητεί Υδραυλικό Πολιτικό Μηχανικό, με άριστη γνώση MSOffice και AutoCAD, πολύ καλή αγγλικών, καλή σχετικού λογισμικού (EPANET, HEC-RAS κ.λπ.)και μικρή εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων. Βιογραφικά: ypodomi( . papaki . }tee.gr.
7487508/09/2022Ζητείται Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια από την τεχνική εταιρεία ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ. Επιθυμητή εμπειρία σε κτιριακά - Η/Μ - ενεργειακά έργα. Βιογραφικά στο info( . papaki . }electromec.gr υπόψη Π.Μ.
15988208/09/2022Ενεργειακή εταιρεία με έδρα την Αθήνα, αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας, για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο jobs( . papaki . }eren.com.gr, με την ένδειξη : 2209 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
18688108/09/2022Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, αναζητά για την στελέχωση της πτυχίο ΜΕΚ Δ' στην κατηγορία Η/Μ. Email Επικοινωνίας: info( . papaki . }apsidatexniki.gr
18688008/09/2022Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, αναζητά για την στελέχωση της πτυχίο ΜΕΚ Δ' στις κατηγορίες Οδοποιία και Οικοδομικά και ΜΕΚ Γ' στην κατηγορία Υδραυλικά.Email Επικοινωνίας: info( . papaki . }apsidatexniki.gr
18599608/09/2022Τεχνική εταιρεία με έδρα στην περιοχή του Γέρακα Αττικής αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. για εργασία γραφείου. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Π.Ε, γνώση στην διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών (e-adeies), καλή γνώση αγγλικών (B2), καλή γνώση Η/Υ(MS OFFICE), καλή γνώση AUTOCAD. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info( . papaki . }edil.gr (Κωδικός Θέσης EDIL_ATHENS_POL_08_09)
16266108/09/2022Ζητείται Πολεοδόμος Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση από Τεχνικό Γραφείο στο Κάτω Χαλάνδρι με εμπειρία σε πολεοδομικές μελέτες.Βιογραφικά στο email: axonmel( . papaki . }tee.gr
17364408/09/2022Ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός ή Υπομηχανικός με εμπειρία σε κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών για μόνιμη απασχόληση από Τεχνικό Γραφείο στο Κάτω Χαλάνδρι.Βιογραφικά στο email: axonmel( . papaki . }tee.gr
18697707/09/2022Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα: Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς, με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη κυκλοφοριακών μοντέλων μεταφορών. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση αγγλικών, λογισμικών μοντέλων (κατά προτίμηση VISUM/VISSIM), AutoCad και GIS. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p_dimopoulou( . papaki . }systema.com.gr.
18249407/09/2022Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα: Πολιτικούς ή Τοπογράφους Μηχανικούς, με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες οδοποιίας ή/και σιδηροδρομικές μελέτες. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση αγγλικών, AutoCad, ΟΔΟΣ. Eπιθυμητή η ευχέρεια στη χρήση CIVIL 3D.Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p_dimopoulou( . papaki . }systema.com.gr
12197607/09/2022Από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ζητούνται :Προϊστάμενος λογιστηρίου με ανάλογη εμπειρία και Βοηθός λογιστή με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη εργασία.Βιογραφικά στο email : info( . papaki . }erteka.gr Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774
18233107/09/2022Ζητείται Μηχανικός Η/Υ ή Απόφοιτος Πληροφορικής για πλήρη απασχόληση σε μελετητική εταιρεία, με τομείς αρμοδιότητας εργασίες ΙΤ (τεχνική υποστήριξη συστημάτων, διαχείριση emails, servers, κλπ) και πώληση λογισμικών (εξυπηρέτηση πελατών, reports, κλπ). Απαραίτητη άριστη γνώση αγγλικής. Σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί.Αποστολή βιογραφικών στο email cv( . papaki . }planitiki.gr Τηλ: 210 6435005
18697607/09/2022Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων στο Σύνταγμα επιθυμεί την πρόσληψη για μόνιμη απασχόληση Απόφοιτου Μηχανικού. Απαραίτητη η γνώση microsoft office, Autocad, άριστη γνώση αγγλικώνκαι δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }property-solutions.gr
16223807/09/2022Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων στο Σύνταγμα επιθυμεί την πρόσληψη για μόνιμη απασχόληση Mηχανικού με προϋπηρεσία στον χώρο τουλάχιστον 3 ετών (τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ΠΕΑ, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, τεχνικούς ελέγχους, αυτοψίες, αποτυπώσεις). Απαραίτητη η γνώση ms office, Autocad, άριστη γνώση αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης.Θα εκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στην εκτίμηση ακινήτων. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }property-solutions.gr
17300907/09/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕΙ για εργασία στην περιοχή της Σίνδου, ως βοηθός υπευθύνου σε βιομηχανοστάσιο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών κλπ. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης, καλή γνώση Αγγλικών, Ms office, Autocad.Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail info( . papaki . }tekthessalonikis.com ή στο Fax 2310283932
14774407/09/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά επιβλέποντα Μηχανικό για ιδιωτικά έργα, για μόνιμη απασχόληση. Προσόντα & προϋποθέσεις: 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Γνώση Autocad. Κάτοχος μέσου μεταφοράς. Γνώση σύνταξης προϋπολογισμών και επιμετρήσεων.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }symm3try.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 02 - A3
13049407/09/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη απασχόληση ή συνεργασία. Προσόντα & προϋποθέσεις: 3 χρόνιαεπαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Αριστη γνώση Autocad & NOK. Καλή γνώση σε τακτοποιήσεις και αδειοδοτήσεις ακινήτων.Αποστολή βιογραφικών στο email: symm3tryarch( . papaki . }gmail.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 01 - A4
17016107/09/2022Τεχνικό γραφείο στον Πειραιά ζητά για πλήρη απασχόληση Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. ή απόφοιτο από ΤΕΙ Δομικών έργων με μικρή εργασιακή εμπειρία και γνώσεις σχεδίου, Autocad και Windows Office. Προαιρετική η γνώση αποτυπώσεων, νομοθεσίας και διαχείρισης της πλατφόρμας του ΤΕΕ. Επικοινωνία: sotirismantouvalos( . papaki . }gmail.com
18697207/09/2022Η Ylicon Trading M.I.K.E. με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για άμεση πρόσληψη και απασχόληση, με εμπειρία/εξειδίκευση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά) και τη δυνατότητα συγγραφής μελετών και ηλεκτρολογικών σχεδίων. Καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση Γερμανικών.Το email για την αποστολή βιογραφικών είναι: info( . papaki . }ylicontrading.com
15225507/09/2022Το γραφείο Arch Group, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με 5+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας για συμμετοχή σε μελέτες μεγάλων ξενοδοχειακών έργων. Απαραίτητη η γνώση νομοθεσίας και η εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής. Επίσης θα ζητηθεί καλή γνώση προγραμμάτων AutoCad, SketchUp, Photoshop & InDesign.Aποστoλή βιογραφικών: archgroup( . papaki . }archgroup.gr, με κωδικό θέσης Α01
18613107/09/2022Η Τεχνική Εταιρεία SYNERGA με έδρα τη Ρόδο αναζητά Πολιτικό Μηχανικό, Αρχιτέκτονα ή Διακοσμητή με γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCAD- SketchUp-Lumion)για να ενταχθεί στο δυναμικό της. Aποστολή Βιογραφικών: synergainfo( . papaki . }gmail.com /Τηλ. Επικοινωνίας: 2241305102, 6932401285
6893807/09/2022Το Γραφείο Arch Group, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με 10+χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως project architect σε μελέτες ξενοδοχειακών έργων. Απαραίτητα προσόντα: γνώση νομοθεσίας, εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής, οργάνωσης της μελετητικής ομάδας. Επίσης απαιτείται γνώση προγραμμάτων AutoCad, SketchUp, Photoshop, InDesign.Βιογραφικά και δείγμα δουλειάς στη διεύθυνση archgroup( . papaki . }archgroup.gr, με Κωδ. Θέσης Α02
18680307/09/2022Τεχνική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια, ζητεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με σχετική εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών,την πολεοδομική νομοθεσία ΓΟΚ/ΝΟΚ, την ρύθμιση αυθαιρέτων, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Απαραίτητη η γνώση Autocad, Office και Αγγλικών.Αποστολή βιογραφικών στο email: cv( . papaki . }idconstruction.gr
18696907/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία στο Κορωπί Αττικής για Παρακολούθηση Τεχνικών Έργων στην Αττική. Σύνταξη Προσφορών, Επιμετρήσεις κλπ.Απαιτείται προϋπηρεσία στον τομέα. Προσφέρεται ανταγωνιστικός μισθός κατόπιν μηνιαίας έκδοσης ΤΠΥ, ΙΧΕ, κινητό, bonus παραγωγικότητας.Καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές.Πληροφορίες στο info( . papaki . }ekkaf.gr
18624907/09/2022Ζητείται έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, από την κατασκευαστική εταιρεία MALO DEVELOPMENT με σχετική εμπειρία στην οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη κτιριακών έργωνσε όλη την Ελλάδα. Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων cad θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: pzantiotis( . papaki . }malo.gr
7249307/09/2022Ζητείται για άμεση πρόσληψη Πολιτικός Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Μηχανικός για πλήρη απασχόληση σε τεχνικό γραφείο στην Αμοργό. Απαιτείται πολύ καλή γνώση autocad και εμπειρία σε τοπογραφικά και αρχιτεκτονικές μελέτες. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 2285072011 Κιν: 6972819975 e-mail: marystoyr( . papaki . }gmail.com
16674106/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners, για το τμήμα μελετών εφαρμογής, αναζητά για μόνιμη συνεργασία Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 15 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες εφαρμογής. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και σχεδιαστικών προγραμμάτων.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18677906/09/2022Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Απόφοιτο ΤΕΙ, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε θέματα ΝΟΚ, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικώναδειών και στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών. Απαραίτητη η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18676506/09/2022Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε. με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ergoroh-ate.gr
8285906/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας/Πολιτικός Μηχανικός με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία, για πλήρη απασχόληση σε αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αμοργό, με πολύπλευρο αντικείμενο απασχόλησης. Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD, Sketchup, Office καθώς και η άριστη νομοθετική κατάρτιση σε ΝΟΚ.Αποστολή βιογραφικών : sendyourcvhere.amorgos( . papaki . }gmail.com Τηλ. Επικοινωνίας 6977840683
17104106/09/2022Τεχνική Εταιρεία Α.Ε. με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό/Αρχιτέκτονα με προϋπηρεσία στον χώρο. Θέματα απασχόλησης (έκδοση αδειών, ενεργειακών πιστοποιητικών, αυθαίρετα, κλπ). Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. Αμεση Πρόσληψη. Τηλ. Επικοινωνίας 2103300352Ε-mail : info( . papaki . }climaline.gr
17816806/09/2022Τεχνικό γραφείο στην Αθήνα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε/Τ.Ε ή Αρχιτέκτων με αντικείμενο τις Οικοδομικές Αδειες, ΗΤΚ, ΕΕΜΚ, ρυθμίσεις αυθαιρέτων.Ε-Mail : ntikekat( . papaki . }gmail.com
16287806/09/2022Ζητείται Μηχανικός ή Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια με εμπειρία σε εκπόνηση αρχιτεκτονικών ή/και στατικών σχεδίων για έκδοση αδειών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων & επιβλέψεις κτιριακών έργων, για απασχόληση σε τεχνικό γραφείο που εδρεύει στα νότια προάστια. Αποστολή βιογραφικών στο elma9599( . papaki . }gmail.com
18697506/09/2022H ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε. Προκατασκευασμένα σπίτια με έδρα στο Βιομηχανικό Πάρκο στο Μαρκόπουλο Αττικής αναζητά για μόνιμη εργασία, Εργοδηγό εργοταξίου, με μεγάλη εμπειρία οικοδομήςστα εργοτάξια, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μηχανικοί κ.α.). Τα έργα βρίσκονται εντός Ελλάδος. Μισθός ικανοποιητικός. Αποστολή βιογραφικών στο tech( . papaki . }kofinas.gr
18685306/09/2022Από Τεχνική εταιρεία ζητείται Σχεδιαστής με άριστη γνώση αρχιτεκτονικού σχεδίου_AUTOCAD. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: info( . papaki . }office56tsp.gr
18696706/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε γραφείο μελετών Δημοσίων Έργων με έδρα την Πάτρα. Πληροφορίες στα 6944521921 και 6972445145.
18693406/09/2022Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα στον Βόλο, ζητείται Μηχανικός ΤΕΙ/ΑΕΙ ή άτομο με σχετικές γνώσεις Η.Υ. (Σχεδιαστικά προγράμματα, office, email) για εργασία στο γραφείο υποστήριξη τεχνικών έργων. Επικοινωνία/βιογραφικά στο: etsirnovas( . papaki . }gmail.com
18693306/09/2022Από Τεχνικό Γραφείο στη Βάρη Αττικής ζητείται Μηχανικός για μόνιμη εργασία σε εργασίες πεδίου (αποτυπώσεις οικοπέδων - γηπέδων - κτιρίων, AsBuilt, χαράξεις). Εμπειρία δεν είναι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικού στο email: topopraxis( . papaki . }gmail.com Τηλ: 2130231529
18696405/09/2022H Μελετητική εταιρεία Seeman Environmental, με έδρα στην Ανοιξη Αττικής, αναζητεί Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολεοδόμο/Χωροτάκτη με εξειδίκευση στο GIS.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }seeman.gr
17932705/09/2022H Μελετητική εταιρεία Seeman Environmental, με έδρα στην Ανοιξη Αττικής, αναζητεί Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση σε μελέτες υδραυλικών έργων (οριοθέτηση/ διευθέτηση ρεμάτων, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων κλπ). Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }seeman.gr
7067605/09/2022Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Ιnterior Designer, ή Aρχιτέκτονα με σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίασε μελέτες interior design. Απαραίτητη η άριστη γνώση 2D και 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678605/09/2022Tο Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678505/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, παρουσιάσεις και ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση μεταπτυχιακές σπουδές στο αρχιτεκτονικό design, και άριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων και φωτορεαλισμού.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
16922305/09/2022Από Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε εργασία πεδίου σε οικοδομικά - ανακαινίσεις, προμετρήσεις, επιμετρήσεις,καλή γνώση AutoCAD, Αγγλικών και Ms Office στη Σαντορίνη. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }pan-tex.gr
18337605/09/2022Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται: Μηχανολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία και Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }solis.com.gr
18693105/09/2022Τεχνική εταιρία με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής ζητά Πολιτικό Μηχανικό και εργοδηγό με εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο v.infinity( . papaki . }yahoo.com.
17211805/09/2022Τεχνικό γραφείο στην Καλλιθέα (www.planstract.gr) ζητεί Απόφοιτο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 7μηνη απασχόληση. Επιθυμητή άριστη χρήση autocad, ms office. Αποστολή βιογραφικών στο mch( . papaki . }planstract.gr
18057305/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, ως συνεργάτης σε τεχνικό γραφείο, με έδρα στη Ν. Σμύρνη, για μερική απασχόληση (με ευέλικτους όρους), με καλή γνώση του Ν.4495/17περί αυθαιρέτων και ικανότητα σύνταξης ηλεκτρονικής ταυτότητας (προαιρετική η γνώση ν.ο.κ για έκδοση οικοδομικών αδειών και η δυνατότητα επίβλεψης εργοταξίου).Τηλ. Επικοινωνίας:6972281101 Mail: antscape15.1( . papaki . }gmail.com
18663705/09/2022Η DAY GROUP αναζητά Εργοδηγό Οικοδομικών Εργασιών σε συγκρότημα πολυκατοικιών στη Βούλα. Προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΙ (επιθυμητό). Πενταετή προϋπηρεσία σε οικοδομικά έργαυψηλών προδιαγραφών. Γνώση AutoCAD, MS Office συνεκτιμάται. Αρμοδιότητες: Επίβλεψη και συντονισμός εργοταξίου και συνεργείων. Η θέση προϋποθέτει χειρωνακτικές εργασίες. Βιογραφικά, συστατικές office( . papaki . }otenet.gr
16768605/09/2022Από την εταιρεία R.C.TECH (www.rctech.gr) ζητείται Πολιτικός Μηχανικός προς ένταξη στο κατασκευαστικό τμήμα της εταιρείας για έργα εντός Αττικής.Ελάχιστη απαιτούμενη κατασκευαστική εμπειρία 5 ετών σε επίβλεψη ιδιωτικών κτιριακών έργων υψηλών προδιαγραφών.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }rctech.gr
18696205/09/2022Η εταιρεία ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. ΜΣΜ Consulting, ζητεί να προσλάβει Διπλωματούχο Μηχανικό με 5ετή εμπειρία σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Κυκλοφοριακές/Συγκοινωνιακές Μελέτες. Επικοινωνία/αποστολή βιογραφικών: Ασκληπιού 26-28, Αθήνα ΤΚ 106 80, 210 3606752, mmat( . papaki . }otenet.gr ή info( . papaki . }msmconsulting.gr
16041805/09/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός Απόφοιτος ΑΕΙ για Τεχνική εταιρεία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ilissosate.grΤηλ. Επικοινωνίας: 2106561720 Fax. 2106561729
15469605/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πρόσληψη, με εμπειρία σε διαχείριση Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα, επίβλεψη- κατασκευή, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσίες, γνώση Autocad και erp της ace hellas, επιμέτρηση και σύνταξη λογαριασμών - ΑΠΕ. Μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ανωτέρω πεδίο.Αποστολή βιογραφικών: hr( . papaki . }stathiskokkinis.com
18693005/09/2022Το Aρχιτεκτονικό γραφείο Ρόη Γιαννοπούλου Αρχιτέκτονες Ε.Ε. από Αθήνα αναζητεί Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαιτούνται άριστες γνώσειςσε AutoCAD, Revit, Photoshop, Illustrator, Microsoft Office, Revit+Εnscape/3D Studio Max+V-ray, Αγγλική γλώσσα, 3ετής εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, γραφιστικές ικανότητες. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο email: info( . papaki . }roigiannopoulou.com
15606405/09/2022Ζητείται από την τεχνική εταιρεία ΝΒ ΤΕΧΝΙΚΗ με έδρα στα νότια προάστια Αρχιτέκτονας/Αρχιτεκτόνισσα, Διπλωματούχος Μηχανικός, για συνεργασία με άριστη γνώση Αutocad και προγραμμάτων φωτορεαλισμού και πολύ καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Aποστείλετε βιογραφικό στο email nbtexniki( . papaki . }gmail.com
18559205/09/2022Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες (2 θέσεις) + Πολεοδόμος-Χωροτάκτης-GIS expert (1 θέση) ζητoύνται από την GIMISIS + ASSOCIATES για πλήρη απασχόληση.Απαιτούνται: Σπουδές Πολεοδόμου-Χωροτάκτη (BA ή MSc)/MSc Γεωπληροφορικής, Συνδυαστική σκέψη, Προσαρμοστικότητα. Επιθυμητά: Αντίληψη πολεοδομικής-χωροταξικής νομοθεσίας, AutoCAD, MS Project.Προσφέρονται: Αμεση πρόσληψη, Σταθερότητα, Ομαδικό πλαίσιο συνεργασίας, Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.Επικοινωνία: hr( . papaki . }pgimisis.gr, 2108316398
18146502/09/2022Ζητείται Δασολόγος ή Γεωπόνος με ΜΕΚ Δ΄ στην κατηγορία έργων Πρασίνου για την στελέχωση ΜΕΕΠ της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Πληροφορίες: 6942013217 κο Κωνσταντόπουλο
18692902/09/2022H SOVEL μέλος του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για να γίνει μέλος της ομάδας μας, στο εργοστάσιο μας στον Αλμυρό Μαγνησίας.O ρόλος θα συμβάλλει στη συνολική ηλεκτρολογική συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας δίνοντας έμφαση στους κανονισμούς Υγείας και Ασφάλειας.Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων https://tinyurl.com/SOVEL- ELECTRICAL-ENGINEER
18636602/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με τουλάχιστον 2 έτη Κατασκευαστικής εμπειρίας και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }act.com.gr
8975002/09/2022Διοικητικός/η Υπάλληλος ζητείται για Τμήμα Προμηθειών & Γραμματειακή υποστήριξη Μελετητικού τμήματος Τεχνικής εταιρείας με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσία ή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
15825502/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων & Ιδιωτικών Κτιριακών έργων στην Αττική ζητεί να προσλάβει Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ για επίβλεψη έργων.Προϋπηρεσία συνεκτιμάται δεν απαιτείται. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : hr.epcla( . papaki . }gmail.com
18539402/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε Τεχνικό Γραφείο στο Βόλο. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων απαραίτητη.Αποστολή βιογραφικών στο arhtechv( . papaki . }gmail.com
17902602/09/2022Ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων (σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φακέλων δημοπρασιών) από Τεχνική Εταιρεία στα Βόρεια Προάστια Αττικής.Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
17446202/09/2022Από την εταιρεία ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί με Μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του Δομοστατικού και εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών.Απαραίτητη η γνώση των προγραμμάτων SAP, ETABS και RAF. Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών στη διεύθυνση: targethome1943( . papaki . }gmail.com
18168702/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Εργοδηγούς Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικώνμε ελάχιστη εργοταξιακή εμπειρία 3 έτη στην κατασκευή κτιριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών : e-mail :hr( . papaki . }odysseas.gr
15457602/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών: e-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
14855602/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών: e-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
16540202/09/2022Ζητούνται Μηχανικοί με εργοταξιακή εμπειρία σε Δημόσια Έργα (αστικών αναπλάσεων, οδοποιίας και υδραυλικών) από Τεχνική Εταιρεία στα Β. Προάστια Αττικής.Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
11340602/09/2022Η ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές ζητά Διπλωματούχους Μηχανικούς, ως ασφαλιστικούς πραγματογνώμονες στην Αθήνα για σταθερή συνεργασία. Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 χρόνια, Αγγλικά, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, ΙΧΕ, δυνατότητα μετακινήσεων. CV: jobs( . papaki . }mentor-sa.gr
18623502/09/2022Η εταιρεία ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ζητά Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε μελέτες οδοποιίας. Εκτιμάται επιπρόσθετα η γνώση τουπρογράμματος της Autodesk Civil 3D. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : valia( . papaki . }planitiki.gr
18482402/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός με 4 χρόνια προϋπηρεσία. Απαιτούνται : Εμπειρία στη διαχείριση έργου από μελέτη έως κατασκευή. Γνώση ΝΟΚ, κανονισμώνκαι διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών. Εμπειρία στο συντονισμό και την οργάνωση εργοταξίου. Κατάρτιση Technical Due Diligence.Γνώσεις: Autocad, Photoshop, 3D Studio Max, V-RAY, Αγγλικά. Aμεση πρόσληψη. Βιογραφικά: kelly( . papaki . }s-archetype.com
12907202/09/2022Ζητείται από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά), Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος με 3-5 έτη εμπειρίας σε επίβλεψη οικοδομικών έργων εντός Αττικής. Αντικείμενο εργασίας: επίβλεψη έργου, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }ergmasintechniki.gr
18696001/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας από τεχνικό γραφείο στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής, για πλήρη απασχόληση. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Γνώση Ν.Ο.Κ. θα εκτιμηθεί.Αποστολή βιογραφικών: dionisis_l( . papaki . }yahoo.gr
16018101/09/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Μηχανικό για τεχνική γραμματεία - μελέτες, με γνώση MS Office & AutoCad, οργανωτικότητα, επικοινωνιακό, υπεύθυνο, κάτοικο ευρύτερης περιοχής.Αποστολή βιογραφικών στο mailto:pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
15466101/09/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ, με γνώσεις AutoCAD, 4Μ, MS Office, δίπλωμα οδήγησης, κάτοικο ευρύτερης περιοχής.Αποστολή βιογραφικών στο mail:pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
13155108/09/2022Τεχνικό γραφείο που εδρεύει στο Χολαργό, με αντικείμενο στατικές μελέτες κτιρίων και επίβλεψη φέροντος οργανισμού, προσφέρει δύο θέσεις εργασίας για Πολιτικό Μηχανικό: α) με πενταετή εμπειρία σε στατικές μελέτες β) με ή χωρίς εμπειρία. Επικοινωνία: sodedes( . papaki . }yahoo.gr
13949108/09/2022Τεχνική Εταιρεία Μελετών ζητεί Υδραυλικό Πολιτικό Μηχανικό, με άριστη γνώση MSOffice και AutoCAD, πολύ καλή αγγλικών, καλή σχετικού λογισμικού (EPANET, HEC-RAS κ.λπ.)και μικρή εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων. Βιογραφικά: ypodomi( . papaki . }tee.gr.
7487508/09/2022Ζητείται Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια από την τεχνική εταιρεία ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ. Επιθυμητή εμπειρία σε κτιριακά - Η/Μ - ενεργειακά έργα. Βιογραφικά στο info( . papaki . }electromec.gr υπόψη Π.Μ.
15988208/09/2022Ενεργειακή εταιρεία με έδρα την Αθήνα, αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας, για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο jobs( . papaki . }eren.com.gr, με την ένδειξη : 2209 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
18688108/09/2022Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, αναζητά για την στελέχωση της πτυχίο ΜΕΚ Δ' στην κατηγορία Η/Μ. Email Επικοινωνίας: info( . papaki . }apsidatexniki.gr
18688008/09/2022Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, αναζητά για την στελέχωση της πτυχίο ΜΕΚ Δ' στις κατηγορίες Οδοποιία και Οικοδομικά και ΜΕΚ Γ' στην κατηγορία Υδραυλικά.Email Επικοινωνίας: info( . papaki . }apsidatexniki.gr
18599608/09/2022Τεχνική εταιρεία με έδρα στην περιοχή του Γέρακα Αττικής αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. για εργασία γραφείου. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Π.Ε, γνώση στην διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών (e-adeies), καλή γνώση αγγλικών (B2), καλή γνώση Η/Υ(MS OFFICE), καλή γνώση AUTOCAD. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info( . papaki . }edil.gr (Κωδικός Θέσης EDIL_ATHENS_POL_08_09)
16266108/09/2022Ζητείται Πολεοδόμος Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση από Τεχνικό Γραφείο στο Κάτω Χαλάνδρι με εμπειρία σε πολεοδομικές μελέτες.Βιογραφικά στο email: axonmel( . papaki . }tee.gr
17364408/09/2022Ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός ή Υπομηχανικός με εμπειρία σε κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών για μόνιμη απασχόληση από Τεχνικό Γραφείο στο Κάτω Χαλάνδρι.Βιογραφικά στο email: axonmel( . papaki . }tee.gr
18697707/09/2022Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα: Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς, με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη κυκλοφοριακών μοντέλων μεταφορών. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση αγγλικών, λογισμικών μοντέλων (κατά προτίμηση VISUM/VISSIM), AutoCad και GIS. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p_dimopoulou( . papaki . }systema.com.gr.
18249407/09/2022Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα: Πολιτικούς ή Τοπογράφους Μηχανικούς, με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες οδοποιίας ή/και σιδηροδρομικές μελέτες. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση αγγλικών, AutoCad, ΟΔΟΣ. Eπιθυμητή η ευχέρεια στη χρήση CIVIL 3D.Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p_dimopoulou( . papaki . }systema.com.gr
12197607/09/2022Από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ζητούνται :Προϊστάμενος λογιστηρίου με ανάλογη εμπειρία και Βοηθός λογιστή με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη εργασία.Βιογραφικά στο email : info( . papaki . }erteka.gr Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774
18233107/09/2022Ζητείται Μηχανικός Η/Υ ή Απόφοιτος Πληροφορικής για πλήρη απασχόληση σε μελετητική εταιρεία, με τομείς αρμοδιότητας εργασίες ΙΤ (τεχνική υποστήριξη συστημάτων, διαχείριση emails, servers, κλπ) και πώληση λογισμικών (εξυπηρέτηση πελατών, reports, κλπ). Απαραίτητη άριστη γνώση αγγλικής. Σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί.Αποστολή βιογραφικών στο email cv( . papaki . }planitiki.gr Τηλ: 210 6435005
18697607/09/2022Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων στο Σύνταγμα επιθυμεί την πρόσληψη για μόνιμη απασχόληση Απόφοιτου Μηχανικού. Απαραίτητη η γνώση microsoft office, Autocad, άριστη γνώση αγγλικώνκαι δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }property-solutions.gr
16223807/09/2022Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων στο Σύνταγμα επιθυμεί την πρόσληψη για μόνιμη απασχόληση Mηχανικού με προϋπηρεσία στον χώρο τουλάχιστον 3 ετών (τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ΠΕΑ, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, τεχνικούς ελέγχους, αυτοψίες, αποτυπώσεις). Απαραίτητη η γνώση ms office, Autocad, άριστη γνώση αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης.Θα εκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στην εκτίμηση ακινήτων. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }property-solutions.gr
17300907/09/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕΙ για εργασία στην περιοχή της Σίνδου, ως βοηθός υπευθύνου σε βιομηχανοστάσιο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών κλπ. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης, καλή γνώση Αγγλικών, Ms office, Autocad.Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail info( . papaki . }tekthessalonikis.com ή στο Fax 2310283932
14774407/09/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά επιβλέποντα Μηχανικό για ιδιωτικά έργα, για μόνιμη απασχόληση. Προσόντα & προϋποθέσεις: 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Γνώση Autocad. Κάτοχος μέσου μεταφοράς. Γνώση σύνταξης προϋπολογισμών και επιμετρήσεων.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }symm3try.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 02 - A3
13049407/09/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη απασχόληση ή συνεργασία. Προσόντα & προϋποθέσεις: 3 χρόνιαεπαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Αριστη γνώση Autocad & NOK. Καλή γνώση σε τακτοποιήσεις και αδειοδοτήσεις ακινήτων.Αποστολή βιογραφικών στο email: symm3tryarch( . papaki . }gmail.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 01 - A4
17016107/09/2022Τεχνικό γραφείο στον Πειραιά ζητά για πλήρη απασχόληση Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. ή απόφοιτο από ΤΕΙ Δομικών έργων με μικρή εργασιακή εμπειρία και γνώσεις σχεδίου, Autocad και Windows Office. Προαιρετική η γνώση αποτυπώσεων, νομοθεσίας και διαχείρισης της πλατφόρμας του ΤΕΕ. Επικοινωνία: sotirismantouvalos( . papaki . }gmail.com
18697207/09/2022Η Ylicon Trading M.I.K.E. με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για άμεση πρόσληψη και απασχόληση, με εμπειρία/εξειδίκευση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά) και τη δυνατότητα συγγραφής μελετών και ηλεκτρολογικών σχεδίων. Καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση Γερμανικών.Το email για την αποστολή βιογραφικών είναι: info( . papaki . }ylicontrading.com
15225507/09/2022Το γραφείο Arch Group, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με 5+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας για συμμετοχή σε μελέτες μεγάλων ξενοδοχειακών έργων. Απαραίτητη η γνώση νομοθεσίας και η εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής. Επίσης θα ζητηθεί καλή γνώση προγραμμάτων AutoCad, SketchUp, Photoshop & InDesign.Aποστoλή βιογραφικών: archgroup( . papaki . }archgroup.gr, με κωδικό θέσης Α01
18613107/09/2022Η Τεχνική Εταιρεία SYNERGA με έδρα τη Ρόδο αναζητά Πολιτικό Μηχανικό, Αρχιτέκτονα ή Διακοσμητή με γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCAD- SketchUp-Lumion)για να ενταχθεί στο δυναμικό της. Aποστολή Βιογραφικών: synergainfo( . papaki . }gmail.com /Τηλ. Επικοινωνίας: 2241305102, 6932401285
6893807/09/2022Το Γραφείο Arch Group, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με 10+χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως project architect σε μελέτες ξενοδοχειακών έργων. Απαραίτητα προσόντα: γνώση νομοθεσίας, εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής, οργάνωσης της μελετητικής ομάδας. Επίσης απαιτείται γνώση προγραμμάτων AutoCad, SketchUp, Photoshop, InDesign.Βιογραφικά και δείγμα δουλειάς στη διεύθυνση archgroup( . papaki . }archgroup.gr, με Κωδ. Θέσης Α02
18680307/09/2022Τεχνική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια, ζητεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με σχετική εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών,την πολεοδομική νομοθεσία ΓΟΚ/ΝΟΚ, την ρύθμιση αυθαιρέτων, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Απαραίτητη η γνώση Autocad, Office και Αγγλικών.Αποστολή βιογραφικών στο email: cv( . papaki . }idconstruction.gr
18696907/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία στο Κορωπί Αττικής για Παρακολούθηση Τεχνικών Έργων στην Αττική. Σύνταξη Προσφορών, Επιμετρήσεις κλπ.Απαιτείται προϋπηρεσία στον τομέα. Προσφέρεται ανταγωνιστικός μισθός κατόπιν μηνιαίας έκδοσης ΤΠΥ, ΙΧΕ, κινητό, bonus παραγωγικότητας.Καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές.Πληροφορίες στο info( . papaki . }ekkaf.gr
18624907/09/2022Ζητείται έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, από την κατασκευαστική εταιρεία MALO DEVELOPMENT με σχετική εμπειρία στην οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη κτιριακών έργωνσε όλη την Ελλάδα. Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων cad θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: pzantiotis( . papaki . }malo.gr
7249307/09/2022Ζητείται για άμεση πρόσληψη Πολιτικός Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Μηχανικός για πλήρη απασχόληση σε τεχνικό γραφείο στην Αμοργό. Απαιτείται πολύ καλή γνώση autocad και εμπειρία σε τοπογραφικά και αρχιτεκτονικές μελέτες. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 2285072011 Κιν: 6972819975 e-mail: marystoyr( . papaki . }gmail.com
16674106/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners, για το τμήμα μελετών εφαρμογής, αναζητά για μόνιμη συνεργασία Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 15 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες εφαρμογής. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και σχεδιαστικών προγραμμάτων.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18677906/09/2022Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Απόφοιτο ΤΕΙ, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε θέματα ΝΟΚ, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικώναδειών και στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών. Απαραίτητη η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18676506/09/2022Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε. με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ergoroh-ate.gr
8285906/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας/Πολιτικός Μηχανικός με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία, για πλήρη απασχόληση σε αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αμοργό, με πολύπλευρο αντικείμενο απασχόλησης. Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD, Sketchup, Office καθώς και η άριστη νομοθετική κατάρτιση σε ΝΟΚ.Αποστολή βιογραφικών : sendyourcvhere.amorgos( . papaki . }gmail.com Τηλ. Επικοινωνίας 6977840683
17104106/09/2022Τεχνική Εταιρεία Α.Ε. με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό/Αρχιτέκτονα με προϋπηρεσία στον χώρο. Θέματα απασχόλησης (έκδοση αδειών, ενεργειακών πιστοποιητικών, αυθαίρετα, κλπ). Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. Αμεση Πρόσληψη. Τηλ. Επικοινωνίας 2103300352Ε-mail : info( . papaki . }climaline.gr
17816806/09/2022Τεχνικό γραφείο στην Αθήνα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε/Τ.Ε ή Αρχιτέκτων με αντικείμενο τις Οικοδομικές Αδειες, ΗΤΚ, ΕΕΜΚ, ρυθμίσεις αυθαιρέτων.Ε-Mail : ntikekat( . papaki . }gmail.com
16287806/09/2022Ζητείται Μηχανικός ή Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια με εμπειρία σε εκπόνηση αρχιτεκτονικών ή/και στατικών σχεδίων για έκδοση αδειών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων & επιβλέψεις κτιριακών έργων, για απασχόληση σε τεχνικό γραφείο που εδρεύει στα νότια προάστια. Αποστολή βιογραφικών στο elma9599( . papaki . }gmail.com
18697506/09/2022H ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε. Προκατασκευασμένα σπίτια με έδρα στο Βιομηχανικό Πάρκο στο Μαρκόπουλο Αττικής αναζητά για μόνιμη εργασία, Εργοδηγό εργοταξίου, με μεγάλη εμπειρία οικοδομήςστα εργοτάξια, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μηχανικοί κ.α.). Τα έργα βρίσκονται εντός Ελλάδος. Μισθός ικανοποιητικός. Αποστολή βιογραφικών στο tech( . papaki . }kofinas.gr
18685306/09/2022Από Τεχνική εταιρεία ζητείται Σχεδιαστής με άριστη γνώση αρχιτεκτονικού σχεδίου_AUTOCAD. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: info( . papaki . }office56tsp.gr
18696706/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε γραφείο μελετών Δημοσίων Έργων με έδρα την Πάτρα. Πληροφορίες στα 6944521921 και 6972445145.
18693406/09/2022Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα στον Βόλο, ζητείται Μηχανικός ΤΕΙ/ΑΕΙ ή άτομο με σχετικές γνώσεις Η.Υ. (Σχεδιαστικά προγράμματα, office, email) για εργασία στο γραφείο υποστήριξη τεχνικών έργων. Επικοινωνία/βιογραφικά στο: etsirnovas( . papaki . }gmail.com
18693306/09/2022Από Τεχνικό Γραφείο στη Βάρη Αττικής ζητείται Μηχανικός για μόνιμη εργασία σε εργασίες πεδίου (αποτυπώσεις οικοπέδων - γηπέδων - κτιρίων, AsBuilt, χαράξεις). Εμπειρία δεν είναι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικού στο email: topopraxis( . papaki . }gmail.com Τηλ: 2130231529
18696405/09/2022H Μελετητική εταιρεία Seeman Environmental, με έδρα στην Ανοιξη Αττικής, αναζητεί Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολεοδόμο/Χωροτάκτη με εξειδίκευση στο GIS.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }seeman.gr
17932705/09/2022H Μελετητική εταιρεία Seeman Environmental, με έδρα στην Ανοιξη Αττικής, αναζητεί Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση σε μελέτες υδραυλικών έργων (οριοθέτηση/ διευθέτηση ρεμάτων, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων κλπ). Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }seeman.gr
7067605/09/2022Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Ιnterior Designer, ή Aρχιτέκτονα με σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίασε μελέτες interior design. Απαραίτητη η άριστη γνώση 2D και 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678605/09/2022Tο Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678505/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, παρουσιάσεις και ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση μεταπτυχιακές σπουδές στο αρχιτεκτονικό design, και άριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων και φωτορεαλισμού.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
16922305/09/2022Από Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε εργασία πεδίου σε οικοδομικά - ανακαινίσεις, προμετρήσεις, επιμετρήσεις,καλή γνώση AutoCAD, Αγγλικών και Ms Office στη Σαντορίνη. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }pan-tex.gr
18337605/09/2022Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται: Μηχανολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία και Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }solis.com.gr
18693105/09/2022Τεχνική εταιρία με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής ζητά Πολιτικό Μηχανικό και εργοδηγό με εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο v.infinity( . papaki . }yahoo.com.
17211805/09/2022Τεχνικό γραφείο στην Καλλιθέα (www.planstract.gr) ζητεί Απόφοιτο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 7μηνη απασχόληση. Επιθυμητή άριστη χρήση autocad, ms office. Αποστολή βιογραφικών στο mch( . papaki . }planstract.gr
18057305/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, ως συνεργάτης σε τεχνικό γραφείο, με έδρα στη Ν. Σμύρνη, για μερική απασχόληση (με ευέλικτους όρους), με καλή γνώση του Ν.4495/17περί αυθαιρέτων και ικανότητα σύνταξης ηλεκτρονικής ταυτότητας (προαιρετική η γνώση ν.ο.κ για έκδοση οικοδομικών αδειών και η δυνατότητα επίβλεψης εργοταξίου).Τηλ. Επικοινωνίας:6972281101 Mail: antscape15.1( . papaki . }gmail.com
18663705/09/2022Η DAY GROUP αναζητά Εργοδηγό Οικοδομικών Εργασιών σε συγκρότημα πολυκατοικιών στη Βούλα. Προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΙ (επιθυμητό). Πενταετή προϋπηρεσία σε οικοδομικά έργαυψηλών προδιαγραφών. Γνώση AutoCAD, MS Office συνεκτιμάται. Αρμοδιότητες: Επίβλεψη και συντονισμός εργοταξίου και συνεργείων. Η θέση προϋποθέτει χειρωνακτικές εργασίες. Βιογραφικά, συστατικές office( . papaki . }otenet.gr
16768605/09/2022Από την εταιρεία R.C.TECH (www.rctech.gr) ζητείται Πολιτικός Μηχανικός προς ένταξη στο κατασκευαστικό τμήμα της εταιρείας για έργα εντός Αττικής.Ελάχιστη απαιτούμενη κατασκευαστική εμπειρία 5 ετών σε επίβλεψη ιδιωτικών κτιριακών έργων υψηλών προδιαγραφών.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }rctech.gr
18696205/09/2022Η εταιρεία ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. ΜΣΜ Consulting, ζητεί να προσλάβει Διπλωματούχο Μηχανικό με 5ετή εμπειρία σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Κυκλοφοριακές/Συγκοινωνιακές Μελέτες. Επικοινωνία/αποστολή βιογραφικών: Ασκληπιού 26-28, Αθήνα ΤΚ 106 80, 210 3606752, mmat( . papaki . }otenet.gr ή info( . papaki . }msmconsulting.gr
16041805/09/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός Απόφοιτος ΑΕΙ για Τεχνική εταιρεία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ilissosate.grΤηλ. Επικοινωνίας: 2106561720 Fax. 2106561729
15469605/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πρόσληψη, με εμπειρία σε διαχείριση Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα, επίβλεψη- κατασκευή, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσίες, γνώση Autocad και erp της ace hellas, επιμέτρηση και σύνταξη λογαριασμών - ΑΠΕ. Μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ανωτέρω πεδίο.Αποστολή βιογραφικών: hr( . papaki . }stathiskokkinis.com
18693005/09/2022Το Aρχιτεκτονικό γραφείο Ρόη Γιαννοπούλου Αρχιτέκτονες Ε.Ε. από Αθήνα αναζητεί Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαιτούνται άριστες γνώσειςσε AutoCAD, Revit, Photoshop, Illustrator, Microsoft Office, Revit+Εnscape/3D Studio Max+V-ray, Αγγλική γλώσσα, 3ετής εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, γραφιστικές ικανότητες. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο email: info( . papaki . }roigiannopoulou.com
15606405/09/2022Ζητείται από την τεχνική εταιρεία ΝΒ ΤΕΧΝΙΚΗ με έδρα στα νότια προάστια Αρχιτέκτονας/Αρχιτεκτόνισσα, Διπλωματούχος Μηχανικός, για συνεργασία με άριστη γνώση Αutocad και προγραμμάτων φωτορεαλισμού και πολύ καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Aποστείλετε βιογραφικό στο email nbtexniki( . papaki . }gmail.com
18559205/09/2022Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες (2 θέσεις) + Πολεοδόμος-Χωροτάκτης-GIS expert (1 θέση) ζητoύνται από την GIMISIS + ASSOCIATES για πλήρη απασχόληση.Απαιτούνται: Σπουδές Πολεοδόμου-Χωροτάκτη (BA ή MSc)/MSc Γεωπληροφορικής, Συνδυαστική σκέψη, Προσαρμοστικότητα. Επιθυμητά: Αντίληψη πολεοδομικής-χωροταξικής νομοθεσίας, AutoCAD, MS Project.Προσφέρονται: Αμεση πρόσληψη, Σταθερότητα, Ομαδικό πλαίσιο συνεργασίας, Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.Επικοινωνία: hr( . papaki . }pgimisis.gr, 2108316398
18146502/09/2022Ζητείται Δασολόγος ή Γεωπόνος με ΜΕΚ Δ΄ στην κατηγορία έργων Πρασίνου για την στελέχωση ΜΕΕΠ της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Πληροφορίες: 6942013217 κο Κωνσταντόπουλο
18692902/09/2022H SOVEL μέλος του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για να γίνει μέλος της ομάδας μας, στο εργοστάσιο μας στον Αλμυρό Μαγνησίας.O ρόλος θα συμβάλλει στη συνολική ηλεκτρολογική συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας δίνοντας έμφαση στους κανονισμούς Υγείας και Ασφάλειας.Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων https://tinyurl.com/SOVEL- ELECTRICAL-ENGINEER
18636602/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με τουλάχιστον 2 έτη Κατασκευαστικής εμπειρίας και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }act.com.gr
8975002/09/2022Διοικητικός/η Υπάλληλος ζητείται για Τμήμα Προμηθειών & Γραμματειακή υποστήριξη Μελετητικού τμήματος Τεχνικής εταιρείας με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσία ή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
15825502/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων & Ιδιωτικών Κτιριακών έργων στην Αττική ζητεί να προσλάβει Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ για επίβλεψη έργων.Προϋπηρεσία συνεκτιμάται δεν απαιτείται. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : hr.epcla( . papaki . }gmail.com
18539402/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε Τεχνικό Γραφείο στο Βόλο. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων απαραίτητη.Αποστολή βιογραφικών στο arhtechv( . papaki . }gmail.com
17902602/09/2022Ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων (σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φακέλων δημοπρασιών) από Τεχνική Εταιρεία στα Βόρεια Προάστια Αττικής.Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
17446202/09/2022Από την εταιρεία ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί με Μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του Δομοστατικού και εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών.Απαραίτητη η γνώση των προγραμμάτων SAP, ETABS και RAF. Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών στη διεύθυνση: targethome1943( . papaki . }gmail.com
18168702/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Εργοδηγούς Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικώνμε ελάχιστη εργοταξιακή εμπειρία 3 έτη στην κατασκευή κτιριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών : e-mail :hr( . papaki . }odysseas.gr
15457602/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών: e-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
14855602/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών: e-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
16540202/09/2022Ζητούνται Μηχανικοί με εργοταξιακή εμπειρία σε Δημόσια Έργα (αστικών αναπλάσεων, οδοποιίας και υδραυλικών) από Τεχνική Εταιρεία στα Β. Προάστια Αττικής.Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
11340602/09/2022Η ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές ζητά Διπλωματούχους Μηχανικούς, ως ασφαλιστικούς πραγματογνώμονες στην Αθήνα για σταθερή συνεργασία. Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 χρόνια, Αγγλικά, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, ΙΧΕ, δυνατότητα μετακινήσεων. CV: jobs( . papaki . }mentor-sa.gr
18623502/09/2022Η εταιρεία ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ζητά Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε μελέτες οδοποιίας. Εκτιμάται επιπρόσθετα η γνώση τουπρογράμματος της Autodesk Civil 3D. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : valia( . papaki . }planitiki.gr
18482402/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός με 4 χρόνια προϋπηρεσία. Απαιτούνται : Εμπειρία στη διαχείριση έργου από μελέτη έως κατασκευή. Γνώση ΝΟΚ, κανονισμώνκαι διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών. Εμπειρία στο συντονισμό και την οργάνωση εργοταξίου. Κατάρτιση Technical Due Diligence.Γνώσεις: Autocad, Photoshop, 3D Studio Max, V-RAY, Αγγλικά. Aμεση πρόσληψη. Βιογραφικά: kelly( . papaki . }s-archetype.com
12907202/09/2022Ζητείται από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά), Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος με 3-5 έτη εμπειρίας σε επίβλεψη οικοδομικών έργων εντός Αττικής. Αντικείμενο εργασίας: επίβλεψη έργου, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }ergmasintechniki.gr
18696001/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας από τεχνικό γραφείο στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής, για πλήρη απασχόληση. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Γνώση Ν.Ο.Κ. θα εκτιμηθεί.Αποστολή βιογραφικών: dionisis_l( . papaki . }yahoo.gr
16018101/09/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Μηχανικό για τεχνική γραμματεία - μελέτες, με γνώση MS Office & AutoCad, οργανωτικότητα, επικοινωνιακό, υπεύθυνο, κάτοικο ευρύτερης περιοχής.Αποστολή βιογραφικών στο mailto:pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
15466101/09/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ, με γνώσεις AutoCAD, 4Μ, MS Office, δίπλωμα οδήγησης, κάτοικο ευρύτερης περιοχής.Αποστολή βιογραφικών στο mail:pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
18695801/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Ρόη Γιαννοπούλου Αρχιτέκτονες Ε.Ε. από Αθήνα αναζητεί Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαιτούνται άριστες γνώσεις σε AutoCAD, Revit, Microsoft Office,ΜS Project, Αγγλική γλώσσα, 5ετής εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο (προμελέτες, έκδοση αδειών, επίβλεψη εργοταξίου, προϋπολογισμός έργου, μελέτες εφαρμογής). Απαιτούνται γνώσεις ΝΟΚ. Αποστολή βιογραφικών -portfolio στο email info( . papaki . }roigiannopoulou.com
16484101/09/2022Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία στην διαχείριση συμβάσεων Δημοσίων Έργωνγια εργοτάξιο εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: papas770( . papaki . }yahoo.com
18599801/09/2022Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία στην παρακολούθηση κτηριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email: v.oikonomou( . papaki . }edil.gr
17068701/09/2022Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office. Αποστολή βιογραφικών: psiafis( . papaki . }mesogeos.gr
18689101/09/2022Το Γραφείο μας, LILA GALATA ARCHITECT & ACCOSIATES αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα 2+ έτη εμπειρίας και γνώση Autocad 2D, Revit, Rhinoceros 3D+Vray,3DS MAX+Vray, Photoshop, Αγγλικά. Αποστολή βιογραφικών και portfolio: info( . papaki . }lilagalata.com
12655101/09/2022Τεχνική Εταιρεία με έδρα στο κέντρο της Αθήνας ζητά Μηχανικό για πλήρη απασχόληση (επιθυμητή η γνώση επιμετρήσεων και κατάρτισης φακέλου σε διαγωνισμούς).Βιογραφικά στο e-mail: medomiki( . papaki . }otenet.gr τηλ.2105232543
18681701/09/2022Από κατασκευαστική εταιρεία στη Γλυφάδα ζητείται Δίπλ. Αρχιτέκτων/Πολ. Μηχανικός με εμπειρία 5+ ετών και γνώση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σύμφωνα με προδιαγραφέςέκδοσης οικοδομικών αδειών (ΝΟΚ). Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad και η εξοικείωση σε Photoshop και Indesign.Αποστολή βιογραφικών & portfolio σε μορφή pdf: design( . papaki . }qg-investments.com
16106101/09/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com
16018001/09/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιάτης εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
18624201/09/2022Ζητούνται από Τεχνικό - Μεσιτικό γραφείο στα Βριλήσσια, πλησίον σταθμού Μετρό, Μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας, ως Σύμβουλοι Ακινήτων. Πλήρης ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά με email: kajohn( . papaki . }post.com
18297801/09/2022Η Crystal Construction Engineering, ζητά Διπλ. Πολ. Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με ελάχιστη πενταετή εμπειρία σε επίβλεψη οικοδομικών έργων με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιοτική κατασκευή. Θέση: site manager. Γνώση προγραμμάτων: Autocad Revit Ms project και αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας.Τα βιογραφικά να αποσταλούν στο: hr( . papaki . }crystalconstruction.gr στα Ελληνικά.
17051931/08/2022Η ENCIEX Α.Ε. ζητά να προσλάβει α) Αρχιτέκτονες με εργοταξιακή εμπειρία, β) Πολιτικούς Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία, γ) Μηχανολόγους Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία,δ) Σχεδιαστές για υποστήριξη έργων κατασκευής. Αποστολή βιογραφικών στο management( . papaki . }enciex.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7210772
8003131/08/2022Το Aρχιτεκτονικό γραφείο "Aspect architects" εδρεύει στη Γλυφάδα και δραστηριοποιείται στο χώρο των ιδιωτικών έργων (κατοικίες, ξενοδοχεία, κλπ). Αναζητά Aρχιτέκτονα/ισσαγια μόνιμη απασχόληση με απαραίτητη εμπειρία +3 χρόνια. Απαιτούμενα προσόντα : ευχέρεια στη σύνθεση, πολεοδομική νομοθεσία, διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών,Autocad, Archicad, Ms Office, Photoshop. Αποστείλατε βιογραφικό στο info( . papaki . }aspect-architects.gr
18108231/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ από τεχνική εταιρεία για εργοτάξιο εντός Αττικής. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad, MSoffice.Απαραίτητη εμπειρία σε κτιριακά έργα. Αντικείμενο εργασίας: Αποπεράτωση κτιριακού έργου, γενική επίβλεψη, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, έλεγχος και πιστοποιήσεις εργασιών. Αποστολή βιογραφικών: cv( . papaki . }antiseismic.gr
17300907/09/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕΙ για εργασία στην περιοχή της Σίνδου, ως βοηθός υπευθύνου σε βιομηχανοστάσιο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών κλπ. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης, καλή γνώση Αγγλικών, Ms office, Autocad.Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail info( . papaki . }tekthessalonikis.com ή στο Fax 2310283932
14774407/09/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά επιβλέποντα Μηχανικό για ιδιωτικά έργα, για μόνιμη απασχόληση. Προσόντα & προϋποθέσεις: 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Γνώση Autocad. Κάτοχος μέσου μεταφοράς. Γνώση σύνταξης προϋπολογισμών και επιμετρήσεων.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }symm3try.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 02 - A3
13049407/09/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη απασχόληση ή συνεργασία. Προσόντα & προϋποθέσεις: 3 χρόνιαεπαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Αριστη γνώση Autocad & NOK. Καλή γνώση σε τακτοποιήσεις και αδειοδοτήσεις ακινήτων.Αποστολή βιογραφικών στο email: symm3tryarch( . papaki . }gmail.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 01 - A4
17016107/09/2022Τεχνικό γραφείο στον Πειραιά ζητά για πλήρη απασχόληση Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. ή απόφοιτο από ΤΕΙ Δομικών έργων με μικρή εργασιακή εμπειρία και γνώσεις σχεδίου, Autocad και Windows Office. Προαιρετική η γνώση αποτυπώσεων, νομοθεσίας και διαχείρισης της πλατφόρμας του ΤΕΕ. Επικοινωνία: sotirismantouvalos( . papaki . }gmail.com
18697207/09/2022Η Ylicon Trading M.I.K.E. με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για άμεση πρόσληψη και απασχόληση, με εμπειρία/εξειδίκευση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά) και τη δυνατότητα συγγραφής μελετών και ηλεκτρολογικών σχεδίων. Καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση Γερμανικών.Το email για την αποστολή βιογραφικών είναι: info( . papaki . }ylicontrading.com
15225507/09/2022Το γραφείο Arch Group, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με 5+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας για συμμετοχή σε μελέτες μεγάλων ξενοδοχειακών έργων. Απαραίτητη η γνώση νομοθεσίας και η εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής. Επίσης θα ζητηθεί καλή γνώση προγραμμάτων AutoCad, SketchUp, Photoshop & InDesign.Aποστoλή βιογραφικών: archgroup( . papaki . }archgroup.gr, με κωδικό θέσης Α01
18613107/09/2022Η Τεχνική Εταιρεία SYNERGA με έδρα τη Ρόδο αναζητά Πολιτικό Μηχανικό, Αρχιτέκτονα ή Διακοσμητή με γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCAD- SketchUp-Lumion)για να ενταχθεί στο δυναμικό της. Aποστολή Βιογραφικών: synergainfo( . papaki . }gmail.com /Τηλ. Επικοινωνίας: 2241305102, 6932401285
6893807/09/2022Το Γραφείο Arch Group, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με 10+χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως project architect σε μελέτες ξενοδοχειακών έργων. Απαραίτητα προσόντα: γνώση νομοθεσίας, εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής, οργάνωσης της μελετητικής ομάδας. Επίσης απαιτείται γνώση προγραμμάτων AutoCad, SketchUp, Photoshop, InDesign.Βιογραφικά και δείγμα δουλειάς στη διεύθυνση archgroup( . papaki . }archgroup.gr, με Κωδ. Θέσης Α02
18680307/09/2022Τεχνική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια, ζητεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με σχετική εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών,την πολεοδομική νομοθεσία ΓΟΚ/ΝΟΚ, την ρύθμιση αυθαιρέτων, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Απαραίτητη η γνώση Autocad, Office και Αγγλικών.Αποστολή βιογραφικών στο email: cv( . papaki . }idconstruction.gr
18696907/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία στο Κορωπί Αττικής για Παρακολούθηση Τεχνικών Έργων στην Αττική. Σύνταξη Προσφορών, Επιμετρήσεις κλπ.Απαιτείται προϋπηρεσία στον τομέα. Προσφέρεται ανταγωνιστικός μισθός κατόπιν μηνιαίας έκδοσης ΤΠΥ, ΙΧΕ, κινητό, bonus παραγωγικότητας.Καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές.Πληροφορίες στο info( . papaki . }ekkaf.gr
18624907/09/2022Ζητείται έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, από την κατασκευαστική εταιρεία MALO DEVELOPMENT με σχετική εμπειρία στην οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη κτιριακών έργωνσε όλη την Ελλάδα. Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων cad θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: pzantiotis( . papaki . }malo.gr
7249307/09/2022Ζητείται για άμεση πρόσληψη Πολιτικός Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Μηχανικός για πλήρη απασχόληση σε τεχνικό γραφείο στην Αμοργό. Απαιτείται πολύ καλή γνώση autocad και εμπειρία σε τοπογραφικά και αρχιτεκτονικές μελέτες. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 2285072011 Κιν: 6972819975 e-mail: marystoyr( . papaki . }gmail.com
16674106/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners, για το τμήμα μελετών εφαρμογής, αναζητά για μόνιμη συνεργασία Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 15 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες εφαρμογής. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και σχεδιαστικών προγραμμάτων.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18677906/09/2022Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Απόφοιτο ΤΕΙ, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε θέματα ΝΟΚ, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικώναδειών και στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών. Απαραίτητη η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18676506/09/2022Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε. με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ergoroh-ate.gr
8285906/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας/Πολιτικός Μηχανικός με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία, για πλήρη απασχόληση σε αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αμοργό, με πολύπλευρο αντικείμενο απασχόλησης. Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD, Sketchup, Office καθώς και η άριστη νομοθετική κατάρτιση σε ΝΟΚ.Αποστολή βιογραφικών : sendyourcvhere.amorgos( . papaki . }gmail.com Τηλ. Επικοινωνίας 6977840683
17104106/09/2022Τεχνική Εταιρεία Α.Ε. με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό/Αρχιτέκτονα με προϋπηρεσία στον χώρο. Θέματα απασχόλησης (έκδοση αδειών, ενεργειακών πιστοποιητικών, αυθαίρετα, κλπ). Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. Αμεση Πρόσληψη. Τηλ. Επικοινωνίας 2103300352Ε-mail : info( . papaki . }climaline.gr
17816806/09/2022Τεχνικό γραφείο στην Αθήνα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε/Τ.Ε ή Αρχιτέκτων με αντικείμενο τις Οικοδομικές Αδειες, ΗΤΚ, ΕΕΜΚ, ρυθμίσεις αυθαιρέτων.Ε-Mail : ntikekat( . papaki . }gmail.com
16287806/09/2022Ζητείται Μηχανικός ή Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια με εμπειρία σε εκπόνηση αρχιτεκτονικών ή/και στατικών σχεδίων για έκδοση αδειών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων & επιβλέψεις κτιριακών έργων, για απασχόληση σε τεχνικό γραφείο που εδρεύει στα νότια προάστια. Αποστολή βιογραφικών στο elma9599( . papaki . }gmail.com
18697506/09/2022H ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε. Προκατασκευασμένα σπίτια με έδρα στο Βιομηχανικό Πάρκο στο Μαρκόπουλο Αττικής αναζητά για μόνιμη εργασία, Εργοδηγό εργοταξίου, με μεγάλη εμπειρία οικοδομήςστα εργοτάξια, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μηχανικοί κ.α.). Τα έργα βρίσκονται εντός Ελλάδος. Μισθός ικανοποιητικός. Αποστολή βιογραφικών στο tech( . papaki . }kofinas.gr
18685306/09/2022Από Τεχνική εταιρεία ζητείται Σχεδιαστής με άριστη γνώση αρχιτεκτονικού σχεδίου_AUTOCAD. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: info( . papaki . }office56tsp.gr
18696706/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε γραφείο μελετών Δημοσίων Έργων με έδρα την Πάτρα. Πληροφορίες στα 6944521921 και 6972445145.
18693406/09/2022Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα στον Βόλο, ζητείται Μηχανικός ΤΕΙ/ΑΕΙ ή άτομο με σχετικές γνώσεις Η.Υ. (Σχεδιαστικά προγράμματα, office, email) για εργασία στο γραφείο υποστήριξη τεχνικών έργων. Επικοινωνία/βιογραφικά στο: etsirnovas( . papaki . }gmail.com
18693306/09/2022Από Τεχνικό Γραφείο στη Βάρη Αττικής ζητείται Μηχανικός για μόνιμη εργασία σε εργασίες πεδίου (αποτυπώσεις οικοπέδων - γηπέδων - κτιρίων, AsBuilt, χαράξεις). Εμπειρία δεν είναι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικού στο email: topopraxis( . papaki . }gmail.com Τηλ: 2130231529
18696405/09/2022H Μελετητική εταιρεία Seeman Environmental, με έδρα στην Ανοιξη Αττικής, αναζητεί Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολεοδόμο/Χωροτάκτη με εξειδίκευση στο GIS.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }seeman.gr
17932705/09/2022H Μελετητική εταιρεία Seeman Environmental, με έδρα στην Ανοιξη Αττικής, αναζητεί Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση σε μελέτες υδραυλικών έργων (οριοθέτηση/ διευθέτηση ρεμάτων, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων κλπ). Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }seeman.gr
7067605/09/2022Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Ιnterior Designer, ή Aρχιτέκτονα με σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίασε μελέτες interior design. Απαραίτητη η άριστη γνώση 2D και 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678605/09/2022Tο Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678505/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, παρουσιάσεις και ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση μεταπτυχιακές σπουδές στο αρχιτεκτονικό design, και άριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων και φωτορεαλισμού.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
16922305/09/2022Από Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε εργασία πεδίου σε οικοδομικά - ανακαινίσεις, προμετρήσεις, επιμετρήσεις,καλή γνώση AutoCAD, Αγγλικών και Ms Office στη Σαντορίνη. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }pan-tex.gr
18337605/09/2022Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται: Μηχανολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία και Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }solis.com.gr
18693105/09/2022Τεχνική εταιρία με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής ζητά Πολιτικό Μηχανικό και εργοδηγό με εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο v.infinity( . papaki . }yahoo.com.
17211805/09/2022Τεχνικό γραφείο στην Καλλιθέα (www.planstract.gr) ζητεί Απόφοιτο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 7μηνη απασχόληση. Επιθυμητή άριστη χρήση autocad, ms office. Αποστολή βιογραφικών στο mch( . papaki . }planstract.gr
18057305/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, ως συνεργάτης σε τεχνικό γραφείο, με έδρα στη Ν. Σμύρνη, για μερική απασχόληση (με ευέλικτους όρους), με καλή γνώση του Ν.4495/17περί αυθαιρέτων και ικανότητα σύνταξης ηλεκτρονικής ταυτότητας (προαιρετική η γνώση ν.ο.κ για έκδοση οικοδομικών αδειών και η δυνατότητα επίβλεψης εργοταξίου).Τηλ. Επικοινωνίας:6972281101 Mail: antscape15.1( . papaki . }gmail.com
18663705/09/2022Η DAY GROUP αναζητά Εργοδηγό Οικοδομικών Εργασιών σε συγκρότημα πολυκατοικιών στη Βούλα. Προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΙ (επιθυμητό). Πενταετή προϋπηρεσία σε οικοδομικά έργαυψηλών προδιαγραφών. Γνώση AutoCAD, MS Office συνεκτιμάται. Αρμοδιότητες: Επίβλεψη και συντονισμός εργοταξίου και συνεργείων. Η θέση προϋποθέτει χειρωνακτικές εργασίες. Βιογραφικά, συστατικές office( . papaki . }otenet.gr
16768605/09/2022Από την εταιρεία R.C.TECH (www.rctech.gr) ζητείται Πολιτικός Μηχανικός προς ένταξη στο κατασκευαστικό τμήμα της εταιρείας για έργα εντός Αττικής.Ελάχιστη απαιτούμενη κατασκευαστική εμπειρία 5 ετών σε επίβλεψη ιδιωτικών κτιριακών έργων υψηλών προδιαγραφών.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }rctech.gr
18696205/09/2022Η εταιρεία ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. ΜΣΜ Consulting, ζητεί να προσλάβει Διπλωματούχο Μηχανικό με 5ετή εμπειρία σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Κυκλοφοριακές/Συγκοινωνιακές Μελέτες. Επικοινωνία/αποστολή βιογραφικών: Ασκληπιού 26-28, Αθήνα ΤΚ 106 80, 210 3606752, mmat( . papaki . }otenet.gr ή info( . papaki . }msmconsulting.gr
16041805/09/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός Απόφοιτος ΑΕΙ για Τεχνική εταιρεία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ilissosate.grΤηλ. Επικοινωνίας: 2106561720 Fax. 2106561729
15469605/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πρόσληψη, με εμπειρία σε διαχείριση Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα, επίβλεψη- κατασκευή, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσίες, γνώση Autocad και erp της ace hellas, επιμέτρηση και σύνταξη λογαριασμών - ΑΠΕ. Μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ανωτέρω πεδίο.Αποστολή βιογραφικών: hr( . papaki . }stathiskokkinis.com
18693005/09/2022Το Aρχιτεκτονικό γραφείο Ρόη Γιαννοπούλου Αρχιτέκτονες Ε.Ε. από Αθήνα αναζητεί Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαιτούνται άριστες γνώσειςσε AutoCAD, Revit, Photoshop, Illustrator, Microsoft Office, Revit+Εnscape/3D Studio Max+V-ray, Αγγλική γλώσσα, 3ετής εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, γραφιστικές ικανότητες. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο email: info( . papaki . }roigiannopoulou.com
15606405/09/2022Ζητείται από την τεχνική εταιρεία ΝΒ ΤΕΧΝΙΚΗ με έδρα στα νότια προάστια Αρχιτέκτονας/Αρχιτεκτόνισσα, Διπλωματούχος Μηχανικός, για συνεργασία με άριστη γνώση Αutocad και προγραμμάτων φωτορεαλισμού και πολύ καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Aποστείλετε βιογραφικό στο email nbtexniki( . papaki . }gmail.com
18559205/09/2022Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες (2 θέσεις) + Πολεοδόμος-Χωροτάκτης-GIS expert (1 θέση) ζητoύνται από την GIMISIS + ASSOCIATES για πλήρη απασχόληση.Απαιτούνται: Σπουδές Πολεοδόμου-Χωροτάκτη (BA ή MSc)/MSc Γεωπληροφορικής, Συνδυαστική σκέψη, Προσαρμοστικότητα. Επιθυμητά: Αντίληψη πολεοδομικής-χωροταξικής νομοθεσίας, AutoCAD, MS Project.Προσφέρονται: Αμεση πρόσληψη, Σταθερότητα, Ομαδικό πλαίσιο συνεργασίας, Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.Επικοινωνία: hr( . papaki . }pgimisis.gr, 2108316398
18146502/09/2022Ζητείται Δασολόγος ή Γεωπόνος με ΜΕΚ Δ΄ στην κατηγορία έργων Πρασίνου για την στελέχωση ΜΕΕΠ της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Πληροφορίες: 6942013217 κο Κωνσταντόπουλο
18692902/09/2022H SOVEL μέλος του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για να γίνει μέλος της ομάδας μας, στο εργοστάσιο μας στον Αλμυρό Μαγνησίας.O ρόλος θα συμβάλλει στη συνολική ηλεκτρολογική συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας δίνοντας έμφαση στους κανονισμούς Υγείας και Ασφάλειας.Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων https://tinyurl.com/SOVEL- ELECTRICAL-ENGINEER
18636602/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με τουλάχιστον 2 έτη Κατασκευαστικής εμπειρίας και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }act.com.gr
8975002/09/2022Διοικητικός/η Υπάλληλος ζητείται για Τμήμα Προμηθειών & Γραμματειακή υποστήριξη Μελετητικού τμήματος Τεχνικής εταιρείας με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσία ή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
15825502/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων & Ιδιωτικών Κτιριακών έργων στην Αττική ζητεί να προσλάβει Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ για επίβλεψη έργων.Προϋπηρεσία συνεκτιμάται δεν απαιτείται. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : hr.epcla( . papaki . }gmail.com
18539402/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε Τεχνικό Γραφείο στο Βόλο. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων απαραίτητη.Αποστολή βιογραφικών στο arhtechv( . papaki . }gmail.com
17902602/09/2022Ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων (σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φακέλων δημοπρασιών) από Τεχνική Εταιρεία στα Βόρεια Προάστια Αττικής.Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
17446202/09/2022Από την εταιρεία ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί με Μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του Δομοστατικού και εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών.Απαραίτητη η γνώση των προγραμμάτων SAP, ETABS και RAF. Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών στη διεύθυνση: targethome1943( . papaki . }gmail.com
18168702/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Εργοδηγούς Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικώνμε ελάχιστη εργοταξιακή εμπειρία 3 έτη στην κατασκευή κτιριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών : e-mail :hr( . papaki . }odysseas.gr
15457602/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών: e-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
14855602/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών: e-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
16540202/09/2022Ζητούνται Μηχανικοί με εργοταξιακή εμπειρία σε Δημόσια Έργα (αστικών αναπλάσεων, οδοποιίας και υδραυλικών) από Τεχνική Εταιρεία στα Β. Προάστια Αττικής.Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
11340602/09/2022Η ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές ζητά Διπλωματούχους Μηχανικούς, ως ασφαλιστικούς πραγματογνώμονες στην Αθήνα για σταθερή συνεργασία. Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 χρόνια, Αγγλικά, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, ΙΧΕ, δυνατότητα μετακινήσεων. CV: jobs( . papaki . }mentor-sa.gr
18623502/09/2022Η εταιρεία ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ζητά Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε μελέτες οδοποιίας. Εκτιμάται επιπρόσθετα η γνώση τουπρογράμματος της Autodesk Civil 3D. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : valia( . papaki . }planitiki.gr
18482402/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός με 4 χρόνια προϋπηρεσία. Απαιτούνται : Εμπειρία στη διαχείριση έργου από μελέτη έως κατασκευή. Γνώση ΝΟΚ, κανονισμώνκαι διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών. Εμπειρία στο συντονισμό και την οργάνωση εργοταξίου. Κατάρτιση Technical Due Diligence.Γνώσεις: Autocad, Photoshop, 3D Studio Max, V-RAY, Αγγλικά. Aμεση πρόσληψη. Βιογραφικά: kelly( . papaki . }s-archetype.com
12907202/09/2022Ζητείται από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά), Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος με 3-5 έτη εμπειρίας σε επίβλεψη οικοδομικών έργων εντός Αττικής. Αντικείμενο εργασίας: επίβλεψη έργου, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }ergmasintechniki.gr
18696001/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας από τεχνικό γραφείο στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής, για πλήρη απασχόληση. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Γνώση Ν.Ο.Κ. θα εκτιμηθεί.Αποστολή βιογραφικών: dionisis_l( . papaki . }yahoo.gr
16018101/09/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Μηχανικό για τεχνική γραμματεία - μελέτες, με γνώση MS Office & AutoCad, οργανωτικότητα, επικοινωνιακό, υπεύθυνο, κάτοικο ευρύτερης περιοχής.Αποστολή βιογραφικών στο mailto:pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
15466101/09/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ, με γνώσεις AutoCAD, 4Μ, MS Office, δίπλωμα οδήγησης, κάτοικο ευρύτερης περιοχής.Αποστολή βιογραφικών στο mail:pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
18695801/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Ρόη Γιαννοπούλου Αρχιτέκτονες Ε.Ε. από Αθήνα αναζητεί Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαιτούνται άριστες γνώσεις σε AutoCAD, Revit, Microsoft Office,ΜS Project, Αγγλική γλώσσα, 5ετής εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο (προμελέτες, έκδοση αδειών, επίβλεψη εργοταξίου, προϋπολογισμός έργου, μελέτες εφαρμογής). Απαιτούνται γνώσεις ΝΟΚ. Αποστολή βιογραφικών -portfolio στο email info( . papaki . }roigiannopoulou.com
16484101/09/2022Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία στην διαχείριση συμβάσεων Δημοσίων Έργωνγια εργοτάξιο εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: papas770( . papaki . }yahoo.com
18599801/09/2022Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία στην παρακολούθηση κτηριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email: v.oikonomou( . papaki . }edil.gr
17068701/09/2022Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office. Αποστολή βιογραφικών: psiafis( . papaki . }mesogeos.gr
18689101/09/2022Το Γραφείο μας, LILA GALATA ARCHITECT & ACCOSIATES αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα 2+ έτη εμπειρίας και γνώση Autocad 2D, Revit, Rhinoceros 3D+Vray,3DS MAX+Vray, Photoshop, Αγγλικά. Αποστολή βιογραφικών και portfolio: info( . papaki . }lilagalata.com
12655101/09/2022Τεχνική Εταιρεία με έδρα στο κέντρο της Αθήνας ζητά Μηχανικό για πλήρη απασχόληση (επιθυμητή η γνώση επιμετρήσεων και κατάρτισης φακέλου σε διαγωνισμούς).Βιογραφικά στο e-mail: medomiki( . papaki . }otenet.gr τηλ.2105232543
18681701/09/2022Από κατασκευαστική εταιρεία στη Γλυφάδα ζητείται Δίπλ. Αρχιτέκτων/Πολ. Μηχανικός με εμπειρία 5+ ετών και γνώση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σύμφωνα με προδιαγραφέςέκδοσης οικοδομικών αδειών (ΝΟΚ). Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad και η εξοικείωση σε Photoshop και Indesign.Αποστολή βιογραφικών & portfolio σε μορφή pdf: design( . papaki . }qg-investments.com
16106101/09/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com
16018001/09/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιάτης εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
18624201/09/2022Ζητούνται από Τεχνικό - Μεσιτικό γραφείο στα Βριλήσσια, πλησίον σταθμού Μετρό, Μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας, ως Σύμβουλοι Ακινήτων. Πλήρης ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά με email: kajohn( . papaki . }post.com
18297801/09/2022Η Crystal Construction Engineering, ζητά Διπλ. Πολ. Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με ελάχιστη πενταετή εμπειρία σε επίβλεψη οικοδομικών έργων με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιοτική κατασκευή. Θέση: site manager. Γνώση προγραμμάτων: Autocad Revit Ms project και αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας.Τα βιογραφικά να αποσταλούν στο: hr( . papaki . }crystalconstruction.gr στα Ελληνικά.
17051931/08/2022Η ENCIEX Α.Ε. ζητά να προσλάβει α) Αρχιτέκτονες με εργοταξιακή εμπειρία, β) Πολιτικούς Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία, γ) Μηχανολόγους Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία,δ) Σχεδιαστές για υποστήριξη έργων κατασκευής. Αποστολή βιογραφικών στο management( . papaki . }enciex.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7210772
8003131/08/2022Το Aρχιτεκτονικό γραφείο "Aspect architects" εδρεύει στη Γλυφάδα και δραστηριοποιείται στο χώρο των ιδιωτικών έργων (κατοικίες, ξενοδοχεία, κλπ). Αναζητά Aρχιτέκτονα/ισσαγια μόνιμη απασχόληση με απαραίτητη εμπειρία +3 χρόνια. Απαιτούμενα προσόντα : ευχέρεια στη σύνθεση, πολεοδομική νομοθεσία, διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών,Autocad, Archicad, Ms Office, Photoshop. Αποστείλατε βιογραφικό στο info( . papaki . }aspect-architects.gr
18108231/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ από τεχνική εταιρεία για εργοτάξιο εντός Αττικής. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad, MSoffice.Απαραίτητη εμπειρία σε κτιριακά έργα. Αντικείμενο εργασίας: Αποπεράτωση κτιριακού έργου, γενική επίβλεψη, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, έλεγχος και πιστοποιήσεις εργασιών. Αποστολή βιογραφικών: cv( . papaki . }antiseismic.gr
16073931/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός και Σχεδιάστρια από Τεχνικό γραφείο στον Αλιμο Αττικής, με γνώσεις αρχιτεκτονικών προγραμμάτων (κυρίως autocad), εμπειρίαστην εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων σε επίπεδο έκδοσης Οικ. Αδειών, βασικές γνώσεις ΝΟΚ και Φωτορεαλισμό. Αποστολή βιογραφικών: kutsard4( . papaki . }gmail.com
18692531/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας με 5 ετή εμπειρία, σε μελέτες παραθεριστικών κατοικιών και ξενοδοχείων. Απαραίτητα: Κτιριακή νομοθεσία, AutoCAD, Αγγλικά. Πλεονέκτημα γνώσεις διαχείρισης έργου, εργοτάξιο και Γαλλικά. Προσφέρονται: ωραίο γραφείο στο Χαλάνδρι, εμπειρία κάθετα σε όλα τα στάδια και εκφάνσεις έργων. Τρέχοντα έργα περιλαμβάνουν κατοικίες στην Κέα, ξενοδοχείο στη Λευκάδα. Επικοινωνήστε στο cs( . papaki . }csimeon.gr
12707131/08/2022Η εταιρεία Delta Construction με έδρα την Αγ. Παρασκευή αναζητά Αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση με τριετή εμπειρία στην αρχιτεκτονική μελέτη και σύνθεση.Απαραίτητη η ικανότητα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού υψηλού επιπέδου, η καλή γνώση ΝΟΚ και η ευχερής χρήση προγραμμάτων CAD. Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτωνφωτορεαλιστικής απεικόνισης. Αποστολή βιογραφικών στο dcon( . papaki . }tee.gr.
17666631/08/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, από Tεχνικό γραφείο Η/Μ μελετών και κατασκευών για πρόσληψη μέσω του Προγράμματος Προεργασία του ΟΑΕΔ. Επιθυμητή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και MS Office. Εμπειρία σε μελέτες/εγκαταστάσεις/επιβλέψεις θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. Αποστολή βιογραφικών στο : aprassas( . papaki . }teemail.gr
12239231/08/2022Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά να προσλάβει Τοπογράφους Μηχανικούς. Περιγραφή Θέσης: Μετρήσεις Δικτύων υψηλής ακρίβειας και Μικρομετακινήσεων. Αποτυπώσεις Laser Scanner. Επιθυμητή συναφής εμπειρία και γνώση CAD & GIS προγραμμάτων. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο: info( . papaki . }mimel.gr
13921331/08/2022Η GJP Design & Construction (www.gjp.com.gr) ζητά Αρχιτέκτονα με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία, για πλήρη απασχόληση και μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα: AutoCad,3D σχεδιασμός και φωτορεαλισμός. Αποστολή CV και Portfolio στο recruitment.gjp( . papaki . }gmail.com
16179831/08/2022Ζητείται από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικά), Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός για την διαχείριση των έργων της εταιρείας και συγκεκριμένα την σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, νέων τιμών κλπ. Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών : mcon( . papaki . }outlook.com.gr
18695331/08/2022Ζητείται Πτυχιούχος Μηχανικός για πλήρη απασχόληση από Συμβουλευτική & Κατασκευαστική Εταιρεία, με έδρα Αθήνα - Σαντορίνη, με σκοπό τη διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων Κτιρίων και Τοπογραφικών. Αμεση πρόσληψη, ικανοποιητικός μισθός. Τηλ. 2621022713 - 6953007646. Αποστολή βιογραφικών στο Email : ktimatoefarmogiike( . papaki . }gmail.com
17094030/08/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, θα προσλάβει Αρχιτέκτονα πλήρους απασχόλησης για επίβλεψη τεχνικών έργων στην Θεσσαλονίκη & στην ΧαλκιδικήΑπαιτούμενα προσόντα: πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 10+χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, 3+χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση, άριστη γνώση αγγλικών.Δεξιότητες: ικανότητα συνεργασίας, οργάνωση, συνέπεια, προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες.Δεχόμαστε βιογραφικά έως 10MB στο:career( . papaki . }usp.gr μέχρι15/9/2021.
18627430/08/2022Η εμπορική εταιρεία ΥΔΡΟΠΛΑΝ αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό. Αρμοδιότητες: Προσέγγιση υπαρχόντων & νέων πελάτων για προώθηση και πώληση τεχνικών λύσεων και προϊόντων. Επισκέψεις, παρουσιάσεις, σε αρχιτεκτονικά, τεχνικά γραφεία, εργοτάξια, συνεργεία, εκθέσεις, συνέδρια. Σύνταξη χρηματοοικονομικών προσφορών. Συμβουλευτική υποστήριξη τεχνικών θεμάτων, νέων προϊόντων. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού. Γνώση Η/Υ, MS Office, Αγγλικών. Αποστολή Βιογραφικών: jobs( . papaki . }hydroplan.gr
18640630/08/2022Η Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό/Εργοδηγό Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Οργάνωση/Μελέτη/Εκτέλεση έργου. Συντονισμός συνεργείων. Προμετρήσεις, παραγγελίες, επιμετρήσεις υλικών. Κοστολόγηση. Αναφορές προόδου εργασιών. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ.Προϋπηρεσία επιθυμητή. Γνώση AUTOCAD 2D και 3D. Γνώση Η/Υ, MS Office. Αποστολή Βιογραφικών: jobs( . papaki . }Technek.gr
17166130/08/2022Η Εταιρεία IOWN, (WWW.IOWN.GR), Firm Regulated by RICS, Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων.Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με προοπτική πιστοποίησης. Επιθυμητά προσόντα: Μηχανικούς Τελειόφοιτους ή Απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ελάχιστη Ακαδημαϊκή/θεωρητική Εκπαίδευσησχετική στο αντικείμενο των εκτιμήσεων. Αποστολή βιογραφικών στο email: ioanna.nikolaou( . papaki . }iown.gr
16018330/08/2022Τεχνική εταιρεία κατασκευών, με έδρα στη Γλυφάδα, ζητεί Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη συνεργασία. Αποστολή βιογραφικών στο email: ath.christaki( . papaki . }gmail.com
15497830/08/2022Ζητείται από Κατασκευαστική εταιρεία, που ασχολείται με Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα εντός Αττικής, Εργοδηγός, Πολιτικός Μηχανικός/Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ,για εργασία σε εργοτάξιο (χρήσιμη η άδεια μηχανής). Αποστολή βιογραφικών στο email: kkrat6( . papaki . }gmail.com.
18694930/08/2022Η τεχνική εταιρεία anegersi αναζητά Μηχανικό Sales Manager με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού, γνώση CAD, MS-Office, Αγγλικών, ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Κύριες αρμοδιότητες: προώθηση πωλήσεων, παροχή τεχνικών συμβουλών, εκπόνηση προσφορών, ανάπτυξη και υποστήριξη πελατολογίου. Εκπαίδευση και καθοδήγηση από στελέχη. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικού στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
17104106/09/2022Τεχνική Εταιρεία Α.Ε. με έδρα στο κέντρο της Αθηνάς, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό/Αρχιτέκτονα με προϋπηρεσία στον χώρο. Θέματα απασχόλησης (έκδοση αδειών, ενεργειακών πιστοποιητικών, αυθαίρετα, κλπ). Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. Αμεση Πρόσληψη. Τηλ. Επικοινωνίας 2103300352Ε-mail : info( . papaki . }climaline.gr
16287806/09/2022Ζητείται Μηχανικός ή Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια με εμπειρία σε εκπόνηση αρχιτεκτονικών ή/και στατικών σχεδίων για έκδοση αδειών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων & επιβλέψεις κτιριακών έργων, για απασχόληση σε τεχνικό γραφείο που εδρεύει στα νότια προάστια. Αποστολή βιογραφικών στο elma9599( . papaki . }gmail.com
18697506/09/2022H ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε. Προκατασκευασμένα σπίτια με έδρα στο Βιομηχανικό Πάρκο στο Μαρκόπουλο Αττικής αναζητά για μόνιμη εργασία, Εργοδηγό εργοταξίου, με μεγάλη εμπειρία οικοδομήςστα εργοτάξια, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μηχανικοί κ.α.). Τα έργα βρίσκονται εντός Ελλάδος. Μισθός ικανοποιητικός. Αποστολή βιογραφικών στο tech( . papaki . }kofinas.gr
18685306/09/2022Από Τεχνική εταιρεία ζητείται Σχεδιαστής με άριστη γνώση αρχιτεκτονικού σχεδίου_AUTOCAD. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: info( . papaki . }office56tsp.gr
18696706/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε γραφείο μελετών Δημοσίων Έργων με έδρα την Πάτρα. Πληροφορίες στα 6944521921 και 6972445145.
18693406/09/2022Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα στον Βόλο, ζητείται Μηχανικός ΤΕΙ/ΑΕΙ ή άτομο με σχετικές γνώσεις Η.Υ. (Σχεδιαστικά προγράμματα, office, email) για εργασία στο γραφείο υποστήριξη τεχνικών έργων. Επικοινωνία/βιογραφικά στο: etsirnovas( . papaki . }gmail.com
18693306/09/2022Από Τεχνικό Γραφείο στη Βάρη Αττικής ζητείται Μηχανικός για μόνιμη εργασία σε εργασίες πεδίου (αποτυπώσεις οικοπέδων - γηπέδων - κτιρίων, AsBuilt, χαράξεις). Εμπειρία δεν είναι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικού στο email: topopraxis( . papaki . }gmail.com Τηλ: 2130231529
18696405/09/2022H Μελετητική εταιρεία Seeman Environmental, με έδρα στην Ανοιξη Αττικής, αναζητεί Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολεοδόμο/Χωροτάκτη με εξειδίκευση στο GIS.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }seeman.gr
17932705/09/2022H Μελετητική εταιρεία Seeman Environmental, με έδρα στην Ανοιξη Αττικής, αναζητεί Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση σε μελέτες υδραυλικών έργων (οριοθέτηση/ διευθέτηση ρεμάτων, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων κλπ). Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }seeman.gr
7067605/09/2022Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Ιnterior Designer, ή Aρχιτέκτονα με σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίασε μελέτες interior design. Απαραίτητη η άριστη γνώση 2D και 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678605/09/2022Tο Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678505/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, παρουσιάσεις και ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση μεταπτυχιακές σπουδές στο αρχιτεκτονικό design, και άριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων και φωτορεαλισμού.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
16922305/09/2022Από Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε εργασία πεδίου σε οικοδομικά - ανακαινίσεις, προμετρήσεις, επιμετρήσεις,καλή γνώση AutoCAD, Αγγλικών και Ms Office στη Σαντορίνη. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }pan-tex.gr
18337605/09/2022Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται: Μηχανολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία και Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }solis.com.gr
18693105/09/2022Τεχνική εταιρία με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής ζητά Πολιτικό Μηχανικό και εργοδηγό με εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο v.infinity( . papaki . }yahoo.com.
17211805/09/2022Τεχνικό γραφείο στην Καλλιθέα (www.planstract.gr) ζητεί Απόφοιτο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 7μηνη απασχόληση. Επιθυμητή άριστη χρήση autocad, ms office. Αποστολή βιογραφικών στο mch( . papaki . }planstract.gr
18057305/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, ως συνεργάτης σε τεχνικό γραφείο, με έδρα στη Ν. Σμύρνη, για μερική απασχόληση (με ευέλικτους όρους), με καλή γνώση του Ν.4495/17περί αυθαιρέτων και ικανότητα σύνταξης ηλεκτρονικής ταυτότητας (προαιρετική η γνώση ν.ο.κ για έκδοση οικοδομικών αδειών και η δυνατότητα επίβλεψης εργοταξίου).Τηλ. Επικοινωνίας:6972281101 Mail: antscape15.1( . papaki . }gmail.com
18663705/09/2022Η DAY GROUP αναζητά Εργοδηγό Οικοδομικών Εργασιών σε συγκρότημα πολυκατοικιών στη Βούλα. Προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΙ (επιθυμητό). Πενταετή προϋπηρεσία σε οικοδομικά έργαυψηλών προδιαγραφών. Γνώση AutoCAD, MS Office συνεκτιμάται. Αρμοδιότητες: Επίβλεψη και συντονισμός εργοταξίου και συνεργείων. Η θέση προϋποθέτει χειρωνακτικές εργασίες. Βιογραφικά, συστατικές office( . papaki . }otenet.gr
16768605/09/2022Από την εταιρεία R.C.TECH (www.rctech.gr) ζητείται Πολιτικός Μηχανικός προς ένταξη στο κατασκευαστικό τμήμα της εταιρείας για έργα εντός Αττικής.Ελάχιστη απαιτούμενη κατασκευαστική εμπειρία 5 ετών σε επίβλεψη ιδιωτικών κτιριακών έργων υψηλών προδιαγραφών.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }rctech.gr
18696205/09/2022Η εταιρεία ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. ΜΣΜ Consulting, ζητεί να προσλάβει Διπλωματούχο Μηχανικό με 5ετή εμπειρία σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Κυκλοφοριακές/Συγκοινωνιακές Μελέτες. Επικοινωνία/αποστολή βιογραφικών: Ασκληπιού 26-28, Αθήνα ΤΚ 106 80, 210 3606752, mmat( . papaki . }otenet.gr ή info( . papaki . }msmconsulting.gr
16041805/09/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός Απόφοιτος ΑΕΙ για Τεχνική εταιρεία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ilissosate.grΤηλ. Επικοινωνίας: 2106561720 Fax. 2106561729
15469605/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πρόσληψη, με εμπειρία σε διαχείριση Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα, επίβλεψη- κατασκευή, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσίες, γνώση Autocad και erp της ace hellas, επιμέτρηση και σύνταξη λογαριασμών - ΑΠΕ. Μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ανωτέρω πεδίο.Αποστολή βιογραφικών: hr( . papaki . }stathiskokkinis.com
18693005/09/2022Το Aρχιτεκτονικό γραφείο Ρόη Γιαννοπούλου Αρχιτέκτονες Ε.Ε. από Αθήνα αναζητεί Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαιτούνται άριστες γνώσειςσε AutoCAD, Revit, Photoshop, Illustrator, Microsoft Office, Revit+Εnscape/3D Studio Max+V-ray, Αγγλική γλώσσα, 3ετής εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, γραφιστικές ικανότητες. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο email: info( . papaki . }roigiannopoulou.com
15606405/09/2022Ζητείται από την τεχνική εταιρεία ΝΒ ΤΕΧΝΙΚΗ με έδρα στα νότια προάστια Αρχιτέκτονας/Αρχιτεκτόνισσα, Διπλωματούχος Μηχανικός, για συνεργασία με άριστη γνώση Αutocad και προγραμμάτων φωτορεαλισμού και πολύ καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Aποστείλετε βιογραφικό στο email nbtexniki( . papaki . }gmail.com
18559205/09/2022Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες (2 θέσεις) + Πολεοδόμος-Χωροτάκτης-GIS expert (1 θέση) ζητoύνται από την GIMISIS + ASSOCIATES για πλήρη απασχόληση.Απαιτούνται: Σπουδές Πολεοδόμου-Χωροτάκτη (BA ή MSc)/MSc Γεωπληροφορικής, Συνδυαστική σκέψη, Προσαρμοστικότητα. Επιθυμητά: Αντίληψη πολεοδομικής-χωροταξικής νομοθεσίας, AutoCAD, MS Project.Προσφέρονται: Αμεση πρόσληψη, Σταθερότητα, Ομαδικό πλαίσιο συνεργασίας, Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.Επικοινωνία: hr( . papaki . }pgimisis.gr, 2108316398
18146502/09/2022Ζητείται Δασολόγος ή Γεωπόνος με ΜΕΚ Δ΄ στην κατηγορία έργων Πρασίνου για την στελέχωση ΜΕΕΠ της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Πληροφορίες: 6942013217 κο Κωνσταντόπουλο
18692902/09/2022H SOVEL μέλος του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για να γίνει μέλος της ομάδας μας, στο εργοστάσιο μας στον Αλμυρό Μαγνησίας.O ρόλος θα συμβάλλει στη συνολική ηλεκτρολογική συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας δίνοντας έμφαση στους κανονισμούς Υγείας και Ασφάλειας.Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων https://tinyurl.com/SOVEL- ELECTRICAL-ENGINEER
18636602/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με τουλάχιστον 2 έτη Κατασκευαστικής εμπειρίας και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }act.com.gr
8975002/09/2022Διοικητικός/η Υπάλληλος ζητείται για Τμήμα Προμηθειών & Γραμματειακή υποστήριξη Μελετητικού τμήματος Τεχνικής εταιρείας με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσία ή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
15825502/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων & Ιδιωτικών Κτιριακών έργων στην Αττική ζητεί να προσλάβει Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ για επίβλεψη έργων.Προϋπηρεσία συνεκτιμάται δεν απαιτείται. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : hr.epcla( . papaki . }gmail.com
18539402/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε Τεχνικό Γραφείο στο Βόλο. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων απαραίτητη.Αποστολή βιογραφικών στο arhtechv( . papaki . }gmail.com
17902602/09/2022Ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων (σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φακέλων δημοπρασιών) από Τεχνική Εταιρεία στα Βόρεια Προάστια Αττικής.Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
17446202/09/2022Από την εταιρεία ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί με Μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του Δομοστατικού και εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών.Απαραίτητη η γνώση των προγραμμάτων SAP, ETABS και RAF. Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών στη διεύθυνση: targethome1943( . papaki . }gmail.com
18168702/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Εργοδηγούς Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικώνμε ελάχιστη εργοταξιακή εμπειρία 3 έτη στην κατασκευή κτιριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών : e-mail :hr( . papaki . }odysseas.gr
15457602/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών: e-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
14855602/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών: e-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
16540202/09/2022Ζητούνται Μηχανικοί με εργοταξιακή εμπειρία σε Δημόσια Έργα (αστικών αναπλάσεων, οδοποιίας και υδραυλικών) από Τεχνική Εταιρεία στα Β. Προάστια Αττικής.Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
11340602/09/2022Η ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές ζητά Διπλωματούχους Μηχανικούς, ως ασφαλιστικούς πραγματογνώμονες στην Αθήνα για σταθερή συνεργασία. Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 χρόνια, Αγγλικά, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, ΙΧΕ, δυνατότητα μετακινήσεων. CV: jobs( . papaki . }mentor-sa.gr
18623502/09/2022Η εταιρεία ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ζητά Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε μελέτες οδοποιίας. Εκτιμάται επιπρόσθετα η γνώση τουπρογράμματος της Autodesk Civil 3D. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : valia( . papaki . }planitiki.gr
18482402/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός με 4 χρόνια προϋπηρεσία. Απαιτούνται : Εμπειρία στη διαχείριση έργου από μελέτη έως κατασκευή. Γνώση ΝΟΚ, κανονισμώνκαι διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών. Εμπειρία στο συντονισμό και την οργάνωση εργοταξίου. Κατάρτιση Technical Due Diligence.Γνώσεις: Autocad, Photoshop, 3D Studio Max, V-RAY, Αγγλικά. Aμεση πρόσληψη. Βιογραφικά: kelly( . papaki . }s-archetype.com
12907202/09/2022Ζητείται από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά), Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος με 3-5 έτη εμπειρίας σε επίβλεψη οικοδομικών έργων εντός Αττικής. Αντικείμενο εργασίας: επίβλεψη έργου, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }ergmasintechniki.gr
18696001/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας από τεχνικό γραφείο στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής, για πλήρη απασχόληση. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Γνώση Ν.Ο.Κ. θα εκτιμηθεί.Αποστολή βιογραφικών: dionisis_l( . papaki . }yahoo.gr
16018101/09/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Μηχανικό για τεχνική γραμματεία - μελέτες, με γνώση MS Office & AutoCad, οργανωτικότητα, επικοινωνιακό, υπεύθυνο, κάτοικο ευρύτερης περιοχής.Αποστολή βιογραφικών στο mailto:pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
15466101/09/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ, με γνώσεις AutoCAD, 4Μ, MS Office, δίπλωμα οδήγησης, κάτοικο ευρύτερης περιοχής.Αποστολή βιογραφικών στο mail:pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
18695801/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Ρόη Γιαννοπούλου Αρχιτέκτονες Ε.Ε. από Αθήνα αναζητεί Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαιτούνται άριστες γνώσεις σε AutoCAD, Revit, Microsoft Office,ΜS Project, Αγγλική γλώσσα, 5ετής εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο (προμελέτες, έκδοση αδειών, επίβλεψη εργοταξίου, προϋπολογισμός έργου, μελέτες εφαρμογής). Απαιτούνται γνώσεις ΝΟΚ. Αποστολή βιογραφικών -portfolio στο email info( . papaki . }roigiannopoulou.com
16484101/09/2022Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία στην διαχείριση συμβάσεων Δημοσίων Έργωνγια εργοτάξιο εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: papas770( . papaki . }yahoo.com
18599801/09/2022Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία στην παρακολούθηση κτηριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email: v.oikonomou( . papaki . }edil.gr
17068701/09/2022Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office. Αποστολή βιογραφικών: psiafis( . papaki . }mesogeos.gr
18689101/09/2022Το Γραφείο μας, LILA GALATA ARCHITECT & ACCOSIATES αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα 2+ έτη εμπειρίας και γνώση Autocad 2D, Revit, Rhinoceros 3D+Vray,3DS MAX+Vray, Photoshop, Αγγλικά. Αποστολή βιογραφικών και portfolio: info( . papaki . }lilagalata.com
12655101/09/2022Τεχνική Εταιρεία με έδρα στο κέντρο της Αθήνας ζητά Μηχανικό για πλήρη απασχόληση (επιθυμητή η γνώση επιμετρήσεων και κατάρτισης φακέλου σε διαγωνισμούς).Βιογραφικά στο e-mail: medomiki( . papaki . }otenet.gr τηλ.2105232543
18681701/09/2022Από κατασκευαστική εταιρεία στη Γλυφάδα ζητείται Δίπλ. Αρχιτέκτων/Πολ. Μηχανικός με εμπειρία 5+ ετών και γνώση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σύμφωνα με προδιαγραφέςέκδοσης οικοδομικών αδειών (ΝΟΚ). Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad και η εξοικείωση σε Photoshop και Indesign.Αποστολή βιογραφικών & portfolio σε μορφή pdf: design( . papaki . }qg-investments.com
16106101/09/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com
16018001/09/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιάτης εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
18624201/09/2022Ζητούνται από Τεχνικό - Μεσιτικό γραφείο στα Βριλήσσια, πλησίον σταθμού Μετρό, Μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας, ως Σύμβουλοι Ακινήτων. Πλήρης ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά με email: kajohn( . papaki . }post.com
18297801/09/2022Η Crystal Construction Engineering, ζητά Διπλ. Πολ. Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με ελάχιστη πενταετή εμπειρία σε επίβλεψη οικοδομικών έργων με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιοτική κατασκευή. Θέση: site manager. Γνώση προγραμμάτων: Autocad Revit Ms project και αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας.Τα βιογραφικά να αποσταλούν στο: hr( . papaki . }crystalconstruction.gr στα Ελληνικά.
17051931/08/2022Η ENCIEX Α.Ε. ζητά να προσλάβει α) Αρχιτέκτονες με εργοταξιακή εμπειρία, β) Πολιτικούς Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία, γ) Μηχανολόγους Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία,δ) Σχεδιαστές για υποστήριξη έργων κατασκευής. Αποστολή βιογραφικών στο management( . papaki . }enciex.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7210772
8003131/08/2022Το Aρχιτεκτονικό γραφείο "Aspect architects" εδρεύει στη Γλυφάδα και δραστηριοποιείται στο χώρο των ιδιωτικών έργων (κατοικίες, ξενοδοχεία, κλπ). Αναζητά Aρχιτέκτονα/ισσαγια μόνιμη απασχόληση με απαραίτητη εμπειρία +3 χρόνια. Απαιτούμενα προσόντα : ευχέρεια στη σύνθεση, πολεοδομική νομοθεσία, διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών,Autocad, Archicad, Ms Office, Photoshop. Αποστείλατε βιογραφικό στο info( . papaki . }aspect-architects.gr
18108231/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ από τεχνική εταιρεία για εργοτάξιο εντός Αττικής. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad, MSoffice.Απαραίτητη εμπειρία σε κτιριακά έργα. Αντικείμενο εργασίας: Αποπεράτωση κτιριακού έργου, γενική επίβλεψη, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, έλεγχος και πιστοποιήσεις εργασιών. Αποστολή βιογραφικών: cv( . papaki . }antiseismic.gr
16073931/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός και Σχεδιάστρια από Τεχνικό γραφείο στον Αλιμο Αττικής, με γνώσεις αρχιτεκτονικών προγραμμάτων (κυρίως autocad), εμπειρίαστην εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων σε επίπεδο έκδοσης Οικ. Αδειών, βασικές γνώσεις ΝΟΚ και Φωτορεαλισμό. Αποστολή βιογραφικών: kutsard4( . papaki . }gmail.com
18692531/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας με 5 ετή εμπειρία, σε μελέτες παραθεριστικών κατοικιών και ξενοδοχείων. Απαραίτητα: Κτιριακή νομοθεσία, AutoCAD, Αγγλικά. Πλεονέκτημα γνώσεις διαχείρισης έργου, εργοτάξιο και Γαλλικά. Προσφέρονται: ωραίο γραφείο στο Χαλάνδρι, εμπειρία κάθετα σε όλα τα στάδια και εκφάνσεις έργων. Τρέχοντα έργα περιλαμβάνουν κατοικίες στην Κέα, ξενοδοχείο στη Λευκάδα. Επικοινωνήστε στο cs( . papaki . }csimeon.gr
12707131/08/2022Η εταιρεία Delta Construction με έδρα την Αγ. Παρασκευή αναζητά Αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση με τριετή εμπειρία στην αρχιτεκτονική μελέτη και σύνθεση.Απαραίτητη η ικανότητα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού υψηλού επιπέδου, η καλή γνώση ΝΟΚ και η ευχερής χρήση προγραμμάτων CAD. Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτωνφωτορεαλιστικής απεικόνισης. Αποστολή βιογραφικών στο dcon( . papaki . }tee.gr.
17666631/08/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, από Tεχνικό γραφείο Η/Μ μελετών και κατασκευών για πρόσληψη μέσω του Προγράμματος Προεργασία του ΟΑΕΔ. Επιθυμητή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και MS Office. Εμπειρία σε μελέτες/εγκαταστάσεις/επιβλέψεις θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. Αποστολή βιογραφικών στο : aprassas( . papaki . }teemail.gr
12239231/08/2022Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά να προσλάβει Τοπογράφους Μηχανικούς. Περιγραφή Θέσης: Μετρήσεις Δικτύων υψηλής ακρίβειας και Μικρομετακινήσεων. Αποτυπώσεις Laser Scanner. Επιθυμητή συναφής εμπειρία και γνώση CAD & GIS προγραμμάτων. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο: info( . papaki . }mimel.gr
13921331/08/2022Η GJP Design & Construction (www.gjp.com.gr) ζητά Αρχιτέκτονα με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία, για πλήρη απασχόληση και μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα: AutoCad,3D σχεδιασμός και φωτορεαλισμός. Αποστολή CV και Portfolio στο recruitment.gjp( . papaki . }gmail.com
16179831/08/2022Ζητείται από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικά), Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός για την διαχείριση των έργων της εταιρείας και συγκεκριμένα την σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, νέων τιμών κλπ. Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών : mcon( . papaki . }outlook.com.gr
18695331/08/2022Ζητείται Πτυχιούχος Μηχανικός για πλήρη απασχόληση από Συμβουλευτική & Κατασκευαστική Εταιρεία, με έδρα Αθήνα - Σαντορίνη, με σκοπό τη διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων Κτιρίων και Τοπογραφικών. Αμεση πρόσληψη, ικανοποιητικός μισθός. Τηλ. 2621022713 - 6953007646. Αποστολή βιογραφικών στο Email : ktimatoefarmogiike( . papaki . }gmail.com
17094030/08/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, θα προσλάβει Αρχιτέκτονα πλήρους απασχόλησης για επίβλεψη τεχνικών έργων στην Θεσσαλονίκη & στην ΧαλκιδικήΑπαιτούμενα προσόντα: πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 10+χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, 3+χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση, άριστη γνώση αγγλικών.Δεξιότητες: ικανότητα συνεργασίας, οργάνωση, συνέπεια, προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες.Δεχόμαστε βιογραφικά έως 10MB στο:career( . papaki . }usp.gr μέχρι15/9/2021.
18627430/08/2022Η εμπορική εταιρεία ΥΔΡΟΠΛΑΝ αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό. Αρμοδιότητες: Προσέγγιση υπαρχόντων & νέων πελάτων για προώθηση και πώληση τεχνικών λύσεων και προϊόντων. Επισκέψεις, παρουσιάσεις, σε αρχιτεκτονικά, τεχνικά γραφεία, εργοτάξια, συνεργεία, εκθέσεις, συνέδρια. Σύνταξη χρηματοοικονομικών προσφορών. Συμβουλευτική υποστήριξη τεχνικών θεμάτων, νέων προϊόντων. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού. Γνώση Η/Υ, MS Office, Αγγλικών. Αποστολή Βιογραφικών: jobs( . papaki . }hydroplan.gr
18640630/08/2022Η Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό/Εργοδηγό Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Οργάνωση/Μελέτη/Εκτέλεση έργου. Συντονισμός συνεργείων. Προμετρήσεις, παραγγελίες, επιμετρήσεις υλικών. Κοστολόγηση. Αναφορές προόδου εργασιών. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ.Προϋπηρεσία επιθυμητή. Γνώση AUTOCAD 2D και 3D. Γνώση Η/Υ, MS Office. Αποστολή Βιογραφικών: jobs( . papaki . }Technek.gr
17166130/08/2022Η Εταιρεία IOWN, (WWW.IOWN.GR), Firm Regulated by RICS, Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων.Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με προοπτική πιστοποίησης. Επιθυμητά προσόντα: Μηχανικούς Τελειόφοιτους ή Απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ελάχιστη Ακαδημαϊκή/θεωρητική Εκπαίδευσησχετική στο αντικείμενο των εκτιμήσεων. Αποστολή βιογραφικών στο email: ioanna.nikolaou( . papaki . }iown.gr
16018330/08/2022Τεχνική εταιρεία κατασκευών, με έδρα στη Γλυφάδα, ζητεί Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη συνεργασία. Αποστολή βιογραφικών στο email: ath.christaki( . papaki . }gmail.com
15497830/08/2022Ζητείται από Κατασκευαστική εταιρεία, που ασχολείται με Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα εντός Αττικής, Εργοδηγός, Πολιτικός Μηχανικός/Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ,για εργασία σε εργοτάξιο (χρήσιμη η άδεια μηχανής). Αποστολή βιογραφικών στο email: kkrat6( . papaki . }gmail.com.
18694930/08/2022Η τεχνική εταιρεία anegersi αναζητά Μηχανικό Sales Manager με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού, γνώση CAD, MS-Office, Αγγλικών, ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Κύριες αρμοδιότητες: προώθηση πωλήσεων, παροχή τεχνικών συμβουλών, εκπόνηση προσφορών, ανάπτυξη και υποστήριξη πελατολογίου. Εκπαίδευση και καθοδήγηση από στελέχη. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικού στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
7035230/08/2022Από Τεχνικό γραφείο με έδρα το Γαλάτσι, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία 0-5 ετών για εργασία εργοταξίου και γραφείου. Πολύ καλή γνώση Office και Autocad. Επιθυμητή γνώση ΝΟΚ, Ν 4495/17, συστήματος E- adeies, ταυτότητας κτιρίου, επιμετρήσεων, επίβλεψης οικοδομικών έργων και ανακαινίσεων. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης.Βιογραφίκα: atriantafillos( . papaki . }tee.gr
18694830/08/2022Ζητείται Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση στη Θεσσαλονίκη από το Γραφείο Μελετών Β. Κωνσταντινίδης και Συνεργάτες διπλωματούχος Ηλεκτρολόγοςκαι Μηχανολόγος Μηχανικός. Τυχόν προϋπηρεσία και εμπειρία σε μελέτες θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών: basil( . papaki . }konstantinides.gr
18692330/08/2022Τεχνικό γραφείο μελετών&κατασκευών με έδρα στο Παγκράτι Αττικής ζητά Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η γνώση Ν.Ο.Κ. και προγραμμάτων AutoCAD,MS Office. Απαραίτητη επίσης η ενεργή ιδιότητα μέλους στο Τ.Ε.Ε. και η δυνατότητα υπογραφής μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεων αυθαιρέτων &πιστοποιητικών πληρότητας ηλεκτρονικής ταυτότητας. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }skap.gr
18694730/08/2022Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ ή ΤΕ) για μόνιμη απασχόληση στο Ηράκλειο Κρήτης. Εμπειρία σε εργασίες πεδίου και εκπόνηση τοπογραφικών μελετών επιθυμητή.Αποστολή βιογραφικού : info( . papaki . }terravision.gr
18692230/08/2022Η Εταιρεία Arxis Constructions αναζητά να προσλάβει Αρχιτέκτονα Μηχανικό με 1-3 χρόνια προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα καλή γνώση Archicad, τεχνική αντίληψη, ευχέρεια στην σύνθεση, δεξιότητες φωτορεαλισμού, διάθεση για συνεργασία. Αποστολή βιογραφικών-δείγματος εργασιών με ηλεκτρονική αλληλογραφία info( . papaki . }c-arxis.gr
12130030/08/2022Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info( . papaki . }elkystis.gr.
18661630/08/2022Η Εταιρεία IP Constructions αναζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία για μόνιμη και πλήρη απασχόληση στην Αθήνα.Αποστολή βιογραφικού στο fk.ipconstructions( . papaki . }gmail.com Τηλ. Επικοινωνίας: 6988030969
18337730/08/2022Η Εταιρεία IP Constructions αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία για την επίβλεψη κτιριακών κατασκευών, την οργάνωση συνεργείων και την οικονομικήπαρακολούθηση έργων για μόνιμη και πλήρη απασχόληση στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικού στο fk.ipconstructions( . papaki . }gmail.com / Τηλ. Επικοινωνίας: 6988030969
18297630/08/2022Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό γραφείο στην Αθήνα αναζητεί Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Διακοσμητή/τρια για part time εργασία. Απαραίτητα προσόντα: τουλάχιστον ενός έτους επαγγελματική εμπειρία, γνώση Autocad, 3dsmax ή Rhino v-ray, photoshop και excel. Αποστολή βιογραφικών στο annspanou( . papaki . }gmail.com.
18692430/08/2022Ζητείται Μηχανικός Κατασκευής για πλήρη απασχόληση σε μεγάλο Ελληνικό Κατασκευαστικό Όμιλο με ηγετική θέση στην εγχώρια και διεθνή αγορά, για τη στελέχωση μεγάλωντεχνικών έργων στην Ελλάδα. Απαραίτητα προσόντα: 5+ έτη εργοταξιακής εμπειρίας στην κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής ή ενέργειας, πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών στο cv( . papaki . }collegelink.gr
18694630/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε πολεοδομικά θέματα, αυθαίρετα, άδειες για μόνιμη απασχόληση σε Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Τήνο με πολύπλευρο αντικείμενο απασχόλησης (οικοδ. άδειες, εργοτάξια, αυθαίρετα, κλπ). Μail επικοινωνίας: sofia.archiplus( . papaki . }hotmail.com
18692130/08/2022Από Τεχνική εταιρεία που εδρεύει στη Γλυφάδα και ασχολείται με μελέτη και κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων ζητείται συνεργάτης με άριστη γνώση Autocad και δίπλωμα αυτοκινήτου για άμεση πρόσληψη. Η Προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη, αλλά η άριστη γνώση autocad απαιτείται.Τηλέφωνο:6909105242/Αποστολή βιογραφικών στο Theofanast( . papaki . }gmail.com,
16117929/08/2022Από Μελετητική εταιρεία ζητείται: Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία σε μελέτες κλιματισμού μεγάλων κτιριακών έργων. Απαιτείται: Αριστη γνώση Αγγλικών Αριστη γνώση AutoCAD, Microsoft Office, Υπολογιστικών Προγραμμάτων 4Μ, Carrier ή Trane ή αντίστοιχων λογισμικών Επιθυμητή η γνώση σχεδίασης σε BIMΔιεύθυνση αποστολής βιογραφικών: jobs( . papaki . }team.com.gr
16118029/08/2022Από Μελετητική εταιρεία ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία σε μεγάλα κτιριακά έργα. Απαιτείται : Αριστη γνώση AutoCAD, Excel, Dialux,4Μ, TiSoft, ή αντίστοιχου λογισμικού. Αριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση Revit. Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: jobs( . papaki . }team.com.gr
18621429/08/2022Το Τεχνικό Γραφείο E-ktirio με έδρα το Παγκράτι αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για έκδοση αδειών (Δόμησης, ΕΕΜΚ και λειτουργίας), ΠΕΑ, προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ,τακτοποίηση αυθαιρέτων, εκτίμηση ακινήτων. Απαραίτητη προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο. Η πληρωμή θα γίνεται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.Τηλ. Επικοινωνίας 2130243592 και email info( . papaki . }e-ktirio.gr
18646029/08/2022Τεχνική εταιρία αναζητά Εργοταξιάρχη Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα κατασκευαστική αντίληψη και προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών. Αμεση πρόσληψη με ανάθεση έργου, ικανοποιητικός μισθός και μπόνους άρτιας εκτέλεσης. Βιογραφικά στο chatzigianni( . papaki . }egeiro.gr
15259529/08/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο TRICHONAS ARCHITECTURΕ, με έδρα στη Μυτιλήνη, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη εμπειρία 1 με 3 έτη, γνώση Revit και Αγγλικών. Δυνατότητα εξ' αποστάσεως εργασίας. Mail επικοινωνίας atrichonas( . papaki . }gmail.com
18696405/09/2022H Μελετητική εταιρεία Seeman Environmental, με έδρα στην Ανοιξη Αττικής, αναζητεί Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολεοδόμο/Χωροτάκτη με εξειδίκευση στο GIS.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }seeman.gr
17932705/09/2022H Μελετητική εταιρεία Seeman Environmental, με έδρα στην Ανοιξη Αττικής, αναζητεί Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση σε μελέτες υδραυλικών έργων (οριοθέτηση/ διευθέτηση ρεμάτων, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων κλπ). Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }seeman.gr
7067605/09/2022Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Ιnterior Designer, ή Aρχιτέκτονα με σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίασε μελέτες interior design. Απαραίτητη η άριστη γνώση 2D και 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678605/09/2022Tο Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678505/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, παρουσιάσεις και ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση μεταπτυχιακές σπουδές στο αρχιτεκτονικό design, και άριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων και φωτορεαλισμού.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
16922305/09/2022Από Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε εργασία πεδίου σε οικοδομικά - ανακαινίσεις, προμετρήσεις, επιμετρήσεις,καλή γνώση AutoCAD, Αγγλικών και Ms Office στη Σαντορίνη. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }pan-tex.gr
18337605/09/2022Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται: Μηχανολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία και Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }solis.com.gr
18693105/09/2022Τεχνική εταιρία με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής ζητά Πολιτικό Μηχανικό και εργοδηγό με εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο v.infinity( . papaki . }yahoo.com.
17211805/09/2022Τεχνικό γραφείο στην Καλλιθέα (www.planstract.gr) ζητεί Απόφοιτο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 7μηνη απασχόληση. Επιθυμητή άριστη χρήση autocad, ms office. Αποστολή βιογραφικών στο mch( . papaki . }planstract.gr
18057305/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, ως συνεργάτης σε τεχνικό γραφείο, με έδρα στη Ν. Σμύρνη, για μερική απασχόληση (με ευέλικτους όρους), με καλή γνώση του Ν.4495/17περί αυθαιρέτων και ικανότητα σύνταξης ηλεκτρονικής ταυτότητας (προαιρετική η γνώση ν.ο.κ για έκδοση οικοδομικών αδειών και η δυνατότητα επίβλεψης εργοταξίου).Τηλ. Επικοινωνίας:6972281101 Mail: antscape15.1( . papaki . }gmail.com
18663705/09/2022Η DAY GROUP αναζητά Εργοδηγό Οικοδομικών Εργασιών σε συγκρότημα πολυκατοικιών στη Βούλα. Προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΙ (επιθυμητό). Πενταετή προϋπηρεσία σε οικοδομικά έργαυψηλών προδιαγραφών. Γνώση AutoCAD, MS Office συνεκτιμάται. Αρμοδιότητες: Επίβλεψη και συντονισμός εργοταξίου και συνεργείων. Η θέση προϋποθέτει χειρωνακτικές εργασίες. Βιογραφικά, συστατικές office( . papaki . }otenet.gr
16768605/09/2022Από την εταιρεία R.C.TECH (www.rctech.gr) ζητείται Πολιτικός Μηχανικός προς ένταξη στο κατασκευαστικό τμήμα της εταιρείας για έργα εντός Αττικής.Ελάχιστη απαιτούμενη κατασκευαστική εμπειρία 5 ετών σε επίβλεψη ιδιωτικών κτιριακών έργων υψηλών προδιαγραφών.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }rctech.gr
18696205/09/2022Η εταιρεία ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. ΜΣΜ Consulting, ζητεί να προσλάβει Διπλωματούχο Μηχανικό με 5ετή εμπειρία σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Κυκλοφοριακές/Συγκοινωνιακές Μελέτες. Επικοινωνία/αποστολή βιογραφικών: Ασκληπιού 26-28, Αθήνα ΤΚ 106 80, 210 3606752, mmat( . papaki . }otenet.gr ή info( . papaki . }msmconsulting.gr
16041805/09/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός Απόφοιτος ΑΕΙ για Τεχνική εταιρεία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ilissosate.grΤηλ. Επικοινωνίας: 2106561720 Fax. 2106561729
15469605/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πρόσληψη, με εμπειρία σε διαχείριση Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα, επίβλεψη- κατασκευή, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσίες, γνώση Autocad και erp της ace hellas, επιμέτρηση και σύνταξη λογαριασμών - ΑΠΕ. Μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ανωτέρω πεδίο.Αποστολή βιογραφικών: hr( . papaki . }stathiskokkinis.com
18693005/09/2022Το Aρχιτεκτονικό γραφείο Ρόη Γιαννοπούλου Αρχιτέκτονες Ε.Ε. από Αθήνα αναζητεί Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαιτούνται άριστες γνώσειςσε AutoCAD, Revit, Photoshop, Illustrator, Microsoft Office, Revit+Εnscape/3D Studio Max+V-ray, Αγγλική γλώσσα, 3ετής εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, γραφιστικές ικανότητες. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο email: info( . papaki . }roigiannopoulou.com
15606405/09/2022Ζητείται από την τεχνική εταιρεία ΝΒ ΤΕΧΝΙΚΗ με έδρα στα νότια προάστια Αρχιτέκτονας/Αρχιτεκτόνισσα, Διπλωματούχος Μηχανικός, για συνεργασία με άριστη γνώση Αutocad και προγραμμάτων φωτορεαλισμού και πολύ καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Aποστείλετε βιογραφικό στο email nbtexniki( . papaki . }gmail.com
18559205/09/2022Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες (2 θέσεις) + Πολεοδόμος-Χωροτάκτης-GIS expert (1 θέση) ζητoύνται από την GIMISIS + ASSOCIATES για πλήρη απασχόληση.Απαιτούνται: Σπουδές Πολεοδόμου-Χωροτάκτη (BA ή MSc)/MSc Γεωπληροφορικής, Συνδυαστική σκέψη, Προσαρμοστικότητα. Επιθυμητά: Αντίληψη πολεοδομικής-χωροταξικής νομοθεσίας, AutoCAD, MS Project.Προσφέρονται: Αμεση πρόσληψη, Σταθερότητα, Ομαδικό πλαίσιο συνεργασίας, Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.Επικοινωνία: hr( . papaki . }pgimisis.gr, 2108316398
18146502/09/2022Ζητείται Δασολόγος ή Γεωπόνος με ΜΕΚ Δ΄ στην κατηγορία έργων Πρασίνου για την στελέχωση ΜΕΕΠ της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Πληροφορίες: 6942013217 κο Κωνσταντόπουλο
18692902/09/2022H SOVEL μέλος του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για να γίνει μέλος της ομάδας μας, στο εργοστάσιο μας στον Αλμυρό Μαγνησίας.O ρόλος θα συμβάλλει στη συνολική ηλεκτρολογική συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας δίνοντας έμφαση στους κανονισμούς Υγείας και Ασφάλειας.Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων https://tinyurl.com/SOVEL- ELECTRICAL-ENGINEER
18636602/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με τουλάχιστον 2 έτη Κατασκευαστικής εμπειρίας και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }act.com.gr
8975002/09/2022Διοικητικός/η Υπάλληλος ζητείται για Τμήμα Προμηθειών & Γραμματειακή υποστήριξη Μελετητικού τμήματος Τεχνικής εταιρείας με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσία ή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
15825502/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων & Ιδιωτικών Κτιριακών έργων στην Αττική ζητεί να προσλάβει Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ για επίβλεψη έργων.Προϋπηρεσία συνεκτιμάται δεν απαιτείται. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : hr.epcla( . papaki . }gmail.com
18539402/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε Τεχνικό Γραφείο στο Βόλο. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων απαραίτητη.Αποστολή βιογραφικών στο arhtechv( . papaki . }gmail.com
17902602/09/2022Ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων (σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φακέλων δημοπρασιών) από Τεχνική Εταιρεία στα Βόρεια Προάστια Αττικής.Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
17446202/09/2022Από την εταιρεία ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί με Μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του Δομοστατικού και εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών.Απαραίτητη η γνώση των προγραμμάτων SAP, ETABS και RAF. Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών στη διεύθυνση: targethome1943( . papaki . }gmail.com
18168702/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Εργοδηγούς Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικώνμε ελάχιστη εργοταξιακή εμπειρία 3 έτη στην κατασκευή κτιριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών : e-mail :hr( . papaki . }odysseas.gr
15457602/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών: e-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
14855602/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών: e-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
16540202/09/2022Ζητούνται Μηχανικοί με εργοταξιακή εμπειρία σε Δημόσια Έργα (αστικών αναπλάσεων, οδοποιίας και υδραυλικών) από Τεχνική Εταιρεία στα Β. Προάστια Αττικής.Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
11340602/09/2022Η ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές ζητά Διπλωματούχους Μηχανικούς, ως ασφαλιστικούς πραγματογνώμονες στην Αθήνα για σταθερή συνεργασία. Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 χρόνια, Αγγλικά, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, ΙΧΕ, δυνατότητα μετακινήσεων. CV: jobs( . papaki . }mentor-sa.gr
18623502/09/2022Η εταιρεία ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ζητά Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε μελέτες οδοποιίας. Εκτιμάται επιπρόσθετα η γνώση τουπρογράμματος της Autodesk Civil 3D. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : valia( . papaki . }planitiki.gr
18482402/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός με 4 χρόνια προϋπηρεσία. Απαιτούνται : Εμπειρία στη διαχείριση έργου από μελέτη έως κατασκευή. Γνώση ΝΟΚ, κανονισμώνκαι διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών. Εμπειρία στο συντονισμό και την οργάνωση εργοταξίου. Κατάρτιση Technical Due Diligence.Γνώσεις: Autocad, Photoshop, 3D Studio Max, V-RAY, Αγγλικά. Aμεση πρόσληψη. Βιογραφικά: kelly( . papaki . }s-archetype.com
12907202/09/2022Ζητείται από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά), Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος με 3-5 έτη εμπειρίας σε επίβλεψη οικοδομικών έργων εντός Αττικής. Αντικείμενο εργασίας: επίβλεψη έργου, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }ergmasintechniki.gr
18696001/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας από τεχνικό γραφείο στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής, για πλήρη απασχόληση. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Γνώση Ν.Ο.Κ. θα εκτιμηθεί.Αποστολή βιογραφικών: dionisis_l( . papaki . }yahoo.gr
16018101/09/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Μηχανικό για τεχνική γραμματεία - μελέτες, με γνώση MS Office & AutoCad, οργανωτικότητα, επικοινωνιακό, υπεύθυνο, κάτοικο ευρύτερης περιοχής.Αποστολή βιογραφικών στο mailto:pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
15466101/09/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ, με γνώσεις AutoCAD, 4Μ, MS Office, δίπλωμα οδήγησης, κάτοικο ευρύτερης περιοχής.Αποστολή βιογραφικών στο mail:pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
18695801/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Ρόη Γιαννοπούλου Αρχιτέκτονες Ε.Ε. από Αθήνα αναζητεί Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαιτούνται άριστες γνώσεις σε AutoCAD, Revit, Microsoft Office,ΜS Project, Αγγλική γλώσσα, 5ετής εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο (προμελέτες, έκδοση αδειών, επίβλεψη εργοταξίου, προϋπολογισμός έργου, μελέτες εφαρμογής). Απαιτούνται γνώσεις ΝΟΚ. Αποστολή βιογραφικών -portfolio στο email info( . papaki . }roigiannopoulou.com
16484101/09/2022Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία στην διαχείριση συμβάσεων Δημοσίων Έργωνγια εργοτάξιο εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: papas770( . papaki . }yahoo.com
18599801/09/2022Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία στην παρακολούθηση κτηριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email: v.oikonomou( . papaki . }edil.gr
17068701/09/2022Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office. Αποστολή βιογραφικών: psiafis( . papaki . }mesogeos.gr
18689101/09/2022Το Γραφείο μας, LILA GALATA ARCHITECT & ACCOSIATES αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα 2+ έτη εμπειρίας και γνώση Autocad 2D, Revit, Rhinoceros 3D+Vray,3DS MAX+Vray, Photoshop, Αγγλικά. Αποστολή βιογραφικών και portfolio: info( . papaki . }lilagalata.com
12655101/09/2022Τεχνική Εταιρεία με έδρα στο κέντρο της Αθήνας ζητά Μηχανικό για πλήρη απασχόληση (επιθυμητή η γνώση επιμετρήσεων και κατάρτισης φακέλου σε διαγωνισμούς).Βιογραφικά στο e-mail: medomiki( . papaki . }otenet.gr τηλ.2105232543
18681701/09/2022Από κατασκευαστική εταιρεία στη Γλυφάδα ζητείται Δίπλ. Αρχιτέκτων/Πολ. Μηχανικός με εμπειρία 5+ ετών και γνώση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σύμφωνα με προδιαγραφέςέκδοσης οικοδομικών αδειών (ΝΟΚ). Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad και η εξοικείωση σε Photoshop και Indesign.Αποστολή βιογραφικών & portfolio σε μορφή pdf: design( . papaki . }qg-investments.com
16106101/09/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com
16018001/09/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιάτης εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
18624201/09/2022Ζητούνται από Τεχνικό - Μεσιτικό γραφείο στα Βριλήσσια, πλησίον σταθμού Μετρό, Μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας, ως Σύμβουλοι Ακινήτων. Πλήρης ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά με email: kajohn( . papaki . }post.com
18297801/09/2022Η Crystal Construction Engineering, ζητά Διπλ. Πολ. Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με ελάχιστη πενταετή εμπειρία σε επίβλεψη οικοδομικών έργων με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιοτική κατασκευή. Θέση: site manager. Γνώση προγραμμάτων: Autocad Revit Ms project και αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας.Τα βιογραφικά να αποσταλούν στο: hr( . papaki . }crystalconstruction.gr στα Ελληνικά.
17051931/08/2022Η ENCIEX Α.Ε. ζητά να προσλάβει α) Αρχιτέκτονες με εργοταξιακή εμπειρία, β) Πολιτικούς Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία, γ) Μηχανολόγους Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία,δ) Σχεδιαστές για υποστήριξη έργων κατασκευής. Αποστολή βιογραφικών στο management( . papaki . }enciex.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7210772
8003131/08/2022Το Aρχιτεκτονικό γραφείο "Aspect architects" εδρεύει στη Γλυφάδα και δραστηριοποιείται στο χώρο των ιδιωτικών έργων (κατοικίες, ξενοδοχεία, κλπ). Αναζητά Aρχιτέκτονα/ισσαγια μόνιμη απασχόληση με απαραίτητη εμπειρία +3 χρόνια. Απαιτούμενα προσόντα : ευχέρεια στη σύνθεση, πολεοδομική νομοθεσία, διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών,Autocad, Archicad, Ms Office, Photoshop. Αποστείλατε βιογραφικό στο info( . papaki . }aspect-architects.gr
18108231/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ από τεχνική εταιρεία για εργοτάξιο εντός Αττικής. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad, MSoffice.Απαραίτητη εμπειρία σε κτιριακά έργα. Αντικείμενο εργασίας: Αποπεράτωση κτιριακού έργου, γενική επίβλεψη, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, έλεγχος και πιστοποιήσεις εργασιών. Αποστολή βιογραφικών: cv( . papaki . }antiseismic.gr
16073931/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός και Σχεδιάστρια από Τεχνικό γραφείο στον Αλιμο Αττικής, με γνώσεις αρχιτεκτονικών προγραμμάτων (κυρίως autocad), εμπειρίαστην εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων σε επίπεδο έκδοσης Οικ. Αδειών, βασικές γνώσεις ΝΟΚ και Φωτορεαλισμό. Αποστολή βιογραφικών: kutsard4( . papaki . }gmail.com
18692531/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας με 5 ετή εμπειρία, σε μελέτες παραθεριστικών κατοικιών και ξενοδοχείων. Απαραίτητα: Κτιριακή νομοθεσία, AutoCAD, Αγγλικά. Πλεονέκτημα γνώσεις διαχείρισης έργου, εργοτάξιο και Γαλλικά. Προσφέρονται: ωραίο γραφείο στο Χαλάνδρι, εμπειρία κάθετα σε όλα τα στάδια και εκφάνσεις έργων. Τρέχοντα έργα περιλαμβάνουν κατοικίες στην Κέα, ξενοδοχείο στη Λευκάδα. Επικοινωνήστε στο cs( . papaki . }csimeon.gr
12707131/08/2022Η εταιρεία Delta Construction με έδρα την Αγ. Παρασκευή αναζητά Αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση με τριετή εμπειρία στην αρχιτεκτονική μελέτη και σύνθεση.Απαραίτητη η ικανότητα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού υψηλού επιπέδου, η καλή γνώση ΝΟΚ και η ευχερής χρήση προγραμμάτων CAD. Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτωνφωτορεαλιστικής απεικόνισης. Αποστολή βιογραφικών στο dcon( . papaki . }tee.gr.
17666631/08/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, από Tεχνικό γραφείο Η/Μ μελετών και κατασκευών για πρόσληψη μέσω του Προγράμματος Προεργασία του ΟΑΕΔ. Επιθυμητή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και MS Office. Εμπειρία σε μελέτες/εγκαταστάσεις/επιβλέψεις θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. Αποστολή βιογραφικών στο : aprassas( . papaki . }teemail.gr
12239231/08/2022Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά να προσλάβει Τοπογράφους Μηχανικούς. Περιγραφή Θέσης: Μετρήσεις Δικτύων υψηλής ακρίβειας και Μικρομετακινήσεων. Αποτυπώσεις Laser Scanner. Επιθυμητή συναφής εμπειρία και γνώση CAD & GIS προγραμμάτων. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο: info( . papaki . }mimel.gr
13921331/08/2022Η GJP Design & Construction (www.gjp.com.gr) ζητά Αρχιτέκτονα με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία, για πλήρη απασχόληση και μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα: AutoCad,3D σχεδιασμός και φωτορεαλισμός. Αποστολή CV και Portfolio στο recruitment.gjp( . papaki . }gmail.com
16179831/08/2022Ζητείται από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικά), Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός για την διαχείριση των έργων της εταιρείας και συγκεκριμένα την σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, νέων τιμών κλπ. Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών : mcon( . papaki . }outlook.com.gr
18695331/08/2022Ζητείται Πτυχιούχος Μηχανικός για πλήρη απασχόληση από Συμβουλευτική & Κατασκευαστική Εταιρεία, με έδρα Αθήνα - Σαντορίνη, με σκοπό τη διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων Κτιρίων και Τοπογραφικών. Αμεση πρόσληψη, ικανοποιητικός μισθός. Τηλ. 2621022713 - 6953007646. Αποστολή βιογραφικών στο Email : ktimatoefarmogiike( . papaki . }gmail.com
17094030/08/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, θα προσλάβει Αρχιτέκτονα πλήρους απασχόλησης για επίβλεψη τεχνικών έργων στην Θεσσαλονίκη & στην ΧαλκιδικήΑπαιτούμενα προσόντα: πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 10+χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, 3+χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση, άριστη γνώση αγγλικών.Δεξιότητες: ικανότητα συνεργασίας, οργάνωση, συνέπεια, προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες.Δεχόμαστε βιογραφικά έως 10MB στο:career( . papaki . }usp.gr μέχρι15/9/2021.
18627430/08/2022Η εμπορική εταιρεία ΥΔΡΟΠΛΑΝ αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό. Αρμοδιότητες: Προσέγγιση υπαρχόντων & νέων πελάτων για προώθηση και πώληση τεχνικών λύσεων και προϊόντων. Επισκέψεις, παρουσιάσεις, σε αρχιτεκτονικά, τεχνικά γραφεία, εργοτάξια, συνεργεία, εκθέσεις, συνέδρια. Σύνταξη χρηματοοικονομικών προσφορών. Συμβουλευτική υποστήριξη τεχνικών θεμάτων, νέων προϊόντων. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού. Γνώση Η/Υ, MS Office, Αγγλικών. Αποστολή Βιογραφικών: jobs( . papaki . }hydroplan.gr
18640630/08/2022Η Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό/Εργοδηγό Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Οργάνωση/Μελέτη/Εκτέλεση έργου. Συντονισμός συνεργείων. Προμετρήσεις, παραγγελίες, επιμετρήσεις υλικών. Κοστολόγηση. Αναφορές προόδου εργασιών. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ.Προϋπηρεσία επιθυμητή. Γνώση AUTOCAD 2D και 3D. Γνώση Η/Υ, MS Office. Αποστολή Βιογραφικών: jobs( . papaki . }Technek.gr
17166130/08/2022Η Εταιρεία IOWN, (WWW.IOWN.GR), Firm Regulated by RICS, Εταιρεία Συμβούλων και Εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού, επιθυμεί να προσλάβει junior εκτιμητή Ακίνητων.Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με προοπτική πιστοποίησης. Επιθυμητά προσόντα: Μηχανικούς Τελειόφοιτους ή Απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ελάχιστη Ακαδημαϊκή/θεωρητική Εκπαίδευσησχετική στο αντικείμενο των εκτιμήσεων. Αποστολή βιογραφικών στο email: ioanna.nikolaou( . papaki . }iown.gr
16018330/08/2022Τεχνική εταιρεία κατασκευών, με έδρα στη Γλυφάδα, ζητεί Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη συνεργασία. Αποστολή βιογραφικών στο email: ath.christaki( . papaki . }gmail.com
15497830/08/2022Ζητείται από Κατασκευαστική εταιρεία, που ασχολείται με Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα εντός Αττικής, Εργοδηγός, Πολιτικός Μηχανικός/Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ,για εργασία σε εργοτάξιο (χρήσιμη η άδεια μηχανής). Αποστολή βιογραφικών στο email: kkrat6( . papaki . }gmail.com.
18694930/08/2022Η τεχνική εταιρεία anegersi αναζητά Μηχανικό Sales Manager με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού, γνώση CAD, MS-Office, Αγγλικών, ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Κύριες αρμοδιότητες: προώθηση πωλήσεων, παροχή τεχνικών συμβουλών, εκπόνηση προσφορών, ανάπτυξη και υποστήριξη πελατολογίου. Εκπαίδευση και καθοδήγηση από στελέχη. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικού στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
7035230/08/2022Από Τεχνικό γραφείο με έδρα το Γαλάτσι, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία 0-5 ετών για εργασία εργοταξίου και γραφείου. Πολύ καλή γνώση Office και Autocad. Επιθυμητή γνώση ΝΟΚ, Ν 4495/17, συστήματος E- adeies, ταυτότητας κτιρίου, επιμετρήσεων, επίβλεψης οικοδομικών έργων και ανακαινίσεων. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης.Βιογραφίκα: atriantafillos( . papaki . }tee.gr
18694830/08/2022Ζητείται Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση στη Θεσσαλονίκη από το Γραφείο Μελετών Β. Κωνσταντινίδης και Συνεργάτες διπλωματούχος Ηλεκτρολόγοςκαι Μηχανολόγος Μηχανικός. Τυχόν προϋπηρεσία και εμπειρία σε μελέτες θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών: basil( . papaki . }konstantinides.gr
18692330/08/2022Τεχνικό γραφείο μελετών&κατασκευών με έδρα στο Παγκράτι Αττικής ζητά Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η γνώση Ν.Ο.Κ. και προγραμμάτων AutoCAD,MS Office. Απαραίτητη επίσης η ενεργή ιδιότητα μέλους στο Τ.Ε.Ε. και η δυνατότητα υπογραφής μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεων αυθαιρέτων &πιστοποιητικών πληρότητας ηλεκτρονικής ταυτότητας. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }skap.gr
18694730/08/2022Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ ή ΤΕ) για μόνιμη απασχόληση στο Ηράκλειο Κρήτης. Εμπειρία σε εργασίες πεδίου και εκπόνηση τοπογραφικών μελετών επιθυμητή.Αποστολή βιογραφικού : info( . papaki . }terravision.gr
18692230/08/2022Η Εταιρεία Arxis Constructions αναζητά να προσλάβει Αρχιτέκτονα Μηχανικό με 1-3 χρόνια προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα καλή γνώση Archicad, τεχνική αντίληψη, ευχέρεια στην σύνθεση, δεξιότητες φωτορεαλισμού, διάθεση για συνεργασία. Αποστολή βιογραφικών-δείγματος εργασιών με ηλεκτρονική αλληλογραφία info( . papaki . }c-arxis.gr
12130030/08/2022Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info( . papaki . }elkystis.gr.
18661630/08/2022Η Εταιρεία IP Constructions αναζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία για μόνιμη και πλήρη απασχόληση στην Αθήνα.Αποστολή βιογραφικού στο fk.ipconstructions( . papaki . }gmail.com Τηλ. Επικοινωνίας: 6988030969
18337730/08/2022Η Εταιρεία IP Constructions αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία για την επίβλεψη κτιριακών κατασκευών, την οργάνωση συνεργείων και την οικονομικήπαρακολούθηση έργων για μόνιμη και πλήρη απασχόληση στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικού στο fk.ipconstructions( . papaki . }gmail.com / Τηλ. Επικοινωνίας: 6988030969
18297630/08/2022Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό γραφείο στην Αθήνα αναζητεί Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Διακοσμητή/τρια για part time εργασία. Απαραίτητα προσόντα: τουλάχιστον ενός έτους επαγγελματική εμπειρία, γνώση Autocad, 3dsmax ή Rhino v-ray, photoshop και excel. Αποστολή βιογραφικών στο annspanou( . papaki . }gmail.com.
18692430/08/2022Ζητείται Μηχανικός Κατασκευής για πλήρη απασχόληση σε μεγάλο Ελληνικό Κατασκευαστικό Όμιλο με ηγετική θέση στην εγχώρια και διεθνή αγορά, για τη στελέχωση μεγάλωντεχνικών έργων στην Ελλάδα. Απαραίτητα προσόντα: 5+ έτη εργοταξιακής εμπειρίας στην κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής ή ενέργειας, πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών στο cv( . papaki . }collegelink.gr
18694630/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε πολεοδομικά θέματα, αυθαίρετα, άδειες για μόνιμη απασχόληση σε Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Τήνο με πολύπλευρο αντικείμενο απασχόλησης (οικοδ. άδειες, εργοτάξια, αυθαίρετα, κλπ). Μail επικοινωνίας: sofia.archiplus( . papaki . }hotmail.com
18692130/08/2022Από Τεχνική εταιρεία που εδρεύει στη Γλυφάδα και ασχολείται με μελέτη και κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων ζητείται συνεργάτης με άριστη γνώση Autocad και δίπλωμα αυτοκινήτου για άμεση πρόσληψη. Η Προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη, αλλά η άριστη γνώση autocad απαιτείται.Τηλέφωνο:6909105242/Αποστολή βιογραφικών στο Theofanast( . papaki . }gmail.com,
16117929/08/2022Από Μελετητική εταιρεία ζητείται: Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία σε μελέτες κλιματισμού μεγάλων κτιριακών έργων. Απαιτείται: Αριστη γνώση Αγγλικών Αριστη γνώση AutoCAD, Microsoft Office, Υπολογιστικών Προγραμμάτων 4Μ, Carrier ή Trane ή αντίστοιχων λογισμικών Επιθυμητή η γνώση σχεδίασης σε BIMΔιεύθυνση αποστολής βιογραφικών: jobs( . papaki . }team.com.gr
16118029/08/2022Από Μελετητική εταιρεία ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία σε μεγάλα κτιριακά έργα. Απαιτείται : Αριστη γνώση AutoCAD, Excel, Dialux,4Μ, TiSoft, ή αντίστοιχου λογισμικού. Αριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση Revit. Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: jobs( . papaki . }team.com.gr
18621429/08/2022Το Τεχνικό Γραφείο E-ktirio με έδρα το Παγκράτι αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για έκδοση αδειών (Δόμησης, ΕΕΜΚ και λειτουργίας), ΠΕΑ, προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ,τακτοποίηση αυθαιρέτων, εκτίμηση ακινήτων. Απαραίτητη προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο. Η πληρωμή θα γίνεται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.Τηλ. Επικοινωνίας 2130243592 και email info( . papaki . }e-ktirio.gr
18646029/08/2022Τεχνική εταιρία αναζητά Εργοταξιάρχη Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα κατασκευαστική αντίληψη και προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών. Αμεση πρόσληψη με ανάθεση έργου, ικανοποιητικός μισθός και μπόνους άρτιας εκτέλεσης. Βιογραφικά στο chatzigianni( . papaki . }egeiro.gr
15259529/08/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο TRICHONAS ARCHITECTURΕ, με έδρα στη Μυτιλήνη, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη εμπειρία 1 με 3 έτη, γνώση Revit και Αγγλικών. Δυνατότητα εξ' αποστάσεως εργασίας. Mail επικοινωνίας atrichonas( . papaki . }gmail.com
17672629/08/2022Τεχνική Εταιρεία ζητεί Πολιτικό Μηχανικό με (5-10 έτη εμπειρίας), για οικοδομικά έργα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο info( . papaki . }contractor-ltd.gr
16954129/08/2022Ζητούνται στα Χανιά Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί με Πτυχίο ή Δίπλωμα σπουδών, για στελέχωση Τεχνικής Εταιρείας , επιθυμητή μελετητική εμπειρία και εμπειρία επίβλεψης κατασκευής κτηρίων, κάτοχοι Διπλώματος οδήγησης, επιθυμητή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Email: d.skaraki( . papaki . }gmail.com τηλ. 2821052241
16469929/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός για πλήρη απασχόληση με εμπειρία Interior Design και άριστη γνώση φωτορεαλισμού με ευχέρεια επικοινωνίας.Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στη διεύθυνση: mdemou( . papaki . }synarmosis.gr (Κωδικός Θέσης 4)
16868029/08/2022Από μεγάλη Ανώνυμη εταιρεία υπηρεσιών ακινήτων, με δεσπόζουσα θέση στην αντίστοιχη αγορά και έδρα στην Αθήνα, ζητείται άμεσα Πολιτικός Μηχανικός ως εσωτερικός συνεργάτης, με πενταετή εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών, στατικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα και σε επιβλέψεις έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email:vassiliki.katostara( . papaki . }cerved.com
12121829/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργασία σε Τεχνική Εταιρία με εργοταξιακή εμπειρία σε κτιριακά έργα. Καλή γνώση Η/Υ, Αutocad, Μs Οffice, ευχέρεια επικοινωνίας και οργάνωσης.Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στην Διεύθυνση : mdemou( . papaki . }synarmosis.gr (Κωδικός Θέσης 3).
18694429/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός από Γραφείο μελετών και επιβλέψεων για πλήρη απασχόληση. Απαιτείται εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών και επίβλεψη έργων.Απαιτείται καλή γνώση Autocad, 3D Max, δημιουργία τρισδιάστων μοντέλων, ευχέρεια, μετρήσεων πεδίου, αποτύπωσεων. Αποστολή βιογραφικού filandly( . papaki . }gmail.com
18694329/08/2022Ζητούνται Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων και Ειδικότητας Πληροφορικής, για μαθήματα σε Φοιτητές. Βιογραφικά στο diplomaline( . papaki . }yahoo.gr
18696405/09/2022H Μελετητική εταιρεία Seeman Environmental, με έδρα στην Ανοιξη Αττικής, αναζητεί Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολεοδόμο/Χωροτάκτη με εξειδίκευση στο GIS.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }seeman.gr
17932705/09/2022H Μελετητική εταιρεία Seeman Environmental, με έδρα στην Ανοιξη Αττικής, αναζητεί Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση σε μελέτες υδραυλικών έργων (οριοθέτηση/ διευθέτηση ρεμάτων, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων κλπ). Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }seeman.gr
7067605/09/2022Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία Ιnterior Designer, ή Aρχιτέκτονα με σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίασε μελέτες interior design. Απαραίτητη η άριστη γνώση 2D και 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678605/09/2022Tο Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
18678505/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, παρουσιάσεις και ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση μεταπτυχιακές σπουδές στο αρχιτεκτονικό design, και άριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων και φωτορεαλισμού.Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο careers( . papaki . }potiropoulos.gr
16922305/09/2022Από Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε εργασία πεδίου σε οικοδομικά - ανακαινίσεις, προμετρήσεις, επιμετρήσεις,καλή γνώση AutoCAD, Αγγλικών και Ms Office στη Σαντορίνη. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }pan-tex.gr
18337605/09/2022Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται: Μηχανολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία και Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }solis.com.gr
18693105/09/2022Τεχνική εταιρία με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής ζητά Πολιτικό Μηχανικό και εργοδηγό με εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο v.infinity( . papaki . }yahoo.com.
17211805/09/2022Τεχνικό γραφείο στην Καλλιθέα (www.planstract.gr) ζητεί Απόφοιτο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 7μηνη απασχόληση. Επιθυμητή άριστη χρήση autocad, ms office. Αποστολή βιογραφικών στο mch( . papaki . }planstract.gr
18057305/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, ως συνεργάτης σε τεχνικό γραφείο, με έδρα στη Ν. Σμύρνη, για μερική απασχόληση (με ευέλικτους όρους), με καλή γνώση του Ν.4495/17περί αυθαιρέτων και ικανότητα σύνταξης ηλεκτρονικής ταυτότητας (προαιρετική η γνώση ν.ο.κ για έκδοση οικοδομικών αδειών και η δυνατότητα επίβλεψης εργοταξίου).Τηλ. Επικοινωνίας:6972281101 Mail: antscape15.1( . papaki . }gmail.com
18663705/09/2022Η DAY GROUP αναζητά Εργοδηγό Οικοδομικών Εργασιών σε συγκρότημα πολυκατοικιών στη Βούλα. Προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΙ (επιθυμητό). Πενταετή προϋπηρεσία σε οικοδομικά έργαυψηλών προδιαγραφών. Γνώση AutoCAD, MS Office συνεκτιμάται. Αρμοδιότητες: Επίβλεψη και συντονισμός εργοταξίου και συνεργείων. Η θέση προϋποθέτει χειρωνακτικές εργασίες. Βιογραφικά, συστατικές office( . papaki . }otenet.gr
16768605/09/2022Από την εταιρεία R.C.TECH (www.rctech.gr) ζητείται Πολιτικός Μηχανικός προς ένταξη στο κατασκευαστικό τμήμα της εταιρείας για έργα εντός Αττικής.Ελάχιστη απαιτούμενη κατασκευαστική εμπειρία 5 ετών σε επίβλεψη ιδιωτικών κτιριακών έργων υψηλών προδιαγραφών.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }rctech.gr
18696205/09/2022Η εταιρεία ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. ΜΣΜ Consulting, ζητεί να προσλάβει Διπλωματούχο Μηχανικό με 5ετή εμπειρία σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Κυκλοφοριακές/Συγκοινωνιακές Μελέτες. Επικοινωνία/αποστολή βιογραφικών: Ασκληπιού 26-28, Αθήνα ΤΚ 106 80, 210 3606752, mmat( . papaki . }otenet.gr ή info( . papaki . }msmconsulting.gr
16041805/09/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός Απόφοιτος ΑΕΙ για Τεχνική εταιρεία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ilissosate.grΤηλ. Επικοινωνίας: 2106561720 Fax. 2106561729
15469605/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πρόσληψη, με εμπειρία σε διαχείριση Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα, επίβλεψη- κατασκευή, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσίες, γνώση Autocad και erp της ace hellas, επιμέτρηση και σύνταξη λογαριασμών - ΑΠΕ. Μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ανωτέρω πεδίο.Αποστολή βιογραφικών: hr( . papaki . }stathiskokkinis.com
18693005/09/2022Το Aρχιτεκτονικό γραφείο Ρόη Γιαννοπούλου Αρχιτέκτονες Ε.Ε. από Αθήνα αναζητεί Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαιτούνται άριστες γνώσειςσε AutoCAD, Revit, Photoshop, Illustrator, Microsoft Office, Revit+Εnscape/3D Studio Max+V-ray, Αγγλική γλώσσα, 3ετής εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, γραφιστικές ικανότητες. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο email: info( . papaki . }roigiannopoulou.com
15606405/09/2022Ζητείται από την τεχνική εταιρεία ΝΒ ΤΕΧΝΙΚΗ με έδρα στα νότια προάστια Αρχιτέκτονας/Αρχιτεκτόνισσα, Διπλωματούχος Μηχανικός, για συνεργασία με άριστη γνώση Αutocad και προγραμμάτων φωτορεαλισμού και πολύ καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Aποστείλετε βιογραφικό στο email nbtexniki( . papaki . }gmail.com
18559205/09/2022Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες (2 θέσεις) + Πολεοδόμος-Χωροτάκτης-GIS expert (1 θέση) ζητoύνται από την GIMISIS + ASSOCIATES για πλήρη απασχόληση.Απαιτούνται: Σπουδές Πολεοδόμου-Χωροτάκτη (BA ή MSc)/MSc Γεωπληροφορικής, Συνδυαστική σκέψη, Προσαρμοστικότητα. Επιθυμητά: Αντίληψη πολεοδομικής-χωροταξικής νομοθεσίας, AutoCAD, MS Project.Προσφέρονται: Αμεση πρόσληψη, Σταθερότητα, Ομαδικό πλαίσιο συνεργασίας, Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.Επικοινωνία: hr( . papaki . }pgimisis.gr, 2108316398
18146502/09/2022Ζητείται Δασολόγος ή Γεωπόνος με ΜΕΚ Δ΄ στην κατηγορία έργων Πρασίνου για την στελέχωση ΜΕΕΠ της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Πληροφορίες: 6942013217 κο Κωνσταντόπουλο
18692902/09/2022H SOVEL μέλος του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για να γίνει μέλος της ομάδας μας, στο εργοστάσιο μας στον Αλμυρό Μαγνησίας.O ρόλος θα συμβάλλει στη συνολική ηλεκτρολογική συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας δίνοντας έμφαση στους κανονισμούς Υγείας και Ασφάλειας.Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων https://tinyurl.com/SOVEL- ELECTRICAL-ENGINEER
18636602/09/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με τουλάχιστον 2 έτη Κατασκευαστικής εμπειρίας και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }act.com.gr
8975002/09/2022Διοικητικός/η Υπάλληλος ζητείται για Τμήμα Προμηθειών & Γραμματειακή υποστήριξη Μελετητικού τμήματος Τεχνικής εταιρείας με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσία ή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
15825502/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων & Ιδιωτικών Κτιριακών έργων στην Αττική ζητεί να προσλάβει Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ για επίβλεψη έργων.Προϋπηρεσία συνεκτιμάται δεν απαιτείται. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : hr.epcla( . papaki . }gmail.com
18539402/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε Τεχνικό Γραφείο στο Βόλο. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων απαραίτητη.Αποστολή βιογραφικών στο arhtechv( . papaki . }gmail.com
17902602/09/2022Ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων (σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φακέλων δημοπρασιών) από Τεχνική Εταιρεία στα Βόρεια Προάστια Αττικής.Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
17446202/09/2022Από την εταιρεία ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί με Μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του Δομοστατικού και εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών.Απαραίτητη η γνώση των προγραμμάτων SAP, ETABS και RAF. Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών στη διεύθυνση: targethome1943( . papaki . }gmail.com
18168702/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Εργοδηγούς Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικώνμε ελάχιστη εργοταξιακή εμπειρία 3 έτη στην κατασκευή κτιριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών : e-mail :hr( . papaki . }odysseas.gr
15457602/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών: e-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
14855602/09/2022Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων με έδρα την Αργυρούπολη, ζητεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ & ΤΕΙ.Αποστολή βιογραφικών: e-mail : hr( . papaki . }odysseas.gr
16540202/09/2022Ζητούνται Μηχανικοί με εργοταξιακή εμπειρία σε Δημόσια Έργα (αστικών αναπλάσεων, οδοποιίας και υδραυλικών) από Τεχνική Εταιρεία στα Β. Προάστια Αττικής.Βιογραφικά στο email : texnikihr( . papaki . }gmail.com
11340602/09/2022Η ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές ζητά Διπλωματούχους Μηχανικούς, ως ασφαλιστικούς πραγματογνώμονες στην Αθήνα για σταθερή συνεργασία. Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 χρόνια, Αγγλικά, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, ΙΧΕ, δυνατότητα μετακινήσεων. CV: jobs( . papaki . }mentor-sa.gr
18623502/09/2022Η εταιρεία ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ζητά Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε μελέτες οδοποιίας. Εκτιμάται επιπρόσθετα η γνώση τουπρογράμματος της Autodesk Civil 3D. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : valia( . papaki . }planitiki.gr
18482402/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός με 4 χρόνια προϋπηρεσία. Απαιτούνται : Εμπειρία στη διαχείριση έργου από μελέτη έως κατασκευή. Γνώση ΝΟΚ, κανονισμώνκαι διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών. Εμπειρία στο συντονισμό και την οργάνωση εργοταξίου. Κατάρτιση Technical Due Diligence.Γνώσεις: Autocad, Photoshop, 3D Studio Max, V-RAY, Αγγλικά. Aμεση πρόσληψη. Βιογραφικά: kelly( . papaki . }s-archetype.com
12907202/09/2022Ζητείται από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά), Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος με 3-5 έτη εμπειρίας σε επίβλεψη οικοδομικών έργων εντός Αττικής. Αντικείμενο εργασίας: επίβλεψη έργου, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ. Αποστολή βιογραφικών: info( . papaki . }ergmasintechniki.gr
18696001/09/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας από τεχνικό γραφείο στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής, για πλήρη απασχόληση. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Γνώση Ν.Ο.Κ. θα εκτιμηθεί.Αποστολή βιογραφικών: dionisis_l( . papaki . }yahoo.gr
16018101/09/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Μηχανικό για τεχνική γραμματεία - μελέτες, με γνώση MS Office & AutoCad, οργανωτικότητα, επικοινωνιακό, υπεύθυνο, κάτοικο ευρύτερης περιοχής.Αποστολή βιογραφικών στο mailto:pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
15466101/09/2022Τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ, με γνώσεις AutoCAD, 4Μ, MS Office, δίπλωμα οδήγησης, κάτοικο ευρύτερης περιοχής.Αποστολή βιογραφικών στο mail:pragmwn( . papaki . }pragmwn.com
18695801/09/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Ρόη Γιαννοπούλου Αρχιτέκτονες Ε.Ε. από Αθήνα αναζητεί Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαιτούνται άριστες γνώσεις σε AutoCAD, Revit, Microsoft Office,ΜS Project, Αγγλική γλώσσα, 5ετής εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο (προμελέτες, έκδοση αδειών, επίβλεψη εργοταξίου, προϋπολογισμός έργου, μελέτες εφαρμογής). Απαιτούνται γνώσεις ΝΟΚ. Αποστολή βιογραφικών -portfolio στο email info( . papaki . }roigiannopoulou.com
16484101/09/2022Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία στην διαχείριση συμβάσεων Δημοσίων Έργωνγια εργοτάξιο εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: papas770( . papaki . }yahoo.com
18599801/09/2022Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία στην παρακολούθηση κτηριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email: v.oikonomou( . papaki . }edil.gr
17068701/09/2022Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office. Αποστολή βιογραφικών: psiafis( . papaki . }mesogeos.gr
18689101/09/2022Το Γραφείο μας, LILA GALATA ARCHITECT & ACCOSIATES αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα 2+ έτη εμπειρίας και γνώση Autocad 2D, Revit, Rhinoceros 3D+Vray,3DS MAX+Vray, Photoshop, Αγγλικά. Αποστολή βιογραφικών και portfolio: info( . papaki . }lilagalata.com
12655101/09/2022Τεχνική Εταιρεία με έδρα στο κέντρο της Αθήνας ζητά Μηχανικό για πλήρη απασχόληση (επιθυμητή η γνώση επιμετρήσεων και κατάρτισης φακέλου σε διαγωνισμούς).Βιογραφικά στο e-mail: medomiki( . papaki . }otenet.gr τηλ.2105232543
18681701/09/2022Από κατασκευαστική εταιρεία στη Γλυφάδα ζητείται Δίπλ. Αρχιτέκτων/Πολ. Μηχανικός με εμπειρία 5+ ετών και γνώση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σύμφωνα με προδιαγραφέςέκδοσης οικοδομικών αδειών (ΝΟΚ). Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad και η εξοικείωση σε Photoshop και Indesign.Αποστολή βιογραφικών & portfolio σε μορφή pdf: design( . papaki . }qg-investments.com
16106101/09/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com
16018001/09/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιάτης εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
18624201/09/2022Ζητούνται από Τεχνικό - Μεσιτικό γραφείο στα Βριλήσσια, πλησίον σταθμού Μετρό, Μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας, ως Σύμβουλοι Ακινήτων. Πλήρης ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά με email: kajohn( . papaki . }post.com
18297801/09/2022Η Crystal Construction Engineering, ζητά Διπλ. Πολ. Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με ελάχιστη πενταετή εμπειρία σε επίβλεψη οικοδομικών έργων με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιοτική κατασκευή. Θέση: site manager. Γνώση προγραμμάτων: Autocad Revit Ms project και αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας.Τα βιογραφικά να αποσταλούν στο: hr( . papaki . }crystalconstruction.gr στα Ελληνικά.
17051931/08/2022Η ENCIEX Α.Ε. ζητά να προσλάβει α) Αρχιτέκτονες με εργοταξιακή εμπειρία, β) Πολιτικούς Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία, γ) Μηχανολόγους Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία,δ) Σχεδιαστές για υποστήριξη έργων κατασκευής. Αποστολή βιογραφικών στο management( . papaki . }enciex.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7210772
8003131/08/2022Το Aρχιτεκτονικό γραφείο "Aspect architects" εδρεύει στη Γλυφάδα και δραστηριοποιείται στο χώρο των ιδιωτικών έργων (κατοικίες, ξενοδοχεία, κλπ). Αναζητά Aρχιτέκτονα/ισσαγια μόνιμη απασχόληση με απαραίτητη εμπειρία +3 χρόνια. Απαιτούμενα προσόντα : ευχέρεια στη σύνθεση, πολεοδομική νομοθεσία, διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών,Autocad, Archicad, Ms Office, Photoshop. Αποστείλατε βιογραφικό στο info( . papaki . }aspect-architects.gr
18108231/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ από τεχνική εταιρεία για εργοτάξιο εντός Αττικής. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad, MSoffice.Απαραίτητη εμπειρία σε κτιριακά έργα. Αντικείμενο εργασίας: Αποπεράτωση κτιριακού έργου, γενική επίβλεψη, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, έλεγχος και πιστοποιήσεις εργασιών. Αποστολή βιογραφικών: cv( . papaki . }antiseismic.gr
16073931/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός και Σχεδιάστρια από Τεχνικό γραφείο στον Αλιμο Αττικής, με γνώσεις αρχιτεκτονικών προγραμμάτων (κυρίως autocad), εμπειρίαστην εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων σε επίπεδο έκδοσης Οικ. Αδειών, βασικές γνώσεις ΝΟΚ και Φωτορεαλισμό. Αποστολή βιογραφικών: kutsard4( . papaki . }gmail.com
18692531/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας με 5 ετή εμπειρία, σε μελέτες παραθεριστικών κατοικιών και ξενοδοχείων. Απαραίτητα: Κτιριακή νομοθεσία, AutoCAD, Αγγλικά. Πλεονέκτημα γνώσεις διαχείρισης έργου, εργοτάξιο και Γαλλικά. Προσφέρονται: ωραίο γραφείο στο Χαλάνδρι, εμπειρία κάθετα σε όλα τα στάδια και εκφάνσεις έργων. Τρέχοντα έργα περιλαμβάνουν κατοικίες στην Κέα, ξενοδοχείο στη Λευκάδα. Επικοινωνήστε στο cs( . papaki . }csimeon.gr
12707131/08/2022Η εταιρεία Delta Construction με έδρα την Αγ. Παρασκευή αναζητά Αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση με τριετή εμπειρία στην αρχιτεκτονική μελέτη και σύνθεση.Απαραίτητη η ικανότητα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού υψηλού επιπέδου, η καλή γνώση ΝΟΚ και η ευχερής χρήση προγραμμάτων CAD. Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτωνφωτορεαλιστικής απεικόνισης. Αποστολή βιογραφικών στο dcon( . papaki . }tee.gr.
17666631/08/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, από Tεχνικό γραφείο Η/Μ μελετών και κατασκευών για πρόσληψη μέσω του Προγράμματος Προεργασία του ΟΑΕΔ. Επιθυμητή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και MS Office. Εμπειρία σε μελέτες/εγκαταστάσεις/επιβλέψεις θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. Αποστολή βιογραφικών στο : aprassas( . papaki . }teemail.gr
12239231/08/2022Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά να προσλάβει Τοπογράφους Μηχανικούς. Περιγραφή Θέσης: Μετρήσεις Δικτύων υψηλής ακρίβειας και Μικρομετακινήσεων. Αποτυπώσεις Laser Scanner. Επιθυμητή συναφής εμπειρία και γνώση CAD & GIS προγραμμάτων. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο: info( . papaki . }mimel.gr
13921331/08/2022Η GJP Design & Construction (www.gjp.com.gr) ζητά Αρχιτέκτονα με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία, για πλήρη απασχόληση και μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα: AutoCad,3D σχεδιασμός και φωτορεαλισμός. Αποστολή CV και Portfolio στο recruitment.gjp( . papaki . }gmail.com
16179831/08/2022Ζητείται από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικά), Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός για την διαχείριση των έργων της εταιρείας και συγκεκριμένα την σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, νέων τιμών κλπ. Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών : mcon( . papaki . }outlook.com.gr
18695331/08/2022Ζητείται Πτυχιούχος Μηχανικός για πλήρη απασχόληση από Συμβουλευτική & Κατασκευαστική Εταιρεία, με έδρα Αθήνα - Σαντορίνη, με σκοπό τη διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων Κτιρίων και Τοπογραφικών. Αμεση πρόσληψη, ικανοποιητικός μισθός. Τηλ. 2621022713 - 6953007646. Αποστολή βιογραφικών στο Email : ktimatoefarmogiike( . papaki . }gmail.com
17094030/08/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, θα προσλάβει Αρχιτέκτονα πλήρους απασχόλησης για επίβλεψη τεχνικών έργων στην Θεσσαλονίκη & στην ΧαλκιδικήΑπαιτούμενα προσόντα: πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 10+χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, 3+χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση, άριστη γνώση αγγλικών.Δεξιότητες: ικανότητα συνεργασίας, οργάνωση, συνέπεια, προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες.Δεχόμαστε βιογραφικά έως 10MB στο:career( . papaki . }usp.gr μέχρι15/9/2021.
18108231/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ από τεχνική εταιρεία για εργοτάξιο εντός Αττικής. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad, MSoffice.Απαραίτητη εμπειρία σε κτιριακά έργα. Αντικείμενο εργασίας: Αποπεράτωση κτιριακού έργου, γενική επίβλεψη, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, έλεγχος και πιστοποιήσεις εργασιών. Αποστολή βιογραφικών: cv( . papaki . }antiseismic.gr
16073931/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός και Σχεδιάστρια από Τεχνικό γραφείο στον Αλιμο Αττικής, με γνώσεις αρχιτεκτονικών προγραμμάτων (κυρίως autocad), εμπειρίαστην εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων σε επίπεδο έκδοσης Οικ. Αδειών, βασικές γνώσεις ΝΟΚ και Φωτορεαλισμό. Αποστολή βιογραφικών: kutsard4( . papaki . }gmail.com
18692531/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας με 5 ετή εμπειρία, σε μελέτες παραθεριστικών κατοικιών και ξενοδοχείων. Απαραίτητα: Κτιριακή νομοθεσία, AutoCAD, Αγγλικά. Πλεονέκτημα γνώσεις διαχείρισης έργου, εργοτάξιο και Γαλλικά. Προσφέρονται: ωραίο γραφείο στο Χαλάνδρι, εμπειρία κάθετα σε όλα τα στάδια και εκφάνσεις έργων. Τρέχοντα έργα περιλαμβάνουν κατοικίες στην Κέα, ξενοδοχείο στη Λευκάδα. Επικοινωνήστε στο cs( . papaki . }csimeon.gr
12707131/08/2022Η εταιρεία Delta Construction με έδρα την Αγ. Παρασκευή αναζητά Αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση με τριετή εμπειρία στην αρχιτεκτονική μελέτη και σύνθεση.Απαραίτητη η ικανότητα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού υψηλού επιπέδου, η καλή γνώση ΝΟΚ και η ευχερής χρήση προγραμμάτων CAD. Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτωνφωτορεαλιστικής απεικόνισης. Αποστολή βιογραφικών στο dcon( . papaki . }tee.gr.
17666631/08/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, από Tεχνικό γραφείο Η/Μ μελετών και κατασκευών για πρόσληψη μέσω του Προγράμματος Προεργασία του ΟΑΕΔ. Επιθυμητή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και MS Office. Εμπειρία σε μελέτες/εγκαταστάσεις/επιβλέψεις θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. Αποστολή βιογραφικών στο : aprassas( . papaki . }teemail.gr
12239231/08/2022Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά να προσλάβει Τοπογράφους Μηχανικούς. Περιγραφή Θέσης: Μετρήσεις Δικτύων υψηλής ακρίβειας και Μικρομετακινήσεων. Αποτυπώσεις Laser Scanner. Επιθυμητή συναφής εμπειρία και γνώση CAD & GIS προγραμμάτων. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο: info( . papaki . }mimel.gr
13921331/08/2022Η GJP Design & Construction (www.gjp.com.gr) ζητά Αρχιτέκτονα με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία, για πλήρη απασχόληση και μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα: AutoCad,3D σχεδιασμός και φωτορεαλισμός. Αποστολή CV και Portfolio στο recruitment.gjp( . papaki . }gmail.com
16179831/08/2022Ζητείται από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικά), Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός για την διαχείριση των έργων της εταιρείας και συγκεκριμένα την σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, νέων τιμών κλπ. Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών : mcon( . papaki . }outlook.com.gr
18695331/08/2022Ζητείται Πτυχιούχος Μηχανικός για πλήρη απασχόληση από Συμβουλευτική & Κατασκευαστική Εταιρεία, με έδρα Αθήνα - Σαντορίνη, με σκοπό τη διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων Κτιρίων και Τοπογραφικών. Αμεση πρόσληψη, ικανοποιητικός μισθός. Τηλ. 2621022713 - 6953007646. Αποστολή βιογραφικών στο Email : ktimatoefarmogiike( . papaki . }gmail.com
17094030/08/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, θα προσλάβει Αρχιτέκτονα πλήρους απασχόλησης για επίβλεψη τεχνικών έργων στην Θεσσαλονίκη & στην ΧαλκιδικήΑπαιτούμενα προσόντα: πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 10+χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, 3+χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση, άριστη γνώση αγγλικών.Δεξιότητες: ικανότητα συνεργασίας, οργάνωση, συνέπεια, προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες.Δεχόμαστε βιογραφικά έως 10MB στο:career( . papaki . }usp.gr μέχρι15/9/2021.
18108231/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ από τεχνική εταιρεία για εργοτάξιο εντός Αττικής. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad, MSoffice.Απαραίτητη εμπειρία σε κτιριακά έργα. Αντικείμενο εργασίας: Αποπεράτωση κτιριακού έργου, γενική επίβλεψη, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, έλεγχος και πιστοποιήσεις εργασιών. Αποστολή βιογραφικών: cv( . papaki . }antiseismic.gr
16073931/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός και Σχεδιάστρια από Τεχνικό γραφείο στον Αλιμο Αττικής, με γνώσεις αρχιτεκτονικών προγραμμάτων (κυρίως autocad), εμπειρίαστην εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων σε επίπεδο έκδοσης Οικ. Αδειών, βασικές γνώσεις ΝΟΚ και Φωτορεαλισμό. Αποστολή βιογραφικών: kutsard4( . papaki . }gmail.com
18692531/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας με 5 ετή εμπειρία, σε μελέτες παραθεριστικών κατοικιών και ξενοδοχείων. Απαραίτητα: Κτιριακή νομοθεσία, AutoCAD, Αγγλικά. Πλεονέκτημα γνώσεις διαχείρισης έργου, εργοτάξιο και Γαλλικά. Προσφέρονται: ωραίο γραφείο στο Χαλάνδρι, εμπειρία κάθετα σε όλα τα στάδια και εκφάνσεις έργων. Τρέχοντα έργα περιλαμβάνουν κατοικίες στην Κέα, ξενοδοχείο στη Λευκάδα. Επικοινωνήστε στο cs( . papaki . }csimeon.gr
12707131/08/2022Η εταιρεία Delta Construction με έδρα την Αγ. Παρασκευή αναζητά Αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση με τριετή εμπειρία στην αρχιτεκτονική μελέτη και σύνθεση.Απαραίτητη η ικανότητα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού υψηλού επιπέδου, η καλή γνώση ΝΟΚ και η ευχερής χρήση προγραμμάτων CAD. Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτωνφωτορεαλιστικής απεικόνισης. Αποστολή βιογραφικών στο dcon( . papaki . }tee.gr.
17666631/08/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, από Tεχνικό γραφείο Η/Μ μελετών και κατασκευών για πρόσληψη μέσω του Προγράμματος Προεργασία του ΟΑΕΔ. Επιθυμητή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και MS Office. Εμπειρία σε μελέτες/εγκαταστάσεις/επιβλέψεις θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. Αποστολή βιογραφικών στο : aprassas( . papaki . }teemail.gr
12239231/08/2022Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά να προσλάβει Τοπογράφους Μηχανικούς. Περιγραφή Θέσης: Μετρήσεις Δικτύων υψηλής ακρίβειας και Μικρομετακινήσεων. Αποτυπώσεις Laser Scanner. Επιθυμητή συναφής εμπειρία και γνώση CAD & GIS προγραμμάτων. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο: info( . papaki . }mimel.gr
13921331/08/2022Η GJP Design & Construction (www.gjp.com.gr) ζητά Αρχιτέκτονα με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία, για πλήρη απασχόληση και μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα: AutoCad,3D σχεδιασμός και φωτορεαλισμός. Αποστολή CV και Portfolio στο recruitment.gjp( . papaki . }gmail.com
16179831/08/2022Ζητείται από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικά), Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός για την διαχείριση των έργων της εταιρείας και συγκεκριμένα την σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, νέων τιμών κλπ. Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών : mcon( . papaki . }outlook.com.gr
18695331/08/2022Ζητείται Πτυχιούχος Μηχανικός για πλήρη απασχόληση από Συμβουλευτική & Κατασκευαστική Εταιρεία, με έδρα Αθήνα - Σαντορίνη, με σκοπό τη διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων Κτιρίων και Τοπογραφικών. Αμεση πρόσληψη, ικανοποιητικός μισθός. Τηλ. 2621022713 - 6953007646. Αποστολή βιογραφικών στο Email : ktimatoefarmogiike( . papaki . }gmail.com
17094030/08/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, θα προσλάβει Αρχιτέκτονα πλήρους απασχόλησης για επίβλεψη τεχνικών έργων στην Θεσσαλονίκη & στην ΧαλκιδικήΑπαιτούμενα προσόντα: πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 10+χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, 3+χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση, άριστη γνώση αγγλικών.Δεξιότητες: ικανότητα συνεργασίας, οργάνωση, συνέπεια, προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες.Δεχόμαστε βιογραφικά έως 10MB στο:career( . papaki . }usp.gr μέχρι15/9/2021.
18108231/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ από τεχνική εταιρεία για εργοτάξιο εντός Αττικής. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad, MSoffice.Απαραίτητη εμπειρία σε κτιριακά έργα. Αντικείμενο εργασίας: Αποπεράτωση κτιριακού έργου, γενική επίβλεψη, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, έλεγχος και πιστοποιήσεις εργασιών. Αποστολή βιογραφικών: cv( . papaki . }antiseismic.gr
16073931/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός και Σχεδιάστρια από Τεχνικό γραφείο στον Αλιμο Αττικής, με γνώσεις αρχιτεκτονικών προγραμμάτων (κυρίως autocad), εμπειρίαστην εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων σε επίπεδο έκδοσης Οικ. Αδειών, βασικές γνώσεις ΝΟΚ και Φωτορεαλισμό. Αποστολή βιογραφικών: kutsard4( . papaki . }gmail.com
18692531/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας με 5 ετή εμπειρία, σε μελέτες παραθεριστικών κατοικιών και ξενοδοχείων. Απαραίτητα: Κτιριακή νομοθεσία, AutoCAD, Αγγλικά. Πλεονέκτημα γνώσεις διαχείρισης έργου, εργοτάξιο και Γαλλικά. Προσφέρονται: ωραίο γραφείο στο Χαλάνδρι, εμπειρία κάθετα σε όλα τα στάδια και εκφάνσεις έργων. Τρέχοντα έργα περιλαμβάνουν κατοικίες στην Κέα, ξενοδοχείο στη Λευκάδα. Επικοινωνήστε στο cs( . papaki . }csimeon.gr
12707131/08/2022Η εταιρεία Delta Construction με έδρα την Αγ. Παρασκευή αναζητά Αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση με τριετή εμπειρία στην αρχιτεκτονική μελέτη και σύνθεση.Απαραίτητη η ικανότητα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού υψηλού επιπέδου, η καλή γνώση ΝΟΚ και η ευχερής χρήση προγραμμάτων CAD. Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτωνφωτορεαλιστικής απεικόνισης. Αποστολή βιογραφικών στο dcon( . papaki . }tee.gr.
17666631/08/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, από Tεχνικό γραφείο Η/Μ μελετών και κατασκευών για πρόσληψη μέσω του Προγράμματος Προεργασία του ΟΑΕΔ. Επιθυμητή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και MS Office. Εμπειρία σε μελέτες/εγκαταστάσεις/επιβλέψεις θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. Αποστολή βιογραφικών στο : aprassas( . papaki . }teemail.gr
12239231/08/2022Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά να προσλάβει Τοπογράφους Μηχανικούς. Περιγραφή Θέσης: Μετρήσεις Δικτύων υψηλής ακρίβειας και Μικρομετακινήσεων. Αποτυπώσεις Laser Scanner. Επιθυμητή συναφής εμπειρία και γνώση CAD & GIS προγραμμάτων. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο: info( . papaki . }mimel.gr
13921331/08/2022Η GJP Design & Construction (www.gjp.com.gr) ζητά Αρχιτέκτονα με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία, για πλήρη απασχόληση και μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα: AutoCad,3D σχεδιασμός και φωτορεαλισμός. Αποστολή CV και Portfolio στο recruitment.gjp( . papaki . }gmail.com
16179831/08/2022Ζητείται από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικά), Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός για την διαχείριση των έργων της εταιρείας και συγκεκριμένα την σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, νέων τιμών κλπ. Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών : mcon( . papaki . }outlook.com.gr
18695331/08/2022Ζητείται Πτυχιούχος Μηχανικός για πλήρη απασχόληση από Συμβουλευτική & Κατασκευαστική Εταιρεία, με έδρα Αθήνα - Σαντορίνη, με σκοπό τη διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων Κτιρίων και Τοπογραφικών. Αμεση πρόσληψη, ικανοποιητικός μισθός. Τηλ. 2621022713 - 6953007646. Αποστολή βιογραφικών στο Email : ktimatoefarmogiike( . papaki . }gmail.com
17094030/08/2022Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, θα προσλάβει Αρχιτέκτονα πλήρους απασχόλησης για επίβλεψη τεχνικών έργων στην Θεσσαλονίκη & στην ΧαλκιδικήΑπαιτούμενα προσόντα: πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 10+χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, 3+χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση, άριστη γνώση αγγλικών.Δεξιότητες: ικανότητα συνεργασίας, οργάνωση, συνέπεια, προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες.Δεχόμαστε βιογραφικά έως 10MB στο:career( . papaki . }usp.gr μέχρι15/9/2021.
18690719/08/2022Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ, αναζητά να συμπεριλάβει στο δίκτυο Συντονιστών/Συμβούλων ΑΥΕ σε Τεχνικά Έργα, Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας,και Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Απαραίτητο προσόν η προϋπηρεσία στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας σε Τεχνικά Έργα.Βιογραφικά: cv( . papaki . }ergonomia.gr
18676719/08/2022Από την εταιρεία MORPHΟ ζητείται άτομο ως Εργοταξιάρχης, για έργα εκτός Αττικής, για: Επίβλεψη και συντονισμό εργοταξίου. Παρακολούθηση προϋπολογισμού κόστους και χρονοδιαγράμματος κ.λ.π. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Πολυτεχνείου/ΑΕΙ. Αποδεδειγμένη σχετική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε κτιριακά έργα.Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο hr( . papaki . }morpho.gr, με θέμα 'Εργοταξιάρχης'.
16417819/08/2022Η ΕΡΓΑ.ΤΗ.ΚΑΤ. ΑΕ αναζητά: Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους & Πολιτικoύς Μηχανικούς στην Αττική με εμπειρία στη διαχείριση κτιριακών έργων & εργοταξίων, γνώσεις Autocad, δεξιότητες επικοινωνίας & οργάνωσης. Αποστολή βιογραφικών στο hr( . papaki . }ergatikat.gr με κωδικό αγγελίας: ENG.AT
18381419/08/2022Zητείται Μηχανικός από εργοληπτική εταιρεία με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την εκτέλεση Δημοσίων Έργων για πλήρη απασχόληση. Γνώση Αutocad, Ms, Excel απαραίτητη.Ε-Mail : jobpameoe( . papaki . }gmail.com
18690519/08/2022Ζητείται έμπειρος Μηχανικός/Εργοδηγός για παρακολούθηση, διαχείριση και συντονισμό εργασιών σε εργοτάξιο οικιστικών κατασκευών σε παραθαλάσσια περιοχή στη Κάρπαθο.Πλήρη απασχόληση, μισθός συζητήσιμος, προσφέρεται διαμονή. Αποστολή βιογραφικού στο email: paragiosgp( . papaki . }gmail.com
18690419/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός ή Σχεδιαστής/στρια για πλήρη απασχόληση από αρχιτεκτονικό γραφείο στο Ίλιον Αττικής. Απαραίτητα προσόντα η γνώση autocad, προγράμματος τρισδιάστατου σχεδιασμού και φωτορεαλισμού και photoshop. Επίσης, θα εκτιμηθούν η προθυμία και η διάθεση για δημιουργική εργασία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email trpitiakoudi( . papaki . }yahoo.gr
18687219/08/2022Tο Αρχιτεκτονικό γραφείο LKMK architects αναζητά Junior Architect, με ευχέρεια στη σύνθεση, με 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες και επιβλέψη εργοταξίου. Γνώση προγραμμάτων autocad, office & sketchup. Γνώση ΝΟΚ θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη άδεια οδήγησης Ι.Χ. και μεταφορικό μέσο. Βιογραφικό και portfolio στη διεύθυνση cv( . papaki . }lkmk.gr
17177819/08/2022Μελετητική Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Αγ. Παρασκευή Αττικής (από αρχές Σεπτεμβρίου) ζητάει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ για μελέτες στατικών και Αρχιτέκτονα Μηχανικόμε γνώσεις ΝΟΚ. Αποστολή βιογραφικού: malamateniou( . papaki . }apexcon.gr με θέμα ΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΕ.
15687512/08/2022Ζητείται απο Τεχνική εταιρεία στα Βριλήσσια Σχεδιαστής - Σχεδιάστρια με εμπειρία αρχιτεκτονικού σχεδίου σύνθετων κτιριακών έργων - συστάσεις απαραίτητες.Βιογραφικά mpap( . papaki . }thekla.gr
15431612/08/2022Ζητούνται έμπειροι Μηχανικοί - Εργοδηγοί ειδικευμένοι σε Interiors και Σύνθετα Οικοδομικά για έργα εντός Αττικής. Συστάσεις Απαραίτητες.Αποστολή βιογραφικών: mpap( . papaki . }thekla.gr
18605612/08/2022Ζητείται Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση (Αρχιτέκτων/Πολιτικός/Τοπογράφος) με εμπειρία σε σχεδιασμό και αποτυπώσεις ακινήτων. Απαιτούνται γνώσεις σε ΤακτοποιήσειςΑυθαιρέτων, στην Εκτιμητική Ακινήτων και σε Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτηρίων. Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD & ΤΕΕ/ΚΕΝΑΚ. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτειμεταφορικό μέσον. WIP-WorksInProgress. Αποστολή CV: laina( . papaki . }tee.gr Υπόψη: κας Έλενας Λαϊνά.
7098112/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση από Αρχιτεκτονικό Γραφείο στα Βόρεια Προάστεια με άριστες γνώσεις προγραμμάτων Autocad, 3D studio Max ή Rhino,V-Ray, Photoshop και Microsoft Office. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση ΝΟΚ και σύνταξης φακέλων πολεοδομίας. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει μεταφορικό μέσον.Αποστολή CV & portfolio στο: laina( . papaki . }tee.gr.
15469611/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πρόσληψη, με εμπειρία σε διαχείριση Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα, επίβλεψη - κατασκευή, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσίες, γνώση Autocad και erp της ace hellas, επιμέτρηση και σύνταξη λογαριασμών - ΑΠΕ. Μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ανωτέρω πεδίο.Αποστολή βιογραφικών : hr( . papaki . }stathiskokkinis.com
18690211/08/2022Από τον όμιλο εταιρειών ΜΑΡΜΙ Α.Ε. ζητούνται : Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων κατά προτίμηση Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί.Πληροφορίες: κ. Θεόδουλος Πασχαλίδης Τηλ.: 2810330530, 6947566163 Αποστολή βιογραφικών: cv( . papaki . }marmi.gr
4862111/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων σε τεχνικό γραφείο στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής με γνώσεις ΝΟΚ και έκδοσης οικοδομικών αδειών.Βιογραφικά στο tatsisf( . papaki . }teemail.gr Τηλ. 6936047345
14093511/08/2022Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή εμπειρία σε αποχέτευση ακαθάρτων. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
17062511/08/2022Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εργοτάξιο, με ευχέρεια στον Τρισδιάστατο Σχεδιασμό. Απαραίτητη η γνώση δημιουργίας Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους σε Civil 3D και ελέγχου κατασκευών (TBC) καθώς και προγραμμάτων οδοποιίας, με ευχέρεια στους υπολογισμούς Χωματισμών, με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο info( . papaki . }xyz.gr
18623711/08/2022Από Τεχνική εταιρεία του Έβρου, ζητείται Μηχανικός. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού (Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών(προσμετράταιαλλά δεν είναι απαραίτητη). Γνώση Autocad. Στείλτε βιογραφικό στο krounos1( . papaki . }tee.gr
18623611/08/2022Από Τεχνική εταιρεία του Έβρου, ζητείται Μηχανικός. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού (Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου ΑΕΙ ή ΤΕΙ),Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών(προσμετράται αλλά δεν είναι απαραίτητη). Καλή γνώση Αγγλικών, Autocad. Στείλτε βιογραφικό στο krounos1( . papaki . }tee.gr
15375811/08/2022Ζητείται Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός για τη θέση βοηθού εργοστασιάρχη σε έργο οδοποιίας. Απαραίτητη 5ετης προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae( . papaki . }gmail.com
18656411/08/2022Η Τεχνική εταιρεία anegersi ασχολείται με συστήματα καλύψεων και αναζητά Μηχανικό για την θέση Technical Sales manager με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Αρχιτέκτων Μηχανικού, ελάχιστη εμπειρία 5 ετών, γνώση AutoCad, MSOffice. Αριστη γνώση Αγγλικών (θα εκτιμηθεί γνώση Γερμανικών). Αποστολή βιογραφικού στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
17002211/08/2022Η Τεχνική εταιρεία anegersi αναζητά για άμεση πρόσληψη, Σχεδιαστή ή Αρχιτέκτονα με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε σχεδιασμό, μελέτες και παρουσιάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεσηάριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD (Autodesk, 3D Studio, Revit) και φωτορεαλισμού. Αποστολή βιογραφικού portfolio στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
18479009/08/2022Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια αναζητά για μόνιμη πρόσληψη Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Σχεδιαστή-τρια δομικών έργων για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, για έκδοση οικοδομικών αδειών και 3d σχεδιαση. Με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στον ΝΟΚ, θα η καλή γνώση του Revit.Αποστολή βιογραφικών στο : info( . papaki . }housingconstruction.gr
18682409/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Τεχνικό Ηλεκτρολογίας, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Ηλεκτρολογίας, εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αδεια οδήγησης. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://geg.com.cy/el/2021/05/19/electrical-technican/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682309/08/2022Η εταιρεία Energy & Beyond ζητά να προσλάβει Λειτουργό Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρισμού και Διακανονισμών, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και επαγγελματική γνώση των τεχνολογιών δικτύου και των τεχνολογιών Windows.Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://geg.com.cy/el/2022/07/12 Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682209/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης σχολής στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας, εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα, άδεια οδήγησης. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://geg.com.cy/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682109/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Service Technician, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Ηλεκτρολογίας εμπειρία σεφωτοβολταϊκά συστήματα. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αδεια οδήγησης.Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://geg.com.cy/2022/03/15/service-technician/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18571209/08/2022Εταιρία από Θεσσαλονίκη προσφέρει θέση απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές σε α)Τοπογράφο με εμπειρία (δίκτυα, υψομετρικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής,αποτυπώσεις πεδίου κλπ). Τυχόν εμπειρία υδραυλικών μελετών θα εκτιμηθεί. β) Χωροτάκτη ή Τοπογράφο με εμπειρία σε Γ.Π.Σ. & Πολεοδομικές μελέτες.Απαραίτητη η άριστη γνώση ACAD & QGIS. Αποστολή βιογραφικών:akmeleton2020( . papaki . }gmail.com
10875709/08/2022Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ για εκπόνηση μελετών Δικτύου Διανομής ΔΕΔΔΗΕ σαν ανάδοχος εργολάβος ή εξωτερικός συνεργάτης για τις Δυτικές Κυκλάδες (Νησιά Κύθνος, Σίφνος, Σέριφος, Μήλος, Κίμωλος). Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 3-μηνης εργασιακής εκπαίδευσης. Αποστολή βιογραφικών στο email: e.kamitsas( . papaki . }deddie.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 6983338352.
11548909/08/2022Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ αναζητά να συμπεριλάβει στο δίκτυο Τεχνικών Συμβούλων ΑΥΕ της επιχείρησης, Μηχανικό (Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο, Πολιτικό ή Χημικό) απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙμε προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους ως Τεχνικός Ασφάλειας. Απαραίτητη η εγγραφή στο Μητρώο Τεχνικών Ασφάλειας του SEPENET. Βιογραφικά: cv( . papaki . }ergonomia.gr.
17056609/08/2022Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ (www.valeur.gr) ζητά Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους, ιδανικά μηχανικούς (Πολ. Μηχανικό, Αρχιτέκτονα, Τοπογράφο κα) με μεταπτυχιακό σε Real Estate/MBA/Finance,ως στελέχη για την θέση (εκτιμητής ακινήτων και υποστήριξη όλων των εταιρικών δραστηριοτήτων). Αθήνα ή/και Θεσσαλονίκη. Προέχει το ενδιαφέρον για την εργασία,όχι η προϋπηρεσία. Θα απαντηθούν μόνο προεπιλεγμένα βιογραφικά: loucas.valetopoulos( . papaki . }valeur.gr
18689909/08/2022Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επιθυμητή εμπειρία έως 10 ετών για παρακολούθηση έργων εντός Αττικής και εργασίες γραφείου. Αποστολή Βιογραφικών στο arteka( . papaki . }arteka.g
18686709/08/2022Τεχνική εταιρεία CKMarchitects στη Ζάκυνθο αναζητά έμπειρο Σχεδιαστή/Σχεδιάστρια για εργασία σε αρχιτεκτονικά projects.3 χρόνια προϋπηρεσία. Αρίστη γνώση AUTOCAD, κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 3D σχεδιασμό - redder. Καλές γνώσεις ΝΟΚ. Γνώσεις του ν. 4495/17. Γνώσεις της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Revit επιθυμητό. Παρέχουμε:Μισθό αναλόγως προσόντων. Αμεση απασχόληση. Εκπαίδευση. Προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικό & portfolio: ckmarchitects( . papaki . }hotmail.com
16334209/08/2022Γραμματέας ζητείται από την εταιρεία Airtec Κατασκευές Ι.Κ.Ε. με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσίαή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
16921909/08/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Arkitecture με έδρα στην Κηφισιά αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα: Καλή γνώση των σχεδιαστικών προγραμμάτων Revit, AutoCad Architecture, 3DS Max, Vray/Corona. Γνώσεις σχετικές με την κατασκευή και την επίβλεψη εργοταξίου θα εκτιμηθούν. Βιογραφικό με portfolio στο info( . papaki . }arkitecture.gr
18633209/08/2022Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία στην Αρτέμιδα ζητά για πλήρη απασχόληση Αρχιτέκτων Μηχανικό/Σχεδιαστή. Απαιτούμενα προσόντα: Αριστη Γνώση Autocad, MsOffice και καλήγνώση Αγγλικών, photoshop ,Revit ή Sketchup ή παρόμοιου προγράμματος φωτορεαλισμού. Προϋπηρεσία και εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών και γνώσεις ΝΟΚ δεν είναιαπαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικού, portfolio: info( . papaki . }cgkgroup.gr
18686608/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, για πλήρη απασχόληση, με εμπειρία σε θέματα έκδοσης οικοδομικών αδειών - ρύθμισης αυθαιρέτων και αρχιτεκτονικών μελετών, ΝΟΚ. Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε στατικές μελέτες, εκτιμήσεις ακινήτων, ΠΕΑ.. Έδρα τεχνικού γραφείου: Χαλάνδρι - Αποστολή βιογραφικού: kostoulasconstructions( . papaki . }gmail.com
14907608/08/2022H 3NK Engineers & Architects αναζητά Αρχιτέκτονα με εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων σε όλα τα στάδια, μελέτες εφαρμογής, Πολεοδομική νομοθεσία (ΝΟΚ), διαδικασίες αδειοδότησης, και με άριστη γνώση σε Autocad, Sketchup, V-Ray και Adobe Creative Suite. Αποστολή portfolio και βιογραφικού: jobs( . papaki . }3nk.gr με την ένδειξη "ARCH" έως και 25/09/22
18668208/08/2022Από επώνυμο γραφείο (TRIANTAFYLLIDIS CONSTRUCTIONS EE,α/α : 19965) που δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης/κατασκευής premium ιδιωτικών έργων, ζητείται Αρχιτέκτονας πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας με άριστη γνώση Autocad 2D/3D. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και η επάρκεια σε 3DS Max/ VRay. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2106203668. Αποστολή βιογραφικών στο : info( . papaki . }tconstructions.gr
18670808/08/2022Από επώνυμο γραφείο (TRIANTAFYLLIDIS CONSTRUCTIONS EE) που δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης/κατασκευής premium ιδιωτικών έργων, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι) με εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων, επίβλεψη και συντονισμός εργασιών fit out εργοταξίου, μεταβίβαση και γνωστοποίηση των δεδομένων στα συνεργαζόμενα τμήματα, επίλυση απλών και σύνθετων ζητημάτων.Τηλέφωνο:2106203668. Βιογραφικά: info( . papaki . }tconstructions.gr
16867908/08/2022Η A31 ARCHITECTURE CONSTRUCTION αναζητά για συνεργασία Πολιτικό Μηχανικό με 10ετη εμπειρία και γνώσεις κατασκευής σε σύνθετα κτιριακά έργα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών αρχιτεκτονικών έργων, μεταλλικών κατασκευών, αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, επιμετρήσεων, τευχών δημοπράτησης και κοστολόγηση έργων.Αρίστη γνώση Αγγλικών απαραίτητη προϋπόθεση. Αποστολή βιογραφικών: pkarras( . papaki . }a31.gr
14774408/08/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά επιβλέποντα Μηχανικό για ιδιωτικά έργα, για μόνιμη απασχόληση. Προσόντα & προϋποθέσεις: 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Γνώση Autocad. Κάτοχος μέσου μεταφοράς. Γνώση σύνταξης προϋπολογισμών και επιμετρήσεων.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }symm3try.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 02 - A3
13049408/08/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη απασχόληση ή συνεργασία. Προσόντα & προϋποθέσεις: 3 χρόνιαεπαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Αριστη γνώση Autocad & NOK. Καλή γνώση σε τακτοποιήσεις και αδειοδοτήσεις ακινήτων.Αποστολή βιογραφικών στο email: symm3tryarch( . papaki . }gmail.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 01 - A4
18687008/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός κυρίως για εργασία γραφείου σε Τεχνική Εταιρεία για αποτύπωση χώρου σε σχέδιο, σχέδια as built / έρευνα αγοράς. Επιθυμητή άδεια οδήγησης.Αποστολή βιογραφικών info( . papaki . }pitelis.gr. Τηλ.: 6932339989
18686908/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός κυρίως για εργασία γραφείου σε Τεχνική Εταιρεία για Προμέτρηση - Επιμέτρηση / Πιστοποιήσεις / Προσφορές / Έρευνα αγοράς / Κοστολόγια / Εκτύπωση Σχεδίων / AutoCad. Επιθυμητή άδεια οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών info( . papaki . }pitelis.gr. Τηλ.: 6932339989
16608208/08/2022Τεχνική Εταιρεία με πολυετή λειτουργία και γραφεία στο Χαϊδάρι, ζητεί Πολιτικό Μηχανικό για μόνιμη πρόσληψη με υψηλές απολαβές. Αντικείμενο η κατασκευή Δημοσίων Έργων εντός Αττικής. Διατίθενται αυτοκίνητο για μετακινήσεις. Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία σε επίβλεψη και επιμέτρηση έργων, συνέπεια στην διεκπεραίωση καθηκόντων, υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αποστολή Βιογραφικού στο info( . papaki . }buildandbond.net
11582108/08/2022Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, Πολιτικό Μηχανικό με γνώση Autocad, εργοταξιακή εμπειρία και σύνταξη λογαριασμών για εργασία σε εργοτάξια εκτός Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 6976110541. Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi( . papaki . }yahoo.com.
18689804/08/2022Η εταιρεία Humani αναζητά εκ μέρους πελάτη της Μηχανικούς Αποφοίτους Πολυτεχνικής Σχολής για τη θέση του Project Engineer/Coordinator.Απαραίτητες δεξιότητες: 1-3 έτη εμπειρίας (κατά προτίμηση σε περιβάλλοντα βαριάς βιομηχανίας), γνώση Microsoft Office, βασική γνώση διαδικασιών και project management fundamentals. Επιπλέον πληροφορίες: https://apply.workable.com/human-intelligence/j/15CA1E6B7B/ Αποστολή βιογραφικών: elena.salma( . papaki . }humani.services
18689704/08/2022H Ergotrak, μέλος του Ομίλου Εταιριών Σφακιανάκη, Αντιπρόσωπος και διανομέας βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού με έδρα την Αθήνα, αναζητά απόφοιτο Μηχανολόγο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για κάλυψη θέσης Tender & Sales Engineer στη Δ/νση Διαγωνισμών στη Μάνδρα Αττικής (πλησίον προαστιακού). Αποστολή βιογραφικών: career_sfakianakisgroup( . papaki . }sfakianakis.gr Για περισσότερες πληροφορίες: https://ergotrak.gr/tender-and-sales-engineer/
18686504/08/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με εξειδίκευση στην βιομηχανική σχεδίαση. Απαραίτητη η γνώση βιομηχανικής σχεδίασης (AUTOCAD κλπ.). Επιθυμητή αν και όχι απαραίτητη σχετική εμπειρία, καλή γνώση αγγλικών. Αντικείμενο εργασιών: Βιομηχανική σχεδίαση προϊόντων, έλεγχος και οργάνωση παραγωγής, επισκευή και ανακατασκευή μηχανημάτων.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }vacomgroup.com
16148204/08/2022Τεχνική εταιρία με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει: Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ. Απαραίτητα προσόντα: Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας πιστοποιητικό Proficiency, γνώση της γερμανικής γλώσσας θα αξιολογηθεί θετικά, άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD, κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Θα γίνει εκπαίδευση στοντομέα της ηλεκτροκίνησης για ένα μήνα στη Γερμανία. Βιογραφικά: interact.energy( . papaki . }gmail.com
18689603/08/2022Η Maran Gas Maritime Inc. μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα και στον κόσμο (εταιρεία του Ομίλου Αγγελικούση) ζητάει απόφοιτους Μηχανολόγους ΑΕΙ ή ΤΕΙχωρίς ή και με ελάχιστη εργασιακή εμπειρία για απασχόληση στο Τμήμα Ανταλλακτικών και Αποθεμάτων της εταιρείας. Αποστολή βιογραφικών: hr( . papaki . }angelicoussisgroup.com
16706103/08/2022Ζητείται Aρχιτέκτονας Mηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός για πλήρη ή μερική απασχόληση σε τεχνικό γραφείο με τουλάχιστον διετή εμπειρία σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων,σε πολεοδομικές άδειες και αποτυπώσεις κτιρίων. Καλή γνώση της οικοδομικής νομοθεσίας. Αριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων autocad, revit, microsoft office, 3dsmax.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987238959
18620803/08/2022Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός/Τοπογράφος Τ.Ε., από τεχνική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη, με κύριο αντικείμενο τα έργα φυσικού αερίου, για μόνιμη απασχόληση σε αποτυπώσεις πεδίου. Απαιτείται ελάχιστη εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο email : parisis( . papaki . }multigas.com.gr
18686403/08/2022Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός καθώς και Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εργοταξιακή εμπειρία για την κατασκευή κτιριακών ιδιωτικών έργων.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }kloukinas.gr Περιοχή Αθήνα.
18689503/08/2022Η εταιρία KRM-GROUP, www.krm-gr.com, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση στα κατασκευαστικά έργα της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Κόνιαρη 45, 11471. Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος στείλτε email στο Harel( . papaki . }krm-gr.com τηλέφωνα επικοινωνίας Χάρελ : 6955714157(αγγλικά) & Μαρία (ελληνικά) 6980581831 & 2102242100
18689403/08/2022Η Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων και Πορτών American Motors ζητά να προσλάβει άμεσα: Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό. Εμπειρία και Δεξιότητες: Τρία χρόνια προϋπηρεσίασε αντίστοιχο πεδίο. Γνώσεις 3D SOLIDWORKS, 2D AutoCAD, Αγγλικών, Υπολογιστών. Θα εκτιμηθούν: Γνώσεις SolidWorks PDM, FEA Simulation, σχεδίασης και κατασκευαστικών μεθόδων λαμαρινών μετάλλου. Αποστολή βιογραφικών: vpilali( . papaki . }ampilalis.gr
15279703/08/2022Τεχνική - Μελετητική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας, ζητά για πλήρη απασχόληση Αρχιτέκτονα Μηχανικό/Σχεδιαστή για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με επαρκείς γνώσεις ΝΟΚκαι πολεοδομικής νομοθεσίας. Απαιτούμενα προσόντα: 3+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο, άριστη γνώση αγγλικών και προγραμμάτων AutoCAD 2D, 3ds Max,Photoshop, VRay, Windows Office. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο dba.office( . papaki . }yahoo.com
14761501/08/2022Οι Koufopantelis Architects, θέλουν να εντάξουν στην ομάδα τους συνεργάτιδα/συνεργάτη Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με εμπειρία, για μόνιμη εργασία στην Aθήνα.Απαραίτητες γνώσεις: σχεδιαστικού προγράμματος 2D (τύπου Autocad/4M), 3D, Photoshop, Word & Excel, καλή γνώση ΝΟΚ, καθώς και Αγγλικών, Γαλλικών.Επιθυμητές γνώσεις: φωτορεαλισμού. Αποστολή βιογραφικού & portfolio: architect( . papaki . }koufopantelis.gr
16106101/08/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιάτης εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
16018001/08/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
18689201/08/2022Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείτε στο χώρο της κατασκευής - ανακαίνισης, αναζητά Μηχανικό έργου (Αρχιτέκτονα - Πολ. Μηχανικό - Πολ. Μηχανικό TE). Γνώσεις Η/Υ Microsoft Office, AUTOCAD. Κατοχή διπλώματος οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεων. Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.Αποστολή βιογραφικών στο: contact( . papaki . }office4.gr Πληροφορίες: Αργυριάδης Αργύρης 6977071874
18680301/08/2022Τεχνική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια, ζητεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό είτε ΠΕ ή ΤΕ με σχετική εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, την πολεοδομικήνομοθεσία ΓΟΚ/ΝΟΚ, την ρύθμιση αυθαιρέτων, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Απαραίτητη η γνώση Autocad, Office και Αγγλικών.Αποστολή βιογραφικών στο email: cv( . papaki . }idconstruction.gr
18640601/08/2022Η κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. αναζητά Μηχανικό Δομικών Έργων ή Πολιτικό Μηχανικό για την θέση Εργοδηγού Οικοδομικών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Έλεγχος/επίβλεψη Οικοδομικού Έργου. Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων. Εφαρμογή διορθώσεων. Τήρηση κωδίκων κτηρίων, κανονισμών. Προμετρήσεις υλικών, Κοστολόγηση, Επιμετρήσεις. Πτυχίο ΤΕΙ. Προϋπηρεσία 3 έτη. Γνώση AUTOCAD 2D & 3D. Αποστολή Βιογραφικών: jobs( . papaki . }Technek.gr
18636201/08/2022Τεχνική εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με γνώση Autocad, Word, Excel και εργοταξιακή εμπειρία,για εργασία σε εργοτάξια στην Αττική. Αποστολή βιογραφικών ftsiga( . papaki . }gmail.com
7035301/08/2022Από τεχνικό γραφείο με έδρα το Γαλάτσι, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία 0-5 ετών για εργασία εργοταξίου και γραφείου. Πολύ καλή γνώση Office και Autocad.Επιθυμητή γνώση ΝΟΚ, Ν 4495/17, συστήματος E- adeies, ταυτότητας κτιρίου, επιμετρήσεων, επίβλεψης οικοδομικών έργων και ανακαινίσεων.Κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Βιογραφίκα: atriantafillos( . papaki . }tee.gr
18688901/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ - ΤΕΙ) από Τεχνική εταιρεία με έδρα στο Χαλάνδρι για επίβλεψη, συντονισμό, διαχείριση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, πλήρης απασχόληση.Αποστολή βιογραφικού: akarinos( . papaki . }tee.gr
18688801/08/2022Ζητείται Εργοδηγός με 5ετή εμπειρία σε Οικοδομικά & Υδραυλικά Δημόσια έργα για εργοτάξια εντός Αττικής. τηλ. 6932656393, email: akarinos( . papaki . }tee.gr
18689101/08/2022Το Γραφείο μας, LILA GALATA ARCHITECT & ACCOSIATES αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα 2+ έτη εμπειρίας και γνώση Autocad 2D, Revit, Rhinoceros 3D+Vray,3DS MAX+Vray, Photoshop, Αγγλικά. Αποστολή βιογραφικών και portfolio: info( . papaki . }lilagalata.com
18624901/08/2022Ζητείται έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής με σχετική εμπειρία στην oργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη κτιριακώνέργων σε όλη την Ελλάδα. Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων cad θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: pzantiotis( . papaki . }malo.gr
7353901/08/2022Από Τεχνικό Γραφείο ζητούνται Μηχανικοί για μόνιμη συνεργασία, στις ειδικότητες: Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτων, Τοπογράφου, Χωροτάκτη και Περιβαλλοντολόγου.Αμοιβή αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων : alexakis( . papaki . }allplanning.gr
18616201/08/2022Αναζητούμε Αρχιτέκτονα με 5 ετή εμπειρία, για την υποστήριξη της ομάδας με την ανάπτυξη δισδιάστατων σχεδίων Αδειών, χρησιμοποιώντας AutoCAD και REVIΤ και την παροχή βοήθειας στις καθημερινές ανάγκες του γραφείου. Απαιτείται γνώση ΝΟΚ, νόμου αυθαιρέτων, εμπειρία στην επιβεβαίωση Τοπογραφικού και στην επεξεργασία του συστήματος e-adeies.Υποβολή Αίτησης: apply( . papaki . }aristidesdallas.gr έως 09/09/2022
18684501/08/2022Ζητείται από Μελετητική-Κατασκευαστική εταιρεία στη Νέα Σμύρνη Αρχιτέκτων Π.Ε. -Τ.Ε, με γνώση Autocad ,εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στο σύστημα e-adeies για μόνιμη εργασία. Αποστολή βιογραφικών στο : askconstruction18( . papaki . }gmail.com
18685729/07/2022Ευρωπαϊκή εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας κατασκευαστικές και επισκευαστικές εργασίες κρουαζιερόπλοιων, ζητά Ναυπηγό Μηχανικό ή Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό για απασχόληση στα έργα τις εταιρείας. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του Microsoft Office. Απαραίτητη η δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό (Ευρώπη, Αμερική). Αποστολή βιογραφικού στο email: info( . papaki . }odysseymarine.eu Τηλ. επικοινωνίας 6983265955.
18594729/07/2022Η Μeccanica Group Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει, για έργο που έχει αναλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ, Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε μεγάλα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, σε επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ελέγχους διασφάλισης ποιότητας, Γνώση αγγλικής γλώσσας, Χειρισμός Η/Υ.Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
17051929/07/2022Η ENCIEX ΑΕ ζητά να προσλάβει α) Πολιτικούς Μηχανικούς με τουλάχιστον 5 χρόνια εργοταξιακή εμπειρία για έργα εντός και εκτός Αθηνών β) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς για οικιστικά έργαγ) Σχεδιαστές και Μηχανικούς ΤΕΕ δ) Απόφοιτους Πληροφορικής με εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων. Αποστολή βιογραφικών στο management( . papaki . }enciex.gr
16041829/07/2022Τεχνική εταιρεία ζητεί Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό και Αρχιτέκτονα Μηχανικό με τουλάχιστον 15 ετή εμπειρία για έργα εντός Αθηνών.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ilissosate.gr
14923729/07/2022Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, για έργο στην Αρτα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε διατηρητέα έργα.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info( . papaki . }ilissosate.gr
18688529/07/2022Ζητείται απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος, Σχεδιαστής για απασχόληση σε τεχνικό γραφείο στην περιοχή Παπάγου. Στο κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται η έκδοση αδειών, κατασκευή, τακτοποίηση αυθαιρέτων, έλεγχοι δόμησης, αυτοψίες κλπ καθώς και η επαφή με υπηρεσίες (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ, εφορεία, ΥΔΟΜ, Δήμοι κλπ). Απαραίτητη γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος Archicad 21.Τηλ. επικοινωνίας 6945544184 Ε-mail: lafisspiros( . papaki . }gmail.com
18686029/07/2022Ζητείται Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για απασχόληση ως Project Manager σε μεγάλη τεχνική εταιρία έργων Υψηλής Τάσης με έδρα την Αθήνα.Αποστολή βιογραφικών: technicaljobgreece( . papaki . }gmail.com.
18688629/07/2022Το Τεχνικό γραφείο ΑCRO Civil Group στην Αθήνα ζητάει συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία για ημιαπασχόληση ή εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητες οι γνώσεις εφαρμογής του Ν. 4495/2017, σύνταξης πολεοδομικής μελέτης για έκδοση αδειών και χρήση της πλατφόρμας e-adeies. info( . papaki . }acrocivilgroup.gr
12845229/07/2022Ζητούνται από Μελετητική εταιρεία Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί/Πολιτικοί Μηχανικοί ή συναφούς ειδικότητας Μηχανικοί για απασχόληση σε Μελέτες Κτηματογράφησης στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email career( . papaki . }prismaconsult.gr, με αναγραφή κωδικού AD-ATH στο θέμα.
13147529/07/2022Ζητείται από Τεχνικό γραφείο στο Μαρούσι Διπλωματούχος Μηχανικός με άριστη γνώση Αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση που αναγράφεται. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία είναι: info( . papaki . }pntdevelopment.com
17072127/07/2022Η Meccanica Group Α.Ε., ζητά για λογαριασμό πελάτη της, Μηχανικό Πωλήσεων. Κύρια καθήκοντα: Ανάπτυξη ευκαιριών πωλήσεων εντός του χαρτοφυλακίου υφιστάμενων καινέων πελατών, με έμφαση στον Βιομηχανικό Τομέα. Προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού, Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε πωλήσεις στον Βιομηχανικό Τομέα, Ευελιξία για ταξίδια,Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
12523227/07/2022Η εταιρεία GKA ENGINEERS E.E. ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα Προσόντα: Ελάχιστη 5ετή εμπειρία. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.Συνέπεια και επαγγελματισμός. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }kion-arch.gr
14754127/07/2022Η εταιρεία GKA ENGINEERS E.E. ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα Προσόντα: Ελάχιστη 5ετή εμπειρία. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.Συνέπεια και επαγγελματισμός. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }kion-arch.gr
18688327/07/2022Ζητείται από Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών Αρχιτέκτονας για εργασία εντός γραφείου, όχι εξωτερικός συνεργάτης. Εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών σε έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη φακέλων αυθαιρέτων. Ζητείται συνθετική ικανότητα, άριστη γνώση ACAD και τρισδιάστασης σχεδίασης κατά προτίμηση sketchup.Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail : ksdevelopment.ike( . papaki . }gmail.com
15825727/07/2022Ζητείται από Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας για εργοτάξιο για οικοδομικά έργα εντός Αττικής.Εμπειρία σε επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου, προμετρήσεις/επιμετρήσεις τουλάχιστον 7 ετών.Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail : ksdevelopment.ike( . papaki . }gmail.com
18687927/07/2022Τεχνική - Mελετητική εταιρεία, με έδρα στο Μαρούσι, ζητά Μηχανικό, ανεξαρτήτως ειδικότητας, με καλή γνώση AutoCAD για σύνταξη σχεδίων και συμμετοχή σε αποτυπώσεις κτιρίων.Δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό. Προσφέρεται πλήρης απασχόληση. E-mail: hr_mpe( . papaki . }outlook.com
18685927/07/2022Ζητείται Αρχιτέκτων με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πολεοδομικά θέματα, αυθαίρετα, άδειες για μόνιμη απασχόληση σε Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Τήνο με πολύπλευρο αντικείμενο απασχόλησης (οικοδ. άδειες, εργοτάξια, αυθαίρετα, κλπ). Μail επικοινωνίας: sofia.archiplus( . papaki . }hotmail.com
18381419/08/2022Zητείται Μηχανικός από εργοληπτική εταιρεία με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την εκτέλεση Δημοσίων Έργων για πλήρη απασχόληση. Γνώση Αutocad, Ms, Excel απαραίτητη.Ε-Mail : jobpameoe( . papaki . }gmail.com
18690519/08/2022Ζητείται έμπειρος Μηχανικός/Εργοδηγός για παρακολούθηση, διαχείριση και συντονισμό εργασιών σε εργοτάξιο οικιστικών κατασκευών σε παραθαλάσσια περιοχή στη Κάρπαθο.Πλήρη απασχόληση, μισθός συζητήσιμος, προσφέρεται διαμονή. Αποστολή βιογραφικού στο email: paragiosgp( . papaki . }gmail.com
18690419/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός ή Σχεδιαστής/στρια για πλήρη απασχόληση από αρχιτεκτονικό γραφείο στο Ίλιον Αττικής. Απαραίτητα προσόντα η γνώση autocad, προγράμματος τρισδιάστατου σχεδιασμού και φωτορεαλισμού και photoshop. Επίσης, θα εκτιμηθούν η προθυμία και η διάθεση για δημιουργική εργασία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email trpitiakoudi( . papaki . }yahoo.gr
18687219/08/2022Tο Αρχιτεκτονικό γραφείο LKMK architects αναζητά Junior Architect, με ευχέρεια στη σύνθεση, με 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες και επιβλέψη εργοταξίου. Γνώση προγραμμάτων autocad, office & sketchup. Γνώση ΝΟΚ θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη άδεια οδήγησης Ι.Χ. και μεταφορικό μέσο. Βιογραφικό και portfolio στη διεύθυνση cv( . papaki . }lkmk.gr
17177819/08/2022Μελετητική Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Αγ. Παρασκευή Αττικής (από αρχές Σεπτεμβρίου) ζητάει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ για μελέτες στατικών και Αρχιτέκτονα Μηχανικόμε γνώσεις ΝΟΚ. Αποστολή βιογραφικού: malamateniou( . papaki . }apexcon.gr με θέμα ΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΕ.
15687512/08/2022Ζητείται απο Τεχνική εταιρεία στα Βριλήσσια Σχεδιαστής - Σχεδιάστρια με εμπειρία αρχιτεκτονικού σχεδίου σύνθετων κτιριακών έργων - συστάσεις απαραίτητες.Βιογραφικά mpap( . papaki . }thekla.gr
15431612/08/2022Ζητούνται έμπειροι Μηχανικοί - Εργοδηγοί ειδικευμένοι σε Interiors και Σύνθετα Οικοδομικά για έργα εντός Αττικής. Συστάσεις Απαραίτητες.Αποστολή βιογραφικών: mpap( . papaki . }thekla.gr
18605612/08/2022Ζητείται Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση (Αρχιτέκτων/Πολιτικός/Τοπογράφος) με εμπειρία σε σχεδιασμό και αποτυπώσεις ακινήτων. Απαιτούνται γνώσεις σε ΤακτοποιήσειςΑυθαιρέτων, στην Εκτιμητική Ακινήτων και σε Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτηρίων. Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD & ΤΕΕ/ΚΕΝΑΚ. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτειμεταφορικό μέσον. WIP-WorksInProgress. Αποστολή CV: laina( . papaki . }tee.gr Υπόψη: κας Έλενας Λαϊνά.
7098112/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση από Αρχιτεκτονικό Γραφείο στα Βόρεια Προάστεια με άριστες γνώσεις προγραμμάτων Autocad, 3D studio Max ή Rhino,V-Ray, Photoshop και Microsoft Office. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση ΝΟΚ και σύνταξης φακέλων πολεοδομίας. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει μεταφορικό μέσον.Αποστολή CV & portfolio στο: laina( . papaki . }tee.gr.
15469611/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πρόσληψη, με εμπειρία σε διαχείριση Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα, επίβλεψη - κατασκευή, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσίες, γνώση Autocad και erp της ace hellas, επιμέτρηση και σύνταξη λογαριασμών - ΑΠΕ. Μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ανωτέρω πεδίο.Αποστολή βιογραφικών : hr( . papaki . }stathiskokkinis.com
18690211/08/2022Από τον όμιλο εταιρειών ΜΑΡΜΙ Α.Ε. ζητούνται : Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων κατά προτίμηση Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί.Πληροφορίες: κ. Θεόδουλος Πασχαλίδης Τηλ.: 2810330530, 6947566163 Αποστολή βιογραφικών: cv( . papaki . }marmi.gr
4862111/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων σε τεχνικό γραφείο στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής με γνώσεις ΝΟΚ και έκδοσης οικοδομικών αδειών.Βιογραφικά στο tatsisf( . papaki . }teemail.gr Τηλ. 6936047345
14093511/08/2022Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή εμπειρία σε αποχέτευση ακαθάρτων. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
17062511/08/2022Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εργοτάξιο, με ευχέρεια στον Τρισδιάστατο Σχεδιασμό. Απαραίτητη η γνώση δημιουργίας Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους σε Civil 3D και ελέγχου κατασκευών (TBC) καθώς και προγραμμάτων οδοποιίας, με ευχέρεια στους υπολογισμούς Χωματισμών, με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο info( . papaki . }xyz.gr
18623711/08/2022Από Τεχνική εταιρεία του Έβρου, ζητείται Μηχανικός. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού (Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών(προσμετράταιαλλά δεν είναι απαραίτητη). Γνώση Autocad. Στείλτε βιογραφικό στο krounos1( . papaki . }tee.gr
18623611/08/2022Από Τεχνική εταιρεία του Έβρου, ζητείται Μηχανικός. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού (Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου ΑΕΙ ή ΤΕΙ),Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών(προσμετράται αλλά δεν είναι απαραίτητη). Καλή γνώση Αγγλικών, Autocad. Στείλτε βιογραφικό στο krounos1( . papaki . }tee.gr
15375811/08/2022Ζητείται Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός για τη θέση βοηθού εργοστασιάρχη σε έργο οδοποιίας. Απαραίτητη 5ετης προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae( . papaki . }gmail.com
18656411/08/2022Η Τεχνική εταιρεία anegersi ασχολείται με συστήματα καλύψεων και αναζητά Μηχανικό για την θέση Technical Sales manager με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Αρχιτέκτων Μηχανικού, ελάχιστη εμπειρία 5 ετών, γνώση AutoCad, MSOffice. Αριστη γνώση Αγγλικών (θα εκτιμηθεί γνώση Γερμανικών). Αποστολή βιογραφικού στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
17002211/08/2022Η Τεχνική εταιρεία anegersi αναζητά για άμεση πρόσληψη, Σχεδιαστή ή Αρχιτέκτονα με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε σχεδιασμό, μελέτες και παρουσιάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεσηάριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD (Autodesk, 3D Studio, Revit) και φωτορεαλισμού. Αποστολή βιογραφικού portfolio στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
18479009/08/2022Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια αναζητά για μόνιμη πρόσληψη Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Σχεδιαστή-τρια δομικών έργων για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, για έκδοση οικοδομικών αδειών και 3d σχεδιαση. Με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στον ΝΟΚ, θα η καλή γνώση του Revit.Αποστολή βιογραφικών στο : info( . papaki . }housingconstruction.gr
18682409/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Τεχνικό Ηλεκτρολογίας, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Ηλεκτρολογίας, εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αδεια οδήγησης. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://geg.com.cy/el/2021/05/19/electrical-technican/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682309/08/2022Η εταιρεία Energy & Beyond ζητά να προσλάβει Λειτουργό Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρισμού και Διακανονισμών, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και επαγγελματική γνώση των τεχνολογιών δικτύου και των τεχνολογιών Windows.Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://geg.com.cy/el/2022/07/12 Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682209/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης σχολής στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας, εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα, άδεια οδήγησης. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://geg.com.cy/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682109/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Service Technician, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Ηλεκτρολογίας εμπειρία σεφωτοβολταϊκά συστήματα. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αδεια οδήγησης.Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://geg.com.cy/2022/03/15/service-technician/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18571209/08/2022Εταιρία από Θεσσαλονίκη προσφέρει θέση απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές σε α)Τοπογράφο με εμπειρία (δίκτυα, υψομετρικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής,αποτυπώσεις πεδίου κλπ). Τυχόν εμπειρία υδραυλικών μελετών θα εκτιμηθεί. β) Χωροτάκτη ή Τοπογράφο με εμπειρία σε Γ.Π.Σ. & Πολεοδομικές μελέτες.Απαραίτητη η άριστη γνώση ACAD & QGIS. Αποστολή βιογραφικών:akmeleton2020( . papaki . }gmail.com
10875709/08/2022Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ για εκπόνηση μελετών Δικτύου Διανομής ΔΕΔΔΗΕ σαν ανάδοχος εργολάβος ή εξωτερικός συνεργάτης για τις Δυτικές Κυκλάδες (Νησιά Κύθνος, Σίφνος, Σέριφος, Μήλος, Κίμωλος). Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 3-μηνης εργασιακής εκπαίδευσης. Αποστολή βιογραφικών στο email: e.kamitsas( . papaki . }deddie.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 6983338352.
11548909/08/2022Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ αναζητά να συμπεριλάβει στο δίκτυο Τεχνικών Συμβούλων ΑΥΕ της επιχείρησης, Μηχανικό (Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο, Πολιτικό ή Χημικό) απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙμε προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους ως Τεχνικός Ασφάλειας. Απαραίτητη η εγγραφή στο Μητρώο Τεχνικών Ασφάλειας του SEPENET. Βιογραφικά: cv( . papaki . }ergonomia.gr.
17056609/08/2022Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ (www.valeur.gr) ζητά Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους, ιδανικά μηχανικούς (Πολ. Μηχανικό, Αρχιτέκτονα, Τοπογράφο κα) με μεταπτυχιακό σε Real Estate/MBA/Finance,ως στελέχη για την θέση (εκτιμητής ακινήτων και υποστήριξη όλων των εταιρικών δραστηριοτήτων). Αθήνα ή/και Θεσσαλονίκη. Προέχει το ενδιαφέρον για την εργασία,όχι η προϋπηρεσία. Θα απαντηθούν μόνο προεπιλεγμένα βιογραφικά: loucas.valetopoulos( . papaki . }valeur.gr
18689909/08/2022Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επιθυμητή εμπειρία έως 10 ετών για παρακολούθηση έργων εντός Αττικής και εργασίες γραφείου. Αποστολή Βιογραφικών στο arteka( . papaki . }arteka.g
18686709/08/2022Τεχνική εταιρεία CKMarchitects στη Ζάκυνθο αναζητά έμπειρο Σχεδιαστή/Σχεδιάστρια για εργασία σε αρχιτεκτονικά projects.3 χρόνια προϋπηρεσία. Αρίστη γνώση AUTOCAD, κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 3D σχεδιασμό - redder. Καλές γνώσεις ΝΟΚ. Γνώσεις του ν. 4495/17. Γνώσεις της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Revit επιθυμητό. Παρέχουμε:Μισθό αναλόγως προσόντων. Αμεση απασχόληση. Εκπαίδευση. Προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικό & portfolio: ckmarchitects( . papaki . }hotmail.com
16334209/08/2022Γραμματέας ζητείται από την εταιρεία Airtec Κατασκευές Ι.Κ.Ε. με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσίαή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
16921909/08/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Arkitecture με έδρα στην Κηφισιά αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα: Καλή γνώση των σχεδιαστικών προγραμμάτων Revit, AutoCad Architecture, 3DS Max, Vray/Corona. Γνώσεις σχετικές με την κατασκευή και την επίβλεψη εργοταξίου θα εκτιμηθούν. Βιογραφικό με portfolio στο info( . papaki . }arkitecture.gr
18633209/08/2022Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία στην Αρτέμιδα ζητά για πλήρη απασχόληση Αρχιτέκτων Μηχανικό/Σχεδιαστή. Απαιτούμενα προσόντα: Αριστη Γνώση Autocad, MsOffice και καλήγνώση Αγγλικών, photoshop ,Revit ή Sketchup ή παρόμοιου προγράμματος φωτορεαλισμού. Προϋπηρεσία και εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών και γνώσεις ΝΟΚ δεν είναιαπαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικού, portfolio: info( . papaki . }cgkgroup.gr
18686608/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, για πλήρη απασχόληση, με εμπειρία σε θέματα έκδοσης οικοδομικών αδειών - ρύθμισης αυθαιρέτων και αρχιτεκτονικών μελετών, ΝΟΚ. Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε στατικές μελέτες, εκτιμήσεις ακινήτων, ΠΕΑ.. Έδρα τεχνικού γραφείου: Χαλάνδρι - Αποστολή βιογραφικού: kostoulasconstructions( . papaki . }gmail.com
14907608/08/2022H 3NK Engineers & Architects αναζητά Αρχιτέκτονα με εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων σε όλα τα στάδια, μελέτες εφαρμογής, Πολεοδομική νομοθεσία (ΝΟΚ), διαδικασίες αδειοδότησης, και με άριστη γνώση σε Autocad, Sketchup, V-Ray και Adobe Creative Suite. Αποστολή portfolio και βιογραφικού: jobs( . papaki . }3nk.gr με την ένδειξη "ARCH" έως και 25/09/22
18668208/08/2022Από επώνυμο γραφείο (TRIANTAFYLLIDIS CONSTRUCTIONS EE,α/α : 19965) που δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης/κατασκευής premium ιδιωτικών έργων, ζητείται Αρχιτέκτονας πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας με άριστη γνώση Autocad 2D/3D. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και η επάρκεια σε 3DS Max/ VRay. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2106203668. Αποστολή βιογραφικών στο : info( . papaki . }tconstructions.gr
18670808/08/2022Από επώνυμο γραφείο (TRIANTAFYLLIDIS CONSTRUCTIONS EE) που δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης/κατασκευής premium ιδιωτικών έργων, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι) με εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων, επίβλεψη και συντονισμός εργασιών fit out εργοταξίου, μεταβίβαση και γνωστοποίηση των δεδομένων στα συνεργαζόμενα τμήματα, επίλυση απλών και σύνθετων ζητημάτων.Τηλέφωνο:2106203668. Βιογραφικά: info( . papaki . }tconstructions.gr
16867908/08/2022Η A31 ARCHITECTURE CONSTRUCTION αναζητά για συνεργασία Πολιτικό Μηχανικό με 10ετη εμπειρία και γνώσεις κατασκευής σε σύνθετα κτιριακά έργα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών αρχιτεκτονικών έργων, μεταλλικών κατασκευών, αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, επιμετρήσεων, τευχών δημοπράτησης και κοστολόγηση έργων.Αρίστη γνώση Αγγλικών απαραίτητη προϋπόθεση. Αποστολή βιογραφικών: pkarras( . papaki . }a31.gr
14774408/08/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά επιβλέποντα Μηχανικό για ιδιωτικά έργα, για μόνιμη απασχόληση. Προσόντα & προϋποθέσεις: 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Γνώση Autocad. Κάτοχος μέσου μεταφοράς. Γνώση σύνταξης προϋπολογισμών και επιμετρήσεων.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }symm3try.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 02 - A3
13049408/08/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη απασχόληση ή συνεργασία. Προσόντα & προϋποθέσεις: 3 χρόνιαεπαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Αριστη γνώση Autocad & NOK. Καλή γνώση σε τακτοποιήσεις και αδειοδοτήσεις ακινήτων.Αποστολή βιογραφικών στο email: symm3tryarch( . papaki . }gmail.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 01 - A4
18687008/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός κυρίως για εργασία γραφείου σε Τεχνική Εταιρεία για αποτύπωση χώρου σε σχέδιο, σχέδια as built / έρευνα αγοράς. Επιθυμητή άδεια οδήγησης.Αποστολή βιογραφικών info( . papaki . }pitelis.gr. Τηλ.: 6932339989
18686908/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός κυρίως για εργασία γραφείου σε Τεχνική Εταιρεία για Προμέτρηση - Επιμέτρηση / Πιστοποιήσεις / Προσφορές / Έρευνα αγοράς / Κοστολόγια / Εκτύπωση Σχεδίων / AutoCad. Επιθυμητή άδεια οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών info( . papaki . }pitelis.gr. Τηλ.: 6932339989
16608208/08/2022Τεχνική Εταιρεία με πολυετή λειτουργία και γραφεία στο Χαϊδάρι, ζητεί Πολιτικό Μηχανικό για μόνιμη πρόσληψη με υψηλές απολαβές. Αντικείμενο η κατασκευή Δημοσίων Έργων εντός Αττικής. Διατίθενται αυτοκίνητο για μετακινήσεις. Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία σε επίβλεψη και επιμέτρηση έργων, συνέπεια στην διεκπεραίωση καθηκόντων, υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αποστολή Βιογραφικού στο info( . papaki . }buildandbond.net
11582108/08/2022Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, Πολιτικό Μηχανικό με γνώση Autocad, εργοταξιακή εμπειρία και σύνταξη λογαριασμών για εργασία σε εργοτάξια εκτός Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 6976110541. Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi( . papaki . }yahoo.com.
18689804/08/2022Η εταιρεία Humani αναζητά εκ μέρους πελάτη της Μηχανικούς Αποφοίτους Πολυτεχνικής Σχολής για τη θέση του Project Engineer/Coordinator.Απαραίτητες δεξιότητες: 1-3 έτη εμπειρίας (κατά προτίμηση σε περιβάλλοντα βαριάς βιομηχανίας), γνώση Microsoft Office, βασική γνώση διαδικασιών και project management fundamentals. Επιπλέον πληροφορίες: https://apply.workable.com/human-intelligence/j/15CA1E6B7B/ Αποστολή βιογραφικών: elena.salma( . papaki . }humani.services
18689704/08/2022H Ergotrak, μέλος του Ομίλου Εταιριών Σφακιανάκη, Αντιπρόσωπος και διανομέας βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού με έδρα την Αθήνα, αναζητά απόφοιτο Μηχανολόγο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για κάλυψη θέσης Tender & Sales Engineer στη Δ/νση Διαγωνισμών στη Μάνδρα Αττικής (πλησίον προαστιακού). Αποστολή βιογραφικών: career_sfakianakisgroup( . papaki . }sfakianakis.gr Για περισσότερες πληροφορίες: https://ergotrak.gr/tender-and-sales-engineer/
18686504/08/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με εξειδίκευση στην βιομηχανική σχεδίαση. Απαραίτητη η γνώση βιομηχανικής σχεδίασης (AUTOCAD κλπ.). Επιθυμητή αν και όχι απαραίτητη σχετική εμπειρία, καλή γνώση αγγλικών. Αντικείμενο εργασιών: Βιομηχανική σχεδίαση προϊόντων, έλεγχος και οργάνωση παραγωγής, επισκευή και ανακατασκευή μηχανημάτων.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }vacomgroup.com
16148204/08/2022Τεχνική εταιρία με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει: Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ. Απαραίτητα προσόντα: Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας πιστοποιητικό Proficiency, γνώση της γερμανικής γλώσσας θα αξιολογηθεί θετικά, άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD, κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Θα γίνει εκπαίδευση στοντομέα της ηλεκτροκίνησης για ένα μήνα στη Γερμανία. Βιογραφικά: interact.energy( . papaki . }gmail.com
18689603/08/2022Η Maran Gas Maritime Inc. μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα και στον κόσμο (εταιρεία του Ομίλου Αγγελικούση) ζητάει απόφοιτους Μηχανολόγους ΑΕΙ ή ΤΕΙχωρίς ή και με ελάχιστη εργασιακή εμπειρία για απασχόληση στο Τμήμα Ανταλλακτικών και Αποθεμάτων της εταιρείας. Αποστολή βιογραφικών: hr( . papaki . }angelicoussisgroup.com
16706103/08/2022Ζητείται Aρχιτέκτονας Mηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός για πλήρη ή μερική απασχόληση σε τεχνικό γραφείο με τουλάχιστον διετή εμπειρία σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων,σε πολεοδομικές άδειες και αποτυπώσεις κτιρίων. Καλή γνώση της οικοδομικής νομοθεσίας. Αριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων autocad, revit, microsoft office, 3dsmax.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987238959
18620803/08/2022Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός/Τοπογράφος Τ.Ε., από τεχνική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη, με κύριο αντικείμενο τα έργα φυσικού αερίου, για μόνιμη απασχόληση σε αποτυπώσεις πεδίου. Απαιτείται ελάχιστη εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο email : parisis( . papaki . }multigas.com.gr
18686403/08/2022Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός καθώς και Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εργοταξιακή εμπειρία για την κατασκευή κτιριακών ιδιωτικών έργων.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }kloukinas.gr Περιοχή Αθήνα.
18689503/08/2022Η εταιρία KRM-GROUP, www.krm-gr.com, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση στα κατασκευαστικά έργα της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Κόνιαρη 45, 11471. Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος στείλτε email στο Harel( . papaki . }krm-gr.com τηλέφωνα επικοινωνίας Χάρελ : 6955714157(αγγλικά) & Μαρία (ελληνικά) 6980581831 & 2102242100
18689403/08/2022Η Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων και Πορτών American Motors ζητά να προσλάβει άμεσα: Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό. Εμπειρία και Δεξιότητες: Τρία χρόνια προϋπηρεσίασε αντίστοιχο πεδίο. Γνώσεις 3D SOLIDWORKS, 2D AutoCAD, Αγγλικών, Υπολογιστών. Θα εκτιμηθούν: Γνώσεις SolidWorks PDM, FEA Simulation, σχεδίασης και κατασκευαστικών μεθόδων λαμαρινών μετάλλου. Αποστολή βιογραφικών: vpilali( . papaki . }ampilalis.gr
15279703/08/2022Τεχνική - Μελετητική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας, ζητά για πλήρη απασχόληση Αρχιτέκτονα Μηχανικό/Σχεδιαστή για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με επαρκείς γνώσεις ΝΟΚκαι πολεοδομικής νομοθεσίας. Απαιτούμενα προσόντα: 3+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο, άριστη γνώση αγγλικών και προγραμμάτων AutoCAD 2D, 3ds Max,Photoshop, VRay, Windows Office. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο dba.office( . papaki . }yahoo.com
14761501/08/2022Οι Koufopantelis Architects, θέλουν να εντάξουν στην ομάδα τους συνεργάτιδα/συνεργάτη Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με εμπειρία, για μόνιμη εργασία στην Aθήνα.Απαραίτητες γνώσεις: σχεδιαστικού προγράμματος 2D (τύπου Autocad/4M), 3D, Photoshop, Word & Excel, καλή γνώση ΝΟΚ, καθώς και Αγγλικών, Γαλλικών.Επιθυμητές γνώσεις: φωτορεαλισμού. Αποστολή βιογραφικού & portfolio: architect( . papaki . }koufopantelis.gr
16106101/08/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιάτης εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
16018001/08/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
18689201/08/2022Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείτε στο χώρο της κατασκευής - ανακαίνισης, αναζητά Μηχανικό έργου (Αρχιτέκτονα - Πολ. Μηχανικό - Πολ. Μηχανικό TE). Γνώσεις Η/Υ Microsoft Office, AUTOCAD. Κατοχή διπλώματος οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεων. Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.Αποστολή βιογραφικών στο: contact( . papaki . }office4.gr Πληροφορίες: Αργυριάδης Αργύρης 6977071874
18680301/08/2022Τεχνική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια, ζητεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό είτε ΠΕ ή ΤΕ με σχετική εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, την πολεοδομικήνομοθεσία ΓΟΚ/ΝΟΚ, την ρύθμιση αυθαιρέτων, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Απαραίτητη η γνώση Autocad, Office και Αγγλικών.Αποστολή βιογραφικών στο email: cv( . papaki . }idconstruction.gr
18640601/08/2022Η κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. αναζητά Μηχανικό Δομικών Έργων ή Πολιτικό Μηχανικό για την θέση Εργοδηγού Οικοδομικών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Έλεγχος/επίβλεψη Οικοδομικού Έργου. Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων. Εφαρμογή διορθώσεων. Τήρηση κωδίκων κτηρίων, κανονισμών. Προμετρήσεις υλικών, Κοστολόγηση, Επιμετρήσεις. Πτυχίο ΤΕΙ. Προϋπηρεσία 3 έτη. Γνώση AUTOCAD 2D & 3D. Αποστολή Βιογραφικών: jobs( . papaki . }Technek.gr
18636201/08/2022Τεχνική εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με γνώση Autocad, Word, Excel και εργοταξιακή εμπειρία,για εργασία σε εργοτάξια στην Αττική. Αποστολή βιογραφικών ftsiga( . papaki . }gmail.com
7035301/08/2022Από τεχνικό γραφείο με έδρα το Γαλάτσι, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία 0-5 ετών για εργασία εργοταξίου και γραφείου. Πολύ καλή γνώση Office και Autocad.Επιθυμητή γνώση ΝΟΚ, Ν 4495/17, συστήματος E- adeies, ταυτότητας κτιρίου, επιμετρήσεων, επίβλεψης οικοδομικών έργων και ανακαινίσεων.Κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Βιογραφίκα: atriantafillos( . papaki . }tee.gr
18688901/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ - ΤΕΙ) από Τεχνική εταιρεία με έδρα στο Χαλάνδρι για επίβλεψη, συντονισμό, διαχείριση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, πλήρης απασχόληση.Αποστολή βιογραφικού: akarinos( . papaki . }tee.gr
18688801/08/2022Ζητείται Εργοδηγός με 5ετή εμπειρία σε Οικοδομικά & Υδραυλικά Δημόσια έργα για εργοτάξια εντός Αττικής. τηλ. 6932656393, email: akarinos( . papaki . }tee.gr
18689101/08/2022Το Γραφείο μας, LILA GALATA ARCHITECT & ACCOSIATES αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα 2+ έτη εμπειρίας και γνώση Autocad 2D, Revit, Rhinoceros 3D+Vray,3DS MAX+Vray, Photoshop, Αγγλικά. Αποστολή βιογραφικών και portfolio: info( . papaki . }lilagalata.com
18624901/08/2022Ζητείται έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής με σχετική εμπειρία στην oργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη κτιριακώνέργων σε όλη την Ελλάδα. Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων cad θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: pzantiotis( . papaki . }malo.gr
7353901/08/2022Από Τεχνικό Γραφείο ζητούνται Μηχανικοί για μόνιμη συνεργασία, στις ειδικότητες: Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτων, Τοπογράφου, Χωροτάκτη και Περιβαλλοντολόγου.Αμοιβή αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων : alexakis( . papaki . }allplanning.gr
18616201/08/2022Αναζητούμε Αρχιτέκτονα με 5 ετή εμπειρία, για την υποστήριξη της ομάδας με την ανάπτυξη δισδιάστατων σχεδίων Αδειών, χρησιμοποιώντας AutoCAD και REVIΤ και την παροχή βοήθειας στις καθημερινές ανάγκες του γραφείου. Απαιτείται γνώση ΝΟΚ, νόμου αυθαιρέτων, εμπειρία στην επιβεβαίωση Τοπογραφικού και στην επεξεργασία του συστήματος e-adeies.Υποβολή Αίτησης: apply( . papaki . }aristidesdallas.gr έως 09/09/2022
18684501/08/2022Ζητείται από Μελετητική-Κατασκευαστική εταιρεία στη Νέα Σμύρνη Αρχιτέκτων Π.Ε. -Τ.Ε, με γνώση Autocad ,εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στο σύστημα e-adeies για μόνιμη εργασία. Αποστολή βιογραφικών στο : askconstruction18( . papaki . }gmail.com
18685729/07/2022Ευρωπαϊκή εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας κατασκευαστικές και επισκευαστικές εργασίες κρουαζιερόπλοιων, ζητά Ναυπηγό Μηχανικό ή Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό για απασχόληση στα έργα τις εταιρείας. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του Microsoft Office. Απαραίτητη η δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό (Ευρώπη, Αμερική). Αποστολή βιογραφικού στο email: info( . papaki . }odysseymarine.eu Τηλ. επικοινωνίας 6983265955.
18594729/07/2022Η Μeccanica Group Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει, για έργο που έχει αναλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ, Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε μεγάλα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, σε επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ελέγχους διασφάλισης ποιότητας, Γνώση αγγλικής γλώσσας, Χειρισμός Η/Υ.Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
17051929/07/2022Η ENCIEX ΑΕ ζητά να προσλάβει α) Πολιτικούς Μηχανικούς με τουλάχιστον 5 χρόνια εργοταξιακή εμπειρία για έργα εντός και εκτός Αθηνών β) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς για οικιστικά έργαγ) Σχεδιαστές και Μηχανικούς ΤΕΕ δ) Απόφοιτους Πληροφορικής με εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων. Αποστολή βιογραφικών στο management( . papaki . }enciex.gr
16041829/07/2022Τεχνική εταιρεία ζητεί Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό και Αρχιτέκτονα Μηχανικό με τουλάχιστον 15 ετή εμπειρία για έργα εντός Αθηνών.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ilissosate.gr
14923729/07/2022Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, για έργο στην Αρτα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε διατηρητέα έργα.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info( . papaki . }ilissosate.gr
18688529/07/2022Ζητείται απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος, Σχεδιαστής για απασχόληση σε τεχνικό γραφείο στην περιοχή Παπάγου. Στο κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται η έκδοση αδειών, κατασκευή, τακτοποίηση αυθαιρέτων, έλεγχοι δόμησης, αυτοψίες κλπ καθώς και η επαφή με υπηρεσίες (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ, εφορεία, ΥΔΟΜ, Δήμοι κλπ). Απαραίτητη γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος Archicad 21.Τηλ. επικοινωνίας 6945544184 Ε-mail: lafisspiros( . papaki . }gmail.com
18686029/07/2022Ζητείται Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για απασχόληση ως Project Manager σε μεγάλη τεχνική εταιρία έργων Υψηλής Τάσης με έδρα την Αθήνα.Αποστολή βιογραφικών: technicaljobgreece( . papaki . }gmail.com.
18688629/07/2022Το Τεχνικό γραφείο ΑCRO Civil Group στην Αθήνα ζητάει συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία για ημιαπασχόληση ή εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητες οι γνώσεις εφαρμογής του Ν. 4495/2017, σύνταξης πολεοδομικής μελέτης για έκδοση αδειών και χρήση της πλατφόρμας e-adeies. info( . papaki . }acrocivilgroup.gr
12845229/07/2022Ζητούνται από Μελετητική εταιρεία Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί/Πολιτικοί Μηχανικοί ή συναφούς ειδικότητας Μηχανικοί για απασχόληση σε Μελέτες Κτηματογράφησης στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email career( . papaki . }prismaconsult.gr, με αναγραφή κωδικού AD-ATH στο θέμα.
13147529/07/2022Ζητείται από Τεχνικό γραφείο στο Μαρούσι Διπλωματούχος Μηχανικός με άριστη γνώση Αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση που αναγράφεται. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία είναι: info( . papaki . }pntdevelopment.com
17072127/07/2022Η Meccanica Group Α.Ε., ζητά για λογαριασμό πελάτη της, Μηχανικό Πωλήσεων. Κύρια καθήκοντα: Ανάπτυξη ευκαιριών πωλήσεων εντός του χαρτοφυλακίου υφιστάμενων καινέων πελατών, με έμφαση στον Βιομηχανικό Τομέα. Προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού, Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε πωλήσεις στον Βιομηχανικό Τομέα, Ευελιξία για ταξίδια,Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
12523227/07/2022Η εταιρεία GKA ENGINEERS E.E. ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα Προσόντα: Ελάχιστη 5ετή εμπειρία. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.Συνέπεια και επαγγελματισμός. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }kion-arch.gr
14754127/07/2022Η εταιρεία GKA ENGINEERS E.E. ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα Προσόντα: Ελάχιστη 5ετή εμπειρία. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.Συνέπεια και επαγγελματισμός. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }kion-arch.gr
18688327/07/2022Ζητείται από Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών Αρχιτέκτονας για εργασία εντός γραφείου, όχι εξωτερικός συνεργάτης. Εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών σε έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη φακέλων αυθαιρέτων. Ζητείται συνθετική ικανότητα, άριστη γνώση ACAD και τρισδιάστασης σχεδίασης κατά προτίμηση sketchup.Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail : ksdevelopment.ike( . papaki . }gmail.com
15825727/07/2022Ζητείται από Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας για εργοτάξιο για οικοδομικά έργα εντός Αττικής.Εμπειρία σε επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου, προμετρήσεις/επιμετρήσεις τουλάχιστον 7 ετών.Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail : ksdevelopment.ike( . papaki . }gmail.com
18687927/07/2022Τεχνική - Mελετητική εταιρεία, με έδρα στο Μαρούσι, ζητά Μηχανικό, ανεξαρτήτως ειδικότητας, με καλή γνώση AutoCAD για σύνταξη σχεδίων και συμμετοχή σε αποτυπώσεις κτιρίων.Δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό. Προσφέρεται πλήρης απασχόληση. E-mail: hr_mpe( . papaki . }outlook.com
18685927/07/2022Ζητείται Αρχιτέκτων με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πολεοδομικά θέματα, αυθαίρετα, άδειες για μόνιμη απασχόληση σε Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Τήνο με πολύπλευρο αντικείμενο απασχόλησης (οικοδ. άδειες, εργοτάξια, αυθαίρετα, κλπ). Μail επικοινωνίας: sofia.archiplus( . papaki . }hotmail.com
18685827/07/2022Η εταίρια ΕΛΙΓΜΟΣ ΕΠΕ αναζητά Πολιτικό Μηχανικό και Τοπογράφο Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Αντικείμενο: Due diligence reports, Μελέτες και αδειοδοτήσεις ιδιωτικών έργων, Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων,Τοπογραφικές αποτυπώσεις και Διαγράμματα. Γνώση Πολεοδομικής Νομοθεσίας θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο: info( . papaki . }eligmos.gr
18687827/07/2022Γραφείο Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, αναζητά Αρχιτέκτονά Μηχανικό με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, για μόνιμη απασχόληση,απαιτείται άριστη γνώση Autocad καλή αντίληψη στην τρισδιάστατη σχεδίαση, σύνθεση, απαιτείται καλή γνώση ΝΟΚ (γνώση Revit, 3DSmax θα εκτιμηθεί) kate.dimit( . papaki . }gmail.com
15719527/07/2022Η Ιστός Ανανεώσιμες ΕΠΕ, στα Μεσόγεια, ζητά Μηχανικό απόφοιτο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι για Βοηθό Μηχανικού Προσομοιώσεων & Ρευστομηχανικής. Προσόντα: Μεταπτυχιακό σε Συστήματα Α.Π.Ε, Γνώση Αγγλικών C1 ή C2, Γνώση Η/Υ & AutoCad & Python. Γνώση WindSim & μοντελοποίηση CFD για υπολογισμό ενεργειακής παραγωγής ΑΣΠΗΕ και Εμπειρία.Βιογραφικά: dpactiti( . papaki . }istos-lab.gr
15687512/08/2022Ζητείται απο Τεχνική εταιρεία στα Βριλήσσια Σχεδιαστής - Σχεδιάστρια με εμπειρία αρχιτεκτονικού σχεδίου σύνθετων κτιριακών έργων - συστάσεις απαραίτητες.Βιογραφικά mpap( . papaki . }thekla.gr
15431612/08/2022Ζητούνται έμπειροι Μηχανικοί - Εργοδηγοί ειδικευμένοι σε Interiors και Σύνθετα Οικοδομικά για έργα εντός Αττικής. Συστάσεις Απαραίτητες.Αποστολή βιογραφικών: mpap( . papaki . }thekla.gr
18605612/08/2022Ζητείται Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση (Αρχιτέκτων/Πολιτικός/Τοπογράφος) με εμπειρία σε σχεδιασμό και αποτυπώσεις ακινήτων. Απαιτούνται γνώσεις σε ΤακτοποιήσειςΑυθαιρέτων, στην Εκτιμητική Ακινήτων και σε Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτηρίων. Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD & ΤΕΕ/ΚΕΝΑΚ. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτειμεταφορικό μέσον. WIP-WorksInProgress. Αποστολή CV: laina( . papaki . }tee.gr Υπόψη: κας Έλενας Λαϊνά.
7098112/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση από Αρχιτεκτονικό Γραφείο στα Βόρεια Προάστεια με άριστες γνώσεις προγραμμάτων Autocad, 3D studio Max ή Rhino,V-Ray, Photoshop και Microsoft Office. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση ΝΟΚ και σύνταξης φακέλων πολεοδομίας. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει μεταφορικό μέσον.Αποστολή CV & portfolio στο: laina( . papaki . }tee.gr.
15469611/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πρόσληψη, με εμπειρία σε διαχείριση Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα, επίβλεψη - κατασκευή, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσίες, γνώση Autocad και erp της ace hellas, επιμέτρηση και σύνταξη λογαριασμών - ΑΠΕ. Μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ανωτέρω πεδίο.Αποστολή βιογραφικών : hr( . papaki . }stathiskokkinis.com
18690211/08/2022Από τον όμιλο εταιρειών ΜΑΡΜΙ Α.Ε. ζητούνται : Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων κατά προτίμηση Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί.Πληροφορίες: κ. Θεόδουλος Πασχαλίδης Τηλ.: 2810330530, 6947566163 Αποστολή βιογραφικών: cv( . papaki . }marmi.gr
4862111/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων σε τεχνικό γραφείο στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής με γνώσεις ΝΟΚ και έκδοσης οικοδομικών αδειών.Βιογραφικά στο tatsisf( . papaki . }teemail.gr Τηλ. 6936047345
14093511/08/2022Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή εμπειρία σε αποχέτευση ακαθάρτων. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
17062511/08/2022Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εργοτάξιο, με ευχέρεια στον Τρισδιάστατο Σχεδιασμό. Απαραίτητη η γνώση δημιουργίας Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους σε Civil 3D και ελέγχου κατασκευών (TBC) καθώς και προγραμμάτων οδοποιίας, με ευχέρεια στους υπολογισμούς Χωματισμών, με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο info( . papaki . }xyz.gr
18623711/08/2022Από Τεχνική εταιρεία του Έβρου, ζητείται Μηχανικός. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού (Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών(προσμετράταιαλλά δεν είναι απαραίτητη). Γνώση Autocad. Στείλτε βιογραφικό στο krounos1( . papaki . }tee.gr
18623611/08/2022Από Τεχνική εταιρεία του Έβρου, ζητείται Μηχανικός. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού (Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου ΑΕΙ ή ΤΕΙ),Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών(προσμετράται αλλά δεν είναι απαραίτητη). Καλή γνώση Αγγλικών, Autocad. Στείλτε βιογραφικό στο krounos1( . papaki . }tee.gr
15375811/08/2022Ζητείται Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός για τη θέση βοηθού εργοστασιάρχη σε έργο οδοποιίας. Απαραίτητη 5ετης προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae( . papaki . }gmail.com
18656411/08/2022Η Τεχνική εταιρεία anegersi ασχολείται με συστήματα καλύψεων και αναζητά Μηχανικό για την θέση Technical Sales manager με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Αρχιτέκτων Μηχανικού, ελάχιστη εμπειρία 5 ετών, γνώση AutoCad, MSOffice. Αριστη γνώση Αγγλικών (θα εκτιμηθεί γνώση Γερμανικών). Αποστολή βιογραφικού στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
17002211/08/2022Η Τεχνική εταιρεία anegersi αναζητά για άμεση πρόσληψη, Σχεδιαστή ή Αρχιτέκτονα με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε σχεδιασμό, μελέτες και παρουσιάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεσηάριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD (Autodesk, 3D Studio, Revit) και φωτορεαλισμού. Αποστολή βιογραφικού portfolio στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
18479009/08/2022Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια αναζητά για μόνιμη πρόσληψη Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Σχεδιαστή-τρια δομικών έργων για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, για έκδοση οικοδομικών αδειών και 3d σχεδιαση. Με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στον ΝΟΚ, θα η καλή γνώση του Revit.Αποστολή βιογραφικών στο : info( . papaki . }housingconstruction.gr
18682409/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Τεχνικό Ηλεκτρολογίας, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Ηλεκτρολογίας, εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αδεια οδήγησης. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://geg.com.cy/el/2021/05/19/electrical-technican/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682309/08/2022Η εταιρεία Energy & Beyond ζητά να προσλάβει Λειτουργό Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρισμού και Διακανονισμών, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και επαγγελματική γνώση των τεχνολογιών δικτύου και των τεχνολογιών Windows.Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://geg.com.cy/el/2022/07/12 Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682209/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης σχολής στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας, εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα, άδεια οδήγησης. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://geg.com.cy/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682109/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Service Technician, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Ηλεκτρολογίας εμπειρία σεφωτοβολταϊκά συστήματα. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αδεια οδήγησης.Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://geg.com.cy/2022/03/15/service-technician/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18571209/08/2022Εταιρία από Θεσσαλονίκη προσφέρει θέση απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές σε α)Τοπογράφο με εμπειρία (δίκτυα, υψομετρικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής,αποτυπώσεις πεδίου κλπ). Τυχόν εμπειρία υδραυλικών μελετών θα εκτιμηθεί. β) Χωροτάκτη ή Τοπογράφο με εμπειρία σε Γ.Π.Σ. & Πολεοδομικές μελέτες.Απαραίτητη η άριστη γνώση ACAD & QGIS. Αποστολή βιογραφικών:akmeleton2020( . papaki . }gmail.com
10875709/08/2022Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ για εκπόνηση μελετών Δικτύου Διανομής ΔΕΔΔΗΕ σαν ανάδοχος εργολάβος ή εξωτερικός συνεργάτης για τις Δυτικές Κυκλάδες (Νησιά Κύθνος, Σίφνος, Σέριφος, Μήλος, Κίμωλος). Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 3-μηνης εργασιακής εκπαίδευσης. Αποστολή βιογραφικών στο email: e.kamitsas( . papaki . }deddie.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 6983338352.
11548909/08/2022Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ αναζητά να συμπεριλάβει στο δίκτυο Τεχνικών Συμβούλων ΑΥΕ της επιχείρησης, Μηχανικό (Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο, Πολιτικό ή Χημικό) απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙμε προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους ως Τεχνικός Ασφάλειας. Απαραίτητη η εγγραφή στο Μητρώο Τεχνικών Ασφάλειας του SEPENET. Βιογραφικά: cv( . papaki . }ergonomia.gr.
17056609/08/2022Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ (www.valeur.gr) ζητά Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους, ιδανικά μηχανικούς (Πολ. Μηχανικό, Αρχιτέκτονα, Τοπογράφο κα) με μεταπτυχιακό σε Real Estate/MBA/Finance,ως στελέχη για την θέση (εκτιμητής ακινήτων και υποστήριξη όλων των εταιρικών δραστηριοτήτων). Αθήνα ή/και Θεσσαλονίκη. Προέχει το ενδιαφέρον για την εργασία,όχι η προϋπηρεσία. Θα απαντηθούν μόνο προεπιλεγμένα βιογραφικά: loucas.valetopoulos( . papaki . }valeur.gr
18689909/08/2022Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επιθυμητή εμπειρία έως 10 ετών για παρακολούθηση έργων εντός Αττικής και εργασίες γραφείου. Αποστολή Βιογραφικών στο arteka( . papaki . }arteka.g
18686709/08/2022Τεχνική εταιρεία CKMarchitects στη Ζάκυνθο αναζητά έμπειρο Σχεδιαστή/Σχεδιάστρια για εργασία σε αρχιτεκτονικά projects.3 χρόνια προϋπηρεσία. Αρίστη γνώση AUTOCAD, κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 3D σχεδιασμό - redder. Καλές γνώσεις ΝΟΚ. Γνώσεις του ν. 4495/17. Γνώσεις της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Revit επιθυμητό. Παρέχουμε:Μισθό αναλόγως προσόντων. Αμεση απασχόληση. Εκπαίδευση. Προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικό & portfolio: ckmarchitects( . papaki . }hotmail.com
16334209/08/2022Γραμματέας ζητείται από την εταιρεία Airtec Κατασκευές Ι.Κ.Ε. με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσίαή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
16921909/08/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Arkitecture με έδρα στην Κηφισιά αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα: Καλή γνώση των σχεδιαστικών προγραμμάτων Revit, AutoCad Architecture, 3DS Max, Vray/Corona. Γνώσεις σχετικές με την κατασκευή και την επίβλεψη εργοταξίου θα εκτιμηθούν. Βιογραφικό με portfolio στο info( . papaki . }arkitecture.gr
18633209/08/2022Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία στην Αρτέμιδα ζητά για πλήρη απασχόληση Αρχιτέκτων Μηχανικό/Σχεδιαστή. Απαιτούμενα προσόντα: Αριστη Γνώση Autocad, MsOffice και καλήγνώση Αγγλικών, photoshop ,Revit ή Sketchup ή παρόμοιου προγράμματος φωτορεαλισμού. Προϋπηρεσία και εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών και γνώσεις ΝΟΚ δεν είναιαπαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικού, portfolio: info( . papaki . }cgkgroup.gr
18686608/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, για πλήρη απασχόληση, με εμπειρία σε θέματα έκδοσης οικοδομικών αδειών - ρύθμισης αυθαιρέτων και αρχιτεκτονικών μελετών, ΝΟΚ. Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε στατικές μελέτες, εκτιμήσεις ακινήτων, ΠΕΑ.. Έδρα τεχνικού γραφείου: Χαλάνδρι - Αποστολή βιογραφικού: kostoulasconstructions( . papaki . }gmail.com
14907608/08/2022H 3NK Engineers & Architects αναζητά Αρχιτέκτονα με εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων σε όλα τα στάδια, μελέτες εφαρμογής, Πολεοδομική νομοθεσία (ΝΟΚ), διαδικασίες αδειοδότησης, και με άριστη γνώση σε Autocad, Sketchup, V-Ray και Adobe Creative Suite. Αποστολή portfolio και βιογραφικού: jobs( . papaki . }3nk.gr με την ένδειξη "ARCH" έως και 25/09/22
18668208/08/2022Από επώνυμο γραφείο (TRIANTAFYLLIDIS CONSTRUCTIONS EE,α/α : 19965) που δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης/κατασκευής premium ιδιωτικών έργων, ζητείται Αρχιτέκτονας πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας με άριστη γνώση Autocad 2D/3D. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και η επάρκεια σε 3DS Max/ VRay. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2106203668. Αποστολή βιογραφικών στο : info( . papaki . }tconstructions.gr
18670808/08/2022Από επώνυμο γραφείο (TRIANTAFYLLIDIS CONSTRUCTIONS EE) που δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης/κατασκευής premium ιδιωτικών έργων, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι) με εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων, επίβλεψη και συντονισμός εργασιών fit out εργοταξίου, μεταβίβαση και γνωστοποίηση των δεδομένων στα συνεργαζόμενα τμήματα, επίλυση απλών και σύνθετων ζητημάτων.Τηλέφωνο:2106203668. Βιογραφικά: info( . papaki . }tconstructions.gr
16867908/08/2022Η A31 ARCHITECTURE CONSTRUCTION αναζητά για συνεργασία Πολιτικό Μηχανικό με 10ετη εμπειρία και γνώσεις κατασκευής σε σύνθετα κτιριακά έργα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών αρχιτεκτονικών έργων, μεταλλικών κατασκευών, αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, επιμετρήσεων, τευχών δημοπράτησης και κοστολόγηση έργων.Αρίστη γνώση Αγγλικών απαραίτητη προϋπόθεση. Αποστολή βιογραφικών: pkarras( . papaki . }a31.gr
14774408/08/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά επιβλέποντα Μηχανικό για ιδιωτικά έργα, για μόνιμη απασχόληση. Προσόντα & προϋποθέσεις: 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Γνώση Autocad. Κάτοχος μέσου μεταφοράς. Γνώση σύνταξης προϋπολογισμών και επιμετρήσεων.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }symm3try.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 02 - A3
13049408/08/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη απασχόληση ή συνεργασία. Προσόντα & προϋποθέσεις: 3 χρόνιαεπαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Αριστη γνώση Autocad & NOK. Καλή γνώση σε τακτοποιήσεις και αδειοδοτήσεις ακινήτων.Αποστολή βιογραφικών στο email: symm3tryarch( . papaki . }gmail.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 01 - A4
18687008/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός κυρίως για εργασία γραφείου σε Τεχνική Εταιρεία για αποτύπωση χώρου σε σχέδιο, σχέδια as built / έρευνα αγοράς. Επιθυμητή άδεια οδήγησης.Αποστολή βιογραφικών info( . papaki . }pitelis.gr. Τηλ.: 6932339989
18686908/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός κυρίως για εργασία γραφείου σε Τεχνική Εταιρεία για Προμέτρηση - Επιμέτρηση / Πιστοποιήσεις / Προσφορές / Έρευνα αγοράς / Κοστολόγια / Εκτύπωση Σχεδίων / AutoCad. Επιθυμητή άδεια οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών info( . papaki . }pitelis.gr. Τηλ.: 6932339989
16608208/08/2022Τεχνική Εταιρεία με πολυετή λειτουργία και γραφεία στο Χαϊδάρι, ζητεί Πολιτικό Μηχανικό για μόνιμη πρόσληψη με υψηλές απολαβές. Αντικείμενο η κατασκευή Δημοσίων Έργων εντός Αττικής. Διατίθενται αυτοκίνητο για μετακινήσεις. Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία σε επίβλεψη και επιμέτρηση έργων, συνέπεια στην διεκπεραίωση καθηκόντων, υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αποστολή Βιογραφικού στο info( . papaki . }buildandbond.net
11582108/08/2022Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, Πολιτικό Μηχανικό με γνώση Autocad, εργοταξιακή εμπειρία και σύνταξη λογαριασμών για εργασία σε εργοτάξια εκτός Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 6976110541. Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi( . papaki . }yahoo.com.
18689804/08/2022Η εταιρεία Humani αναζητά εκ μέρους πελάτη της Μηχανικούς Αποφοίτους Πολυτεχνικής Σχολής για τη θέση του Project Engineer/Coordinator.Απαραίτητες δεξιότητες: 1-3 έτη εμπειρίας (κατά προτίμηση σε περιβάλλοντα βαριάς βιομηχανίας), γνώση Microsoft Office, βασική γνώση διαδικασιών και project management fundamentals. Επιπλέον πληροφορίες: https://apply.workable.com/human-intelligence/j/15CA1E6B7B/ Αποστολή βιογραφικών: elena.salma( . papaki . }humani.services
18689704/08/2022H Ergotrak, μέλος του Ομίλου Εταιριών Σφακιανάκη, Αντιπρόσωπος και διανομέας βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού με έδρα την Αθήνα, αναζητά απόφοιτο Μηχανολόγο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για κάλυψη θέσης Tender & Sales Engineer στη Δ/νση Διαγωνισμών στη Μάνδρα Αττικής (πλησίον προαστιακού). Αποστολή βιογραφικών: career_sfakianakisgroup( . papaki . }sfakianakis.gr Για περισσότερες πληροφορίες: https://ergotrak.gr/tender-and-sales-engineer/
18686504/08/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με εξειδίκευση στην βιομηχανική σχεδίαση. Απαραίτητη η γνώση βιομηχανικής σχεδίασης (AUTOCAD κλπ.). Επιθυμητή αν και όχι απαραίτητη σχετική εμπειρία, καλή γνώση αγγλικών. Αντικείμενο εργασιών: Βιομηχανική σχεδίαση προϊόντων, έλεγχος και οργάνωση παραγωγής, επισκευή και ανακατασκευή μηχανημάτων.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }vacomgroup.com
16148204/08/2022Τεχνική εταιρία με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει: Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ. Απαραίτητα προσόντα: Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας πιστοποιητικό Proficiency, γνώση της γερμανικής γλώσσας θα αξιολογηθεί θετικά, άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD, κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Θα γίνει εκπαίδευση στοντομέα της ηλεκτροκίνησης για ένα μήνα στη Γερμανία. Βιογραφικά: interact.energy( . papaki . }gmail.com
18689603/08/2022Η Maran Gas Maritime Inc. μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα και στον κόσμο (εταιρεία του Ομίλου Αγγελικούση) ζητάει απόφοιτους Μηχανολόγους ΑΕΙ ή ΤΕΙχωρίς ή και με ελάχιστη εργασιακή εμπειρία για απασχόληση στο Τμήμα Ανταλλακτικών και Αποθεμάτων της εταιρείας. Αποστολή βιογραφικών: hr( . papaki . }angelicoussisgroup.com
16706103/08/2022Ζητείται Aρχιτέκτονας Mηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός για πλήρη ή μερική απασχόληση σε τεχνικό γραφείο με τουλάχιστον διετή εμπειρία σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων,σε πολεοδομικές άδειες και αποτυπώσεις κτιρίων. Καλή γνώση της οικοδομικής νομοθεσίας. Αριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων autocad, revit, microsoft office, 3dsmax.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987238959
18620803/08/2022Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός/Τοπογράφος Τ.Ε., από τεχνική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη, με κύριο αντικείμενο τα έργα φυσικού αερίου, για μόνιμη απασχόληση σε αποτυπώσεις πεδίου. Απαιτείται ελάχιστη εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο email : parisis( . papaki . }multigas.com.gr
18686403/08/2022Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός καθώς και Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εργοταξιακή εμπειρία για την κατασκευή κτιριακών ιδιωτικών έργων.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }kloukinas.gr Περιοχή Αθήνα.
18689503/08/2022Η εταιρία KRM-GROUP, www.krm-gr.com, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση στα κατασκευαστικά έργα της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Κόνιαρη 45, 11471. Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος στείλτε email στο Harel( . papaki . }krm-gr.com τηλέφωνα επικοινωνίας Χάρελ : 6955714157(αγγλικά) & Μαρία (ελληνικά) 6980581831 & 2102242100
18689403/08/2022Η Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων και Πορτών American Motors ζητά να προσλάβει άμεσα: Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό. Εμπειρία και Δεξιότητες: Τρία χρόνια προϋπηρεσίασε αντίστοιχο πεδίο. Γνώσεις 3D SOLIDWORKS, 2D AutoCAD, Αγγλικών, Υπολογιστών. Θα εκτιμηθούν: Γνώσεις SolidWorks PDM, FEA Simulation, σχεδίασης και κατασκευαστικών μεθόδων λαμαρινών μετάλλου. Αποστολή βιογραφικών: vpilali( . papaki . }ampilalis.gr
15279703/08/2022Τεχνική - Μελετητική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας, ζητά για πλήρη απασχόληση Αρχιτέκτονα Μηχανικό/Σχεδιαστή για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με επαρκείς γνώσεις ΝΟΚκαι πολεοδομικής νομοθεσίας. Απαιτούμενα προσόντα: 3+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο, άριστη γνώση αγγλικών και προγραμμάτων AutoCAD 2D, 3ds Max,Photoshop, VRay, Windows Office. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο dba.office( . papaki . }yahoo.com
14761501/08/2022Οι Koufopantelis Architects, θέλουν να εντάξουν στην ομάδα τους συνεργάτιδα/συνεργάτη Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με εμπειρία, για μόνιμη εργασία στην Aθήνα.Απαραίτητες γνώσεις: σχεδιαστικού προγράμματος 2D (τύπου Autocad/4M), 3D, Photoshop, Word & Excel, καλή γνώση ΝΟΚ, καθώς και Αγγλικών, Γαλλικών.Επιθυμητές γνώσεις: φωτορεαλισμού. Αποστολή βιογραφικού & portfolio: architect( . papaki . }koufopantelis.gr
16106101/08/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιάτης εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
16018001/08/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
18689201/08/2022Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείτε στο χώρο της κατασκευής - ανακαίνισης, αναζητά Μηχανικό έργου (Αρχιτέκτονα - Πολ. Μηχανικό - Πολ. Μηχανικό TE). Γνώσεις Η/Υ Microsoft Office, AUTOCAD. Κατοχή διπλώματος οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεων. Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.Αποστολή βιογραφικών στο: contact( . papaki . }office4.gr Πληροφορίες: Αργυριάδης Αργύρης 6977071874
18680301/08/2022Τεχνική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια, ζητεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό είτε ΠΕ ή ΤΕ με σχετική εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, την πολεοδομικήνομοθεσία ΓΟΚ/ΝΟΚ, την ρύθμιση αυθαιρέτων, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Απαραίτητη η γνώση Autocad, Office και Αγγλικών.Αποστολή βιογραφικών στο email: cv( . papaki . }idconstruction.gr
18640601/08/2022Η κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. αναζητά Μηχανικό Δομικών Έργων ή Πολιτικό Μηχανικό για την θέση Εργοδηγού Οικοδομικών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Έλεγχος/επίβλεψη Οικοδομικού Έργου. Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων. Εφαρμογή διορθώσεων. Τήρηση κωδίκων κτηρίων, κανονισμών. Προμετρήσεις υλικών, Κοστολόγηση, Επιμετρήσεις. Πτυχίο ΤΕΙ. Προϋπηρεσία 3 έτη. Γνώση AUTOCAD 2D & 3D. Αποστολή Βιογραφικών: jobs( . papaki . }Technek.gr
18636201/08/2022Τεχνική εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με γνώση Autocad, Word, Excel και εργοταξιακή εμπειρία,για εργασία σε εργοτάξια στην Αττική. Αποστολή βιογραφικών ftsiga( . papaki . }gmail.com
7035301/08/2022Από τεχνικό γραφείο με έδρα το Γαλάτσι, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία 0-5 ετών για εργασία εργοταξίου και γραφείου. Πολύ καλή γνώση Office και Autocad.Επιθυμητή γνώση ΝΟΚ, Ν 4495/17, συστήματος E- adeies, ταυτότητας κτιρίου, επιμετρήσεων, επίβλεψης οικοδομικών έργων και ανακαινίσεων.Κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Βιογραφίκα: atriantafillos( . papaki . }tee.gr
18688901/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ - ΤΕΙ) από Τεχνική εταιρεία με έδρα στο Χαλάνδρι για επίβλεψη, συντονισμό, διαχείριση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, πλήρης απασχόληση.Αποστολή βιογραφικού: akarinos( . papaki . }tee.gr
18688801/08/2022Ζητείται Εργοδηγός με 5ετή εμπειρία σε Οικοδομικά & Υδραυλικά Δημόσια έργα για εργοτάξια εντός Αττικής. τηλ. 6932656393, email: akarinos( . papaki . }tee.gr
18689101/08/2022Το Γραφείο μας, LILA GALATA ARCHITECT & ACCOSIATES αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα 2+ έτη εμπειρίας και γνώση Autocad 2D, Revit, Rhinoceros 3D+Vray,3DS MAX+Vray, Photoshop, Αγγλικά. Αποστολή βιογραφικών και portfolio: info( . papaki . }lilagalata.com
18624901/08/2022Ζητείται έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής με σχετική εμπειρία στην oργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη κτιριακώνέργων σε όλη την Ελλάδα. Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων cad θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: pzantiotis( . papaki . }malo.gr
7353901/08/2022Από Τεχνικό Γραφείο ζητούνται Μηχανικοί για μόνιμη συνεργασία, στις ειδικότητες: Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτων, Τοπογράφου, Χωροτάκτη και Περιβαλλοντολόγου.Αμοιβή αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων : alexakis( . papaki . }allplanning.gr
18616201/08/2022Αναζητούμε Αρχιτέκτονα με 5 ετή εμπειρία, για την υποστήριξη της ομάδας με την ανάπτυξη δισδιάστατων σχεδίων Αδειών, χρησιμοποιώντας AutoCAD και REVIΤ και την παροχή βοήθειας στις καθημερινές ανάγκες του γραφείου. Απαιτείται γνώση ΝΟΚ, νόμου αυθαιρέτων, εμπειρία στην επιβεβαίωση Τοπογραφικού και στην επεξεργασία του συστήματος e-adeies.Υποβολή Αίτησης: apply( . papaki . }aristidesdallas.gr έως 09/09/2022
18684501/08/2022Ζητείται από Μελετητική-Κατασκευαστική εταιρεία στη Νέα Σμύρνη Αρχιτέκτων Π.Ε. -Τ.Ε, με γνώση Autocad ,εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στο σύστημα e-adeies για μόνιμη εργασία. Αποστολή βιογραφικών στο : askconstruction18( . papaki . }gmail.com
18685729/07/2022Ευρωπαϊκή εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας κατασκευαστικές και επισκευαστικές εργασίες κρουαζιερόπλοιων, ζητά Ναυπηγό Μηχανικό ή Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό για απασχόληση στα έργα τις εταιρείας. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του Microsoft Office. Απαραίτητη η δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό (Ευρώπη, Αμερική). Αποστολή βιογραφικού στο email: info( . papaki . }odysseymarine.eu Τηλ. επικοινωνίας 6983265955.
18594729/07/2022Η Μeccanica Group Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει, για έργο που έχει αναλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ, Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε μεγάλα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, σε επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ελέγχους διασφάλισης ποιότητας, Γνώση αγγλικής γλώσσας, Χειρισμός Η/Υ.Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
17051929/07/2022Η ENCIEX ΑΕ ζητά να προσλάβει α) Πολιτικούς Μηχανικούς με τουλάχιστον 5 χρόνια εργοταξιακή εμπειρία για έργα εντός και εκτός Αθηνών β) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς για οικιστικά έργαγ) Σχεδιαστές και Μηχανικούς ΤΕΕ δ) Απόφοιτους Πληροφορικής με εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων. Αποστολή βιογραφικών στο management( . papaki . }enciex.gr
16041829/07/2022Τεχνική εταιρεία ζητεί Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό και Αρχιτέκτονα Μηχανικό με τουλάχιστον 15 ετή εμπειρία για έργα εντός Αθηνών.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ilissosate.gr
14923729/07/2022Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, για έργο στην Αρτα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε διατηρητέα έργα.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info( . papaki . }ilissosate.gr
18688529/07/2022Ζητείται απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος, Σχεδιαστής για απασχόληση σε τεχνικό γραφείο στην περιοχή Παπάγου. Στο κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται η έκδοση αδειών, κατασκευή, τακτοποίηση αυθαιρέτων, έλεγχοι δόμησης, αυτοψίες κλπ καθώς και η επαφή με υπηρεσίες (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ, εφορεία, ΥΔΟΜ, Δήμοι κλπ). Απαραίτητη γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος Archicad 21.Τηλ. επικοινωνίας 6945544184 Ε-mail: lafisspiros( . papaki . }gmail.com
18686029/07/2022Ζητείται Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για απασχόληση ως Project Manager σε μεγάλη τεχνική εταιρία έργων Υψηλής Τάσης με έδρα την Αθήνα.Αποστολή βιογραφικών: technicaljobgreece( . papaki . }gmail.com.
18688629/07/2022Το Τεχνικό γραφείο ΑCRO Civil Group στην Αθήνα ζητάει συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία για ημιαπασχόληση ή εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητες οι γνώσεις εφαρμογής του Ν. 4495/2017, σύνταξης πολεοδομικής μελέτης για έκδοση αδειών και χρήση της πλατφόρμας e-adeies. info( . papaki . }acrocivilgroup.gr
12845229/07/2022Ζητούνται από Μελετητική εταιρεία Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί/Πολιτικοί Μηχανικοί ή συναφούς ειδικότητας Μηχανικοί για απασχόληση σε Μελέτες Κτηματογράφησης στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email career( . papaki . }prismaconsult.gr, με αναγραφή κωδικού AD-ATH στο θέμα.
13147529/07/2022Ζητείται από Τεχνικό γραφείο στο Μαρούσι Διπλωματούχος Μηχανικός με άριστη γνώση Αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση που αναγράφεται. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία είναι: info( . papaki . }pntdevelopment.com
17072127/07/2022Η Meccanica Group Α.Ε., ζητά για λογαριασμό πελάτη της, Μηχανικό Πωλήσεων. Κύρια καθήκοντα: Ανάπτυξη ευκαιριών πωλήσεων εντός του χαρτοφυλακίου υφιστάμενων καινέων πελατών, με έμφαση στον Βιομηχανικό Τομέα. Προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού, Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε πωλήσεις στον Βιομηχανικό Τομέα, Ευελιξία για ταξίδια,Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
12523227/07/2022Η εταιρεία GKA ENGINEERS E.E. ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα Προσόντα: Ελάχιστη 5ετή εμπειρία. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.Συνέπεια και επαγγελματισμός. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }kion-arch.gr
14754127/07/2022Η εταιρεία GKA ENGINEERS E.E. ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα Προσόντα: Ελάχιστη 5ετή εμπειρία. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.Συνέπεια και επαγγελματισμός. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }kion-arch.gr
18688327/07/2022Ζητείται από Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών Αρχιτέκτονας για εργασία εντός γραφείου, όχι εξωτερικός συνεργάτης. Εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών σε έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη φακέλων αυθαιρέτων. Ζητείται συνθετική ικανότητα, άριστη γνώση ACAD και τρισδιάστασης σχεδίασης κατά προτίμηση sketchup.Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail : ksdevelopment.ike( . papaki . }gmail.com
15825727/07/2022Ζητείται από Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας για εργοτάξιο για οικοδομικά έργα εντός Αττικής.Εμπειρία σε επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου, προμετρήσεις/επιμετρήσεις τουλάχιστον 7 ετών.Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail : ksdevelopment.ike( . papaki . }gmail.com
18687927/07/2022Τεχνική - Mελετητική εταιρεία, με έδρα στο Μαρούσι, ζητά Μηχανικό, ανεξαρτήτως ειδικότητας, με καλή γνώση AutoCAD για σύνταξη σχεδίων και συμμετοχή σε αποτυπώσεις κτιρίων.Δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό. Προσφέρεται πλήρης απασχόληση. E-mail: hr_mpe( . papaki . }outlook.com
18685927/07/2022Ζητείται Αρχιτέκτων με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πολεοδομικά θέματα, αυθαίρετα, άδειες για μόνιμη απασχόληση σε Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Τήνο με πολύπλευρο αντικείμενο απασχόλησης (οικοδ. άδειες, εργοτάξια, αυθαίρετα, κλπ). Μail επικοινωνίας: sofia.archiplus( . papaki . }hotmail.com
18685827/07/2022Η εταίρια ΕΛΙΓΜΟΣ ΕΠΕ αναζητά Πολιτικό Μηχανικό και Τοπογράφο Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Αντικείμενο: Due diligence reports, Μελέτες και αδειοδοτήσεις ιδιωτικών έργων, Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων,Τοπογραφικές αποτυπώσεις και Διαγράμματα. Γνώση Πολεοδομικής Νομοθεσίας θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο: info( . papaki . }eligmos.gr
18687827/07/2022Γραφείο Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, αναζητά Αρχιτέκτονά Μηχανικό με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, για μόνιμη απασχόληση,απαιτείται άριστη γνώση Autocad καλή αντίληψη στην τρισδιάστατη σχεδίαση, σύνθεση, απαιτείται καλή γνώση ΝΟΚ (γνώση Revit, 3DSmax θα εκτιμηθεί) kate.dimit( . papaki . }gmail.com
15719527/07/2022Η Ιστός Ανανεώσιμες ΕΠΕ, στα Μεσόγεια, ζητά Μηχανικό απόφοιτο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι για Βοηθό Μηχανικού Προσομοιώσεων & Ρευστομηχανικής. Προσόντα: Μεταπτυχιακό σε Συστήματα Α.Π.Ε, Γνώση Αγγλικών C1 ή C2, Γνώση Η/Υ & AutoCad & Python. Γνώση WindSim & μοντελοποίηση CFD για υπολογισμό ενεργειακής παραγωγής ΑΣΠΗΕ και Εμπειρία.Βιογραφικά: dpactiti( . papaki . }istos-lab.gr
12655127/07/2022Τεχνική Εταιρεία με έδρα στο κέντρο της Αθήνας ζητά Μηχανικό για πλήρη απασχόληση (επιθυμητή η γνώση επιμετρήσεων και κατάρτισης φακέλου σε διαγωνισμούς).Βιογραφικά στο e-mail: medomiki( . papaki . }otenet.gr τηλ.2105232543
12621225/07/2022Ζητείται Μηχανικός για εργασία σε Τεχνική Εταιρία στις Κυκλάδες για πλήρη απασχόληση με εμπειρια σε αποτυπώσεις, χαράξεις και χειρισμό drone.Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στη διεύθυνση :mdemou( . papaki . }synarmosis.gr
18687525/07/2022Τεχνικό γραφείο στο Περιστέρι Αττικής ζητά : Τοπογράφο, Πολιτικό Μηχανικό, Σχεδιαστή με 3ετη τουλάχιστον εμπειρία σε άδειοδοτήσεις ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων,τακτοποιήσεις αυθαιρέτων για πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί γνώση Archicad. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο info( . papaki . }raptou.gr
18007325/07/2022Η ΣΙΓΜΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ, αναζητά για άμεση πρόσληψη με πλήρη απασχόληση:Μηχανολόγο Μηχανικό - Θεσσαλονίκη. Προσόντα: Αντίστοιχο Πτυχίο AEI. Αριστο χειρισμό Η/Υ.Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και Η/Μ προγραμμάτων (Autocad κ.α). Γνώση αγγλικών. Εμπειρία σε έργα & μελέτες πυροπροστασίας, οικοδομικά,υποδομών, Η/Μ,υδραυλικά, εγκαταστάσεις Φ/Β έργων.Αποστολή βιογραφικού:info( . papaki . }s2techniki.gr αναφέροντας κωδικό της θέσης ΘΜΜ.07/2022
18685625/07/2022Η ΣΙΓΜΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ, αναζητά για άμεση πρόσληψη με πλήρη απασχόληση:Πολιτικό, Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο Μηχανικό - Θεσσαλονίκη. Προσόντα:Αντίστοιχο Πτυχίο AEI. Αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Αριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D-3D (Autocad κ.α.).Γνώση αγγλικών. Εμπειρία σε έργα οικοδομικά, υποδομών, ηλεκτρομηχανολογικά & υδραυλικά.Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }s2techniki.gr αναφέροντας κωδικό της θέσης ΘΠΜ.07/2022
15687512/08/2022Ζητείται απο Τεχνική εταιρεία στα Βριλήσσια Σχεδιαστής - Σχεδιάστρια με εμπειρία αρχιτεκτονικού σχεδίου σύνθετων κτιριακών έργων - συστάσεις απαραίτητες.Βιογραφικά mpap( . papaki . }thekla.gr
15431612/08/2022Ζητούνται έμπειροι Μηχανικοί - Εργοδηγοί ειδικευμένοι σε Interiors και Σύνθετα Οικοδομικά για έργα εντός Αττικής. Συστάσεις Απαραίτητες.Αποστολή βιογραφικών: mpap( . papaki . }thekla.gr
18605612/08/2022Ζητείται Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση (Αρχιτέκτων/Πολιτικός/Τοπογράφος) με εμπειρία σε σχεδιασμό και αποτυπώσεις ακινήτων. Απαιτούνται γνώσεις σε ΤακτοποιήσειςΑυθαιρέτων, στην Εκτιμητική Ακινήτων και σε Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτηρίων. Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD & ΤΕΕ/ΚΕΝΑΚ. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτειμεταφορικό μέσον. WIP-WorksInProgress. Αποστολή CV: laina( . papaki . }tee.gr Υπόψη: κας Έλενας Λαϊνά.
7098112/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση από Αρχιτεκτονικό Γραφείο στα Βόρεια Προάστεια με άριστες γνώσεις προγραμμάτων Autocad, 3D studio Max ή Rhino,V-Ray, Photoshop και Microsoft Office. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση ΝΟΚ και σύνταξης φακέλων πολεοδομίας. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει μεταφορικό μέσον.Αποστολή CV & portfolio στο: laina( . papaki . }tee.gr.
15469611/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πρόσληψη, με εμπειρία σε διαχείριση Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα, επίβλεψη - κατασκευή, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσίες, γνώση Autocad και erp της ace hellas, επιμέτρηση και σύνταξη λογαριασμών - ΑΠΕ. Μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ανωτέρω πεδίο.Αποστολή βιογραφικών : hr( . papaki . }stathiskokkinis.com
18690211/08/2022Από τον όμιλο εταιρειών ΜΑΡΜΙ Α.Ε. ζητούνται : Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων κατά προτίμηση Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί.Πληροφορίες: κ. Θεόδουλος Πασχαλίδης Τηλ.: 2810330530, 6947566163 Αποστολή βιογραφικών: cv( . papaki . }marmi.gr
4862111/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων σε τεχνικό γραφείο στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής με γνώσεις ΝΟΚ και έκδοσης οικοδομικών αδειών.Βιογραφικά στο tatsisf( . papaki . }teemail.gr Τηλ. 6936047345
14093511/08/2022Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή εμπειρία σε αποχέτευση ακαθάρτων. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
17062511/08/2022Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εργοτάξιο, με ευχέρεια στον Τρισδιάστατο Σχεδιασμό. Απαραίτητη η γνώση δημιουργίας Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους σε Civil 3D και ελέγχου κατασκευών (TBC) καθώς και προγραμμάτων οδοποιίας, με ευχέρεια στους υπολογισμούς Χωματισμών, με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο info( . papaki . }xyz.gr
18623711/08/2022Από Τεχνική εταιρεία του Έβρου, ζητείται Μηχανικός. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού (Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών(προσμετράταιαλλά δεν είναι απαραίτητη). Γνώση Autocad. Στείλτε βιογραφικό στο krounos1( . papaki . }tee.gr
18623611/08/2022Από Τεχνική εταιρεία του Έβρου, ζητείται Μηχανικός. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού (Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου ΑΕΙ ή ΤΕΙ),Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών(προσμετράται αλλά δεν είναι απαραίτητη). Καλή γνώση Αγγλικών, Autocad. Στείλτε βιογραφικό στο krounos1( . papaki . }tee.gr
15375811/08/2022Ζητείται Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός για τη θέση βοηθού εργοστασιάρχη σε έργο οδοποιίας. Απαραίτητη 5ετης προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae( . papaki . }gmail.com
18656411/08/2022Η Τεχνική εταιρεία anegersi ασχολείται με συστήματα καλύψεων και αναζητά Μηχανικό για την θέση Technical Sales manager με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Αρχιτέκτων Μηχανικού, ελάχιστη εμπειρία 5 ετών, γνώση AutoCad, MSOffice. Αριστη γνώση Αγγλικών (θα εκτιμηθεί γνώση Γερμανικών). Αποστολή βιογραφικού στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
17002211/08/2022Η Τεχνική εταιρεία anegersi αναζητά για άμεση πρόσληψη, Σχεδιαστή ή Αρχιτέκτονα με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε σχεδιασμό, μελέτες και παρουσιάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεσηάριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD (Autodesk, 3D Studio, Revit) και φωτορεαλισμού. Αποστολή βιογραφικού portfolio στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
18479009/08/2022Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια αναζητά για μόνιμη πρόσληψη Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Σχεδιαστή-τρια δομικών έργων για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, για έκδοση οικοδομικών αδειών και 3d σχεδιαση. Με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στον ΝΟΚ, θα η καλή γνώση του Revit.Αποστολή βιογραφικών στο : info( . papaki . }housingconstruction.gr
18682409/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Τεχνικό Ηλεκτρολογίας, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Ηλεκτρολογίας, εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αδεια οδήγησης. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://geg.com.cy/el/2021/05/19/electrical-technican/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682309/08/2022Η εταιρεία Energy & Beyond ζητά να προσλάβει Λειτουργό Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρισμού και Διακανονισμών, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και επαγγελματική γνώση των τεχνολογιών δικτύου και των τεχνολογιών Windows.Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://geg.com.cy/el/2022/07/12 Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682209/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης σχολής στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας, εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα, άδεια οδήγησης. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://geg.com.cy/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682109/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Service Technician, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Ηλεκτρολογίας εμπειρία σεφωτοβολταϊκά συστήματα. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αδεια οδήγησης.Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://geg.com.cy/2022/03/15/service-technician/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18571209/08/2022Εταιρία από Θεσσαλονίκη προσφέρει θέση απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές σε α)Τοπογράφο με εμπειρία (δίκτυα, υψομετρικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής,αποτυπώσεις πεδίου κλπ). Τυχόν εμπειρία υδραυλικών μελετών θα εκτιμηθεί. β) Χωροτάκτη ή Τοπογράφο με εμπειρία σε Γ.Π.Σ. & Πολεοδομικές μελέτες.Απαραίτητη η άριστη γνώση ACAD & QGIS. Αποστολή βιογραφικών:akmeleton2020( . papaki . }gmail.com
10875709/08/2022Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ για εκπόνηση μελετών Δικτύου Διανομής ΔΕΔΔΗΕ σαν ανάδοχος εργολάβος ή εξωτερικός συνεργάτης για τις Δυτικές Κυκλάδες (Νησιά Κύθνος, Σίφνος, Σέριφος, Μήλος, Κίμωλος). Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 3-μηνης εργασιακής εκπαίδευσης. Αποστολή βιογραφικών στο email: e.kamitsas( . papaki . }deddie.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 6983338352.
11548909/08/2022Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ αναζητά να συμπεριλάβει στο δίκτυο Τεχνικών Συμβούλων ΑΥΕ της επιχείρησης, Μηχανικό (Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο, Πολιτικό ή Χημικό) απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙμε προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους ως Τεχνικός Ασφάλειας. Απαραίτητη η εγγραφή στο Μητρώο Τεχνικών Ασφάλειας του SEPENET. Βιογραφικά: cv( . papaki . }ergonomia.gr.
17056609/08/2022Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ (www.valeur.gr) ζητά Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους, ιδανικά μηχανικούς (Πολ. Μηχανικό, Αρχιτέκτονα, Τοπογράφο κα) με μεταπτυχιακό σε Real Estate/MBA/Finance,ως στελέχη για την θέση (εκτιμητής ακινήτων και υποστήριξη όλων των εταιρικών δραστηριοτήτων). Αθήνα ή/και Θεσσαλονίκη. Προέχει το ενδιαφέρον για την εργασία,όχι η προϋπηρεσία. Θα απαντηθούν μόνο προεπιλεγμένα βιογραφικά: loucas.valetopoulos( . papaki . }valeur.gr
18689909/08/2022Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επιθυμητή εμπειρία έως 10 ετών για παρακολούθηση έργων εντός Αττικής και εργασίες γραφείου. Αποστολή Βιογραφικών στο arteka( . papaki . }arteka.g
18686709/08/2022Τεχνική εταιρεία CKMarchitects στη Ζάκυνθο αναζητά έμπειρο Σχεδιαστή/Σχεδιάστρια για εργασία σε αρχιτεκτονικά projects.3 χρόνια προϋπηρεσία. Αρίστη γνώση AUTOCAD, κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 3D σχεδιασμό - redder. Καλές γνώσεις ΝΟΚ. Γνώσεις του ν. 4495/17. Γνώσεις της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Revit επιθυμητό. Παρέχουμε:Μισθό αναλόγως προσόντων. Αμεση απασχόληση. Εκπαίδευση. Προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικό & portfolio: ckmarchitects( . papaki . }hotmail.com
16334209/08/2022Γραμματέας ζητείται από την εταιρεία Airtec Κατασκευές Ι.Κ.Ε. με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσίαή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
16921909/08/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Arkitecture με έδρα στην Κηφισιά αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα: Καλή γνώση των σχεδιαστικών προγραμμάτων Revit, AutoCad Architecture, 3DS Max, Vray/Corona. Γνώσεις σχετικές με την κατασκευή και την επίβλεψη εργοταξίου θα εκτιμηθούν. Βιογραφικό με portfolio στο info( . papaki . }arkitecture.gr
18633209/08/2022Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία στην Αρτέμιδα ζητά για πλήρη απασχόληση Αρχιτέκτων Μηχανικό/Σχεδιαστή. Απαιτούμενα προσόντα: Αριστη Γνώση Autocad, MsOffice και καλήγνώση Αγγλικών, photoshop ,Revit ή Sketchup ή παρόμοιου προγράμματος φωτορεαλισμού. Προϋπηρεσία και εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών και γνώσεις ΝΟΚ δεν είναιαπαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικού, portfolio: info( . papaki . }cgkgroup.gr
18686608/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, για πλήρη απασχόληση, με εμπειρία σε θέματα έκδοσης οικοδομικών αδειών - ρύθμισης αυθαιρέτων και αρχιτεκτονικών μελετών, ΝΟΚ. Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε στατικές μελέτες, εκτιμήσεις ακινήτων, ΠΕΑ.. Έδρα τεχνικού γραφείου: Χαλάνδρι - Αποστολή βιογραφικού: kostoulasconstructions( . papaki . }gmail.com
14907608/08/2022H 3NK Engineers & Architects αναζητά Αρχιτέκτονα με εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων σε όλα τα στάδια, μελέτες εφαρμογής, Πολεοδομική νομοθεσία (ΝΟΚ), διαδικασίες αδειοδότησης, και με άριστη γνώση σε Autocad, Sketchup, V-Ray και Adobe Creative Suite. Αποστολή portfolio και βιογραφικού: jobs( . papaki . }3nk.gr με την ένδειξη "ARCH" έως και 25/09/22
18668208/08/2022Από επώνυμο γραφείο (TRIANTAFYLLIDIS CONSTRUCTIONS EE,α/α : 19965) που δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης/κατασκευής premium ιδιωτικών έργων, ζητείται Αρχιτέκτονας πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας με άριστη γνώση Autocad 2D/3D. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και η επάρκεια σε 3DS Max/ VRay. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2106203668. Αποστολή βιογραφικών στο : info( . papaki . }tconstructions.gr
18670808/08/2022Από επώνυμο γραφείο (TRIANTAFYLLIDIS CONSTRUCTIONS EE) που δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης/κατασκευής premium ιδιωτικών έργων, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι) με εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων, επίβλεψη και συντονισμός εργασιών fit out εργοταξίου, μεταβίβαση και γνωστοποίηση των δεδομένων στα συνεργαζόμενα τμήματα, επίλυση απλών και σύνθετων ζητημάτων.Τηλέφωνο:2106203668. Βιογραφικά: info( . papaki . }tconstructions.gr
16867908/08/2022Η A31 ARCHITECTURE CONSTRUCTION αναζητά για συνεργασία Πολιτικό Μηχανικό με 10ετη εμπειρία και γνώσεις κατασκευής σε σύνθετα κτιριακά έργα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών αρχιτεκτονικών έργων, μεταλλικών κατασκευών, αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, επιμετρήσεων, τευχών δημοπράτησης και κοστολόγηση έργων.Αρίστη γνώση Αγγλικών απαραίτητη προϋπόθεση. Αποστολή βιογραφικών: pkarras( . papaki . }a31.gr
14774408/08/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά επιβλέποντα Μηχανικό για ιδιωτικά έργα, για μόνιμη απασχόληση. Προσόντα & προϋποθέσεις: 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Γνώση Autocad. Κάτοχος μέσου μεταφοράς. Γνώση σύνταξης προϋπολογισμών και επιμετρήσεων.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }symm3try.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 02 - A3
13049408/08/2022Μελετητικό γραφείο και τεχνική εταιρεία στα Νότια Προάστια, αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη απασχόληση ή συνεργασία. Προσόντα & προϋποθέσεις: 3 χρόνιαεπαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Αριστη γνώση Autocad & NOK. Καλή γνώση σε τακτοποιήσεις και αδειοδοτήσεις ακινήτων.Αποστολή βιογραφικών στο email: symm3tryarch( . papaki . }gmail.com ΚΩΔΙΚΟΣ: 01 - A4
18687008/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός κυρίως για εργασία γραφείου σε Τεχνική Εταιρεία για αποτύπωση χώρου σε σχέδιο, σχέδια as built / έρευνα αγοράς. Επιθυμητή άδεια οδήγησης.Αποστολή βιογραφικών info( . papaki . }pitelis.gr. Τηλ.: 6932339989
18686908/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός κυρίως για εργασία γραφείου σε Τεχνική Εταιρεία για Προμέτρηση - Επιμέτρηση / Πιστοποιήσεις / Προσφορές / Έρευνα αγοράς / Κοστολόγια / Εκτύπωση Σχεδίων / AutoCad. Επιθυμητή άδεια οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών info( . papaki . }pitelis.gr. Τηλ.: 6932339989
16608208/08/2022Τεχνική Εταιρεία με πολυετή λειτουργία και γραφεία στο Χαϊδάρι, ζητεί Πολιτικό Μηχανικό για μόνιμη πρόσληψη με υψηλές απολαβές. Αντικείμενο η κατασκευή Δημοσίων Έργων εντός Αττικής. Διατίθενται αυτοκίνητο για μετακινήσεις. Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία σε επίβλεψη και επιμέτρηση έργων, συνέπεια στην διεκπεραίωση καθηκόντων, υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αποστολή Βιογραφικού στο info( . papaki . }buildandbond.net
11582108/08/2022Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, Πολιτικό Μηχανικό με γνώση Autocad, εργοταξιακή εμπειρία και σύνταξη λογαριασμών για εργασία σε εργοτάξια εκτός Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 6976110541. Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi( . papaki . }yahoo.com.
18689804/08/2022Η εταιρεία Humani αναζητά εκ μέρους πελάτη της Μηχανικούς Αποφοίτους Πολυτεχνικής Σχολής για τη θέση του Project Engineer/Coordinator.Απαραίτητες δεξιότητες: 1-3 έτη εμπειρίας (κατά προτίμηση σε περιβάλλοντα βαριάς βιομηχανίας), γνώση Microsoft Office, βασική γνώση διαδικασιών και project management fundamentals. Επιπλέον πληροφορίες: https://apply.workable.com/human-intelligence/j/15CA1E6B7B/ Αποστολή βιογραφικών: elena.salma( . papaki . }humani.services
18689704/08/2022H Ergotrak, μέλος του Ομίλου Εταιριών Σφακιανάκη, Αντιπρόσωπος και διανομέας βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού με έδρα την Αθήνα, αναζητά απόφοιτο Μηχανολόγο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για κάλυψη θέσης Tender & Sales Engineer στη Δ/νση Διαγωνισμών στη Μάνδρα Αττικής (πλησίον προαστιακού). Αποστολή βιογραφικών: career_sfakianakisgroup( . papaki . }sfakianakis.gr Για περισσότερες πληροφορίες: https://ergotrak.gr/tender-and-sales-engineer/
18686504/08/2022Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με εξειδίκευση στην βιομηχανική σχεδίαση. Απαραίτητη η γνώση βιομηχανικής σχεδίασης (AUTOCAD κλπ.). Επιθυμητή αν και όχι απαραίτητη σχετική εμπειρία, καλή γνώση αγγλικών. Αντικείμενο εργασιών: Βιομηχανική σχεδίαση προϊόντων, έλεγχος και οργάνωση παραγωγής, επισκευή και ανακατασκευή μηχανημάτων.Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }vacomgroup.com
16148204/08/2022Τεχνική εταιρία με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει: Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ. Απαραίτητα προσόντα: Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας πιστοποιητικό Proficiency, γνώση της γερμανικής γλώσσας θα αξιολογηθεί θετικά, άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD, κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Θα γίνει εκπαίδευση στοντομέα της ηλεκτροκίνησης για ένα μήνα στη Γερμανία. Βιογραφικά: interact.energy( . papaki . }gmail.com
18689603/08/2022Η Maran Gas Maritime Inc. μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα και στον κόσμο (εταιρεία του Ομίλου Αγγελικούση) ζητάει απόφοιτους Μηχανολόγους ΑΕΙ ή ΤΕΙχωρίς ή και με ελάχιστη εργασιακή εμπειρία για απασχόληση στο Τμήμα Ανταλλακτικών και Αποθεμάτων της εταιρείας. Αποστολή βιογραφικών: hr( . papaki . }angelicoussisgroup.com
16706103/08/2022Ζητείται Aρχιτέκτονας Mηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός για πλήρη ή μερική απασχόληση σε τεχνικό γραφείο με τουλάχιστον διετή εμπειρία σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων,σε πολεοδομικές άδειες και αποτυπώσεις κτιρίων. Καλή γνώση της οικοδομικής νομοθεσίας. Αριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων autocad, revit, microsoft office, 3dsmax.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987238959
18620803/08/2022Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός/Τοπογράφος Τ.Ε., από τεχνική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη, με κύριο αντικείμενο τα έργα φυσικού αερίου, για μόνιμη απασχόληση σε αποτυπώσεις πεδίου. Απαιτείται ελάχιστη εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο email : parisis( . papaki . }multigas.com.gr
18686403/08/2022Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός καθώς και Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εργοταξιακή εμπειρία για την κατασκευή κτιριακών ιδιωτικών έργων.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }kloukinas.gr Περιοχή Αθήνα.
18689503/08/2022Η εταιρία KRM-GROUP, www.krm-gr.com, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση στα κατασκευαστικά έργα της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Κόνιαρη 45, 11471. Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος στείλτε email στο Harel( . papaki . }krm-gr.com τηλέφωνα επικοινωνίας Χάρελ : 6955714157(αγγλικά) & Μαρία (ελληνικά) 6980581831 & 2102242100
18689403/08/2022Η Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων και Πορτών American Motors ζητά να προσλάβει άμεσα: Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό. Εμπειρία και Δεξιότητες: Τρία χρόνια προϋπηρεσίασε αντίστοιχο πεδίο. Γνώσεις 3D SOLIDWORKS, 2D AutoCAD, Αγγλικών, Υπολογιστών. Θα εκτιμηθούν: Γνώσεις SolidWorks PDM, FEA Simulation, σχεδίασης και κατασκευαστικών μεθόδων λαμαρινών μετάλλου. Αποστολή βιογραφικών: vpilali( . papaki . }ampilalis.gr
15279703/08/2022Τεχνική - Μελετητική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας, ζητά για πλήρη απασχόληση Αρχιτέκτονα Μηχανικό/Σχεδιαστή για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με επαρκείς γνώσεις ΝΟΚκαι πολεοδομικής νομοθεσίας. Απαιτούμενα προσόντα: 3+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο, άριστη γνώση αγγλικών και προγραμμάτων AutoCAD 2D, 3ds Max,Photoshop, VRay, Windows Office. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο dba.office( . papaki . }yahoo.com
14761501/08/2022Οι Koufopantelis Architects, θέλουν να εντάξουν στην ομάδα τους συνεργάτιδα/συνεργάτη Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με εμπειρία, για μόνιμη εργασία στην Aθήνα.Απαραίτητες γνώσεις: σχεδιαστικού προγράμματος 2D (τύπου Autocad/4M), 3D, Photoshop, Word & Excel, καλή γνώση ΝΟΚ, καθώς και Αγγλικών, Γαλλικών.Επιθυμητές γνώσεις: φωτορεαλισμού. Αποστολή βιογραφικού & portfolio: architect( . papaki . }koufopantelis.gr
16106101/08/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιάτης εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
16018001/08/2022Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: tergwnae( . papaki . }gmail.com.
18689201/08/2022Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείτε στο χώρο της κατασκευής - ανακαίνισης, αναζητά Μηχανικό έργου (Αρχιτέκτονα - Πολ. Μηχανικό - Πολ. Μηχανικό TE). Γνώσεις Η/Υ Microsoft Office, AUTOCAD. Κατοχή διπλώματος οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεων. Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.Αποστολή βιογραφικών στο: contact( . papaki . }office4.gr Πληροφορίες: Αργυριάδης Αργύρης 6977071874
18680301/08/2022Τεχνική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια, ζητεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό είτε ΠΕ ή ΤΕ με σχετική εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, την πολεοδομικήνομοθεσία ΓΟΚ/ΝΟΚ, την ρύθμιση αυθαιρέτων, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Απαραίτητη η γνώση Autocad, Office και Αγγλικών.Αποστολή βιογραφικών στο email: cv( . papaki . }idconstruction.gr
18640601/08/2022Η κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. αναζητά Μηχανικό Δομικών Έργων ή Πολιτικό Μηχανικό για την θέση Εργοδηγού Οικοδομικών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Έλεγχος/επίβλεψη Οικοδομικού Έργου. Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων. Εφαρμογή διορθώσεων. Τήρηση κωδίκων κτηρίων, κανονισμών. Προμετρήσεις υλικών, Κοστολόγηση, Επιμετρήσεις. Πτυχίο ΤΕΙ. Προϋπηρεσία 3 έτη. Γνώση AUTOCAD 2D & 3D. Αποστολή Βιογραφικών: jobs( . papaki . }Technek.gr
18636201/08/2022Τεχνική εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με γνώση Autocad, Word, Excel και εργοταξιακή εμπειρία,για εργασία σε εργοτάξια στην Αττική. Αποστολή βιογραφικών ftsiga( . papaki . }gmail.com
7035301/08/2022Από τεχνικό γραφείο με έδρα το Γαλάτσι, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία 0-5 ετών για εργασία εργοταξίου και γραφείου. Πολύ καλή γνώση Office και Autocad.Επιθυμητή γνώση ΝΟΚ, Ν 4495/17, συστήματος E- adeies, ταυτότητας κτιρίου, επιμετρήσεων, επίβλεψης οικοδομικών έργων και ανακαινίσεων.Κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Βιογραφίκα: atriantafillos( . papaki . }tee.gr
18688901/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ - ΤΕΙ) από Τεχνική εταιρεία με έδρα στο Χαλάνδρι για επίβλεψη, συντονισμό, διαχείριση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, πλήρης απασχόληση.Αποστολή βιογραφικού: akarinos( . papaki . }tee.gr
18688801/08/2022Ζητείται Εργοδηγός με 5ετή εμπειρία σε Οικοδομικά & Υδραυλικά Δημόσια έργα για εργοτάξια εντός Αττικής. τηλ. 6932656393, email: akarinos( . papaki . }tee.gr
18689101/08/2022Το Γραφείο μας, LILA GALATA ARCHITECT & ACCOSIATES αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα 2+ έτη εμπειρίας και γνώση Autocad 2D, Revit, Rhinoceros 3D+Vray,3DS MAX+Vray, Photoshop, Αγγλικά. Αποστολή βιογραφικών και portfolio: info( . papaki . }lilagalata.com
18624901/08/2022Ζητείται έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής με σχετική εμπειρία στην oργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη κτιριακώνέργων σε όλη την Ελλάδα. Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων cad θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: pzantiotis( . papaki . }malo.gr
7353901/08/2022Από Τεχνικό Γραφείο ζητούνται Μηχανικοί για μόνιμη συνεργασία, στις ειδικότητες: Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτων, Τοπογράφου, Χωροτάκτη και Περιβαλλοντολόγου.Αμοιβή αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων : alexakis( . papaki . }allplanning.gr
18616201/08/2022Αναζητούμε Αρχιτέκτονα με 5 ετή εμπειρία, για την υποστήριξη της ομάδας με την ανάπτυξη δισδιάστατων σχεδίων Αδειών, χρησιμοποιώντας AutoCAD και REVIΤ και την παροχή βοήθειας στις καθημερινές ανάγκες του γραφείου. Απαιτείται γνώση ΝΟΚ, νόμου αυθαιρέτων, εμπειρία στην επιβεβαίωση Τοπογραφικού και στην επεξεργασία του συστήματος e-adeies.Υποβολή Αίτησης: apply( . papaki . }aristidesdallas.gr έως 09/09/2022
18684501/08/2022Ζητείται από Μελετητική-Κατασκευαστική εταιρεία στη Νέα Σμύρνη Αρχιτέκτων Π.Ε. -Τ.Ε, με γνώση Autocad ,εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στο σύστημα e-adeies για μόνιμη εργασία. Αποστολή βιογραφικών στο : askconstruction18( . papaki . }gmail.com
18685729/07/2022Ευρωπαϊκή εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας κατασκευαστικές και επισκευαστικές εργασίες κρουαζιερόπλοιων, ζητά Ναυπηγό Μηχανικό ή Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό για απασχόληση στα έργα τις εταιρείας. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του Microsoft Office. Απαραίτητη η δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό (Ευρώπη, Αμερική). Αποστολή βιογραφικού στο email: info( . papaki . }odysseymarine.eu Τηλ. επικοινωνίας 6983265955.
18594729/07/2022Η Μeccanica Group Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει, για έργο που έχει αναλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ, Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε μεγάλα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, σε επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ελέγχους διασφάλισης ποιότητας, Γνώση αγγλικής γλώσσας, Χειρισμός Η/Υ.Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
17051929/07/2022Η ENCIEX ΑΕ ζητά να προσλάβει α) Πολιτικούς Μηχανικούς με τουλάχιστον 5 χρόνια εργοταξιακή εμπειρία για έργα εντός και εκτός Αθηνών β) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς για οικιστικά έργαγ) Σχεδιαστές και Μηχανικούς ΤΕΕ δ) Απόφοιτους Πληροφορικής με εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων. Αποστολή βιογραφικών στο management( . papaki . }enciex.gr
16041829/07/2022Τεχνική εταιρεία ζητεί Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό και Αρχιτέκτονα Μηχανικό με τουλάχιστον 15 ετή εμπειρία για έργα εντός Αθηνών.Αποστολή βιογραφικών στο email: info( . papaki . }ilissosate.gr
14923729/07/2022Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, για έργο στην Αρτα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε διατηρητέα έργα.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info( . papaki . }ilissosate.gr
18688529/07/2022Ζητείται απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος, Σχεδιαστής για απασχόληση σε τεχνικό γραφείο στην περιοχή Παπάγου. Στο κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται η έκδοση αδειών, κατασκευή, τακτοποίηση αυθαιρέτων, έλεγχοι δόμησης, αυτοψίες κλπ καθώς και η επαφή με υπηρεσίες (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ, εφορεία, ΥΔΟΜ, Δήμοι κλπ). Απαραίτητη γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος Archicad 21.Τηλ. επικοινωνίας 6945544184 Ε-mail: lafisspiros( . papaki . }gmail.com
18686029/07/2022Ζητείται Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για απασχόληση ως Project Manager σε μεγάλη τεχνική εταιρία έργων Υψηλής Τάσης με έδρα την Αθήνα.Αποστολή βιογραφικών: technicaljobgreece( . papaki . }gmail.com.
18688629/07/2022Το Τεχνικό γραφείο ΑCRO Civil Group στην Αθήνα ζητάει συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία για ημιαπασχόληση ή εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητες οι γνώσεις εφαρμογής του Ν. 4495/2017, σύνταξης πολεοδομικής μελέτης για έκδοση αδειών και χρήση της πλατφόρμας e-adeies. info( . papaki . }acrocivilgroup.gr
12845229/07/2022Ζητούνται από Μελετητική εταιρεία Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί/Πολιτικοί Μηχανικοί ή συναφούς ειδικότητας Μηχανικοί για απασχόληση σε Μελέτες Κτηματογράφησης στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email career( . papaki . }prismaconsult.gr, με αναγραφή κωδικού AD-ATH στο θέμα.
13147529/07/2022Ζητείται από Τεχνικό γραφείο στο Μαρούσι Διπλωματούχος Μηχανικός με άριστη γνώση Αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση που αναγράφεται. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία είναι: info( . papaki . }pntdevelopment.com
17072127/07/2022Η Meccanica Group Α.Ε., ζητά για λογαριασμό πελάτη της, Μηχανικό Πωλήσεων. Κύρια καθήκοντα: Ανάπτυξη ευκαιριών πωλήσεων εντός του χαρτοφυλακίου υφιστάμενων καινέων πελατών, με έμφαση στον Βιομηχανικό Τομέα. Προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού, Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε πωλήσεις στον Βιομηχανικό Τομέα, Ευελιξία για ταξίδια,Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
12523227/07/2022Η εταιρεία GKA ENGINEERS E.E. ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα Προσόντα: Ελάχιστη 5ετή εμπειρία. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.Συνέπεια και επαγγελματισμός. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }kion-arch.gr
14754127/07/2022Η εταιρεία GKA ENGINEERS E.E. ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα Προσόντα: Ελάχιστη 5ετή εμπειρία. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.Συνέπεια και επαγγελματισμός. Αποστολή βιογραφικών στο info( . papaki . }kion-arch.gr
18688327/07/2022Ζητείται από Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών Αρχιτέκτονας για εργασία εντός γραφείου, όχι εξωτερικός συνεργάτης. Εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών σε έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη φακέλων αυθαιρέτων. Ζητείται συνθετική ικανότητα, άριστη γνώση ACAD και τρισδιάστασης σχεδίασης κατά προτίμηση sketchup.Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail : ksdevelopment.ike( . papaki . }gmail.com
15825727/07/2022Ζητείται από Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας για εργοτάξιο για οικοδομικά έργα εντός Αττικής.Εμπειρία σε επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου, προμετρήσεις/επιμετρήσεις τουλάχιστον 7 ετών.Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail : ksdevelopment.ike( . papaki . }gmail.com
18687927/07/2022Τεχνική - Mελετητική εταιρεία, με έδρα στο Μαρούσι, ζητά Μηχανικό, ανεξαρτήτως ειδικότητας, με καλή γνώση AutoCAD για σύνταξη σχεδίων και συμμετοχή σε αποτυπώσεις κτιρίων.Δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό. Προσφέρεται πλήρης απασχόληση. E-mail: hr_mpe( . papaki . }outlook.com
18685927/07/2022Ζητείται Αρχιτέκτων με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πολεοδομικά θέματα, αυθαίρετα, άδειες για μόνιμη απασχόληση σε Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Τήνο με πολύπλευρο αντικείμενο απασχόλησης (οικοδ. άδειες, εργοτάξια, αυθαίρετα, κλπ). Μail επικοινωνίας: sofia.archiplus( . papaki . }hotmail.com
18685827/07/2022Η εταίρια ΕΛΙΓΜΟΣ ΕΠΕ αναζητά Πολιτικό Μηχανικό και Τοπογράφο Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Αντικείμενο: Due diligence reports, Μελέτες και αδειοδοτήσεις ιδιωτικών έργων, Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων,Τοπογραφικές αποτυπώσεις και Διαγράμματα. Γνώση Πολεοδομικής Νομοθεσίας θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο: info( . papaki . }eligmos.gr
18687827/07/2022Γραφείο Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, αναζητά Αρχιτέκτονά Μηχανικό με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, για μόνιμη απασχόληση,απαιτείται άριστη γνώση Autocad καλή αντίληψη στην τρισδιάστατη σχεδίαση, σύνθεση, απαιτείται καλή γνώση ΝΟΚ (γνώση Revit, 3DSmax θα εκτιμηθεί) kate.dimit( . papaki . }gmail.com
15719527/07/2022Η Ιστός Ανανεώσιμες ΕΠΕ, στα Μεσόγεια, ζητά Μηχανικό απόφοιτο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι για Βοηθό Μηχανικού Προσομοιώσεων & Ρευστομηχανικής. Προσόντα: Μεταπτυχιακό σε Συστήματα Α.Π.Ε, Γνώση Αγγλικών C1 ή C2, Γνώση Η/Υ & AutoCad & Python. Γνώση WindSim & μοντελοποίηση CFD για υπολογισμό ενεργειακής παραγωγής ΑΣΠΗΕ και Εμπειρία.Βιογραφικά: dpactiti( . papaki . }istos-lab.gr
12655127/07/2022Τεχνική Εταιρεία με έδρα στο κέντρο της Αθήνας ζητά Μηχανικό για πλήρη απασχόληση (επιθυμητή η γνώση επιμετρήσεων και κατάρτισης φακέλου σε διαγωνισμούς).Βιογραφικά στο e-mail: medomiki( . papaki . }otenet.gr τηλ.2105232543
12621225/07/2022Ζητείται Μηχανικός για εργασία σε Τεχνική Εταιρία στις Κυκλάδες για πλήρη απασχόληση με εμπειρια σε αποτυπώσεις, χαράξεις και χειρισμό drone.Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στη διεύθυνση :mdemou( . papaki . }synarmosis.gr
18687525/07/2022Τεχνικό γραφείο στο Περιστέρι Αττικής ζητά : Τοπογράφο, Πολιτικό Μηχανικό, Σχεδιαστή με 3ετη τουλάχιστον εμπειρία σε άδειοδοτήσεις ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων,τακτοποιήσεις αυθαιρέτων για πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί γνώση Archicad. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο info( . papaki . }raptou.gr
18007325/07/2022Η ΣΙΓΜΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ, αναζητά για άμεση πρόσληψη με πλήρη απασχόληση:Μηχανολόγο Μηχανικό - Θεσσαλονίκη. Προσόντα: Αντίστοιχο Πτυχίο AEI. Αριστο χειρισμό Η/Υ.Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και Η/Μ προγραμμάτων (Autocad κ.α). Γνώση αγγλικών. Εμπειρία σε έργα & μελέτες πυροπροστασίας, οικοδομικά,υποδομών, Η/Μ,υδραυλικά, εγκαταστάσεις Φ/Β έργων.Αποστολή βιογραφικού:info( . papaki . }s2techniki.gr αναφέροντας κωδικό της θέσης ΘΜΜ.07/2022
18685625/07/2022Η ΣΙΓΜΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ, αναζητά για άμεση πρόσληψη με πλήρη απασχόληση:Πολιτικό, Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο Μηχανικό - Θεσσαλονίκη. Προσόντα:Αντίστοιχο Πτυχίο AEI. Αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Αριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D-3D (Autocad κ.α.).Γνώση αγγλικών. Εμπειρία σε έργα οικοδομικά, υποδομών, ηλεκτρομηχανολογικά & υδραυλικά.Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }s2techniki.gr αναφέροντας κωδικό της θέσης ΘΠΜ.07/2022
15687512/08/2022Ζητείται απο Τεχνική εταιρεία στα Βριλήσσια Σχεδιαστής - Σχεδιάστρια με εμπειρία αρχιτεκτονικού σχεδίου σύνθετων κτιριακών έργων - συστάσεις απαραίτητες.Βιογραφικά mpap( . papaki . }thekla.gr
15431612/08/2022Ζητούνται έμπειροι Μηχανικοί - Εργοδηγοί ειδικευμένοι σε Interiors και Σύνθετα Οικοδομικά για έργα εντός Αττικής. Συστάσεις Απαραίτητες.Αποστολή βιογραφικών: mpap( . papaki . }thekla.gr
18605612/08/2022Ζητείται Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση (Αρχιτέκτων/Πολιτικός/Τοπογράφος) με εμπειρία σε σχεδιασμό και αποτυπώσεις ακινήτων. Απαιτούνται γνώσεις σε ΤακτοποιήσειςΑυθαιρέτων, στην Εκτιμητική Ακινήτων και σε Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτηρίων. Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD & ΤΕΕ/ΚΕΝΑΚ. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτειμεταφορικό μέσον. WIP-WorksInProgress. Αποστολή CV: laina( . papaki . }tee.gr Υπόψη: κας Έλενας Λαϊνά.
7098112/08/2022Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση από Αρχιτεκτονικό Γραφείο στα Βόρεια Προάστεια με άριστες γνώσεις προγραμμάτων Autocad, 3D studio Max ή Rhino,V-Ray, Photoshop και Microsoft Office. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση ΝΟΚ και σύνταξης φακέλων πολεοδομίας. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει μεταφορικό μέσον.Αποστολή CV & portfolio στο: laina( . papaki . }tee.gr.
15469611/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πρόσληψη, με εμπειρία σε διαχείριση Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα, επίβλεψη - κατασκευή, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσίες, γνώση Autocad και erp της ace hellas, επιμέτρηση και σύνταξη λογαριασμών - ΑΠΕ. Μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο ανωτέρω πεδίο.Αποστολή βιογραφικών : hr( . papaki . }stathiskokkinis.com
18690211/08/2022Από τον όμιλο εταιρειών ΜΑΡΜΙ Α.Ε. ζητούνται : Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων κατά προτίμηση Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί.Πληροφορίες: κ. Θεόδουλος Πασχαλίδης Τηλ.: 2810330530, 6947566163 Αποστολή βιογραφικών: cv( . papaki . }marmi.gr
4862111/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων σε τεχνικό γραφείο στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής με γνώσεις ΝΟΚ και έκδοσης οικοδομικών αδειών.Βιογραφικά στο tatsisf( . papaki . }teemail.gr Τηλ. 6936047345
14093511/08/2022Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή εμπειρία σε αποχέτευση ακαθάρτων. Βιογραφικά στο e-mail: hr( . papaki . }meccanica.gr.
17062511/08/2022Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εργοτάξιο, με ευχέρεια στον Τρισδιάστατο Σχεδιασμό. Απαραίτητη η γνώση δημιουργίας Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους σε Civil 3D και ελέγχου κατασκευών (TBC) καθώς και προγραμμάτων οδοποιίας, με ευχέρεια στους υπολογισμούς Χωματισμών, με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο info( . papaki . }xyz.gr
18623711/08/2022Από Τεχνική εταιρεία του Έβρου, ζητείται Μηχανικός. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού (Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών(προσμετράταιαλλά δεν είναι απαραίτητη). Γνώση Autocad. Στείλτε βιογραφικό στο krounos1( . papaki . }tee.gr
18623611/08/2022Από Τεχνική εταιρεία του Έβρου, ζητείται Μηχανικός. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού (Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου ΑΕΙ ή ΤΕΙ),Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών(προσμετράται αλλά δεν είναι απαραίτητη). Καλή γνώση Αγγλικών, Autocad. Στείλτε βιογραφικό στο krounos1( . papaki . }tee.gr
15375811/08/2022Ζητείται Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός για τη θέση βοηθού εργοστασιάρχη σε έργο οδοποιίας. Απαραίτητη 5ετης προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae( . papaki . }gmail.com
18656411/08/2022Η Τεχνική εταιρεία anegersi ασχολείται με συστήματα καλύψεων και αναζητά Μηχανικό για την θέση Technical Sales manager με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Αρχιτέκτων Μηχανικού, ελάχιστη εμπειρία 5 ετών, γνώση AutoCad, MSOffice. Αριστη γνώση Αγγλικών (θα εκτιμηθεί γνώση Γερμανικών). Αποστολή βιογραφικού στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
17002211/08/2022Η Τεχνική εταιρεία anegersi αναζητά για άμεση πρόσληψη, Σχεδιαστή ή Αρχιτέκτονα με 1- 3 χρόνια εμπειρία σε σχεδιασμό, μελέτες και παρουσιάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεσηάριστη γνώση 2d - 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD (Autodesk, 3D Studio, Revit) και φωτορεαλισμού. Αποστολή βιογραφικού portfolio στο: gt( . papaki . }anegersi.com.gr
18479009/08/2022Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία στα Βόρεια Προάστια αναζητά για μόνιμη πρόσληψη Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Σχεδιαστή-τρια δομικών έργων για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, για έκδοση οικοδομικών αδειών και 3d σχεδιαση. Με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στον ΝΟΚ, θα η καλή γνώση του Revit.Αποστολή βιογραφικών στο : info( . papaki . }housingconstruction.gr
18682409/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Τεχνικό Ηλεκτρολογίας, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Ηλεκτρολογίας, εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αδεια οδήγησης. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://geg.com.cy/el/2021/05/19/electrical-technican/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682309/08/2022Η εταιρεία Energy & Beyond ζητά να προσλάβει Λειτουργό Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρισμού και Διακανονισμών, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και επαγγελματική γνώση των τεχνολογιών δικτύου και των τεχνολογιών Windows.Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://geg.com.cy/el/2022/07/12 Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682209/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης σχολής στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας, εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα, άδεια οδήγησης. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://geg.com.cy/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18682109/08/2022Η εταιρεία Suntechnics Ltd ζητά να προσλάβει Service Technician, για πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Ηλεκτρολογίας εμπειρία σεφωτοβολταϊκά συστήματα. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αδεια οδήγησης.Περισσότερες πληροφορίες, όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://geg.com.cy/2022/03/15/service-technician/Αποστολή βιογραφικού στο info( . papaki . }geg.com.cy
18571209/08/2022Εταιρία από Θεσσαλονίκη προσφέρει θέση απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές σε α)Τοπογράφο με εμπειρία (δίκτυα, υψομετρικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής,αποτυπώσεις πεδίου κλπ). Τυχόν εμπειρία υδραυλικών μελετών θα εκτιμηθεί. β) Χωροτάκτη ή Τοπογράφο με εμπειρία σε Γ.Π.Σ. & Πολεοδομικές μελέτες.Απαραίτητη η άριστη γνώση ACAD & QGIS. Αποστολή βιογραφικών:akmeleton2020( . papaki . }gmail.com
10875709/08/2022Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ για εκπόνηση μελετών Δικτύου Διανομής ΔΕΔΔΗΕ σαν ανάδοχος εργολάβος ή εξωτερικός συνεργάτης για τις Δυτικές Κυκλάδες (Νησιά Κύθνος, Σίφνος, Σέριφος, Μήλος, Κίμωλος). Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 3-μηνης εργασιακής εκπαίδευσης. Αποστολή βιογραφικών στο email: e.kamitsas( . papaki . }deddie.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 6983338352.
11548909/08/2022Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ αναζητά να συμπεριλάβει στο δίκτυο Τεχνικών Συμβούλων ΑΥΕ της επιχείρησης, Μηχανικό (Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο, Πολιτικό ή Χημικό) απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙμε προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους ως Τεχνικός Ασφάλειας. Απαραίτητη η εγγραφή στο Μητρώο Τεχνικών Ασφάλειας του SEPENET. Βιογραφικά: cv( . papaki . }ergonomia.gr.
17056609/08/2022Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ (www.valeur.gr) ζητά Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους, ιδανικά μηχανικούς (Πολ. Μηχανικό, Αρχιτέκτονα, Τοπογράφο κα) με μεταπτυχιακό σε Real Estate/MBA/Finance,ως στελέχη για την θέση (εκτιμητής ακινήτων και υποστήριξη όλων των εταιρικών δραστηριοτήτων). Αθήνα ή/και Θεσσαλονίκη. Προέχει το ενδιαφέρον για την εργασία,όχι η προϋπηρεσία. Θα απαντηθούν μόνο προεπιλεγμένα βιογραφικά: loucas.valetopoulos( . papaki . }valeur.gr
18689909/08/2022Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επιθυμητή εμπειρία έως 10 ετών για παρακολούθηση έργων εντός Αττικής και εργασίες γραφείου. Αποστολή Βιογραφικών στο arteka( . papaki . }arteka.g
18686709/08/2022Τεχνική εταιρεία CKMarchitects στη Ζάκυνθο αναζητά έμπειρο Σχεδιαστή/Σχεδιάστρια για εργασία σε αρχιτεκτονικά projects.3 χρόνια προϋπηρεσία. Αρίστη γνώση AUTOCAD, κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 3D σχεδιασμό - redder. Καλές γνώσεις ΝΟΚ. Γνώσεις του ν. 4495/17. Γνώσεις της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Revit επιθυμητό. Παρέχουμε:Μισθό αναλόγως προσόντων. Αμεση απασχόληση. Εκπαίδευση. Προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικό & portfolio: ckmarchitects( . papaki . }hotmail.com
16334209/08/2022Γραμματέας ζητείται από την εταιρεία Airtec Κατασκευές Ι.Κ.Ε. με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσίαή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
16921909/08/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Arkitecture με έδρα στην Κηφισιά αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα: Καλή γνώση των σχεδιαστικών προγραμμάτων Revit, AutoCad Architecture, 3DS Max, Vray/Corona. Γνώσεις σχετικές με την κατασκευή και την επίβλεψη εργοταξίου θα εκτιμηθούν. Βιογραφικό με portfolio στο info( . papaki . }arkitecture.gr
18633209/08/2022Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρεία στην Αρτέμιδα ζητά για πλήρη απασχόληση Αρχιτέκτων Μηχανικό/Σχεδιαστή. Απαιτούμενα προσόντα: Αριστη Γνώση Autocad, MsOffice και καλήγνώση Αγγλικών, photoshop ,Revit ή Sketchup ή παρόμοιου προγράμματος φωτορεαλισμού. Προϋπηρεσία και εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών και γνώσεις ΝΟΚ δεν είναιαπαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικού, portfolio: info( . papaki . }cgkgroup.gr
18686608/08/2022Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, για πλήρη απασχόληση, με εμπειρία σε θέματα έκδοσης οικοδομικών αδειών - ρύθμισης αυθαιρέτων και αρχιτεκτονικών μελετών, ΝΟΚ. Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε στατικές μελέτες, εκτιμήσεις ακινήτων, ΠΕΑ.. Έδρα τεχνικού γραφείου: Χαλάνδρι - Αποστολή βιογραφικού: kostoulasconstructions( . papaki . }gmail.com
14907608/08/2022H 3NK Engineers & Architects αναζητά Αρχιτέκτονα με εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων σε όλα τα στάδια, μελέτες εφαρμογής, Πολεοδομική νομοθεσία (ΝΟΚ), διαδικασίες αδειοδότησης, και με άριστη γνώση σε Autocad, Sketchup, V-Ray και Adobe Creative Suite. Αποστολή portfolio και βιογραφικού: jobs( . papaki . }3nk.gr με την ένδειξη "ARCH" έως και 25/09/22
10875709/08/2022Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ για εκπόνηση μελετών Δικτύου Διανομής ΔΕΔΔΗΕ σαν ανάδοχος εργολάβος ή εξωτερικός συνεργάτης για τις Δυτικές Κυκλάδες (Νησιά Κύθνος, Σίφνος, Σέριφος, Μήλος, Κίμωλος). Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 3-μηνης εργασιακής εκπαίδευσης. Αποστολή βιογραφικών στο email: e.kamitsas( . papaki . }deddie.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 6983338352.
11548909/08/2022Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ αναζητά να συμπεριλάβει στο δίκτυο Τεχνικών Συμβούλων ΑΥΕ της επιχείρησης, Μηχανικό (Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο, Πολιτικό ή Χημικό) απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙμε προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους ως Τεχνικός Ασφάλειας. Απαραίτητη η εγγραφή στο Μητρώο Τεχνικών Ασφάλειας του SEPENET. Βιογραφικά: cv( . papaki . }ergonomia.gr.
17056609/08/2022Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ (www.valeur.gr) ζητά Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους, ιδανικά μηχανικούς (Πολ. Μηχανικό, Αρχιτέκτονα, Τοπογράφο κα) με μεταπτυχιακό σε Real Estate/MBA/Finance,ως στελέχη για την θέση (εκτιμητής ακινήτων και υποστήριξη όλων των εταιρικών δραστηριοτήτων). Αθήνα ή/και Θεσσαλονίκη. Προέχει το ενδιαφέρον για την εργασία,όχι η προϋπηρεσία. Θα απαντηθούν μόνο προεπιλεγμένα βιογραφικά: loucas.valetopoulos( . papaki . }valeur.gr
18689909/08/2022Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επιθυμητή εμπειρία έως 10 ετών για παρακολούθηση έργων εντός Αττικής και εργασίες γραφείου. Αποστολή Βιογραφικών στο arteka( . papaki . }arteka.g
18686709/08/2022Τεχνική εταιρεία CKMarchitects στη Ζάκυνθο αναζητά έμπειρο Σχεδιαστή/Σχεδιάστρια για εργασία σε αρχιτεκτονικά projects.3 χρόνια προϋπηρεσία. Αρίστη γνώση AUTOCAD, κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 3D σχεδιασμό - redder. Καλές γνώσεις ΝΟΚ. Γνώσεις του ν. 4495/17. Γνώσεις της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Revit επιθυμητό. Παρέχουμε:Μισθό αναλόγως προσόντων. Αμεση απασχόληση. Εκπαίδευση. Προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικό & portfolio: ckmarchitects( . papaki . }hotmail.com
16334209/08/2022Γραμματέας ζητείται από την εταιρεία Airtec Κατασκευές Ι.Κ.Ε. με άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσίαή τεχνικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο airtec( . papaki . }airtec.gr
16921909/08/2022Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Arkitecture με έδρα στην Κηφισιά αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα: Καλή γνώση των σχεδιαστικών προγραμμάτων Revit, AutoCad Architecture, 3DS Max, Vray/Corona. Γνώσεις σχετικές με την κατασκε