Όροι & Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2020


 1. Σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων εκ μέρους του jobit.gr, όταν χειρίζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες και για την προστασία του απορρήτου σας, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, τηρείται από το jobit.gr ό,τι ο νόμος προβλέπει και ό,τι ειδικότερα αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του jobit.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ασφαλούς και ομαλής επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ των χρηστών. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του jobit.gr υπόκειται στο Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και στον Ν. 2774/1999 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», όπως ισχύουν. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Δεν φέρουμε ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.
 3. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να κάνετε εγγραφή είτε να συνδεθείτε στο jobit.gr μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook, Twitter, Linkedin ή Google συμφωνείτε ότι το jobit.gr χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε δηλώσει στο Facebook, Twitter, Linkedin ή Google (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email & εικόνα προφίλ) για να δημιουργήσει το λογαριασμό σας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που εξάγει το jobit.gr εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που έχετε με το Facebook, Twitter, Linkedin ή Google, ενώ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή τη νομιμότητα αυτών.
 4. Στο Jobit.gr επιτρέπονται αγγελίες για θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Απαγορεύονται άλλου τύπου αγγελίες που δεν έχουν να κάνουν με την εύρεση εργασίας.
 5. Εργοδότες:
  • Παρακαλείσθε να συμπληρώνετε πλήρως το προφίλ σας με τα αληθινά στοιχεία της επιχείρησης. Αυτό βοηθάει τόσο τους χρήστες που ενδιαφέρονται να εργαστούν στην εταιρεία σας, όσο και την ίδια την επιχείρησή σας.
  • Όταν δημοσιεύετε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι ξεκάθαρο το αντικείμενο της εργασίας.
  • Μη δημοσιεύετε email στις θέσεις εργασίας.Το Jobit.gr διαθέτει εσωτερικό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων, όπου μπορείτε να ορίσετε 1 ή περισσότερα emails για την αποδοχή των αιτήσεων (ίδια ή διαφορετικά από το email που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του λογαριασμού σας).
  • Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του Jobit.gr συμφωνείτε ρητά ότι έχετε άδεια να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία που δημοσιεύετε (επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, βίντεο, τηλέφωνα, emails, κοινωνικά δίκτυα, εξωτερικούς ιστοτόπους) και ότι ουδεμία ευθύνη φέρει το Jobit.gr για τα στοιχεία τα οποία εσείς δημοσιεύετε. Συμφωνείτε ρητά επίσης ότι δίδετε την άδεια στο Jobit.gr να χρησιμοποιεί τα παραπάνω στοιχεία στην πλατφόρμα του για λειτουργικούς σκοπούς, καθώς και να χρησιμοποεί την επωνυμία ή/και το λογότυπο της επιχείρησης που εκπροσωπείτε για προωθητικές ενέργειες του Jobit.gr.
 6. Υποψήφιοι:
  • Παρακαλείσθε να μη δημοσιεύετε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας στην περιγραφή του προφίλ σας, τόσο για τη δική σας ιδιωτικότητα και ασφάλεια, όσο και για τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου. Το Jobit.gr αποκρύπτει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας από το ευρύ κοινό και τα αποκαλύπτει μόνο στους εργοδότες που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας.
  • Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του Jobit.gr συμφωνείτε ρητά ότι έχετε άδεια να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία που δημοσιεύετε (ονοματεπώνυμο, κείμενα, εικόνες, βίντεο, τηλέφωνα, emails, κοινωνικά δίκτυα, εξωτερικούς ιστοτόπους) και ότι ουδεμία ευθύνη φέρει το Jobit.gr για τα στοιχεία τα οποία εσείς δημοσιεύετε. Συμφωνείτε ρητά επίσης ότι δίδετε την άδεια στο Jobit.gr να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά στην πλατφόρμα του για λειτουργικούς σκοπούς.
 7. Απαγορεύεται η ανάρτηση αγγελιών εργασίας:
  • που αποσκοπούν στην εξαπάτηση του κοινού με παραπλανητικό ή δόλιο τρόπο.
  • που κάνουν διακρίσεις μεταξύ των υποψηφίων με βάση προστατευόμενα χαρακτηριστικά όπως η φυλή, η εθνικότητα, το χρώμα, η εθνική καταγωγή, η θρησκεία, η ηλικία, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, η οικογενειακή κατάσταση, αναπηρίες, ιατρικές ή γενετικές παθήσεις ή με οποιαδήποτε άλλη βάση που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή ή/και την Ελληνική νομοθεσία. Οι αγγελίες εργασίας πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους κατά των διακρίσεων.
  • που είναι σεξουαλικά προκλητικές.
  • που ζητούν στοιχεία ταυτοποίησης ή οικονομικές πληροφορίες από τους υποψηφίους.
  • που υπόσχονται γρήγορα κέρδη με μικρή επένδυση ή προς σχήματα πυραμίδων marketing (affiliate referrals, seo only purposes, mlm marketing κλπ.).
  • που χρησιμοποιούν με παραπλανητικό τρόπο οποιαδήποτε επωνυμία, εταιρεία, νομικό ή δημόσιο πρόσωπο ή πρεσβεύουν ψευδώς την ύπαρξη επιχειρηματικής σχέσης με οποιαδήποτε τρίτη επιχείρηση.
  • σχετικών με παράνομες φαρμακευτικές ή ναρκωτικές ουσίες, δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες στην Ελλάδα ή/και την Ευρώπη.
  • με βωμολοχίες και σφάλματα γραμματικής και στίξης. Τα σύμβολα, οι αριθμοί και τα γράμματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά, χωρίς πρόθεση παράκαμψης της διαδικασίας ελέγχου και των συστημάτων επιβολής των πολιτικών μας.
  • με σκοπό τη δημιουργία spam λογαριασμών, προφίλ και αγγελιών. Σε ανάλογη περίπτωση, ο λογαριασμός θα μπλοκάρεται και η ip θα καταγγέλεται.
  • με συνδέσμους μη σχετικούς με το περιεχόμενο και το σκοπό του Jobit.gr.
  • πολυεθνικών εταιρειών τύπου πυραμίδας χωρίς φυσική παρουσία σε τοπικά καταστήματα (Herbalife, Avon κλπ.).
  • με εκδηλώσεις βίας, ανηθικότητας και ρατσισμού.
 8. Παρακαλείσθε να διατηρείτε το υλικό που δημοσιεύετε εντός των ορίων ηθικής και διαύγειας. Λογαριασμοί που δε σέβονται τους υπόλοιπους χρήστες θα μπλοκάρονται προσωρινά ή μόνιμα, κατά την κρίση των διαχειριστών του Jobit.gr
 9. Το jobit.gr διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θεωρήσει απαραίτητο και χωρίς την προηγούμενη γραπτή ενημέρωση των χρηστών.
 10. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του jobit.gr συμφωνείτε στη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με την πολιτική προστασίας απορρήτου του jobit.gr.