Το Jobit χρειάζεται JavaScript για να λειτουργήσει σωστά, παρακαλώ ενεργοποιήστε την.

Yacht Partners International

Εμπόριο - Αντιπροσωπεία - Μεσιτεία Σκαφών & Ειδών Θαλ. Αναψυχής

Η Εταιρεία

ABOUT US

Yacht Partners offers a comprehensive service covering every aspect of yachting from conception to completion of new builds to the annual management of individual yachts and vitally a market leading after sales care department with a proven track record supported and trusted by dealers an manufacturers across Europe.

We work alongside selected brokerages to promote the strongest network of buyers and sellers offering maximum exposure and a bespoke service tailored for each client.

WHY US 

Yacht Partners works on a basis of trust and transparency, when searching for a reliable source for sales, management and after sales care there are many different options available to satisfy the needs of each client. At Yacht Partners we pride ourselves on bringing all these departments under one roof and even providing a base for owners to keep their vessels.

We aim to remove the uncertainty and frustration for the client when engaging in collaboration for any Yacht related service by being trusted middlemen who understand the needs and expectations of the client.

What sets Yacht Partners aside from others in the market is the combination and collaboration of the essential aspects that allow each client to maximize and enhance their yachting experience whether its pleasure sailing or a commercial venture.