ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (COMMERCIAL DIRECTOR & SALES REPRESENTATIVE)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΣΤΟΥ, Πέραμα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ζητείται υπεύθυνος/η Πωλήσεων και Δημοσίων Σχέσεων.

Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ, Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου/μοτοσικλέτας, Συστατική επιστολή (να αναγράφεται το τηλέφωνο και το όνομα του υπευθύνου), Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ηλικία άνω των 30 ετών, Οργανωτικός/η.

Προαιρετικά προσόντα: Πτυχίο στον τομέα των Ναυτιλιακών.

Παρακαλούμε με την αποστολή του βιογραφικού σας να επισυνάπτεται και τα σχετικά αποδεικτικά σας (π.χ Πτυχία).

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.